ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  71 gpgpu งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Server Functional Test Automation หมดเขตแล้ว left

  ...of models and configurations. a) validate/download firmware from Dell b) validate/update/force firmware re-install via Dell iDRAC onto the platform c) trigger PXEboot/"validation OS" install onto machines {Ubuntu 22.04.6 LTS} (possibly in-memory OS, TBD) d) run basic (Linux 'stress' or 'stress-ng') compute tests Ansible to install (if not in validation OS already) Intel GPU centric Pallas (GPGPU benchmarks) NVIDIA HPC GPU Benchmark suite HPL benchmark - **Requirements**: - Proficiency in Ansible and Python. - Experience with Linux server environments. - Strong understanding of server hardware and functional testing principles. - Ability to write clear, maintainable, and scalable code. - **Deliverables**: - A complete testing fr...

  $1186 (Avg Bid)
  $1186 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  C++ Developer in San Diego, California หมดเขตแล้ว left

  ***On-site Position for Freelancer**** Our clien...communication skills, and a desire to work with cross-functional teams to develop groundbreaking products. Requirements: - MS Electrical / Computer Engineering or comparable education (PhD is a plus) - Modern C++ programming experience in C++17 and above. - CMake proficiency, able to understand and maintain build scripts/build tools - Familiarity with version control workflows using git - Graphics and/or GPGPU programming expertise - Applied knowledge of multithreading - Strong analytical and mathematical skills - Strong communication and problem-solving skills Would be a plus: - Hands-on MATLAB experience - Objective-C knowledge - Experience in various scripting languages (Python, Lua, ..) - Familiarity with software development f...

  $110 / hr (Avg Bid)
  $110 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  GPGPU professional needed หมดเขตแล้ว left

  I need someone who have enough experience in computer graphics to help illuminate some unnecessary steps in a project work 100% aiming for faster rendering of 3D object.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Parallel programming ( Cuda, OpenCL ) หมดเขตแล้ว left

  I have a project written by Java. This project is very simple. Hashing with Sha256, and curve25519. ex) password = name123 name123 --->hashing with sha256--->hashing with curve25519--->result I need more than million calculating power. I don't care about language if program works. ( python, c++, c, java etc) Maybe openCL or cuda or GPGPU is required ( in my opinion )

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Install Eckmars bitcoin multi vendor market script หมดเขตแล้ว left

  Hi, All functions for buying and selling must work smoothly as well as everything else that is important, I must have full control over the crypto setting, best a description of how I can change the most important things myself. Please apply only if you are really able to do everything so that it runs cleanly ! No half things only kommplett. a Bitcoin Market Script on my VPS. int...records and provide great searchperformance)Redis (Optional, but will greatly increase app performance i have install Ubuntu 18.04 on my VPS PHP MySQL Web Hosting Laravel Server Linux ubuntu Html Filemin Bitcoin Litecoin Bitcoind Thank you Linux, PHP, MySQL, Apache, Software Architecture, Laravel, Ubuntu, Bitcoin, Java, HTML, Server, Blockchain, Script Install, JavaScript, OpenSSL, VPS, GPGPU...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Data Analysis and Natural Language Processing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  · Building Data Science Projects with ML algorithms. · Expert in Kaggle competitions. Excellent knowledge and good practical skills in major ML algorithms as applied to Natural Language Processing, information retrieval, data mining. · Deep understanding of Python, CUDA, or other GPGPU is a plus. · Practical experience with deep learning-based solutions highly valued. · Passion for continuing to learn state-of-the-art techniques in ML/Data science

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Required knowledge 1. Java 2. One-dimensional cutting stock problem 3. Bin pack problem 4. Multi-threading/GPGPU programming 5. JavaFX programming (Optional) Brief summary 1. Cutting stock problem There are groups of orders that have their lengths and required quantities. Group of stocks with different stock lengths and with unlimited quantities. Find the close-to-optimal cutting list that has the least scrap/reserved lengths, least cuts, fastest production time, least order spread. Users can be able to assign discharge compartments for further bar processing. 2. Bin packing problem According to the machine's discharge compartment configuration, find a cutting list that has the least packing count. How many packaging counts depends on cut products weight and quantity.

  $2280 (Avg Bid)
  $2280 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  CUDA Developers and/or OpenCL experience หมดเขตแล้ว left

  ...cooperation, not only in this techological area. So, 3 months, are trial for our companies. CUDA (Compute Unified Device Architecture) is a parallel computing platform and application programming interface (API) model created by Nvidia.[1] It allows software developers and software engineers to use a CUDA-enabled graphics processing unit (GPU) for general purpose processing – an approach termed GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units). The CUDA platform is a software layer that gives direct access to the GPU's virtual instruction set and parallel computational elements, for the execution of compute kernels. The CUDA platform is designed to work with programming languages such as C, C++, and Fortran. This accessibility makes it easier for spec...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...interfaces which the clients can subscribe through the web server to realise its functional needs. It shall have implementation of OGC services as well as custom services to map complete erver. The scope of the work includes development of service wrapper interfaces, extension and enhancement of features of CAIRGIS and implementing parallelism in computations through multi-threading and GPGPU programming. Framework The development framework for the Enterprise GIS shall be as given below Process Standard: IEEE 12207 Process standard and Rational Unified Process Architecture Variants: GIS Server with Thin client (3 Tier), Rich client (3 Tier, Client tandalone) Development methodology: Object Oriented Analysis & Design (OOAD) with UML Development Model: Iterat...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I require a C++ devop who is versed with Dockerfiles & kubernetes to install repos from Github into a VPC enviroment and optomise the server. Understanding of media processing fundamentals (encode, decode, resolutions, CODECs), graphics basics (rendering technologies), FFMPEG, gstreamer, WebRTC, CDN & Video Conferencing apps. Experience with CUDA developers and understanding of GPGPU acceleration.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I require a C++ devop who is versed with Dockerfiles & kubernetes to install repos from Github into a VPC enviroment and optomise the server. Understanding of media processing fundamentals (encode, decode, resolutions, CODECs), graphics basics (rendering technologies), FFMPEG, gstreamer, WebRTC, CDN & Video Conferencing apps. Experience with CUDA developers and understanding of GPGPU acceleration.

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I require a C++ devop who is versed with Dockerfiles & kubernetes to install a repo from Github into a VPC enviroment and optomise the server. Understanding of media processing fundamentals (encode, decode, resolutions, CODECs), graphics basics (rendering technologies), FFMPEG, gstreamer Experience with CUDA developers and understanding of GPGPU acceleration.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  INTORNO LABS Heterogeneous Computing Developer Skills required: C/C++, OpenCL, Audio DSP, Parallel Processing, GPGPU Company’s context: We are a small company based in Barcelona, Spain. We have been carrying out extensive research and development in the area of spatial audio for over 10 years. The outcome of our work is a new, proprietary technology that allows a sound source to be moved inside a 3D space, in ways that were not possible before. Our mission is to push beyond the boundaries of traditional stereo and surround practices and offer a more engaging, rich and immersive experience to the audience. Since 2014 Intorno Labs has been working with various artists and participating in music festivals and events all over the world such as Mira, Mutek and Sonar. We are now

  $4166 (Avg Bid)
  $4166 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  GPU code running on Linux and GPUGPU simulator หมดเขตแล้ว left

  I have a Vector Add program in Cuda. I need someone to add few counters to that code to generate required output and run it on GPGPU simulator.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Cuda and GPGPU parallel programming in C หมดเขตแล้ว left

  The purpose of this project is to get you familiar with GPGPU and CUDA. The main problem in the project is very similar to homework 2, where decoding a message from a given encoded file (). The decoding process in this homework will be a little bit different as follows; specific character is comma (,) and in each line the next character after commas are the secret message characters. For example: Ern,basd,b3.,msd 324,4!..:,4erwer,2 Should return “bbm442” Write a program that processes the decoding stage both in serial on CPU and parallel on CUDA. For parallel version the file resides in the CPU side and CPU is responsible for reading the file and sending the lines and inputs to GPU. After all process done, the final formed hidden message should be available ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Gpgpu and cuda parallel programming in c หมดเขตแล้ว left

  The purpose of this project is to get you familiar with GPGPU and CUDA. The main problem in the project is very similar to homework 2, where decoding a message from a given encoded file (). The decoding process in this homework will be a little bit different as follows; specific character is comma (,) and in each line the next character after commas are the secret message characters. For example: Ern,basd,b3.,msd 324,4!..:,4erwer,2 Should return “bbm442” Write a program that processes the decoding stage both in serial on CPU and parallel on CUDA. For parallel version the file resides in the CPU side and CPU is responsible for reading the file and sending the lines and inputs to GPU. After all process done, the final formed hidden message should be available ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  GPU Signal processing project for Enamovic หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm interested in splitting the wideband signal into short channels, but I'm getting into a performance problem using PolyPhase Channelizer, which is part of GnuRadio for this purpose. I know that such operations (multiplication, working with vectors and floating-point numbers) fit well on gpgpu and fpga, which means that one single device can potentially cope with this task (as evidenced, for example, by this document and other). In any case, it is more preferable to use gpu because of the availability of them "at hand", at least from my side at the moment. As an option, we think to work with OpenCL. FPGA can be a good option for the final product due to less than gpu power consumption. We work with

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  GPU signal processing หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm interested in splitting the wideband signal into short channels, but I'm getting into a performance problem using PolyPhase Channelizer, which is part of GnuRadio for this purpose. I know that such operations (multiplication, working with vectors and floating-point numbers) fit well on gpgpu and fpga, which means that one single device can potentially cope with this task (as evidenced, for example, by this document and other). In any case, it is more preferable to use gpu because of the availability of them "at hand", at least from my side at the moment. As an option, we think to work with OpenCL. FPGA can be a good option for the final product due to less than gpu power consumption. We work with

  $1308 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $1308 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Project for ThanassisKalv หมดเขตแล้ว left

  Hi ThanassisKalv, I noticed your profile and would like to pay you for some advice on whether a c++ lib can be run on CUDA/GPGPU platform. Can discuss any details over chat.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Machine learning and opencv for android หมดเขตแล้ว left

  Machine learning gpgpu and android

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  I would like to hire a GPGPU Programmer หมดเขตแล้ว left

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Project for ne0ph0enix หมดเขตแล้ว left

  GPGPU Phase 2 _____________ For each trial in {trials} variable_product_1 = 1 variable_product_2 = 1 For i = 1 to 20 Create two random numbers between 1-20 Lookup the values of the two numbers in columns "coordinate A" and "coordinate B" respectively Multiply variable_product_1 by value in column "value" Create another two random numbers between 1-20 Lookup the values of the two numbers in columns "coordinate A" and "coordinate B" respectively Multiply variable_product_2 by value in column "value" Sort the entire list of trials by variable_product_1 and create a new column called rank_1 that stores the rank value for each trail (1, 2, 3… {trials}). Sort the entire list of tri...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Computer science หมดเขตแล้ว left

  Topics are opinion mining, gpgpu, parallel processing, image processing

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We wish to develop the following simple application as a competency test for future phases of CUDA programming work. We are willing to hire several independent contractors for this phase of work. This will be a command-line algorithm that takes as input the number {trials}. E.g., -trails=10000 Use the attached lookup table (20x20). Calculate {trials} numbers that are the product of 20 lookups. Run the operation first in the CPU and then in the GPU (parallelized) and report the total run time taken for each. Output the calculated number for each trial along with timestamps at each row from all CPU and GPU calculations. For each trial in {trials} variable_product = 1 For i = 1 to 20 Create two random numbers between 1-20 Lookup the values of the two numbers in colu...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Looking for information หมดเขตแล้ว left

  Looking for information regarding gpgpu

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some Articles หมดเขตแล้ว left

  research papers: 1. Compare the architecture and performance features of the Tainhe-2 (Milky-Way-2) supercomputer with at least one other supercomputer from the Top500 list. A good sta...MilkyWay-2 supercomputer: system and application, Frontiers of Computer Science, June 2014, Volume 8, Issue 3, pp 345-356. 2. Compare the architectures and programming metods for the Nvidia Tesla K20x and Intel Many Integrated Core (Phi 31S1P) architectures. A good start to see the style of such comparisions would be the paper Alexander Heinecke, Michael Klemm and Hans-Joachim Bungartz; From GPGPU to Many-Core: Nvidia Fermi and Intel Many Integrated Core Architecture, Comput. Sci. Eng. 14, 78 (2012). Note that this considers the Nvidia Fermi rather than Tesla though and an earlier version of th...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...Software Ember.js Erlang Estonian Express JS Expression Engine Face Recognition FileMaker Firefox Fortran Forum Software FreelancerAPI Game Consoles Game Design Game Development GameSalad Gamification Git Golang Google Analytics Google App Engine Google Cardboard Google Chrome Google Earth Google Maps API Google Plus Google Web Toolkit Google Webmaster Tools Google Website Optimizer GoPro GPGPU Grease Monkey Growth Hacking Grunt Hadoop Haskell HBase Heroku Hive HomeKit HP Openview HTML HTML5 iBeacon IBM Tivoli IBM Websphere Transformation Tool IIS Instagram Internet Security Interspire ITIL J2EE Jabber Java JavaFX Javascript Joomla jQuery / Prototype JSP Kinect Knockout.js LabVIEW Laravel Leap Motion SDK LESS/Sass/SCSS Link Building Linkedin Linux Lisp Lotu...

  $3041 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $3041 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Matrix Decomposition speed-up หมดเขตแล้ว left

  We have developed two routines in MATLAB to do a...move on to another project and have no time to do this myself. Neither do we have any expertise in GPGPU code in MATLAB to speed up the code even further. I would like this project to have 3 milestones, all aimed to give us the fastest possible code; 1. Modify the code RV1 to give the same results faster (i.e. optimise it) 2. Modify the code RV2 to give the same results faster (i.e. optimise it) 3. Speeding up RV1 and/or RV2 by adding the ability to make use of any Nvidia GPGPU that may be available to the PC it is running on, using the Matlab GPGPU interface (see ). Already I advertised this project and had many offers, but nobody has GPGPU skills. Would you be interested in this project?

  $200 - $200
  $200 - $200
  0 คำเสนอราคา
  Creation of a Linux cluster หมดเขตแล้ว left

  Creating a High Performance (Computing) Cluster from scratch using CUDA ToolkIT (use of a GPGPU- Might be a 3-4 node cluster) It needs to be done on both virtual and physical machines. Will tell you in more detail.

  $1098 (Avg Bid)
  $1098 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  GPGPU OpenCL Neural Networks หมดเขตแล้ว left

  Neural Network using GPU. This will be most likely based on a research paper.

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา
  Linear Regression in WebGL หมดเขตแล้ว left

  Regression GPGPU algorithm implementation in WebGL

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  GPGPU WebGL and/or OpenGL ES 2 Sorting หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am interested in seeing the benefits of GPGPU. I would like to have a test program with fragment shaders that could ideally be run in both WebGL and OpengGL ES 2.0. The target for WebGL is Google Chrome and the target for OpenGL ES 2.0 is iOS devices. The test would have to sort a large amount of random numeric values. Maybe using the Bitonic Merge Sort as described here: Please let me know what you think of this test. Note: I realize you might not be able to test on both platforms. if you are not able to test in one of the two platforms, I'm able to help out with the testing. Thank you! Claudia

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 คำเสนอราคา
  GPGPU WebGL and/or OpenGL ES 2.0 หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am interested in seeing the benefits of GPGPU. I would like to have a test program with fragment shaders that could be run in both WebGL and OpengGL ES 2.0. The target for WebGL is Google Chrome (for Android) and the target for OpenGL ES 2.0 is iOS devices. The test would have to sort a large amount of random numeric values. Please let me know what you think of this test. Note: I realize you might not be able to test on both platforms. if you are not able to test in one of the two platforms, I'm able to help out with the testing. Thank you! Claudia

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 คำเสนอราคา
  Opencl and GPGPU implementation หมดเขตแล้ว left

  Hi need help for Openncl and GPGPU simulator implementation for my project. Please help me. I have 2 days left for this.

  $75 - $75
  $75 - $75
  0 คำเสนอราคา

  I have a bitcoin kernel function which is written in C. I want it to be converted in openCL test it on GPGPU at some configuration. For More details please contact me.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...testing). I am using this code for purely research purposes, but would like to see it accelerated, optimised or parallelised. It is a small package with two binaries, and a python wrapper. The author is still adding useful features, so some degree of forwards compatibility needs to be maintained - including maintaining the python wrapper(s). So in short, I would like a build-able version that exploits GPGPU and/or threads to speed up the training of the algorithm (its a neural network). The package can have defined input and outputs (a training and test set) and so has very definable completion criteria, i.e. the speeded up version gets the same answer only significantly quicker. I test on MacPro (for an example) and have seen up to 30X speed ups on similar software when ported t...

  $1608 (Avg Bid)
  $1608 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...Combination OpenGL, Open CL, Cuda using Nvidia high performance computing cards. K40 / K80...maybe even arms if this would be the best solution. We will be building a new online 2D/3D design tool aimed at landscapers/architects etc.. Combining the technologies we would be able to go from 2D to 3D to different photorealistic images (depending on required features. High performance computing with gpgpu (or hybrid solution GPU / CPU) knowledge, parallel computing, multithreading etc... I looked at your skills and thought you might be able to do something like this. For this fase we need system architecture with recommendations for fully optimized system. What hardware/software requirements and a recommendation where we could set up a HPC development hosting. Please let me know...

  $1356 (Avg Bid)
  $1356 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...Combination OpenGL, Open CL, Cuda using Nvidia high performance computing cards. K40 / K80...maybe even arms if this would be the best solution. We will be building a new online 2D/3D design tool aimed at landscapers/architects etc.. Combining the technologies we would be able to go from 2D to 3D to different photorealistic images (depending on required features. High performance computing with gpgpu (or hybrid solution GPU / CPU) knowledge, parallel computing, multithreading etc... I looked at your skills and thought you might be able to do something like this. For this fase we need system architecture with recommendations for fully optimized system. What hardware/software requirements and a recommendation where we could set up a HPC development hosting. Please let me know...

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  OpenCL &GPGPU homework project หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a homework project done that does the following: Parallelizing Travelling Salesman Problem using Ant Colony Optimization. Need to use OpenCL & GPGPU. It's a simple homework project and if you know OpenCL and have programmed before it should be easy. Please bid a reasonable price. I need this done within 3 days. Best of luck.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  OpenCL &GPGPU homework project หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a homework project done that does the following: Parallelizing Travelling Salesman Problem using Ant Colony Optimization. Need to use OpenCL & GPGPU. It's a simple homework project and if you know OpenCL and have programmed before it should be easy. Please bid a reasonable price. I need this done within 3 days. Best of luck.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  FAST in Unity3D -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We need you to complete the FAST algorithm cuda version (provided the ...version (provided the code) to glsl es version of the conversion, and let it run smoothly in the unity 3D .or android We have completed the SURF algorithms with unity C # code, that can provide more ideas for you. But our SURF running speed still can not meet our expectations on mobile devices, so we need to use FAST alternative SURF feature point extraction on unity. You need to be familiar with GPGPU programming skills, understand the FAST algorithm principle, glsl es compared to the glsl Standard Edition only supports a limited function, so you need to know glsl es .we will share our experience with you in this regard, we hope you can provide more good solution. This will be a challenging and interestin...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Creation of new cryptocurrency หมดเขตแล้ว left

  ...Block Having Rate Maximum Coin Port Number, Connection and RPC Ability to Auto re target Proof of Work Algorithm should be Scrypt based. Ability to support Fast Transactions < than 1 minute Should have good payout at low hash rates Should have Proof of work and/or Proof of Stake Compatible with Existing Miner software Should be Eco Friendly Easy to mine using CPUs, GPU or GpGPU - Should not need expensive hardware. Preferably Scrypt based or Ability to do useful work for Coins Payments for passive nodes Faucet to distribute the money as the coin is pre-mined Client Software (Wallet) Main Screen Tool bars OverView of the Wallet Send Coin Add recipent Clearn all fields Send Receive Coins Add new address Copy Address Sign M...

  $5333 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $5333 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  GPGPU based String matching algorithms หมดเขตแล้ว left

  Hi I designed a Hybrid string matching algorithms ( combined of 3 algorithms) which it designed to work in Multi-Core processor. what I need now is to apply this algorithm to work in GPU (GPGPU), so I can compare the results and the performance between Multi-Core processor and GPGPU. Note: I will provide you with algorithm code in C language as well as the Design of GPGPU algorithm . I want you to redesign this code to work in GPGPU using: Open CL or Open ACC or CUDA or Threast under Windows environments in C language. Thank you

  $184 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Brook to OpenCL หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have a program that is written in Brook and because ATI has abandoned Brook from the Radeon HD 7xxx series, I want you to rewrite the program in OpenCL. This program uses a 2TB rainbow table to break A5/1 keys. Also, the current program uses assembly to speed up the whole process. The new OpenCL program should be faster and optimized to use 100% of all the new technologies in the GPGPU area. The new program should also be accesible remotely and should run in windows and linux.

  $1132 (Avg Bid)
  $1132 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  it is project involved in C++ and integrate with HDL and configure it inFPGA .it is project of ice floe simulation and compare it with GPGPU programming.i need an expet and privacy information dealing person because it is academic project .please contact me then we can discuss

  $646 (Avg Bid)
  $646 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I have Five hybrid exact string matching algorithms, the techniques of these algorithms almost same. I need them to be paralleled using I need them to be paralleled using Two models; first GPGPU (CUDA) and second Hybrid of MPI/ OpenMP. The algorithms are ready which needed to be executed in this model by Window and Linux. The requirements are first designing the models with explanations and second implementation in large and small databases (200 MB and 1 GB). The standard databases can be obtained from ().

  $388 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา