ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  200,248 graph class java งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ Java

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  There is a java project need to be done by Processing&Max 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read the title, a java project need to be done by Processing&Max, must be done by that two software.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  There is a description for my project in pdf format. But how my project should be done is written in my code with // notes so everything is pretty clear. Autograder, code and given files should be under src in eclipse.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Java expert for an urgent job 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I got java work which need bit writing as well

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...consisten en : - Introducción a las redes neuronales mediante un ejercicio realizado con TENSORFLOW Y KERAS - PYTHON - Ejercicios de Streaming Data con tecnología HADOOP y SPARK - JAVA Para la realización de estas prácticas, pasaría la memoria de las prácticas / ejercicio así como cualquier tipo de apoyo teórico que me han facili...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  progetto java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Realizzare un progetto in java che ..

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Java application to read, edit, query and visualize genealogy trees or graphs. The java program must be able to read a text file allowing to load the data into a data structure in memory. Sort people. Given two names, find out how they are related. Save data in a file in DOT format to be visualized with GraphViz. Create A Java GUI to perform the previous

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Experience: 1 - 3 years Skills: PHP, PHP programmer, Laravel, Codeigniter Industry: IT/ Computers - Software Functional Area: IT Designation: PHP Codeigniter Skills...skills. 4. Good Knowledge of OOPS, PHP, MVC frameworks, MySql, CSS, AJAX, HTML5. 5. Should be able to work under tight deadlines. 6. Good Communication Skill. 7. Good in Java Script

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need to add 3 new functions on the pdftoolkit plugin: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Convert PDF to PDF-A - Transform the PDF in searchable - Reduction of the PDF size This plugin is part of alfresco project: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  For Delhi/NCR based freelancer only: 1) Content development: Graphics, Videos, PDFs, etc; World class quality 2) High quality content writing: blogs, articles, advertising, marketing materials etc Reference Websites: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $302 (Avg Bid)
  $302 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  java/http servlet/mvc 6 วัน left

  I need someone to have a strong command on HTTP servlet and JAVA coding. ANd MVC web development. I need to run this code for my interview purpose and need help to clear my concepts. Need this before 24 April as I have an interview after that

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  # The moving on higher class system divide the room by the type of students, the score and assorted groups. - Simulation of 12 classrooms, 30 students per room - By assigned 1 to 10 rooms to a IEP courses and rooms 11 and 12 to a EIP courses - Each Random Grade(GPA.) between 2.5 and 4.0 - Bring the student with the highest grade(GPA.) into room

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...pages. Tell me how much will you charge for this entire project. I want all elements in a single html file (one below another) and each section should have custom name css class to make it easy for me to use in other files. You cannot use bootstrap but make sure all elements are responsive. put the word "responsive css" in your bid and make sure you

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Render particles and textures on a model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a 3d model viewer written in java using lwjgl opengl. I need someone who is able to render textures and particles on the model viewer I have.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  # The moving on higher class system divide the room by the type of students, the score and assorted groups. - Simulation of 12 classrooms, 30 students per room - By assigned 1 to 10 rooms to a IEP courses and rooms 11 and 12 to a EIP courses - Each Random Grade(GPA.) between 2.5 and 4.0 - Bring the student with the highest grade(GPA.) into room

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  hi I am looking for an expert developer in Java who has a good speed. You must have done some projects in the past. Thanks

  $417 (Avg Bid)
  $417 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I am looking for an expert developer in Java who has a good speed. You must have done some projects in the past.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...as a freelancer. The below are my technical details, - Having 5+ years of extensive experience in analysis, design, and development of mobile application. - Languages Known : Java, Kotlin, Rxjava - Database worked : Realm, Room (SQlite ORM), Active Android - Backend Technology known - Node Js - Strong analytical skills with solid exposure to complete

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Vimal A. 9 วัน left

  Hi Vimal A., I noticed your profile and would like to offer you my project. I have was given an assignment from my university to create an ERD diagram and 2 class diagrams that I already completed. I want you to check the diagrams and correct the diagrams if they are wrong. We can discuss any details over chat.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Java, JSF, struts project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Anyone who is good in Java, JSF, struts knowledge can help me out

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello, we have just concluded a development project and would like to make sure that our developer did not break any of the agreements. Specifically during a screenshare session of our cPanel we want to check with an expert on the following topics: - check how many telegram bots are integrated? - check how many logins exist for database? And delete the ones we do not approve - check for other ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Computer Network - 19/04/2019 23:17 EDT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Implementation of Link state routing algorithm using C/C++, Python or JAVA.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need help with making a graphs ( see photo attatched) of the following sets of data. Label them samples 10,11,12 ect dont worry about the long complex name

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Requiero hacer actualizaciones en un sistema. qu contiene los módulos inventarios, productos, clientes, proveedores, Ventas, compras y reportes. Dentro de las modificaciones que hay que realizar. es que en el Formulario de Creación de productos. se pueda seleccionar si el producto lleva IVA o no y. establecer precio de compra o Venta con y sin IVA y poder verificar la utilidad en p...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need some one to have a strong command on HTTP servlet and JAVA coding. ANd mvc web development. I need to run this code for my interview purpose and need help to clear my concepts. Need this before 24 april as I have interview after that.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  smalicode, repackaging 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  for learning purposes i need someone who know how to write smali language code or java code that can be further converted to smali. and some help in repackaging.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need you to go through a 4 page IEEE paper on “type checking for reliable APIs “ in java and prepare a ppt of 15-20 slides in simple english and easily understandable , outlining important points.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need to implement exo player to my app. So users can play videos using this exo player. My app is aleeady built just need exo player to play videos.

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Accept input message from mq queue and call soap service inside java compute node to add oncoming data into database

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Java Calendar 6 วัน left

  Attached is a PDF of the project specification. Attached is partial code (source files). Additional requirements: Program must be S.O.L.I.D. Program should (somehow) implement the following patterns: Adapter-Strategy-Observer. Program should use swing elements (not JavaFX, etc.)

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Project for David S. 9 วัน left

  Hi David, Our core platform is built using Java / MySQL. Looking for additional folks to help out. What kind of availability do you have?

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Socket programming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Client and server socket programming using java

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  ...of developers who fulfill the following skill set. Note: Developers should have 2+ years of professional experience in the field. Essential Expert-level knowledge of Java with 3+ years of experience Experience of developing enterprise-grade, high performing scalable applications Expert knowledge of the Spring Boot framework (including

  $4244 (Avg Bid)
  $4244 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  ...discussion for every step. o You should submit a hard copy of your report, and a soft copy that includes your simulation. o Each group should present the simulation and results in class and be ready to answer questions. The presentation is for 10 minutes. o The project can be conducted individually, or in groups of two. Groups of three only for exceptional

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  build Use Case diagrams, Class diagrams, and Sequence diagrams. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My desktop software under development, I need a professional/ expert for design use case diagrams, Class diagrams, and Sequence diagrams, as per my requirements by questioning/answering about my requirements. thanks

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  I need a designer for my app "Salam" 7 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  It is about diversity and reducing discrimination towards Muslims. The app will be a way to connect people and understating the religion. It is for my class and I need it asap. It is due on Sunday and I only want it to look good the design is the most important thing I need. Videos, Pictures, Events, and etc.. they all must show peace of Islam and diversity

  $159 (Avg Bid)
  ด่วน
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  English class 6 วัน left

  I need a english class becase i am going to USA. I want mainly conversation. I will need two class by week (skype).

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Java web application 6 วัน left

  Need tomcat based web application, we will hire based on salary/ctc for over all project or we will pay for application development.

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  NEED An ANDROID BROWSER APP converted in to native IOS PHONE app for apple store... in few hours only proffessional apply with best knowledge of ios development and upload on our ios store properly and get approved......DEADLINE asap in 24 hours

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We are a machine learning consulting company. We are looking for an experienced remote team member who is interested in a per project commitment that may expand to ...system, natural language processing, bandit algorithms, boosting, statistics and deep learning, computer vision, pattern recognition - solid programming skills (SQL, Python, Java/Scala)

  $1094 (Avg Bid)
  $1094 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...members. Society members are then signed in automatically to the LWW journal site. This guide is intended for implementation using Microsoft .NET technology. Similar SDKs for Java and PHP are also available. In this new implementation, SSO V2, Advantage is not utilized for entitlements but instead the entitlements are provided by the society as a parameter

  $1937 (Avg Bid)
  $1937 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Analysis and Design 6 วัน left

  ...continue the work you did on the midterm project in your use of the running case study. You will continue to design the system for the case study - focusing on aspects of the class diagrams and database design. Perform the activities below based upon which semester this is (or instructor designates). The first two activities are due in the first milestone

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have a List<String> that will always hold < 200 strings. I have a HBox and I want to dynamically add VBox to the Hbox. Here is the catch, I only want each Vbox to hold ...to the Hbox. Here is the catch, I only want each Vbox to hold 20 names from the List<String>, each increment of 20 I want to add a new Vbox. What would this be achieved in Java?

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  This next Task is to Send Email, Text Message and Print when Finger prints are Scanned We will start from 1) Defining a Message Table for each Type of m...receive the printout when they scan. Remember A pickup person is linked to sveral students so Header will have Name of PickUp Person + Time of Picker Detail will have Student + Class of Student

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล