ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  20,255 graph stock flex งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ปัจจุบันผมเทรด Option ผ่าน Optionexspress และ FX-pro (ซิ่งน่าจะเป็นตัวหุ้น) เช่น aapl ,amzn ,goog etc.... อยากให้มีสัญญาณเตือนโดยการ Run EA ใน Fx-pro เพื่อไปเข้าคำสั่งที่ Optionexspress แบบ Manual ครับ

  PDF
  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Stock Price Realtime Data Feed(SET/TFEX) หมดเขตแล้ว left

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 การประมูล
  Inbound customer service full time 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  its a full time job. 40 hrs a week. 5 days working, 2 days off. Mondays: 7:30 am-6:00 pm (CST) Tuesdays-Fridays: 11:30 am/1:00 pm (CST) flex start time (7.5 hour shifts) Every other Saturday: 8:00 am-4:00 pm (CST) Requirements: * Answer phones calls, respond to customer questions / complaints and ensure all inquiries are handled and documented on-line

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I am looking for a trader who work on my account with an agreement of specific week profits. Benefits: trader will be given 25 percent of the profit money in USD Condition : Invested Capital shouldnt be lost no matter what Requirement: proofen record of trader which shows more wins than losses. - Last 12 months history of his trades

  $1193 (Avg Bid)
  $1193 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build a server side script to pick up Amazon Flex Blocks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...wanting a Server Based Block Grabber for an Android program called Amazon Flex. Blocks are released by their server and I am trying to be able to grab them before they get out to other users. This project will be based on server side script which periodically request from Amazon Flex Server availability new blocks. If new blocks available, server side must

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  help me make a graph 5 วัน left

  Im trying to create a graph showing total 2017 vs 2018 usage . each cell contains information on DD:MM:HH in column G on each Tab . Each customer has a customer number . Im trying to pull that information & show usage of that persons pass for 2017 & compare with this years use . I dont know how or where to begin with this as im completely new

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...Etc) All must publish online. Rather a podcast, music review channel, youtube channel, Facebook, Instagram, blogs,etc... Level A:50k followers and above(Breakfeast Club, Funk Flex) etc... Level B:50k foollower max to as low as 10k Level C:10k follower max or lower Contacts for their music platforms and emails So… again 100 leads... Top Music influencers

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build a graph 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build a graph, using Java. I will provide the files to get started once we discuss the requirements.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  The deliverables are: 1) Working Graph ID code and any other code necessary to post multiple comment replies to a post in a Facebook "Buy and Sell" group where I am the Admin. The code will loop through 400 jpeg files in a hard drive folder. The post represents a "For Sale" post and the comments with the attached photos are the actual inventory listing

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  QT wallet UI update and adding graph 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...someone that can do a full wallet re-design of a qt wallet to look something similar to the below. It should be done asap and also requires skills to be able to add a real-time graph like the example that will be getting the price of the coin and an option to see how much your coins were worth over a certain period of time. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Facebook Page Analysis (Graph API) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please bid only if you have expertise in Facebook API. Looking for an Facebook analytics and API Expert, who has worked on pulling Page data through APIs. Language and platform that you used for this work doesnt matter. I am just looking for the API expertise and knowledge of how to pull data for Page reach, post reach, #likes for each post, etc. There will be further work with Twitter and Instag...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  NBA Compiler using R 4 วัน left

  ...less than 50,000 There must be 1 QB, 1-2 RB, 1-2 WR and a total of 6 players There can only be one CPT, all others are FLEX (Position.1) Each 6 team roster can not have the same team member IE Chris Carson cant be both a CPT and FLEX position on the same team. There must be at least one player from each team I need all team combinations output to a

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am looking for somebody who can spend a few hours to teach me how to write C++ code that executes an actual decision(in this case buying/selling a stock). This does not need to involve huge API's or mathematics, I just want to be able to use C++ code to actually make decisions. I am a pretty good c++ programmer so you will not need to teach me how

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have a excel file used for stock inventory used thrice in a day which my operators put in. there are four different departments and thus each department is separate from each other. my supervisors are not literate in computer or studies they don't know to read and write but know numbers and item names as they deal in it everyday. 1}they have to first

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Stock Analysis Report (Investment Analyst) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...someone to create a stock analyst report, based on SEC filings of a public company that details the company's fundraising activities. The company has raised funds more than approximately 15 times since going public almost 20 years ago and has consistently lost money. The report should include An executive summary Each stock sale, in chart or table

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  POLISH WEBSITE ALLEGRO MAGENTO PRICE and STOCK automatic Daily update 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a tool that daily updates price and stock on polish plattform allegro.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  small project colour code current dashboard - bar charts

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  PHP
  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Simple Google Maps graph 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We would like to make a nice coloured GOogle Maps from the route attached deliverable should be 1) - Google maps in pink/white route(see logo attached for pink colour) - PNG / EPS 2) - Google maps light colours / pink route (see logo attached for pink colour) - PNG / EPS

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I have a set of Excel spreadsheets that builds out graphs on stock market data, but a while back, Yahoo Finance cut off it's free download API and I am not able to get the stock market data. I just need someone to program the macro to: 1. Download the data for the symbol that I put in up to the maximum years back per the data vendor 2. Put the weekly

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  chart and graph and graph analysis using minitab, I have the data and it will provided when find the fit candidate . Using minitab

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  BOOKKEEPER 3 วัน left

  looking for experienced bookkeeper to assist firm's CPA with accounting, payroll, sales tax and income tax preparation. Candidate should be proficient in QuickBooks. Part Time/Flex Time options for candidate. Hourly pay rate negotiable.

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Implement the Genetic Algorithm in JAVA for Prediction, based on average, Stock Closing Values ​​of the Stock Exchange. Implement Evaluation, Selection , crossover, mutation, update and finalization. Example: start with a vector with the previous price of 90 days stock. Data, Open, High, Low, Close *, Adj Close **, Volume. Example: https://finance

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...candidate will be paid Rs 20,000/- Monthly its a full time job. 40 hrs a week. 5 days working, 2 days off. Mondays: 7:30 am-6:00 pm (CST) Tuesdays-Fridays: 11:30 am/1:00 pm (CST) flex start time (7.5 hour shifts) Every other Saturday: 8:00 am-4:00 pm (CST) Requirements: * Answer phones calls, respond to customer questions / complaints and ensure all inquiries

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon New Company Logo 3 วัน left

  The Company is Called Flex Equipment Rentals, It is a company which will be renting equipment the construction industry. It is Renting all types of construction equipment, excavators, Light plants, Pumps, Heaters, ATV's. The companies goal is to be Flexible to rent to all customer basis.

  $125 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...hunting, especially there is one on the iOS version which terminates the game due to a memory issue. -Completely Re-desigining the main menu and pop ups while improving the graph quality (the sketchs are provided in the files for the reference but the rest will be totally up to you) -Making in-game changes (removing all the game modes except for one

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...banner and flex along with sizing. Please note that roughly bottom 1/4th of the *banner* design will remain hidden by furniture. So most matter needs to be in the top 3/4th of the banner. Another PDF has been attached which shows the setting of the exhibition banners. The banners will be put up on the back wall and side walls. Flex will be used

  $76 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I am lo...products from China which will be much, much easier for the sellers to sell. All tasks are clearly listed on an extensive online document. The website system is housed on a Flex Cloud Computer with 12 CPU Cores and 32GB RAM (scalable to 128GB RAM), a Windows 2012 Server OS, MySQL Database, and the most of the coding is in PHP MVC structure.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  we are a small start up looking to design a specific type of horizontal bar chart/graph that enables us compare a number of data points in one single visual - one line with max, min, average, benchmark points displayed written a directive in Angular JS and should have a sample of how it is implemented.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...Block Grabber for an android program called Amazon Flex. Blocks are released by their server and I am trying to be able to grab them before they get out to other users. You will need to install a proxy server onto a VPS. You will need to have this connect to the server to access the blocks for the Flex program/app. I need it to check for blocks between

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...someone that can do a full wallet re-design of a qt wallet to look something similar to the below. It should be done asap and also requires skills to be able to add a real-time graph like the example that will be getting the price of the coin and an option to see how much your coins were worth over a certain period of time. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have interview data to be presented in a landscape format for the appendix of my thesis. There are 10 Participants and 12 questions with summary of responses that is highlighted with different colours

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Build a stock portfolio application in java.

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  We have products like mattress, hunting rangefinder selling on amazon us site, and need to find someone to help to promote these products and clear the stock.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...from the Brand Development team of Origo Cosmeceuticals Pvt. Ltd. and we're looking for a talented Graphic Designer who can visualize our brand with creative posters, banners, flex & other promotional accessories presentation & designs. We are an organization, who have an exciting range of cosmetic & skin care products. We have different brands that need

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction and predict if a stock will go Up or Down. Technology: Python using Sklearn module, RNN, LSTM or similar ( Preferred ) Experience using hyper parameters - like Adam Optimizer. H2o (automl) ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $622 (Avg Bid)
  $622 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...Amazon flex using an script, the script have to be like a ninja be undetectable. I need be multi user and people can configure they options they need and the option I cant block them to use the Amazon Grabber when I decide doing. You can find more information about it trough this link. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  stock screener website 1 วัน left

  I need stock screener website done .Its should: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] stock prices from page provided and feed the information to the database. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the data on tabular form which should be visible on desktop and on mobile neatly. Attached is sample stock screener.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Stock Data Extraction 1 วัน left

  I need to extract several stocks data. If you have experience on it, contact me. I will provide the list of target stocks via interview.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Line graph only using html and css 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a line graph that will only use html and css. It need to have a tooltip for each data point. It also MUST be responsive. I will be feeding the information into the bar graph using html. So the data can't be hidden inside the CSS. This will be used on a wordpress site.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Simple logo design 7 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a logo designed for my website and also for T-shirt’s and hats. The name of my business is “Flex and Flexibility” so I’m thinking a simple life with two capiltal F, one strong font and one flowing font. Thanks!

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  98 การประมูล
  QT Wallet Re-design and adding real time price graph 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...someone that can do a full wallet re-design of a qt wallet to look something similar to the below. It should be done asap and also requires skills to be able to add a real time graph like the example that will be getting the price of the coin and a option to see how much your coins were worth over a certain period of time. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1015 (Avg Bid)
  $1015 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  R-Script of stock price forecasting หมดเขตแล้ว left

  I have a java project forecasting stock price next day. Java code implement weka forecaster 'eat' a csv file named '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' (same as uploaded [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and write forecast result to '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]'. Java code also call [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to run 'FC.R' to 'eat' the same Dataset file '[เข...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Ongoing Stock Art Creation หมดเขตแล้ว left

  We are looking for artists to create fantasy and sci-fi stock art pieces. The initial commission is based on SMALL color pieces of art. See link for examples: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We desire anywhere from 3-5 pieces per month and are including royalties ranging from 10-40% of every sale of your art based on negotiations.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...The Multi-Purpose HTML5 Template from SemiColonWeb and would prefer to keep using this. I now need some help on optimizing some parts. I have tried to adjust the height with flex and vh. But face difficulties with different browsers and mobile. As can be seen in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file, I would like to have a new section for each entry on the sub menu

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  DAILY STOCK PRICES หมดเขตแล้ว left

  These are the Daily Stock prices list of Previous Day last trade of stock market.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Cryptocurrency Graph Chart หมดเขตแล้ว left

  I need a cryptocurrency line graph chart.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล