ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,990 graph stock flex งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ปัจจุบันผมเทรด Option ผ่าน Optionexspress และ FX-pro (ซิ่งน่าจะเป็นตัวหุ้น) เช่น aapl ,amzn ,goog etc.... อยากให้มีสัญญาณเตือนโดยการ Run EA ใน Fx-pro เพื่อไปเข้าคำสั่งที่ Optionexspress แบบ Manual ครับ

  PDF
  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 การประมูล

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction. Technology : Python using Sklearn module or similar ( Preferred ) Currently, I am using four different trading strategies : 1. Linear regression strategy with HL_PCT and PCT_CHNG. 2. MACD Trading Strategy. 3. MACD

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Planner API MS Graph Issue 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have a function app in Azure which I call via Flow to create a unified O365 group and then add the current user to the group. it also creates the SharePoint site and planner plan; however the plan only seems to be visible in the API once I've actually clicked into it to open it in the browser. I need someone to take a look as the last part of my workflow is to get planner plans associated w...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  telesales for stock market company 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a team of telecallers with basic knowledge on Stock Market and Good Communication skills. Languages - English & Hindi

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Beneficial Ownership Graph ($300 2 days) 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need an online dynamic web form that allows for graphical representation of an ownership structure of a corporation. It should include the following entity types Individual Trust Company The nodes should be entities and the edges should represent percentage ownership. Examples are attached in the word document. It should be beautiful and easy to add/subtract nodes. Finally, once the...

  $416 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are currently looking for someone to build a simple pos system that will run off Node.js; Angular 2+ and Postgres database. There is no need for eftpos terminal integration, or printer intergration. The interface would be a be linked in with the existing invoicing, inventory management system, and payment method being overseen by the current information technology an example is as follow: ...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We need to make a site which can get prices of Indian stock markets and mutual funds (using API) from free sources like bse / nse / google finance etc and one can also make portfolio there .. example: ET Portfolio ([login to view URL]) Please bid only if you have made similar sites in past.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We need to make a site which can get prices of Indian stock markets and mutual funds (using API) from free sources like bse / nse / google finance etc and one can also make portfolio there .. example: ET Portfolio ([login to view URL]) Please bid only if you have made similar sites in past.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We need to make a site which can get prices of Indian stock markets and mutual funds (using API) from free sources like bse / nse / google finance etc and one can also make portfolio there .. example: ET Portfolio ([login to view URL]) Please bid only if you have made similar sites in past.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need a simple windows desktop app the retrieves stock prices

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  i want to prepare a excel sheet with vba coding to import data from zerodha api and for excel sheet and make it algo trading you can find a sample file in the attachment

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Need a logo 6 days left

  Opening up my own hardcore bodybuilding gym, the name will be flex fitness, want the logo to be muscle hardcore and bodybuilding style

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  We are doing a catering services and at our centralized Kitchen we need to implement a Automation Tool which will generate certain reports based on few criteria by reading an excel sheet and inserting the data into an database.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have an XML file containing the points of some Curves or Graphs together with the bounding box of the whole frame. I need a Python script which is converting this information in an actual vector png image.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  // Requirement: Knowledge of Actionscript 3 (Possibly Adobe Air?) The IDE I like to use is FlashDevelop and SDK is Flex 4.6 When you open FlashDevelop go to Import a Flash Builder project and select .actionScriptProperties Once you have this set up go to Project>Properties make sure Platform is set to Flash Player and version 28.0 If you can successfully

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  ...Block Grabber for an android program called Amazon Flex. Blocks are released by their server and I am trying to be able to grab them before they get out to other [login to view URL] will need to install a proxy server onto a VPS. You will need to have this connect to the server to access the blocks for the Flex program/app. I need it to check for blocks between

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Create a program that works as follows: Input: Euler's graph Output: Break the input graph to the maximum number of cycles. Use greedy heuristics and simulated [login to view URL] need to program in a object-oriented way with two classes: class Graph, class Node (Verex).

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...to be implemented in C++. The experiments should cover the following aspects: - Correct implementation of the algorithm on adjacency matrix. Output the result of MST on a graph of 8 nodes for lecturer to inspect the correctness of algorithm. Provide 2 demo graphs and draw them in report. - Correct implementation of the algorithm on adjacency list.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hey, I will provide you few amounts of data. You will present it graphically. More will be share via Chat.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  Deliverable: -A simple stock charting application. I can send screen layouts of what I'm looking for. -The app would take various stock tickers, and for each one it would generate an open-high-low-close chart with volume bars, using end of day data. The charts would roughly look like the two images I've attached. -For each ticker, the app would show

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  ASP.NET Developer with nopCommerce experience -- 2 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...plan that is right for you and/or your family • Dental, vision, basic life • Short and long term disability • PTO • 401(k) program • Paid holidays • Employee referral program • Flex Friday program • Continuing education • Company bonus • Corporate fitness reimbursement program • Monthly Town Hall meetings • Monthly CEO luncheons...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We have created a company intranet using Microsoft Sharepoint and would like to create a page/list that displays all the employees in the organization with their c...create a page/list that displays all the employees in the organization with their contact information and profile picture by pulling this data from Azure Active Directory using Graph API.

  $567 (Avg Bid)
  $567 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  There are many ways either to use API or web scraping methods to get a ticker in a one-request-one symbol manner. We are looking for a way to get as simple as closing price/price change/percent change of only one day, the latest closed day ofa symbol list selected from NYSE/NASDAQ by only ONE request, either as a API call or a web scraping way, using Javascript, Python or R. The point for us is th...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Gathering stock statistics -- 2 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  Need a freelancer with c... You will 1. download stock prices from the list I'll give you, 2. perform step-by-step calculations using a calculator I'll provide, 3. copy-paste the values into the general spreadsheet. You don't need to analyze the data, only compile the [login to view URL] list will contain some 20 stocks and a few dates per each stock.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  Bookkeeper - secretary needed for CPA working from home (with wife). Learn QuickBooks, taxes. MUST ATTACH RESUME & state compensation desired in first email.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I'm looking for a UI Design (USER INTERFACE) of a in-game stock trading exchange the style should look like: [login to view URL] It will be a in-game stock exchange like this: [login to view URL] I will give you my logo design and let you know what

  $150 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need some help with finding an accountant who can do work on busy accounting to make stock through stock journal asap

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi guys below the description of the code that I want realized: Given a directed graph G=(V,E) in which every node must be "red or green" find if G has a simple cycle In which every node is green.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Need a freelancer with c... You will 1. download stock prices from the list I'll give you, 2. perform step-by-step calculations using a calculator I'll provide, 3. copy-paste the values into the general spreadsheet. You don't need to analyze the data, only compile the [login to view URL] list will contain some 20 stocks and a few dates per each stock.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Excel graph as a map 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have the requirement to produce an updateable map, that will be fed directly from datasets. The idea is a scatter graph with limits to match coordinates of the edges of a map image, this should include: A number of points (102) that will update (change colour Grey/Green) depending on 2 variables (not installed/installed) each point shall have a different

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...experience React Native developer who can build the GRAPH like Coincap (shown at attachment), or yo have other solution please suggest to me 1. You must have experience on related graph development 2. If yes, please show me your demo 3. download Coincap app, and try on the graph, when u move the graph with finger, the value like price and time will show

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...Instagram Graph API". Sample. [login to view URL] to [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I have experience with my api connection you should bring all users sharing, e.g @x if i agree with you how process will go on ? we should move together step by step Will facebook let permit for new ...

  $2438 (Avg Bid)
  $2438 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Hi I want to make new design website using the "new Instagram Graph API". Sample. [login to view URL] to [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I [login to view URL] I have experience with my api connection Fees are flexible

  $1223 (Avg Bid)
  $1223 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  My company makes custom made car bumper covers from rubber sheets. I am currently developing a design process as follows: 1) I will submit a photo of a car bumper with a rough outline of the bumper cover shape I want created. See Side rough [login to view URL]) 2) The designer assigned to the task will shape the cover to closely follow the lines of the bumper then send the revised bumper cover...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Magento 1 update suppliers stock by API 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  We need to import/update the product qty daily from our suppliers API.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Example Topic - Why RSI is a Must Have Indicator in your Kit If you are Selected this will be your First Topic to write on so Make sure you can do this type of articles Length - 640 - 1200 words Time - 30 Days Max Period of Work - Upto 3 Years Contract if you want Website - [login to view URL] Note - Website is under construction Other Duties - Posting on Site will be a Plus

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...I want to add real time stock prices. Google no longer allows for this but a site called [login to view URL] offers a widget. I want to have a bespoke look so I don't want to use the widget directly. I need you to build a new Wordpress site (we will provide guidance on sites we really like and want to copy) and get the stock prices onto the home page

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล
  Apriori Algorithm for Stock Market 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Build association rules for stock market data, with apriori algorithm.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  1. Cluster stocks based on the price momentum by generating association rules 2. Use the clusters or association rules to determine the price momentum pattern 3. Develop a predictive model using SVM

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Develop web app for sending email using Microsoft graph api 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Develop app sending email using Microsoft graph api. Ref Links: [login to view URL] [login to view URL] For more details message me.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  python lineup tool 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Hello this tool will be for a site called [login to view URL] ------ THIS SITE IS NOT MY SITE THE PYTHON SCRIPT WILL BE USED FOR THIS SITE. ---- 1. WE ALREADY HAVE A...implement it with python and python will generate all the possibilities one key issue that could happen view images if a player was in the mvp spot he can be anywhere the flex spot.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need someone to help me with some javascript. I've attached a picture of the speedometer, i've coded it besides the arch so it's just that and javascript work. Basically when they click a speed, the speedometer will move to that location, and update the speed in the middle,price, and link.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  About Our Business: Outpost Central Ltd. develops Internet of Things products and provides solutions to various applications such as commercial, industrial, environmental including farm and irrigation monitoring with its “Smart Water Meter and Sensors”. We are one of the largest and fastest growing providers of IOT Smart Water Meter solutions in Australasia. We've been in busines...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  ...com/[login to view URL] (requires sign-up and setting the account from scratch). The REST queries should go deep into service to fetch the historical data. Having experience building stock market/trading/brokerage website building will be a great plus. The initial work is very lean, with potential to grow into continuous job. After the initial bidding, after

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Build a app using Microsoft graph api 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Develop app using Microsoft graph api, for more details message in person.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We require an Excel or Google document based spreadsheet for customer management of the stock photos. Customers can purchase the photos via a website and later and an app and we require a system to catalog the photos, with appropriate references, and use that to accompany it with customer details using a unique identifier. This system will need to

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล