ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 google chrome งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii. Print Sticker barcode หรือ QR code กำกับ พร้อมรายละเอียด แยกตามประเภทดังนี้ 1. สินค้าสำเร็จรูป ติดทุกชิ้น 2. สินค้าระหว่างผลิต ติดทุกชิ้น 3. วัตถุดิบ บางประเภท ติดทุกชิ้น, บางประเภท ติดเป็นพ...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  - เป็นโปรแกรมสกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จาก google chrome search result ด้วยคำลามก - รายละเอียดก็คือ เมื่อผู้ใช้เปิด chrome ก็ต้องล็อกอินผ่าน โปรแกรมก่อน แล้วคอยกรองผลลัพธ์จาก google search result ถ้ามีคำลามกมากว่า 4 คำใน list นั้นก็จะทำการ block ไม่ให้คลิก list ได้ - เขียนโดยใช้ภาษา c# ในโปรแกรม visult studio 2008 - ตอนนี้งานทำไปได้ 80 เปอร์เซนแล้ว - เหลือก็แค่ เช็คคำลามกใน list ถ้ามากว่า 4 คำใน list นั้นก็จะทำการ block ไม่ให้คลิก list นั้น ได้ - เอกสารที่แนบมี 1. เอกสารประกอบการทำโปรเจค **แก้ที่ในเอกสารบอกใช้จาวา แต่โปรแกรมที่เขียนจริงใช้ C# 2. โปรแกรมที่ทำเสร็จไปแล้ว 80 เปอร์เซนต์

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  นี้คือรายละเอียดของโปรเจคผมครับ - เป็นเอกสารประกอบ 1 ชุด - source code ที่เขียนโดย visual studio 2008 เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Lead-Generating Google Ads for Relocation Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Google Ads expert to create a campaign with the main goal of generating leads for my relocation services. My business operates in the United Kingdom and provides services for relocation to Spain, France, Portugal, Spain , Belgium ,Holland , Germany and Italy. Key Responsibilities: - Campaign Setup - Keyword Research - Ad Copy Creation - Campaign Optimization Required Skills and Experience: - Google Ads Certification - Proven track record in lead generation campaigns - Experience running campaigns for services industry preferred - Knowledge about relocation or real estate industry will be a plus - PLEASE provide and estimated Budget in order to generate following 1st month -100 leads 2nd month 200 leads 3rd month 300 leads The expected completion fo...

  $48 / hr (Avg Bid)
  $48 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Google Merchant & Ads Setup, Swiss Focused 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional who is adept in setting up and refining Google Merchant Center and Google Ads, with a focus on launching a shopping campaign. - You will focus on advertising physical products. - There is a broad spectrum of these products, over 35.000 to be precise. - You won't need to upload any products manually as they are all currently available on a website. The ideal freelancer for this job will have strong experience with Google Merchant Center, Google Ads, setting up shopping campaigns. Since the campaign will be focused in Switzerland and for a German-speaking audience, fluency in German, and a good understanding of the Swiss market will be a significant advantage. The goal is to drive relevant traffic to my website, optimize our product...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in search of a Google Data Studio expert to create and customize heat maps for my project. The heat maps should accurately visualize our customer distribution data based on city-level locations. Key tasks: - Develop effective heat maps in Google Data Studio utilizing our client location data - There is 106 business names and addresses that will need to be mapped out. - Fine-tune these maps for city-level geographic detail - Instructions (Video Tutorial) on exactly what we are looking for is located here: Ideal skills and experience: - Profound experience working with Google Data Studio - Past portfolio demonstrating similar projects, with emphasis on heatmap creation - Strong understanding of geographic data representation Applicants with

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Google Cloud Vault Setup Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a company utilizing the Google Cloud platform, we're in the process of enhancing our security and access management, particularly in the fields of Secrets Management and Identity-Based Access. We're looking for an expert to set up Vault, a tool that securely stores and tightly controls access to tokens, passwords, certificates, API keys, and other secrets in modern computing. Key tasks would include: - Setting up Vault on Google Cloud Platform - Configuring Secrets Management for our team - Implementing Identity-Based Access for 2 users Ideal candidates should have: - Extensive knowledge and experience with Google Cloud Platform - In-depth proficiency with Vault setup and operation - Experience with Secrets Management and Identity-Based Access cont...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...the most known advanced WebRTC platform in the market. The project is mainly in ASP.NET / DotNet4.8 and modern C++ desktop environment with Visual Studio 2023. Candidates should have a proven track record in this area. The following improvements and additions need to be made: - Enhance the video streaming capabilities of existing Screen Share and Remote Control using libWebRTC C++ library (Like Chrome uses for its inner WebRTC engine & JS API) - Develop a ScreenShare & Annotation floating/docking Toolbar similar to the Zoom style for screen sharing - Shape a hassle-free and efficient user interface using modern C++ The candidate needs to make sure the improved WebRTC project is compatible with Windows OS and the following web technologies: React, Javascript, and MobX. ...

  $5057 (Avg Bid)
  $5057 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm aiming to smoothly integrate different APIs, specifically Simpro and Google Drive, to achieve seamless data syncing between both platforms. A successful candidate would ideally have: - Solid technical skills in integrating diverse APIs. - Practical experience with Simpro and Google Drive APIs. - An understanding of data synchronization. The task at hand is to ensure the seamless transfer of data from Simpro to Google Drive and vice versa. By integrating these APIs, my expectation is a more efficient and automated data handling process. as per breif

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Flutterflow app Firebase and google maps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a passionate developer to assist with an app project that combines the power of Flutterflow, Google Maps, and Firebase. It's vital for candidates to possess a strong proficiency in these tools. The app has already: Pages - Product Listing Page - Product Detail Page - Favorite Page - Map Page - Create Product Page - Your profile Widget - Menu - Sign in - Create account And wanted: Widget wanted - Saved search(email notifications boolean button). - Sort by: section (9 different elements ). + recently changed + newest + price: high to low + price: low to high + 5 differents ( from schema already) - Filter section save the filter wanted. + Price range bar + 2 min and max schemas + 15 checkbox clean Page Map feature wanted - whe...

  $1179 (Avg Bid)
  $1179 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Advanced Google Sheets Bookkeeping Template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an advanced and comprehensive Google Sheets bookkeeping template that resembles features of quickbooks with a primary focus on my business needs. The Google Sheets template will need to be able to: * Handle expense tracking * Manage sales tracking *Allow for bank reconciliation *Generate Financial Reports This template is specifically for business financial tracking, therefore, the focus should be on sophisticated features that align with business operations. It should be professionally designed, with a user-friendly interface and functionalities that enhance seamless usage. The ideal freelancer for this job is someone who is proficient in Google Sheets and has extensive experience creating complex templates. Familiarity with QuickBooks feature...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I need a check and revamp on Google Console to increase visibility of my two small websites. One of the issues I am encountering is a message "Duplicate without user-selected canonical" I need of someone with experience in troubleshooting and enhancing search performances. A background in resolving similar Google Console issues will be highly regarded. Thank you

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  WordPress Custom Google Map Marker highlight area 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled web developer proficient at WordPress and Google Maps integration to enhance the functionality of my website's map. The project involves customization of the Google map markers displayed on my site. Key Responsibilities: - Add multiple markers on the Google map embedded in our WordPress site. - Each marker should display specific information: business name and address. User Interaction: - When a site visitor clicks on a marker, it should display the business's details in a floating information window. Ideal Candidate: The ideal candidate should have experience in WordPress, Google Maps API and Javascript. They should also have a strong understanding of user interface and experience to ensure seamless user interaction with ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  GOOGLE PLAY WEBVIEW APPS NEED REBUILDING - I HAVE NO SOURCE CODE -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...NOTE I DONT HAVE ANY SOURCE CODE THESE WERE DONE BY A DEVELOPER LONG AGO USING PHONEGAP THEY ARE WEBVIEW APPS WHICH GO TO A URL WHEN LAUNCHED SO PLEASE DONT GIVE ME A HEADACHE ASKING FOR SOURCE CODE OR EVERY OTHER THING YOU BASICALLY GONNA HAVE TO MAKE ME NEW WEBVIEW APPS Violation App must target Android 12 (API level 31) or higher Details To provide users with a safe and secure experience, Google Play requires all apps to meet target API level requirements. From 31 Aug 2023, if your target API level is not within two years of the latest Android release, your app will not be available to new users running Android versions higher than your app's target API level. PLEASE NOTE I DONT HAVE ANY SOURCE CODE THESE WERE DONE BY A DEVELOPER LONG AGO USING PHONEGAP THEY ARE WEB...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Google Ads Expert for Roof Repair 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Google Ads specialist who can help me generate more leads for my roof repair services with a focus on the Florida Broward County area, specifically Fort Lauderdale and Hollywood. I am looking to boost my business and achieve better results with my campaigns. Key Job Responsibilities: - Set up and manage Google Ads campaigns and their budgets - Focus campaigns geographically around Fort Lauderdale, Hollywood, and the wider Broward County area - Measure and track KPIs and deliver regular performance reports - Help increase website traffic and generate more leads through targeting anyone with roof repair needs The ideal candidate should have: - A strong background in Google Ads management and digital marketing - Expert knowledge of digital advertising ...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Google Ads Campaign Setup Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for assistance in setting up a Google Ads Campaign designed to increase website traffic. I have created the Campaign and Ad, but it is not showing up. I have very basic Google Ads experience, and have created Ads in the past, but I need professional assistance to make this Campaign more effective. I am looking for someone to assist with editing the existing Campaign and Ad, and also answer a few questions that I have with regards to Google Ads. Once this Campaign and Ad is working as needed, I am able to copy and edit for other locations and Ads in the future. Time required: 2 Hours Skills and Experience required: Google Ads proficiency Thank you - Jonathan

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...expert who can guide me through the Google Apps Store Account Verification process. I am currently in the initial stages of the process and am having difficulty understanding the policy requirements. The developer can choose their own deadline by which to complete these account verification, so that they can choose a timeline that works for them. Ideal Experience and Skills: - Proficient in Google Play Console and its policies. - Experience in successfully verifying Google Apps Store accounts. - Excellent communication skills to effectively guide through each process. - Ability to explain complex policy requirements in an easily understandable way. Job Duties Include: - Guiding me to understand Google Apps Store policies. - Assisting in navigating the Go...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  hi, I need you to help me generate the necessary scripts for creating this google chrome extension. I'd like to achieve this function: with this extension, when i right click on the text in any website, I can select to use this extention. then it will contact chatgpt and feed the selected text into chatgpt, then it will return a pop up window that contains the chatgpt response.

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Multi-Browser Custom Popup Extension 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a browser extension that will be compatible with Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, and Edge. The key functionality of this extension will be to display a popup HTML page and will block the user from continuing to specific website unless he press confirm. This selection will be saved, and it will popup again after sometime. The extension should be for thise browsers for mac and windows. You should also provide command scripts for installing them from command line. Skills & Experience: - Proficient in JavaScript, as browser extensions typically require this skill. - Previous experience in developing browser extensions. - Understanding of HTML for creating popup page. - Cross-browser compatibility knowledge is key as the extension must work on multiple platfo...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...who can help in improving the ranking of my five websites on Google. The aim here is to increase traffic to these websites, in turn improving their visibility and lead generation. these ones: Tasks: - Achieve high Google ranking for all five websites within two weeks. - Use a mix of branded keywords related to the brand and products, product-related keywords and competitor's keywords as part of your SEO strategy. Ideal Skills: - In-depth knowledge and experience in using various SEO strategies. - Proven track record of achieving high Google ranking in a short time. - Familiarity or experience in forex

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I need a solution to auto-fill Google Docs templates with both text and images from my Google Sheets. This involves mapping the data from the spreadsheet to the correct fields in the Docs templates. The desired outcome is a workflow that is both efficient and precise. Key Requirements: - Use Google Sheets as the source of data - Automatically fill both text and images from the sheet into corresponding Google Docs templates - Images inserted should follow a specific design and placement within each corresponding doc Ideal Candidate: The freelancer who will undertake this task should have the following skills and experiences: - Expertise in Google Suite Applications, especially Sheets and Docs - Strong experience in scripting or automation within the ...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I need Google ads management for existing campaign

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Google Ad Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced freelancer to comprehensively optimize my Google ad campaign that has been running for 1-3 months. - Ad Targeting - Ad Creative - Ad Bidding The focus of this optimization project is boosting conversion rates. If you're proficient in Google ads and have a record of improving conversion rates through effective ad targeting, ad creative, and ad bidding, you're the professional I need. Proven ability to analyze campaign data, make necessary adjustments and measure improvements is highly advantageous. Convince me you're the right one for this task.

  $112 (Avg Bid)
  NDA
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a new freelancer because the freelancer I've been working with for several years quits for personal reasons. For several years, all projects have been created with PlayCanvas, ReactJS, HTML Canvas, Typescript, and ElectronJS, and Google Tag Manager. What our company wants is that we are looking for a skilled developer who can work on the project immediately if we provide the source code created with PlayCanvas and ReactJS. I look forward to reviewing your applications and past projects to see if they align with these specific requirements. Thanks!

  $1181 (Avg Bid)
  $1181 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Google Tag Manager Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled individual with experience in Google Tag Manager and SEO analytics to help setup conversion tracking for my website. The successful freelancer will be tasked with: - Configuring Google Tag Manager for my website. - Setting up conversion tracking to track page views. The ideal candidate will have: - Hands-on experience with Google Tag Manager - Proficiency in SEO analytics. - A deep understanding of conversion tracking strategies - Demonstrated expertise in tracking and improving page view conversions. I look forward to working with a knowledgeable freelancer who can professionally complete this task and provide advice for future improvements.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...to help with setting up my Merchant Center and Google Ads for my Shopify store. I am branching out into online sales of physical products, but I don't yet have a Google Merchant Center account. Key Responsibilities: 1. **Google Merchant Center Setup**: You will need to create and properly configure a Google Merchant Center account for my Shopify store. 2. **Google Ads Setup**: Once the Merchant Center is set and sync with my store, the next task is to create and optimize Google Ads campaigns. 3. **Data Synchronization**: I already have a plugin that automatically syncs my product data with Google Merchant Center. Guidance on best use could be beneficial. Ideal Freelancer: - Proven experience with Shopify, Google Merchant Ce...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Google Ads Especialista 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola buen dia, tenemos una cuenta en goole ads que necesitamos mejorar, ya tenemos varios años funcioanando pero la persona que estaba trabajando la sacamos y necesitamos alguien que nos ayude a revisar si estan bien las configuraciones, si esta bien lo que se ha hecho, como podemos mejorar, publicar varios avisos y que nos explique para hacer un mantenimiento, que el proceso nos los explique y asi podamos saber que se esta haciendo, tambien montar unos eventos Esto se podria hacer en un par de horas o una mañana de trabajo.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...to help with setting up my Merchant Center and Google Ads for my Shopify store. I am branching out into online sales of physical products, but I don't yet have a Google Merchant Center account. Key Responsibilities: 1. **Google Merchant Center Setup**: You will need to create and properly configure a Google Merchant Center account for my Shopify store. 2. **Google Ads Setup**: Once the Merchant Center is set and sync with my store, the next task is to create and optimize Google Ads campaigns. 3. **Data Synchronization**: I already have a plugin that automatically syncs my product data with Google Merchant Center. Guidance on best use could be beneficial. Ideal Freelancer: - Proven experience with Shopify, Google Merchant Ce...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Google Analytics Data Correction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to improve the Google Analytics data collection for my existing business. We seem to be experiencing issues with data tracking, which is hindering our ability to make informed decisions and optimize our online performance. The data we struggle to collect accurately include: - Page views data - Audience Demographics data - Traffic source data These issues need to be resolved for us to fully understand and leverage our audience behavior. Our website is built on WordPress, which suggests that the ideal candidate for this project would be knowledgeable in WordPress environments. Also, the freelancer should possess excellent skills in Google Analytics interpretation and troubleshooting. Experience in related jobs is appreciated, as it can bring added value to...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Boosting Sales with Local Google Ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Google Ads specialist to create and manage a campaign to increase online sales within my local area. Key requirements for this project: - Proficiency in setting up and managing Google Ads campaigns - Ability to target ads to a specific local audience - Knowledge of online sales strategies and conversion optimization - Strong understanding of budget management and cost-per-click optimization - Proven track record of running successful Google Ads campaigns with similar budgets and results Ready to start as soon as a suitable freelancer is found. Please provide examples of similar projects you've handled.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Looking to increase my google reviews. Key objectives: - Elevate our overall rating - Escalate our count of reviews Skills and Experience: - Proven success in Online Reputation Management - Demonstrable experience in Google review enhancement - Strong communication skills to respond professionally and appropriately to reviews. Ideal freelancers will have a solid record highlighting improvement in an organization's online rating and review inflow. Your impact should be visible and sustained. We envisage a long-term relationship if positive results are realized.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Google My Business Local SEO & Reputation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled SEO professional to assist in enhancing my Google My Business footprint, with the primary goal of improving local search visibility and bolstering my online reputation. Key Tasks: - Develop and implement robust local SEO strategies to increase the visibility of my business in local search. - Monitor and augment my online reputation, tackling any negative elements efficiently and promoting positive narratives. The target audience is primarily local residents in my city whom I want to reach and convert into customers for my professional audit services business. Necessary Skills: - Extensive experience with Google My Business and local SEO - Proven expertise in reputation management - Knowledge of the professional services sector - Strong un...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Develop a Chrome browser extension for enhanced seller analytics to automatically download CSV files. Include support for multiple ASINs and CSV grouping.

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...proficient freelancer experienced with Google Search Console API to handle my plumbing company's website project. The task involves two primary objectives. - The first task is to get our web pages indexed in Google. This is particularly important to increase our visibility and earn higher rankings in search results. - Secondly, we would like to remove old web pages from Google. Our site has undergone revisions, and there are outdated pages that need to be systematically removed. The site changes all the time and the API script will need to be run in a cron job on the server everyday to look for changes. The full processes of the project is outlined in an attached document. The ideal candidate for this project should have: - Extensive experience with Goo...

  $642 (Avg Bid)
  $642 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Chromebook Windows Installation Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I'm seeking an expert to help me with a significant change to my Dell Latitude 5400 Chromebook. I wish to phase out Chrome OS entirely and install a trial version of Windows 10 or 11. Here's a bit about what I need: - Windows 10/11 Installation: I'm after someone with expertise in this area, as I want to complete a full OS swap, not a dual boot or running through a virtual machine. I cannot stress enough that I want Chrome OS completely replaced. - Windows License: I don't have a license key for Windows, so I need to install a free trial version. Guidance in this area would be highly appreciated. - Windows Settings: As for the settings, I'd like the freedom to explore them myself. Although I'm open to suggestions, I will make the final de...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Looking to dramatically increase user registrations on my gambling site. I am in need of an expert in creating and managing persuasive Google Ads that appeal to adults aged 18-30. As my target audience is national, an understanding of the nuances of different regions within our nation is required. -Task Details -Create compelling, localized Google Ads for young adults -Drive significant increase in user registrations -Monitor the ads' performance and optimize them continuously -Required Skills and Experience -Strong track record in Google Ads -Proven experience with successful, registration-driving advertising campaigns -Understanding of the betting/gambling industry -Experience in targeting ads towards young adults and geographical nuances -Excellent analyti...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need someone experienced to code a scraper in Python. Do you have one script already coded and working? I will purchase it Please, read to the end before bidding. Project must be delivered in 3 days as much. Specifications: 1. It must scrape companies data from Google Maps, including email. Therefore, the spider must visit the website and search for the email. 2. It must be coded in Python + scrapy (or another option if it offers better performance). 3. It must use a proxy service to avoid being blocked. No APIs. No third parties but proxy provider. 4. It must have a web interface that allows importing search terms (or copy + paste), configure proxies API and starting tasks. 5. Data will be saved in a MySQL table. 6. All available data must be collected: Name, address, zip, city...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a skilled web designer capable of updating an existing WordPress site, untouched for 7 years. With design, functionality, and content all requiring a revamp, emphasis must be placed on modernizing the visual aspect to better appeal to users. The objective in doing so is to enhance user experience and compatibility with the Google Chrome browser. Key skills necessary for this job include expertise in WordPress, knowledge in SEO, and a keen eye for modern design principles. Prior experience in revamping outdated websites will be a plus.

  $271 - $812
  ปิดผนึก
  $271 - $812
  207 คำเสนอราคา

  I am using a bot () that do two tasks: Step-1. Input the keywords [Google Scholar, Name, Email ID] in , where the Name and Email ID are fetched from the file testing_data.xlsx. Step-2. Open a google scholar account and fetch the important information and fill the remaining columns of the file file. There are two main issues in the above-mentioned tasks with search.zip. I want the freelancer to solve them as follows. 1. The process is quite slow and it takes hours to fetch a few links. Freelancer must either amend or write a complete code from scratch to speed-up the process. 2. I want the freelancer to do searching with the help of instead of following Step-1 (searching via ). Just by inputing ["Name" + Email

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Google Ads Optimization and Tag Scripting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in Google Ads who also possesses basic scripting skills for Google tag settings. Goals: - Increase website traffic - Generate leads - Boost sales Type of Campaign to Optimize: - Google Search Network Google Tag Tracking: - Focusing on Form Submissions The ideal candidate would have substantial experience in Google Ads and basic knowledge in scripting. I'm looking for someone with a track record of successful campaign optimizations to help increase the performance of my campaign and to track specific actions using Google tags. Your expertise should reflect in traffic increment, lead generation and higher sales. Understanding on how to track form submissions is crucial.

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled SEO specialist to work on improving my website's Google rankings. The objective is to elevate our current search position using a combination of both on-page and off-page strategies. Ideal Skills and Experience: - Proven SEO experience with a strong understanding of the different ranking factors - In-depth proficiency with Google's algorithm requirements and updates - Ability to conduct comprehensive website SEO audit and action plan development - Experience in strategic on-page and off-page SEO including content development, technical optimization, link-building and keyword research. The ultimate goal is to dramatically improve our search rankings on Google and drive more organic traffic to our site, thereby enhancing our digital prese...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Google Sheets Financial Data Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an expert in automating tasks in Google Sheets. As I mainly handle financial data, it's crucial for the freelancer to have a keen understanding of this type of data and how it correlates and interacts. While specific tasks to be automated weren't specified, the freelancer should anticipate automating processes such as data entry, data analysis, or report generation. The exact tasks can be discussed during the project briefing. Ideal Skills and Experience: - Adept in Google Sheets and its functionalities - Proven experience in automating tasks within Google Sheets - Strong understanding of financial data management - Ability to envision and execute effective automation processes Successful applicants should emphasize their relevant experience with G...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Marketing Android app on Google Play Store. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The project requires: - Uploading my app to the Google Play Store - Implementing App Store Optimization (ASO) to improve visibility and downloads The ideal candidate will have deep knowledge of Google Play Store optimization techniques, metadata strategies, and a proven record in app marketing and promotion.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Google Ads Guru Needed 6 วัน left

  I'm eagerly searching for an adept talent, highly experienced with Google Ad campaigns, to help expand my online venture. The aim of the campaign is to specifically: * Generate quality leads Targeting is of paramount importance in this project. The campaign should be meticulously crafted to reach out to a: * Particular geographic location * Specific area of interest Your skill set should ideally include, but not be limited to: * Strong understanding of Google Ads * Proven background in lead generation * Expertise in targeted advertising Budget for the campaign has been set in the range of $500-$1000. Please outline how we can maximize ROI within this budget constraint. Looking forward to working with a driven professional who can take my business to the next level.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking to make my professional portfolio website visible on Google 24/7. The main aim is to attract potential clients by exhibiting my work history and skills efficiently. Key Aspects of the Project: - Ensure 24/7 visibility of my professional portfolio website on Google search results. - Develop strategies to maximize potential client engagement and draw the attention of prospective clients. - Monitoring and adjusting the web performance to maintain consistent visibility. Ideal Skills & Experience: - Proven expertise in SEO. Understanding of Google's ranking algorithms is key. - Experience with website optimization tools. - Skilled in generating visibility for portfolio websites. - Strong analytical skills to gauge performance and suggest improvements...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน google chrome ชั้นนำ