ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,641 guitar articles submit งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Extreme Metal Blastbeats and Guitar Song 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Type RAGE if ur ok with all requirements. I have a dark ambient metal band so use harsh noise and atmosphere but want to add some actual black metal elements and song parts but cannot play guitars and am limited to simple blast beats on programmed drum programs. I need a professional musician with experience in metal music to record a short song I can add my own atmospheric horror to beginning or...

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Project for Andrew M. 7 วัน left

  Hi Andrew, can you let me know your email address so that I can email you the image of the guitar as discussed, please? Thanks Michael

  $13 (Avg Bid)
  $13 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  VA - Parlant Français 3 วัน left

  ...êtes plus cher.** Je recherche un VA pour m'aider à trouver des contacts francophones spécialisé dans différents sujets, par exemple le Yoga, l'alimentation vegetairenne, la guitar. (je vous donnerais des détails) Les personnes à trouver doivent soit : Avoir une chaine youtube, soit avoir écrit un livre, soit vendre des f...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  I would like to design a music book for my best friend as a birthday present of his top 100 songs, each page will display guitar lyrics and chords. the book is roughly 200 pages. i need help decorating the pages and the layout a this is a very senimental gift and needs to be classy. i have an idea on how i want the cover to look and the logo to go on

  $300 (Avg Bid)
  $300 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  ...thinking for is about a kid fly from his disability and trying to get starts from the sky (like its his dream). Also, I want the logo to creatively imply and inspire for music, guitar, books, pens ..etc from this which are related to our vision. I've attached some of my tries, but I didn't satisfy me. I feel there is something missing. This is my general

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  95 ผลงาน

  1) tips/howtos 2) lifestyle articles 3) instrument/gear buying guides/reviews Requirements: 1) native English speaker 2) unique, quality content 3) adherence to all the requirements (a different list of specific details is provided for every article)

  $339 (Avg Bid)
  $339 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  Design project 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a 3D model of something. Make a model of a simple guitar pick and put a logo on.

  $59 (Avg Bid)
  $59 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล

  ...displayed showing a man walking on a street and talking about history of the city. At some point the man stops, looks into the camera and asks question: "In which year a famous guitar player was born in this city?" B. On the screen we can see subtitles to the video C. Another video is loaded after the man asked the question: the man looks in the camera and

  $786 (Avg Bid)
  $786 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล
  Design project 1 วัน left

  I need a logo designed. A logo for a Blues Band ..... The Bands name is Dale Robbins Band.... DRB .... we would like to incorporate a Fender Telecaster Guitar somehow in the Design

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  68 การประมูล
  Cobine photos 14 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to alter some images combine some photos to make a good product shots. Need someone to make an image of someone playomg With our unique guitar pick

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  49 การประมูล
  Design a Guitar Chord Diagram in Vector Graphic หมดเขตแล้ว left

  I am working on building an app that will produce and display guitar chord diagrams. A guitar chord diagram is used to demonstrate how to play a guitar chord. It is a drawing consisting of the guitar neck including 6 of the guitar strings and about 5 of the guitar frets. Small markers, usually of a circular shape, are included to illustrate the position

  $386 (Avg Bid)
  $386 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  72 การประมูล

  ...generated by PHP code and images will be public on site. One sheet (code will geenrate multiples) As images for activities we would like: Tennis Swimming Horse riding Golf Guitar lesson English Lesson Cooking lesson Nature outing (walk along a canal) Canal canoeing As images for half day excursions: Shopping in town (Nottingham UK) Cultural walk in

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Remix a song หมดเขตแล้ว left

  Remix a song into an interesting arrangement. The track consists of bass, drums, guitar and horn loops along with around 15 minutes of guitar improvisation. Ideally you should work with Ableton and be able to cut the guitar improvisation into the most interesting samples and recreate the layers into a professional and exciting sounding 3-4 minute arrangement

  $75 (Avg Bid)
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  I need a one off cartoon drawn หมดเขตแล้ว left

  I am a guitar player and doing up a Stratocaster guitar. I'm renaming it a Stonecutter as my last name is Stone. So I'm after an cartoon image of a figure throwing a stone to go on the body. The image will be put on to a vinyl transfer but artist really only needs to draw the image. Almost more like a line drawing. I can give a fuller brief to anyone

  $95 (Avg Bid)
  $95 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  built me a web site หมดเขตแล้ว left

  this is guitar [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can know about guitar.

  $175 (Avg Bid)
  $175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  84 การประมูล
  Riffer Audio Services หมดเขตแล้ว left

  Now taking clients! We offer services such as: Pre-production songwriting Production Editing (drums, guitar, bass, vocals, etc..) Post production FX Mixing Mastering Re-amplification Drum programming Pitch correction And much more! Contact today for a free consultation & lets fulfill your audio needs!

  $117 (Avg Bid)
  $117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I want to write 5 songs on guitar and need a help with lyrics. Style: like Blink 182, Green Day, Sum 41 etc.; Who can help me?

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Facebook/Instagram/Amazon Advertising หมดเขตแล้ว left

  I am an author, music teacher. I'm looking for someone to advise me/setup ad campaigns for the following: * Anatomy of Guitar Playing / Anatomy of Drumming. These are two similar books that I would like to advertise for, especially on Amazon. (start soon) * Music lessons. I teach music lessons and am opening a music school, and I would like to refine

  $236 (Avg Bid)
  $236 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  Sales and Marketing -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I need some help with selling something. Sale guitar

  $351 (Avg Bid)
  $351 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Buddhist meditation and chanting music หมดเขตแล้ว left

  ...subtle in the back, soothing and calming, yet beautifully played acoustic instruments. Some of the usual instruments in these type of songs are: 1. Acoustic/ spanish style guitar 2. Some flute 3. Oriental instrument sounds/ Singing bowl/ Some nature sounds 4. Pad/ Strings in the back I will be sending you the chants, so you can prepare a short demo

  $171 (Avg Bid)
  $171 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  42 การประมูล
  Article Writers- Hindi หมดเขตแล้ว left

  ...your job will be to rewrite the articles in your own words. Also we want article writers on following topics (probably for now/ more topics and be added later): 1- Devotional- some sort of god stories 2- Health- Like some topics on diseases, Health issues, Homeremedies, world medial advances, etc. 3- LAdies- Articles like food, deserts, fashion,

  $82 (Avg Bid)
  $82 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Recognize guitar chords from audio หมดเขตแล้ว left

  Hi, I'm sure it will be very easy for you. I want to extract/recognize the guitar chords from a simple 1 min audio track. Are you available to do it now?

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Interactive music video mobile app หมดเขตแล้ว left

  ...again. All the while, the music never stop. For example: The video is playing. Some videos show instructments being play while others in videos wait for their sole. So the bass guitar player begins to play, so the viewer touches screen (or click the mouse) on that video. Then the video with the bass player zooms to a full screen. , and it’ll take up the

  $508 (Avg Bid)
  $508 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  Interactive music video หมดเขตแล้ว left

  ...again. All the while, the music never stop. For example: The video is playing. Some videos show instructments being play while others in videos wait for their sole. So the bass guitar player begins to play, so the viewer touches screen (or click the mouse) on that video. Then the video with the bass player zooms to a full screen. , and it’ll take up the

  $494 (Avg Bid)
  $494 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  sound system install/Program หมดเขตแล้ว left

  This is the list of the equipment I have...EC-4BV-BLK-US - Ethernet Controller 4 Buttons and Volume (Black - US) XLC2500 - Power Amp 500W per side @4ohms 12-2-250 - Speaker Wire 12g 2c 250ft GLXD14 - Wireless System, Guitar SM31FH-TQG - Headset Mic,Cardioid Condenser M-8LX - PwrCond W/Lite,8Outlet,15A VERIS2-6-BLACK - Speaker, 6" 2-Way 8ohm 100W

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Install a sound system หมดเขตแล้ว left

  ...Controller 4 Buttons and Volume (1) CRO
 XLC2500 Power Amp 500W per side @4ohms (1) CBU CAT5E-150-BLK - Cable,CAT5E 8P8C-8P8C Blk 150`
 (1) SHU GLXD14
 Wireless System Guitar (1) SHU SM31FH-TQG
 Headset, Mic, Cardioid condenser (2) FUR M-8LX
 PwrCond W/Lite,8Outlet,15A
 CMM VERIS2-6-BLACK Speaker, 6" 2-Way 8ohm 100W
 (4) You can ask me

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Sound System Installation! หมดเขตแล้ว left

  ...Ethernet Controller 4 Buttons and Volume (1) CRO
 XLC2500 Power Amp 500W per side @4ohms (1) CBU CAT5E-150-BLK - Cable,CAT5E 8P8C-8P8C Blk 150`
 (1) SHU GLXD14
 Wireless System Guitar (1) SHU SM31FH-TQG
 Headset, Mic, Cardioid condenser (2) FUR M-8LX
 PwrCond W/Lite,8Outlet,15A
 CMM VERIS2-6-BLACK Speaker, 6" 2-Way 8ohm 100W
 (4) You can ask me any other

  $205 (Avg Bid)
  $205 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Trophy icon Upgrade of logo 6 วัน left

  Hi there, We are a guitar lesson company and need our logo updated. We want to keep the same logo design but have the logo built again from scratch at a higher resolution. NOTE: I AM NOT LOOKING FOR SOMEONE TO EDIT THIS LOGO - I AM LOOKING FOR SOMEONE TO RE-BUILD THIS EXACT LOGO FROM SCRATCH AND MAKE IMPROVEMENTS I am needing a professional

  $250 (Avg Bid)
  รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 ผลงาน
  Maintain Family Photograph Collection หมดเขตแล้ว left

  Hi I am a busy born-again Christian with a large (six children) family and I also play bass guitar and piano for my local church and also I attend the gym, and also I run my own self-employed IT business as an IT Trainer, so I have a lot of tasks on my plate. I have a large photo collection both on Microsoft OneDrive but also on Google Photos, and

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  67 การประมูล
  Praise, Worship & Koortjies หมดเขตแล้ว left

  I'm a gospel artist that play predominantly the bass guitar. I do regular concerts across Africa and sometimes in the USA. This new concert is a brand I want to start and will take place every year. The name refers to Praise, Worship and Dancing before God.

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Trophy icon Logo design หมดเขตแล้ว left

  Hi! I need help with a Logo design. The logo must be the letter "F" input: - F sntands for the name FORCE - This is thinking as if it was a car brand - Sh...It will be used in scale models (for personal use, not commercial ) - This is for my boyfriend, 30 years old, loves cars and mechanics. Also a heavy metal fan, and he plays guitar.

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 ผลงาน
  Build me a website หมดเขตแล้ว left

  I'm a music teacher (voice and guitar) and I'd like a page that looks great, converts well, and is easy to manage myself after the site has been built. A friend of mine uses Wordpress with Elementor, so I think that's what I want as well. I really like his site and the ease has editing it.

  $263 (Avg Bid)
  $263 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  100 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo หมดเขตแล้ว left

  My music school's name is "Newtone Music School" I Tutor Electric guitar - Drums - Ukulele - Bass guitar. I need a funky current logo that appeals to kids (7 to 18) This logo will go on T shirts, progress reports, Invoices and marketing material. I honestly can only pay $35 at most so no negotiation. Format: Vector, and Jpeg

  $35 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 ผลงาน
  I need a Graphics designer หมดเขตแล้ว left

  I am the founder of Newtone Music School and teach electric guitar, acoustic guitar, drums, ukulele and bass guitar mainly in rock genre. I need a clean catchy font/logo that can be used on reports, t shirts, stickers maybe even plectrums. It needs to be attractive to kids from ages 7 all the way up to adults but the overwhelming majority are kids

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 การประมูล
  JVGuitars website revamp หมดเขตแล้ว left

  I have a guitar sales website built for me in 2000 on Elance back in the day it was great and lasted all these years but its time to update , I want it to been seen better , seo friendly easy for me to edit, load fast, good google ranking I want buyers to find me... website should look fimiliar to my customers so same colors, I have flash logo on it

  $572 (Avg Bid)
  $572 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล
  Trophy icon Website Header Image Vintage Art หมดเขตแล้ว left

  ...have 3 drawings or computer graphics for my website header image. The first drawing the monkey is riding a skateboard. The second he is shopping. The third he is playing a guitar. I am going for a vintage [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] colors need to be the colors that I have uploaded. The monkey needs to be the monkey I uploaded. The monkey needs to be the same color

  $73 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $73 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 ผลงาน
  T Shirt Designer หมดเขตแล้ว left

  ...down if that looks better Please note I need a UK flag - Not a USA one. Design Three Same Killer Queen Font for the name as T shirt one but with photo of Brian with guitar bursting out our of a rippling rock and Roll UK flag and hiding or fading the legs before cut off. Please note again I need a UK flag - Not a USA one. xAll examples

  $94 (Avg Bid)
  $94 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  ...and webhosting service - Sub-category should come from the category for example admin has defined following Category Sub-category Education JAVA PHP C++ Entertainment Guitar Singing Comedy Now video uploader/visitor can’t select under education category Singing sub-category - City should come from belonging country only

  $192 (Avg Bid)
  $192 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  ...name and webhosting service - Sub-category should come from category for example admin has defined following Category Sub-category Education JAVA PHP C++ Entertainment Guitar Singing Comedy Now video uploader/visitor can’t select under education category Singing sub-category - City should come from belonging country only

  $340 (Avg Bid)
  $340 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Web development หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Hi, I am looking for a freelancer to build and design a guitar website. The design of the website to look similar to this: However I would need a members only paid access section where only members can access the pages. Pages for members only access will need to

  $437 (Avg Bid)
  $437 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  103 การประมูล
  Logo Design - 13/06/2018 10:07 EDT หมดเขตแล้ว left

  Logo for guitar band, kumzitz band

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  Logo Design - 13/06/2018 10:07 EDT หมดเขตแล้ว left

  Logo for guitar band, kumzitz band

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  72 การประมูล
  $7 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Trophy icon Invitation Design หมดเขตแล้ว left

  ...Rockin Party" etc.... ). Another option would be to try and make just the entire invitation a combination of the two (For example: Minions wearing poodle skirts and playing the guitar by the pool) I have included a picture of Remy and a picture of Jose if you would like to use these in the invitation but you do not have to. Also, I have included a few

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 ผลงาน
  Trophy icon Logo needed for my company หมดเขตแล้ว left

  I will be needing a logo created for my company. It will be a company that gives music lessons to students. Want...I always am open to seeing other combinations. The name of the company is LessonTone. Would like to see something incorporated in the design dealing with music. Maybe a guitar pick or strings. Something musically based for the logo.

  $75 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  148 ผลงาน
  Looking for a T Shirt Designer หมดเขตแล้ว left

  We are an ecommerce business specializing in high end guitar effects pedals. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We are looking for our own branded T shirt with web url and a cool image. Open to creative suggestions? :)

  $121 (Avg Bid)
  $121 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล

  ...Kelly • Matchbox 20 • Powderfinger • Screaming Jets • Tom Petty • The Black Keys • Rolling Stones The band lineup is as follows: • Guitar/Lead Vocals • Bass/Vocals • Keyboards/Vocals • Drums/Vocals • Lead Guitar DESIGN BRIEF We are looking for an energetic fun logo and poster design that reflects the bands ligh...

  $90 (Avg Bid)
  $90 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Copywriting & Automation of Online Course หมดเขตแล้ว left

  Guitar Instruction Online Course. Need someone who knows how to play guitar. Need you to set up a fully functioning funnel that will lead anyone who signs up to a newsletter all the way to their first day on the course. (Landing page, email drip campaign, sales signup process, etc.)

  $1791 (Avg Bid)
  $1791 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล