ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 grant writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  (Translated in Google↓) เรากำลังมองหานักเขียนสื่อเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น * เพราะฉันต้องการให้คุณเขียนเป็นภาษาไทยฉันจะ จำกัด เฉพาะคนไทยหรือผู้ที่สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา [สรุป] - สื่อ: สื่อทางเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - บทความจากบทความ: ประสบการณ์การเดินทางไปญี่ปุ่นจากรายงาน Bangkok-Travel (เช่นรายงานการเดินทางบน ) - ตัวละคร: ประมาณ 1,000 คำต่อบทความ (ภาษาไทย) - จำนวนบทความ: 3 ถึง 5 ทั้งหมด (หนึ่งภาพก็เป็นไปได้) - ภาพ: โปรดใส่รูปภาพการเดินทางจริง ๆ ที่ถ่ายด้วยตัวเอง . - ตัวอย่างชื่อบทความ:“ ไดอารี่ 7 วันแรกของการเดินทางไปโตเกียว”“ ฉันไปฤดูหนาวที่ฮอกไกโดและเทศกาลหิมะซัปโปโร” ฯลฯ [วิธีการเขียน] ไดอารี่การเดินทางไปญี่ปุ่นที่ฉันมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง - โปรดเขียนประสบการณ์ ==========================================...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  ...research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด . ในการสมัคร โปรดส่งตัวอย่าง...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Writing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $955 (Avg Bid)
  $955 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Asyncio Background Service in Python for Dhan API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a well-versed Python developer, with a strong understanding of asyncio and experience workin...connection is established - existing method on_message() - method that is called when data feed is sent by Dhan API - just prints the message with timestamp and adds it to a queue Tasks 1. Add init_subscriber() method to - so that the feed can be subscribed and it runs forever 2. This should run continuously while rest of the program performs other tasks - like reading the queue and writing to DB etc. Skills required: - Python - asyncio - Experience with handling background tasks - Notification Systems I am counting on you to ensure the service's seamless interaction with the Sync Service and efficient completion of its tasks. Looking forward to working together...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  ...- Create a chronological resume that precisely highlights my experiences, skills, and accomplishments relevant to the targeted position. - Ensure the resume has a professional tone and appearance, free of grammatical and typographical errors. - Effectively use keywords relevant to the industry and job role throughout the resume. The ideal candidate should have: - Proven experience in resume writing, preferably with clients in the Oil and Gas industry. - Knowledge of the roles and responsibilities of a Drilling Engineer. - Excellent English language skills, both written and verbal. - Close attention to detail to ensure a high degree of accuracy. - Ability to deliver the project in a timely manner. Looking forward to bids from writers who understand the needs of the employer in...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  B2B Collaboration Proposal Crafting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a highly skilled professional familiar with the art of proposal writing, specifically for establishing business collaborations. This expertise will be used to create a captivating proposal directed towards a specific company, a contact with whom exists but has yet to lead to any substantial cooperation. Primary requirements and tasks of this project: - Understand the key elements of effectual partnership proposals and how to incorporate those into our precise needs. - Assess and incorporate essential information about our company and the targeted partner. - Skillfully convey our idea about the potential collaboration, persuading them to see the advantages of working together. Ideal skills for the project: - Proven experience in creating B2B partnership proposals - Stro...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...a skilled video producer to create compact and compelling corporate and music videos. Key requirements and tasks include: - Video Length: Each video should be less than 1 minute long. The final product should be interesting, engaging, and professional. - Content Creation: You will need to develop both the script and storyboard for every video. You must be adept in story structuring and script writing, ensuring that every bit of the running duration is optimally used. - Genre Expertise: Experience in producing corporate and music videos is crucial. You should know how to create a compelling narrative within these genres. - Creativity: I am looking for imaginative and original concepts. Therefore, the ability to generate unique ideas is paramount. We are aiming for videos that ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...in business and partnership proposals, containing major sections like Executive Summary, Objectives, Key Personnel, Financial Projections etc. - The proposal should be persuasive and designed to convince the partner that a partnership would be beneficial. - Knowledge of standard business norms and legalities associated with such a proposal would be an advantage. Ideal Skills: - Strong business writing skills - Experience in drafting partnership proposals - Understanding of finance and business strategy - Excellent research and analytical skills - Strong understanding of legal aspects involved in a business partnership In your bid, please include any relevant experience, as well as how you plan to approach the project. This will help me to understand your perspective and decide ...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of a highly skilled 2D animator proficient in motion graphics. The main goal is to bring a narrative to life. However, we currently lack a storyboard and script, so I'm hoping you can also assist in the development of these. Ideal Skills and Experience: - Expert in 2D Animation and Motion Graphics. - Story-board creation. - Script-writing experience would be a great addition. - Strong understanding of narrative structures and storytelling. Working together, we'll transform this vision into an impactful motion graphic story. Looking forward to discussing your creative approach and process.

  $1268 (Avg Bid)
  $1268 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking an exp...be adept at blending real-life experiences with engaging storytelling techniques to create a piece of writing that stands out. Responsibilities: - Expertly intertwining my parent's biography with fictional elements - Creating engaging and compelling narratives - Ensuring accuracy and authenticity of the biographical details Ideal Skills and Experience: - Previous experience writing fiction and biographies - Demonstrable storytelling skills - Ability to work with both reality and fiction - Proofreading and editing skills - Excellent command of the English language This project will require communication between us as I provide details about the biographical aspect. A passion for writing and respecting the sensitivity of the information...

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking an exp...be adept at blending real-life experiences with engaging storytelling techniques to create a piece of writing that stands out. Responsibilities: - Expertly intertwining my parent's biography with fictional elements - Creating engaging and compelling narratives - Ensuring accuracy and authenticity of the biographical details Ideal Skills and Experience: - Previous experience writing fiction and biographies - Demonstrable storytelling skills - Ability to work with both reality and fiction - Proofreading and editing skills - Excellent command of the English language This project will require communication between us as I provide details about the biographical aspect. A passion for writing and respecting the sensitivity of the information...

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Critique Public Health Editorial on Pill Testing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for this critique. - Finally, ensure you have a conclusion which includes a concise summary of arguments in the essay and clearly states your view of the debate informed by the evidence and arguments put forward in the essay. Ideal Skills: - Proficient in understanding and interpreting public health content - Exceptional essay writing skills, emphasizing critique and context. - Extensive research capabilities, with a focus on academic sources. - Experience writing on public health, drugs safety, or related topics. Please provide any relevant examples of your previous work in your bid. Excited to see what you bring to the table....

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...to formulate a comprehensive, original, and compelling architecture-related PhD proposal. This includes topic formulation, research questions, literature review, methodology, and expected outcomes. • Ideal freelancer: I am hoping to source a skilled academic writer with a proven track record in writing PhD proposals. Excellent research skills, a background in architecture, and a flair for clear and concise writing is essential. Fluent English is a must, and previous experience with academic writing in arts will be highly valued....

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ntroduction (about 700 -800 words): Write a well-structured introduction that provides an overview of your research topic and includes a brief background of the topic and its significance. It should contain the following: Define the aim and objectives of your research. Identify a gap in the existing literature related to your research topic with evidence that support that there is a gap Formulate a clear research question that will guide your study. Define the main terms relevant to your research topic.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm in need of an enthusiastic writer who can craft mesmerizing short articles on a variety of topics. Although a subject matter has not been selected, the project could sp...travel. With each article being under 500 words, I'm looking for someone who can pack a punch with their words in short form. Necessary Skills & Experience: - Strong grasp of the English language - Previous writing experience, particularly with articles - Ability to conduct research and weave interesting narratives - Ability to produce high-quality content in a short space. - Versatile writing style that can switch between subjects with ease. Although I'm flexible on the article count, the writer should be open and adaptable to potentially produce multiple pieces. Please provide ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...is to write a professional legal description about a property, for which the plat is already available. REQUIREMENTS: 1. Comprehensive Property Description: The freelancer should be capable of describing parcel boundaries within the property. The details about boundaries will be provided in the plat, and the description should be accurate. 2. Professional Writing Skills: Due to the legal nature of the task, excellent English writing skills are necessary. Prior experience with legal documentation, particularly within real estate, will be advantageous. 3. Details Not Required: While it is not necessary to provide exact measurements, ensure that the general layout of property boundaries is accurately outlined in the description. Neighbouring landmark references are not ...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We're on the hunt for a seasoned copywriter with a professional style of writing. Your main task will be to create engaging and impactful text, the specific purpose of which is currently undefined. It may relate to advertising, branding, or providing information, among others. Required skills and experience: - Proven professional writing experience - Ability to create clear and concise copy - Exceptional attention to detail Please include examples of previous work you've done in your application. Highlight your experience and showcase the range and versatility of your professional writing skills. We're excited to see what you can bring to our team.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Health & Lifestyle eBook Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm scouting for an exceptional writer to compile a highly informative non-fic...making it lucid and interesting for the readers. • A 14-day deadline post the project assignment. • I will have full rights to the complete eBook and its content. Requirements: • Exceptional writing skills and a knack for research. • Proven track record of creating engaging non-fiction content (please share past samples). • Profound understanding of the 'health & lifestyle' genre, particularly 'herbal medicine.' • Strictly adhere to the deadlines. • Ready to start immediately. Remember, the budget is $70 USD, and I extend full payment upon project completion. If you have a natural flare for non-fiction writing and herbal medicine e...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...writer to research and write a “how-to” eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. Payment Conditions : Full payment upon completion (No upfront fees). Deadline : 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the FULL Rights to the eBook and its content. To apply, please send me your work samples so that I can better evaluate your writing styles....

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...experience in eBook writing to work on a "how-to" eBook about public speaking, specifically designed for an intermediate level audience. This project comes with a budget of $70 USD for a 7,000 words manuscript. Your tasks include: - Researching the topic - Creating a unique and engaging eBook from scratch Although I skipped specifying which aspects of public speaking to cover, I am open to your suggestions. Nonetheless, it should offer valuable insights to intermediate audiences who want to take their public speaking skills to the next level. On successful completion of this project, I will have full rights to the eBook and all its content. Project requirements: - Must provide previous work samples - Must adhere to the project deadline of 14 days - Experience w...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Health and Medicine R&D Grant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a capable grant writer to help with a government grant funded project focused on health and medicine. The ultimate goal is to benefit underprivileged individuals. Here is what I am looking for: Skills and Experience: -Must have: Knowledge of health and medicine sector -Familiarity with research and development grants -Experience working with projects aimed at benefiting underprivileged communities -government grant writing Responsibilities Include: -Crafting a compelling grant proposal project description centered on health and medical research -Demonstrating how the project will contribute to the welfare of underprivileged individuals This is a fantastic opportunity for a freelancer who is passionate about using their skills to make a di...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Legal Administrative Assistant Online 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an administrative assistant with a thorough understanding of American litigation. This is a part-time and remote role, requiring 10-30 hours of your time every week. Ideal candidate should have: - Mastery in American English, culture and slang, both written and spoken, for effective communication, including ghost writing using rough ideas I will provide. - Superior internet research skills for finding and recruiting candidates for our Talent Bank. - Ability to make an outline of the important points made by jurors in the course of a fast-moving jury deliberation. - Proficiency in Zoom, Gmail, Google Slides, Google Docs and Hubspot. - Experience making simple video edits. This project could be perfect for individuals who are interested in American juries and ...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $15 - $25 / hr
  7 คำเสนอราคา

  We are seeking a skil...Incorporating detailed service offerings and contact information into the LinkedIn page design. Enhancing our brand presence with an attractive page layout. Required Skills and Experience: Fluent in French and English, with residency in Quebec, Canada, or France. Applicants from other locations will not be considered. Demonstrated expertise in LinkedIn page development and marketing. Exceptional writing ability, capable of producing captivating content. A flair for creative design to visually elevate the company's profile. Project Urgency: The project is of a short duration, and we are looking for someone who can deliver promptly and efficiently, adhering to tight deadlines. Please reach out if you meet these criteria and are ready to contribute to a d...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...functional blogs or websites. We're all about making the tech part easy so our users can focus on sharing their ideas and creations with the world. We're on the lookout for a talented content writer to join our team and help spread the word about what we do. The Role We need someone who can craft engaging, informative articles that resonate with our audience and align with our SEO goals. You'll be writing about topics related to Stomod and how our platform can be a game-changer for content creators, bloggers, and anyone looking to establish an online presence. Responsibilities Write 5 high-quality articles each week, focusing on topics relevant to Stomod and our users. Research and propose new topics that would interest our audience and drive traffic to our site....

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Creating Flat-Pack Assembly Guide for a final Prototype 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled and experienced individual who can efficiently create a flat-pack assembly guid... fixings and knock-down fittings need to be decided by you. -The drawing of the product in the brochure will be done by you based on our team sending you the sketches of the full product as well as each component and a digital CAD model of the final prototype (with its accessories) Ideal candidates should: - Have experience in creating flat-pack assembly guides - Possess excellent technical writing skills - Have a keen eye for detail, ensuring all necessary details are included in the guide - Be able to deliver the project in PDF format Note: The complexity level of the prototype is moderate, implying that a certain degree of technical knowledge and problem-solving will be ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Drama Movie Recap & Character Analysis Writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...character development. This project deals with crafting a movie recap that also digs down into character analysis. Skills and Experience Required: - Expert understanding of drama movies - Capable of writing informally while maintaining excellence in narrative progression - Ability to provide a detailed summary of the movie while also providing profound character analysis This project isn't merely about summarizing a drama movie; it's about bringing the characters to life again through a detailed recap and analysis also finding easter eggs and doing a detailed research on the movie or series . Your writing will help others to grasp the movie's soul and the characters’ journey in a brand new light. If already done this kind of movie recap please pro...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented individual who can provide unique and inspiring tra...travel-themed. - The quotes need to be unique and inspiring, invoking the passion and excitement of travel. - With the mind of it being a gift, the visual appeal should be high and the finish top-notch. You are, therefore, required to have a keen eye for detail and a highly creative mindset. For the right individual, this task should be a blend of your prowess in travel knowledge and creative writing or image selecting. A background in graphic design could come in handy to help understand the fit into the photo frame, as well as previous experience with creating themed gifts. If you've done something like this before, do include relevant work samples in your application. Attaching the sample ...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  Business Budgeting: Key to Success 8 ชั่วโมง left

  ...love comprehension of the business plan relates to goal achievement. - Accountability and Ownership: The slides should contain elements that drive home the point about the key role assigned ownership and accountability play in successful budgeting. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating professional corporate style Powerpoint presentations. - Excellent research and content writing abilities. - Strong understanding of financial management and strategic planning. - Ability to accurately interpret and convey complex financial information in an accessible way. Here is a CHAT GPT source: Budgeting is an indispensable component of corporate governance, embodying a forward-looking map that guides companies through the fiscal year. It is a strategic tool that a...

  $39 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented individual who can provide unique and inspiring tra...travel-themed. - The quotes need to be unique and inspiring, invoking the passion and excitement of travel. - With the mind of it being a gift, the visual appeal should be high and the finish top-notch. You are, therefore, required to have a keen eye for detail and a highly creative mindset. For the right individual, this task should be a blend of your prowess in travel knowledge and creative writing or image selecting. A background in graphic design could come in handy to help understand the fit into the photo frame, as well as previous experience with creating themed gifts. If you've done something like this before, do include relevant work samples in your application. Attaching the sample ...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  eBook Writer Needed 6 วัน left

  I'm in search of a professional, dedicated writer to research and create a 7000-word eBook. There is a budget of $70USD for 7000 words with f...sub-topic to be decided upon in consultation with the chosen freelancer. - Successful completion of this project will result in me having full rights to the eBook and its content. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in eBook writing and research - Knowledge or passion in Health and Wellness - Ability to produce engaging, high-quality content - Timely delivery To better evaluate your style and skill, please include samples of your past work in your bid. This is an excellent opportunity to showcase your ability and passion for health and wellness writing. I look forward to working with a motivated, talented write...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I am currently looking for proficient freelancers with experience in web development, graphic design, and writing to provide detailed descriptions for an array of electronic and clothing products. Key Responsibilities: - Craft high-quality, unique product descriptions that succinctly inform consumers. - Infuse each description with a touch of creativity that will captivate potential buyers. - Collaborate with a team of web developers, graphic designers, and writers to optimize descriptions for digital platforms. Desired Skills & Experience: - Capacity to deliver work within a tight, 3-day turnaround time. - Proven experience in writing, especially in the field of product descriptions dealing with electronic and clothing items. - Web development and graphic design skill...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am currently seeking a freelancer with a strong understanding of citation styles, in particular APA and Vancouver systems, to assist in the conversion of my journal article's references. The ar...detail to maintain consistency in citation throughout the document. * Be well-versed in both APA and Vancouver citation styles. Upon completion, the document should exhibit a consistent citation style, with all references being in Vancouver format. No additional formatting, styling, or editing is required beyond this scope. This task is well-suited for a person with experience in academic writing and editing, plus a strong grasp of different citation styles. Only candidates with a demonstrated experience in such projects will be considered. Let's transform and align these ...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We need an expert editor to refine our pharmacy inspection document, enhancing clarity, incorporating updated regulations, and ensuring consistent formatting. - Clearer instructions, particularly for the 'Inspection Process' and 'Reporting Requirements' sections. - Up-to-date inclusion of regulatory requir...'Inspection Process': The document needs streamlining with checklist items, inclusion of more detailed guidelines, and clarity on our scoring system. - 'Reporting Requirements': Clear instructions are crucial in this section. Ideal freelancers should have experience in regulatory editing or the pharmacy industry. Familiarity with inspection processes would be a notable advantage. A clear and tactful writing style is essential, as well as...

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  14 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled writer who can create an informative piece about a technology-related topic intended for students. I seek someone who not only exhibits excellent writing skills but also has a deep understanding and enthusiasm for technology, making complicated concepts easy to understand. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing about technology - Understanding of tech terminology - Ability to simplify complex concepts for students - Demonstrated keen eye for detail - Exemplary spelling and grammar Responsibilities: - Understand the project requirements thoroughly - Research the assigned technology topic meticulously - Engage and educate the audience with the content - Make complex concepts engaging and understandable to students - Proofread for...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for a writer to research and write a 7,000 words eBook on various "how-to" topics. Budget: $70 USD Payment conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. The eBook must: * Contain original content (pass copyscape) * NOT be written by AI tools (AI Tools can be used for researching content, but do not use it to produce the writing. It must pass AI content checker) * Be written in a positive, conversational tone * Be free from grammar/spelling errors And upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. To apply, please send me your work samples. Additional details of this project will be sent to you when you're hired. LEGAL NOTE: By applying fo...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented and proficient copywriter to inject some magic into my content needs. Though I didn't specify the type of content I'd like help with, I encourage freelancers with experience in writing website content, blog articles, and product descriptions to apply. Ideal Skills/Experience: - Experience in SEO copywriting techniques - Creative thinking - An understanding of various target markets as it wasn't specifically mentioned In your application, I welcome you to display your past work experiences and provide a detailed project proposal. Demonstrate your ability to create engaging and high-quality content by sharing your credentials and past work. Showcase how your style can be versatile and adaptable to different content types. In additi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  "How-to" eBook on Digital Marketing for Restaurants 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking for a professional and experienced Amazon Kindle eBook writer who can write and research for a "how-to" eBook with a focus on restaurant marketing. The eBook should be more than 7...Upon project completion, you agree that I have full rights to the eBook and its content. The eBook must: * Contain original content (pass copyscape) * Be written in a positive, conversational tone * Be free from grammar/spelling errors To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style. As for the prospective writer, I'm particularly interested for you to following: - Excellent writing and research skills - Proven experience in writing "how-to" content - In-depth understanding of restaurant marketing and abili...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...what the project entails: • Researching and writing about different restaurants, cafes, food festivals and other dining experiences the city offers • Writing about local recreational activities - parks, gyms, sports clubs, music festivals, art galleries etc. • Conducting and writing up interviews with interesting city residents, business leaders and local celebrities. The articles will cover the entire greater Daytona area, including Ormond Beach, Holly Hill, Daytona Beach, South Daytona, and Port Orange, not confined to any specific neighborhoods. Ideal candidates are those with a talent for storytelling and a knack for uncovering lesser-known city gems. Familiarity with the local food and recreation scene and experience in conducting and writi...

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  B2B Security Service Contract Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a highly skilled and experienced contract lawyer or professional, who can create a bespoke Service Contract tailored specifically for the provision of Security...with drafting B2B contracts should be demonstrable, preferably within the security industry. Key elements of the contract will need to outline: - The specific details of the Security Services being provided. - Obligations of each business entity involved. - Compensatory and termination clauses if service obligations are not met. This role would be perfect for someone experienced with legal writing and has a good understanding of the legal requirements of a Service Contract within the Security Services industry. Your attention to detail will be key in this task. Remember, accuracy is paramount in contract...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented web writer with experience in non-profit organizations. The writer is expected to create engaging content that attracts donors and volunteers. In doing this, it is crucial to: - Clearly define our cause and use compelling narratives to tell the stories of people impacted by our work. These stories should evoke empathy and inspire action...tell the stories of people impacted by our work. These stories should evoke empathy and inspire action. - Speak directly to our target audience; donors, volunteers, and the general public. Understanding their concerns and motivations is key. - Be informed about non-profit donor engagement strategies and volunteer recruitment tactics. Strong research skills are a bonus, as is previous experience writing for a non-profit org...

  $1222 (Avg Bid)
  $1222 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Project Title: Writing Thought-Provoking and Philosophical Articles for Experts on Current Events - I am looking for a skilled writer who can create thought-provoking and philosophical articles. - The articles should be targeted towards an audience of experts. - The topics of the articles will revolve around current events. - The ideal candidate should have a strong background in writing and a deep understanding of philosophical concepts. - They should be able to write in a way that engages and challenges the reader's thinking. - Creativity and the ability to delve into complex topics is a must. - The articles should be well-researched and provide unique insights into current events. - The tone of the articles should be serious and informative, with a hint of philosophi...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  eBook Writing 6 วัน left

  ...writer to research and write a “how-to” eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. Payment conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style....

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Freelance Copywriting Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello there, I'm in search of a talented freelancer who can provide me with t...engaging, persuasive copy that drives action. What I'm looking for: • Command over English • Proven experience in copywriting • Understanding of SEO best practices Specifically, your tasks will involve: • Writing SEO-friendly copy that promotes our brand • Crafting persuasive sales copy • Ensuring all copy is clear, concise, and compelling As a seasoned copywriter, you'll bring: • A strong portfolio of previous work demonstrating your writing skills • Knowledge of how to use persuasive techniques in your writing to elicit a response • An understanding of how to tailor your writing to different audiences Please apply ...

  $78 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced market researcher with a particular focus on the fashion industry. You should have a strong understanding of clothing trends...comprehensive market research in the fashion industry - Analyze and identify trends in clothing, with an emphasis on consumer behavior - Provide statistical analysis and data visualizations of your findings Skills and Experience: - Experience in market research, specially in the fashion sector - Ability to conduct statistical analysis - Proficient in data visualization tools - Excellent report writing and communication skills The output of this project should be a detailed report backed by data visualizations and statistical analysis, presenting patterns and insights on clothing trends and consumer behavior within the fashion...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Laundry Website Content Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled content w...friendly conversational content, designed to appeal to our main target audience, families. - The Home Page content should be inviting and highlight why our laundry and dry cleaning services are the most reliable and high-quality option. - The Services Page should comprehensively cover what we offer, pointing out our unique selling propositions. Ideal Candidate: - Proven experience in web content writing and a portfolio of previous work. - Ability to write clear, concise and grammatically correct content. - Understand the needs and interests of our target audience, families, and can craft content that will engage them. - Familiarity with SEO best practices is a bonus, but not required. If this sounds like you, please apply with examples of your p...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am looking for help to structure my thoughts in my blog posts. I will do majority of the writing but I need help to formalize my thoughts clearly and structured.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Growth Mindset Tackle eBook 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...niche: Mental Growth - Specific focus: Developing a Growth Mindset - Payment conditions: Full payment upon completion, no upfront fees - Project deadline: 14 days from acceptance The eBook must: * Contain original content (pass copyscape) * Be written in a positive, conversational tone * Be free from grammar/spelling errors Ideal Freelancer's Skills and Experience: - Proven experience in eBook writing, particularly in the self-help or personal development genre - Familiarity or interest in mental growth topics, particularly in the growth mindset - Excellent research capability - Ability to deliver high-quality, engaging content within the deadline - Good understanding of the needs and interests of the target audience Upon project completion, I will have full rights to th...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Article Writer Needed 6 วัน left

  I am in search of a professional writer who is experienced in creating compelling content on health and wellness, as well as travel. The ideal freelancer should be able to produce medium-length articles, typically between 500-1000 words. Key Requirements: - Exceptional writing skills - Write 20 articles related to hiding things, each article should be 1000 words, no plagiarism. If you have the necessary skills and can bring enthusiasm and depth to these topics, then this project is for you. Looking forward to your bids!

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน grant writing ชั้นนำ