ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 gpgpu work aland islands งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Debug a bit racket program. Debug racket ค่ะสนใจติดต่อได้เลย

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Design for the New Logo brand " JOINFULL "'

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Ongoing work for Draw image to cartoon contest #2 หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Draw image to cartoon contest #2'

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Rovegno Aviation Logo Design'

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Currently, I'm in need of a competent immigration lawyer who specializes in U.S. work visa applications. I am looking for someone with the following attributes: -Specialized in U.S. immigration law -Experienced in successfully navigating work visa applications -Highly organized, detail-oriented, and able to handle the complexity of immigration paperwork -Capable of providing reliable advice and guidance throughout the visa application process Your task will be to guide me through this complex process and make my journey as straightforward as possible. If you've previously assisted clients with U.S. work visas, do not hesitate to submit your proposal.

  $3500 (Avg Bid)
  $3500 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need only Pakistani or Indian Flask junior developer for some easy Tasks I need work at low budget I need work for long term

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a freelancer that can work immediately on a logo that I have in VECTOR file. Cut the logo and make it bigger, and some other adjustments if needed. I need it a.s.a.p. (today) Fixed budget: 10 USD.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Laravel Project Work: 2 Years Experience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for "individual" that is an experienced PHP Laravel Developer to help with a project/system used for our internal office system. Must have experience using the Laravel Framework. We build new modules / add ons all the time to improve business efficiency/processes. Must have experience using GIT (Bitbucket or Github) to be able to contribute. Knowledge of Laravel (Models, Views, Controllers, Middleware, API's) Bootstrap CSS, MYSQL AWS a plus Redis a plus

  $1087 (Avg Bid)
  $1087 การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา
  Trophy icon Japan Work Guidebook Cover Design 6 วัน left

  I am in need of an graphic designer to make a fun, interesting book cover. This book is a practical manual for navigating the job application process for teaching English in Japan. It's non-fiction, but with a sense of humor and fun. AI Generated images will be automatically rejected. - You should ideally have experience in cover design for non-fiction books. - A background or strong interest in Japanese culture is a plus. What I'm expecting: - Creativity, professionalism in design - A sense of fun, humor, and irreverence. Book is 226 pages and will be self-published.

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional to develop an app that facilitates the booking of professional wor...streamline the booking process and ensure that workers are adequately prepared for the job. - Payment System: The app should include an in-app payment system. This feature will enable customers to easily and securely pay for the services provided by professional workers. A reliable payment system is essential for building trust between users and ensuring that workers are compensated fairly for their work. Ideal skills for this project include experience in app development, particularly with creating dual-dashboard systems, implementing secure in-app payment systems, and designing user-friendly interfaces. Strong communication skills and a commitment to meeting deadlines are also...

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Professional Networking Email Data Collection'

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi. You previously did some fixes to the Kashflow API on our website at (https://www.freelancer.com/projects/php/Fixes-Wordpress-Kashflow-SOAP-API/details). We currently need some more work doing on the same site and I was wondering if this would be something you were interested in. The details of the job are at https://www.freelancer.com/projects/php/Urgent-Wordpress-Kashflow-API/details. Please let me know if this is of interest.

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Nursing Profession & Shift Work Awareness Presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...horrendous shift work in Hong Kong on the nursing profession and the overall concept of care. Key Requirements: - The primary goal of this presentation is to enlighten healthcare professionals on the challenges faced by nurses due to their work schedules, and how this ultimately affects patient care and the nursing profession as a whole. - The content of this presentation should focus on statistical data and research findings. I believe a data-driven approach will be more impactful in convincing the audience of the urgency of the issue. Ideal Candidate: - Previous experience in creating educational presentations, particularly in the healthcare field, would be highly valued. - An understanding of nursing profession and the concept of care, as well as knowledge of shift ...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Laravel (2 small issues only) Work can be done in 1hour 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Add a search box, Change label and adjust space in invoice only. Work with ftp.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced web developer to convert my Google Sheets calculator into a standalone, dynamic web application. The application should accurately and precisely replicate the functionality of my Google Sheets formula used to calculate the number of work weeks between two dates, with specific variable pass days. The final product should not rely on Google Sheets at all and should be a fully functional web-based solution. If the developer successfully replicates the week counting function, I'll be looking to build out the app further to perform additional precise calculations and functions.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Api Need for control our work. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have program with multi threading process so we need to sent data to our api to solve our staff. multiple staff login & entered data which sent our multi threading software. api must collect accurate data. worng data, admin all count admin available worker online 10min auto update & check if worker online or not. admin & staff both area counting updated if right data. with others more option for controlling this api. If you have experience about captcha api then it's totally good for solution.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  i can try to do it as fast as i can.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled Wordpress professional who can create a data loader for my website. The loader should be able to handle a variety of tasks: - Uploading media files: The loader should be able to handle and upload images and videos in JPEG, PNG, or MP4 format. - Importing data from external sources: It should also be able to import data in CSV, XML, or JSON format from external sources and correctly display it on my website. - Updating existing content: The data loader should have the capability to update and refresh existing content on my site to keep it up to date and relevant. The ideal candidate for this job should have extensive experience working with Wordpress and should be familiar with creating and integrating custom data loaders. Strong communication skills are also a p...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Simple Android Iphone App Development. Make it work. Budget 25-50$ 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...until it is stopped again. It will run for hours so should be efficient Considerations: Both the transcription and the reading of the text must be done in the most efficient way possible, and on the device offline (No use of external API for transcriptions or reading of the text). The application must be able to send/receive in parallel and if possible with the phone locked. We just want it to work. The default setings: Will be input language: Traditional/Simplified Chinese, output language: English, Send 15s, Receive 5s...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need only Pakistani or Indian Flask junior developer for some easy Tasks I need work at low budget I need work for long term

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm seeking an individual who can assist me with job postings on Indeed. Must have own indeed employerr account Key requirements: - Must have own Indeed employer account and be able to post on my behalf. - This will be long term work.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need only Pakistani or Indian Flask junior developer for some easy Tasks I need work at low budget I need work for long term

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  New Flask Developer Needed for Easy Work/ Pakistani or Indian 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need only Pakistani or Indian Flask developer for some easy Tasks I need work at low budget I need work for long term

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a skilled academic freelancer with a deep understanding of the real estate sector to assist me with a literature review. Key Project Details: - Topic: Real Estate - Scope: Research Assistance - Specific Task: Literature Review Key Requirements: - Strong academic background in Real Estate or related field - Ex...conducting literature reviews - Excellent research and analytical skills - Proficient in academic writing and citation - Familiarity with real estate industry trends The ideal candidate should be able to critically analyze and summarize existing literature in the real estate sector, providing insights and recommendations for my project. Your work will be instrumental in shaping the direction of my research. Please share examples of your past academic work f...

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled designer who ...time-sensitive, and the successful freelancer will be required to submit the work at the earliest. Key Requirements: - Proficient in graphic design, specifically in [mention specific areas if applicable, e.g., logo design, web design, etc.] - Able to exemplify quality past work in design - Available to start immediately and complete the project without delay Your application should primarily focus on demonstrating your design skills. Please attach past design projects you've worked on, particularly those relevant to the type of design work you're most experienced at. Please also confirm your ability to start work immediately and your understanding of the urgency of this project. I look forward to reviewing ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a Shopify + Wordpress developer with specific expertise in custom theme develo...specific expertise in custom theme development. The ideal candidate will have experience in the US time zone and be available for full-time work. Specific requirements for this project include: - Custom theme development for Shopify and Wordpress - Familiarity with app development for Shopify & plugins for wordpress - Store setup and configuration Only individual freelancers please, no teams/agencies. In order to separate spammers from real candidates, if you agree with this statement please write it on top of your bid: "I am available to work in the US time zone and have X hours left available TODAY!" - where "X" is the amount of hours you have availa...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I am looking for a Shopify + Wordpress developer with specific expertise in custom theme develo...specific expertise in custom theme development. The ideal candidate will have experience in the US time zone and be available for full-time work. Specific requirements for this project include: - Custom theme development for Shopify and Wordpress - Familiarity with app development for Shopify & plugins for wordpress - Store setup and configuration Only individual freelancers please, no teams/agencies. In order to separate spammers from real candidates, if you agree with this statement please write it on top of your bid: "I am available to work in the US time zone and have X hours left available TODAY!" - where "X" is the amount of hours you have availa...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled 3D modeler, with specific experience in creating car models. The software I prefer for this project is 3ds Max or Blender. The primary use of this model will be for visualization and presentation. Key Project Requirements: I have a case car that has bene modelled. I need to change the following panels: 1. Front bonnet 2. Front bumper bar 3. Front fenders 4. Front & rear door 5. Rear quarter penal 6. Rear bumper bar I have all these parts from another car. They need to be fitted onto the new car - Proficiency in 3ds Max or Blender: As this is the software I want the model to be created in. - Vehicle Modeling Experience: A strong background in creating car models is a must. - High Level of Detail: The model is required to be high-detailed so that it l...

  $681 (Avg Bid)
  $681 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Html work only, Mobile responsive ----_-------------- I have attached image that shows list of records. Its html is available. We are now looking for a dashboard page. Colors will be blue and white as done in existing image. We want HTML work to show list section, search area, minimize and restore left navigation, pagination with list of records, . Statistics blocks to show total banned, total active, total in active users

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Torchmaster Work 6 วัน left

  Hi Craig and Jill, in regard to Torchmaster design work, specificaly for the Catalogue, as also discussed earlier with Helen, My rate is 25usd/hr, or as our set project page here is set as 37.5 AUD/hr.

 For now, I set the weekly limit as 20 hours (referring to previous set project page I have with Helen) , can always be adjusted later if needed. The cost will be fairly calculated based on the actually working hours I spend working on your project, recorded openly by freelancer.com’s tracking system , and the invoice will be issued automatically by the system. I aimed to get this ready to suit your request and timeline, based on the available provided data. I'll keep you updated, or feel free to ask the progress, should you feel need to. To proceed and to set up the ...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of someone experienced with cold messaging on LinkedIn and Facebook to assist in promoting a specific service aimed at small business owners. Weekly pay 5-8 hours per day. Long term work, searching for someone who’s reliable to join my team. Key Responsibilities: - Crafting and sending persuasive, concise, and effective cold messages to a specific target audience on LinkedIn and Facebook - Ensuring that the messaging is tailored to appeal to small business owners - Aiming to promote a specific product/service rather than just generate leads or increase brand awareness Ideal Candidate: - Proven experience with successful cold messaging campaigns on LinkedIn and Facebook - Strong understanding of targeting small business owners - Excellent communication skill...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I have a PDF document that needs to be manually typed into an Excel sheet within 2 hours. The PDF includes a mix of text and figures. The Excel file should mirror the layout of the PDF document. I will provide the Excel also. Need to type Page 8 - 18 (11 Pages) within 2 hrs

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Classic & Traditional Logo Rebrand'

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Tennis Club Logo Design'

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Excel Work 5 วัน left

  Excel Work to be done as per the Client requiremens

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Single Page Work 5 วัน left

  I will do SEO + build one page.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  The details of this project are not well-defined. However, with further clarification, I'm looking to hire a freelancer with skills in areas such as productivity enhancement, efficiency improvement, operations streamlining, data analysis, report generation, and process optimization. This project will potentially serve employees, customers, and management. Suitable candidates should have experience in these areas and be able to adapt to the potential needs of these key stakeholders. Please provide evidence of such experience when making a bid.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา