ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  34,599 gps งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Hire a Mobile App Developer หมดเขตแล้ว left

  เชื่อมต่อกับแผนที่ GPS ทำเป็นเกม

  $2449 (Avg Bid)
  $2449 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมรันบนWeb ในระบบ GPS Tracking

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมรันบนWeb ในระบบ GPS Tracking

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  We need a C# developer to work on a GPS Tracking system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a car rental business in Sydney, Australia. We use Traccar, a GPS tracking system to monitor our vehicles. We need some changes made to the system - a previous developer has done most of the work using C# and .NETcore, and has documented what they did. Ideally we are looking for somebody with experience with Traccar, or alternatively experience in building GPS tracking systems who can pick up from where the previous developer left off.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM function doGet(e){ ( (e) ); //---------------------------------------------------------------------------------- //write_google_sheet() function in esp32 sketch, is send data to this code block //---------------------------------------------------------------------------------- //get gps data from ESP32 if ( == 'undefined') { return ("Received data is undefined"); } //---------------------------------------------------------------------------------- var Curr_Date =new Date(new Date().setHours(new Date().getHours() + hours)); var Curr_Time = (Curr_Date, timezone, 'HH:mm:ss'); var name = stripQuotes(

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...('Sheet1'); var timezone = "asia/qatar"; var hours = 3 ; // function doGet(e){ ( (e) ); //---------------------------------------------------------------------------------- //write_google_sheet() function in esp32 sketch, is send data to this code block //---------------------------------------------------------------------------------- //get gps data from ESP32 if ( == 'undefined') { return ("Received data is undefined"); } //---------------------------------------------------------------------------------- var Curr_Date =new Date(new Date().setHours(new Date().getHours() + hours)); var Curr_Time = (Curr_Date, timezone, 'HH:mm:ss'); var name = stripQuotes(

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Logiciel de navigation routière et de gestion de services automobile 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...fonctionnalités : Les alertes et notifications locales qui seront gérées par un centre d'assistance local au travers d'informations reçues des usagers et des autorités. Nous allons Intégrer la gestion du véhicule avec identification des marques, modèle afin de fournir à cet utilisateur des offres personnalisées de produits et de services sur notre marketplace. Les fonctionnalités attendues : • Navigation gps (Avoir en temps réel les informations sur le trafic routier et les itinéraires). • Les alertes des forces de sécurité et / ou du call center… • Bénéficier d’une assistance en cas de panne ou d’accident au travers ...

  $1401 (Avg Bid)
  $1401 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Flutter mobile app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We've built a flutter app for both platforms connected directly to our ERP System as a backend throgh API services. All functions are ready and works fine with well made documentation What we need is 1 - Expand and duplicate thoes functions and forms for more screen with some changes 2 - Enhance UI ...built a flutter app for both platforms connected directly to our ERP System as a backend throgh API services. All functions are ready and works fine with well made documentation What we need is 1 - Expand and duplicate thoes functions and forms for more screen with some changes 2 - Enhance UI & UX 3 - Activate firebase notifications from our ERP System to mobile app 4 - add extra features like (GPS tracking and marking, Active camera live photos, enabling camera barecode reade...

  $596 (Avg Bid)
  $596 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  Need to build a car rental app in 2 weeks in India for long distance tours between cities with GPS tracking using Android App and php backend

  $1522 (Avg Bid)
  $1522 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Gps tracking mobile app with data save 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want to build 2 app 1 for fleet that is hidden app 2 main app where user create for 1 app and all loction data saved on gps and see live loction of that user all record save where he go and time every thing.

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  GPS TRACKING FOR ADVERTISING MOBILE APP IOS/ANDROID -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need mobile developer with more than 7 years experience in GPS tracking for advertising industry. Please check on attach document. 90 % of UX/UI already done and I need it to continue on where it left off or redo the entire one. It need to be in Thai/English language. It will work similar to Taxi app, which have both customer and driver side. App will show which taxi travel to what location

  $1469 (Avg Bid)
  $1469 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  1. Program A9G to send GPS data every 5-10 seconds to a MQTT broker with TLS 1.2. This involves creating and refreshing JWT. 2. Teach me how to program A9G board. Need help with setting it up in my computer to program and flash the above custom firmware into A9G board.

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  2 page ipad app that allows pictures to be taken gps data to be stored and a checklist to be completed with a dropdown list of static fileds. Approximately 10 filed requiring check boxes, and then the ability to store pictures taken and also gps data to be stored and completed form. Need project done in short time frame.

  $138 (Avg Bid)
  NDA
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Pull Data from Geotab that use for GPS tracking 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for a person who can Pull Data from Geotab that use for GPS tracking via API

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  iPhone App for instant notifications (via email and SMS), capturing and sending GPS position and also the picture taken. Includes customer registration, customer data, customer preferences/setup. If you wish to bid, please look in documents first and follow the confirmation request.

  $707 (Avg Bid)
  $707 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  In this project , I use tracking shield sim 900 from Rhydoz lab which is a development board designed for tracking .It consists of GPS/GSM/GPRS in it .The main idea is to detect location and interface it with google maps so that we get location details of a vehicle to which it is set ,the location is sent as message to the mobile number programmed .But the problem is that I'm getting latitude and longitude but I'm not getting message to the prgrammed mobile number nor AT commands is working .so i need help in this project who have a good knowledge in embedded c

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  project for Complete call Centre Management , Fleet Management , Dashboard for Animal Helpline . will call to call center 2. The call will be directed to concern Animal doctor for guidance and prioritize for giving treatment ' 3. Animal ... will call to call center 2. The call will be directed to concern Animal doctor for guidance and prioritize for giving treatment ' 3. Animal doctor will visit farmer doorstep for treatment 4. complete Fleet management with Full Dashboard Tracking of all vehicle in rural areas 5. CRM 6. HR solution 7. Total call management solution from beginning to end including vehicle GPS system, management , tracking , HR solution , CRM etc. 8. Fleet management Apprx 500 vehicles For more information , contact us n...

  $6705 (Avg Bid)
  $6705 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  APP Making 1 วัน left

  GPS BASED MAKEUP ARTIST BOOKING, Like UBER, OLA, BOOKMYSHOW CINEMA HALL SEAT BOOKING BY DATE.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Un cordial Saludo. Estamos creando un proyecto de desarrollo mobil. Estos son los requerimientos que debe contar la Aplicación. - Login In - Push Notification - GPS - Pagos Internos (Paypal, Visa, etc) - SO (Android, IOS) Ya contamos con un prototipo (Figma) finalizado. La interfaz de Usuario ya esta terminada. Prácticamente seria materializarlo a código. Queremos también el desarrollo de la misma aplicación, así como el despliegue en las plataformas (Apple Store, Google Play), un periodo para dar soporte a la aplicación para verificar que todo funcione. Agradezco las cotizaciones.

  $4027 (Avg Bid)
  $4027 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am looking for someone to help me with Marketing to sell my GPS device from my online store.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Create Garmin FlightStream / Connext API 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...enable 2 way communications between the on-board Garmin equipment and a 3rd party apps such as ForeFlight or Garmin Pilot. Their protocol is called "Connext" and is undocumented and proprietary. I'm seeking someone familiar with the protocols involved in this technology to develop an API that I can use for a personal project. The final delivery will be a sample app that is able to communicate GPS, AHRS, weather, traffic, and flight plan data wirelessly over a Bluetooth connection to a Garmin device using the Connext protocol. The delivered source code should not have any 3rd party dependencies, and can be delivered in C, C++, or C#. I will be able to validate the delivered product on my personal aircraft and garmin equipment, but I am unable to provide any tes...

  $2482 (Avg Bid)
  $2482 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Desarrollo de aplicación Nombre: COMISIONADOS Objetivos: • Controlar que el seguimiento a las almas se cumpla. • Controlar la cantidad de almas ganadas por mes. • Controlar el trabajo de ganar y consolidar a las almas de los discípulos. • Controlar el crecimiento de los discípulos. • Asignar un consolidad...LBS, etc.) • Poder ganar desde cualquier lugar donde te encuentres y saber que el seguimiento se va a poder hacer de inmediato, sin necesidad de tener que llamar al líder o seguir un protocolo. • Cargar los datos básicos pero necesarios para cumplir con los objetivos: a) Nombre apellido b) Edad c) Sexo d) Domicilio e) Red f) Movilidad • La APP tiene que: según los datos otorgados, tener como un GPS...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  necesito una app con estas características 13 ชั่วโมง left

  Desarrollo de aplicación Nombre: COMISIONADOS Objetivos: • Controlar que el seguimiento a las almas se cumpla. • Controlar la cantidad de almas ganadas por mes. • Controlar el trabajo de ganar y consolidar a las almas de los discípulos. • Controlar el crecimiento de los discípulos. • Asignar un consolidad...LBS, etc.) • Poder ganar desde cualquier lugar donde te encuentres y saber que el seguimiento se va a poder hacer de inmediato, sin necesidad de tener que llamar al líder o seguir un protocolo. • Cargar los datos básicos pero necesarios para cumplir con los objetivos: a) Nombre apellido b) Edad c) Sexo d) Domicilio e) Red f) Movilidad • La APP tiene que: según los datos otorgados, tener como un GPS...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  building an app 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...data bases (users and locations) needed and a gps tracking function. The users should have the possibility to search other users by different categories and locations. For the communication between the users a messenger service is also required. The users should be able to register themselves and work on their profiles. For a specific time the app should be free of charge after this trial time we want to charge money. Each profile has a picture and 6 parameters to choose from (age class, location, period of time...). Features briefly: Selfregistration for users, Payment service, Database with privacy protection, search function to find other users by the 6 parameters of their profile, messenger service to contact other users, GPS tracking to measure spee...

  $8513 (Avg Bid)
  NDA
  $8513 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Development of Native Android App -- 3 หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ...water resources (bullet button to select among at max 7 types – will be provided by Institute) # ii) Location details using the dropdown feature starting from state – district – block – village (as per the Census of India official data) and also an option of manual input that can be filled by user. iii) Geo-coordinates, its accuracy and time stamp to be automatically fetched using onboard mobile GPS once “obtain location” is clicked which will include latitude, longitude, altitude/elevation, accuracy. # (For ease the POI would be Point type shapefile). iv) A unique ID of the POIs to be allotted in database for records only if the PoI is successfully submitted by the user (alphanumeric with a logic StDstBlk00001).# v) Maximum of two pictu...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  need ios shift developer หมดเขตแล้ว left

  Need a 3-4 years of experience developer for remote job interested candidate send the resume and also know about this skills - iOS Development - Java Programming - Swift Programming - Designing Layout - Parsing(HTML, XML, JSON, SOAP, Feed) - Payment Gateway Integration - Google Map, Apple Map, GPS - QR Code Scanner - Push Notifications - SDK Integration - APIs like Facebook, Instagram, Twitter, Youtube,....etc - Submitting app to Google Play Store and Apple App Store - Ad Integration - In-App Purchase - Architecture (MVVM, MVC) - Code Management (Github, Gitlab)

  $1407 (Avg Bid)
  $1407 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  PowerApp Developer Assistant on Current App หมดเขตแล้ว left

  ...which does not show the gallery of the table for the material requested at all as you will see in snipits uploaded. . Also, need to work on individuals only having access based on their role to certain parts of the screen. If they need to update information it updates additionally to what has been updated but captures who made the update and when I’m the history of that request. I need to add a gps pin current location to outbound shipments of material is not at the whse and needs to be picked up in the field. If the material requires HEO assistance (crane and rigging) it notified that department when the yes is indicated and submits them an email of all material details. If we need to delete a request only certain individuals can delete it to know why to capture kpi metric...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Size of Building using GPS Cordinates หมดเขตแล้ว left

  I want to get the size of building by passing Lat & Lon using python

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...admin portal ) , date ( auto selected for current date but changeable ), the time ( shown in 5 minute intervals) and drop down box of tasks ( pre populated from admin portal ) to recorded their time and the task they are working on against within that project. Also drop down box of pre populated locations ( office / site / remote location add location and then ‘use my location’ which uses the GPS location of the user to record their current location ) If a task is not listed in the pre populated list then a user needs the ability to add task and for system to then remember that task for future and record this back to the admin portal for users to report against. There needs to be different user groups ( managed in admin portal ) which generate different...

  $905 - $1811
  ปิดผนึก
  $905 - $1811
  92 คำเสนอราคา
  Code generation for USRP SDR . หมดเขตแล้ว left

  Hello there!, Looking for skilled guys who have knowledge on scope of the project is to make the USRP Software Defined Radio to run GPS spoofing,Geo location,Data relay etc-. All these codes and schematics along with reference design are available online and will be provided for developer needs to modify/integrate the code accordingly. More details will be revealed upon private chat.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Build an nft game application หมดเขตแล้ว left

  I need a nft gaming android application which cakculates steps while walking I need aperson who can create a nft application where if you walk daily your will earn money in cryptocurrency , To join you need to have a nft and cryptocurrency where we will provide nfts for free ,They need to have Only the person who has nft will have a chance to participate and this is ...walking and earn income daily by walking, and they can only Withdrawal after reaching the level 10 ,they can increase rewards by buying Attributes here attributes means an nft that gives boost to your daily income if a person has 1 attribute that mena he can get 2x returns and which should calculate the steps of the users he walked we will provide faily 2 eanergy that mena he can walk only 2 times. Gps integration a...

  $1776 (Avg Bid)
  $1776 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Need iOS Swift Help With An App (GPS, etc) หมดเขตแล้ว left

  First I need you to help me via screenshare because I cannot share the XCode files. I think it should be fairly quick and easy for someone because I can almost do it myself. 1. I need to pass the users GPS coordinates back to my API - I have an endpoint already and I think we save the user coords to a user default so this should be easy. 2. There's something crashing my home page and I think I know what it is. I think we are trying to assign a location ID to a user default before the user even chooses a location. This probably should be an easy fix because we just need to remove this, but then we DO want to set it after a Location is clicked on/chosen. 3. My app was originally set up to load some locations then a search filter at the top filters through those but I now have ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Necesito una aplicación que sea tipo uber หมดเขตแล้ว left

  Una app tipo uber, con todas esas funciones, para mi ciudad, con gps y que se vea estético

  $771 (Avg Bid)
  $771 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Send server data GPS Fine location android -- 2 หมดเขตแล้ว left

  se requiere modificar aplicación que obtiene los datos del GPs de teléfono android para que sea enviada a un servidor, para identificar a que dispositivo pertenece se debe modificar para que envie el ID del teléfono y orientación cada 10 segundos. debe tener 2 botones, uno iniciar que realiza las acciones de registra el servicio para envie posición cada 10 segundos. obotn 2 detiene el servicio de envio cada 10 segundos. It is required to modify the application that obtains the data from the Android phone's GPS so that it is sent to a server, to identify which device it belongs to, it must be modified so that it sends the phone ID and orientation every 10 seconds.

  $33087 (Avg Bid)
  $33087 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  A valet booking app for ios and android หมดเขตแล้ว left

  in order to prove you are not a bot, start...and payments Via admin backend, Google Map api integrated, price based on distance and translate file upload included on admin backend where we can translate the entire system in Turkish. Basicly, similar to taxi booking,GPS detected distance based price calculation by 13 Unit per km, such as 13 USD per km but it will be Turkish currency. Deadline is 5 days, we are aware that such app wont take longer tha few days, client and driver should see each other locations on map,online offline mode for driver, once the client requirements,whether entering the address manually or GPS based automaticly,and complete the payment based on distance, the rute should be drawn such as navigator for the driver and client should see the driver moveme...

  $718 (Avg Bid)
  $718 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Java developer for GPS tracking platform หมดเขตแล้ว left

  Need a java developer to modify the existing GPS platform. Developer should have experience of receiving data and parsing it as per device protocol. Experience in working on Hex code is preferred. Only experienced developer should respond which project experience details.

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Criar um aplicativo de segurança executiva หมดเขตแล้ว left

  Descrição: Preciso de um aplicativo, no qual meu cliente consiga agendar um serviço de segurança e transporte, seja via chat ou automático, porém demanda disponibilidade da equipe, preciso de uma interface para o cliente para o segurança e pra equipe de monitoramento, preciso que o aplicativo utilize o gps, para ter controle da localização, tenho algumas ideia em forma de pagãmento( a discutir) (Interface cliente) Área de agendamento E alguma informação necessárias Informações do prestador do serviço após o serviço aceito, informações do transporte, Botão de emergência onde notifica a central Área de pagamento...

  $4025 (Avg Bid)
  $4025 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  GPS tracking dashboard หมดเขตแล้ว left

  I am testing a new idea for tracking based on GPS system

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  off page SEO backlinks submission หมดเขตแล้ว left

  400 backlinks per month Keywords: GPS coche, localizador GPS coche, localizador coche, GPS OBD, localizador coche obd

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Build a Web application หมดเขตแล้ว left

  I need front end and backend developer to build a fleet management, cargo movement web site application for us. We give cars to drivers in taixi- hailing business, we move cargo by sea and road across Africa . Our Site name or product will be called "GPS" reference site is

  $2062 (Avg Bid)
  $2062 การประมูลเฉลี่ย
  137 คำเสนอราคา
  GPS Deportivo หมดเขตแล้ว left

  GPS Conexión con dispositivos GPS para mostrar en Gráfica TV, Datos a mostrar: Distancia a meta, diferencia en tiempo entre dispositivos, Ubicación en perfil de recorrido, Velocidad actual En ambiente web, es decir disponible en internet vía navegador web, para hacer seguimiento de dispositivos gps. La aplicación captura los datos de posición desde una base de datos accesible desde internet. Debe permitir definir perfiles de usuario (Administrador, Usuario Normal). Asociar dispositivos GPS a Carreras. Debe reproducir los track – no importante. Se debe poder configurar alertas de posiciones fake que se envían automaticamente. Deseable experiencia demostrable en proyectos web con gps tracking Habilid...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Electronic System designer (Hardware and Software development) We are looking for a product development team, electronic systems designer, who specializes in marine electronics navigation systems technology such as AIS, Marine VHF and SSB Radio, Marine Radar, Chartplotter, Fishfinder, GPS Compass, multi-functional imaging technology. Tasks: • Hardware, software and development of marine electronics • R&D Development Tests (FAT) maintenance and improvement • Embedded systems Required Technologies and Tools • PCB design (Altium Designer) • Embedded RTOS (C++) • C# development in Visual Studio • VHF and GNSS, Radar systems Skills: • Hardware design and related programming • Enthusiasm and Commitment • English (Turkish) communication...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  build me a application หมดเขตแล้ว left

  I want to build a application with a GPS live tracking.

  $2619 (Avg Bid)
  $2619 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...Step-Down 8-36V to 5V using TPS54240 2. Two analog inputs to measure volts from 0-36V (ESP32 ADC), GPIO36, GPIO4 3. Three analog inputs to measure current 0-20A and volts 0-36V using INA226 via I2C - GPIO22(SCL), GPIO21(SDA) 4. Two Digital inputs with high voltage protection, working voltage 0-36V - GPIO5, GPIO27 5. Two Digital Outputs via Open Drain N-MOSFET (AO3400) - GPIO25,GPIO26 6. SIM7080G LTE/GPS via PCIe, sim card slot on the main board - connected to Serial 2 - GPIO16(RX), GPIO17(TX) and powered by own Step-Down from 5V to 3.3V, MP1584EN or any suitable circuit up to 2-3A 7. SIM card slot connected to the PCIe on the side of the board 8. ESP32 powered by second Step-Down from 5V to 3.3V, MP1584EN, or any suitable circuit up to 2-3A 9. Display Module 128X128 I2C 1.5i...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน gps ชั้นนำ