ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,049 header footer designining web page development งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  make Magento 1.9 header / footer match Wordpress footer / header

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hey I need some one expert in html/css to quickly copy a header and footer from a site in wordpress. Thanks

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I have a wordpress web site that needs some minor adjustments. Edit the footer, Add some images and Video links. Make sure all the images are adjusted to make the site faster. Rearrange the web site to make it nice. [login to view URL]

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  We need the source code for a webpage that has the following 1. Header at the top where we can put company logo, telephone, and contact info. 2. Footer at the bottom with copyright info + contact. 3. Iframe that is top center and MUST resized based on content in Iframe. CONTENT IN IFRAME WILL CHANGE IN LENGTH based on search results so we need the

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I want to change my shopify store header and footer look.i have debut theme in shopify [login to view URL] project is very simple and short term.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We have a WordPress site using a Genesis theme for which we would like to modify the footer. We would like a large Optinmonster sign up form with sign up button and a thin WordPress footer underneath all which takes up the full width of the page and looks the same on both mobile and desktop (i.e. responsive design). An image is available on request

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  hello i need help to add logos ( payment logos , shipment logos, ) in the footer of my shopify shop. also i would like to get help in some payment instruction in checkout.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ... I need changes in WooCommerce store: 1. Change the Single product page, according to description + introduction of 2 attribute selections (select color etc.) depending on categories (some need it, other not) Different page on Desktop, Different on Mobile 2. Simple changes in Footer The description is visual and friendly, but it's a pdf, not .psd and

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Here is a brief description of the tasks that ...needed to be complete for the website: - Remove shadow from header icons - Arrange the footer to look like the attached - Change the Property PRICE SEARCH TOOL from a scrolling feature to a number input These three tasks should take between 1-3 hours maximum depending on the level of development skill.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  175 การประมูล

  Need to give shadow effects to the header and footer of a single webpage.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have a very small project whereby I require the font to be changed in my footer.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Something is messed up about the footer of the wordpress theme. Previously it was manually copied over from an existing site. Now a few things don't work just like the footer. When bidding for this project, please tell me how many eggs in a dozen so I know you understand english. If you don't then I know you are a script doing auto bidding.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  ...document number into a Word footer automatically whenever a document is saved. The document number comes from our document management software. I currently have two ways to add the document number: I have a macro that adds the document number manually once one is established, which is not ideal. I can also replace the footer automatically upon save

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Hi I am looking...this colour palette [login to view URL] I also would like the logo in word format so that I can use it on my letterhead and my email footer. I am also thinking now the logo should be more simple with just the T prominent from Taylor Insolvency and the rest of it in small writing. Thanks, Josh

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  120 การประมูล

  1) I need to add an image of a cloud ...inside the cloud : Safe HIPAA compliant cloud with automatic back up 2) On the footer i would like to have an image saying 5 years of excellence. Also icons as seen on MarketWatch Business Insider Yahoo Finance

  $150 (Avg Bid)

  Hi freelancers, I am looking for a PROFESSIONAL WHMCS developer. I really do need someone who has experience with WHMCS templating and can do this quickly. Anyone who has worked with WHCMS templating and knows how to code WELL should have no problem with this. I will discuss more in chat. Cheers!

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Update Newsletter With Default Header and Footer ... fix admin section to save and edit all data Very easy task for skilled developer who works fast

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Hello, I would like a horizontal footer menu on my joomla site. I will give you super user to complete this function.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Replicate header and footer so i can load an external page inside, has to be responsive

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have 2 PSDs and the header footer have been made already, I just need the content part which is really easy within next 1 hours just desktop version.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Hello Freelancers! I am in need of a talented graphics person to design a cover page and header & footer for a professional report. I have attached a sample which I would like redesigned. The final document needs to be in a Microsoft word format. I am in need of this report design and will award as soon as possible. Good Luck! Austin

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I have a jquery mobile 1.4.5 site I'm building, and would like the css and html to mimic the the attached image in the footer, full width. Thanks!

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  We have a new startup company, IT services.. we have our logo already, but we need to create the header and footer of our company different documents.. Like receipt, documents, business cards and all other stuff..

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I have a site at [login to view URL], and the sidebar widget is appearing in the footer area.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...platform that emails direct and can also generate letters. -The email sent contains a banner that needs to be uploaded -need this to be created -The Letter requires a header and footer to be created as per attached i need someone to create these. They should look neat. I have uploaded various logos to assist with choosing suitable for design Thanks

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I need someone that can change my companies phone number email and fax number on our wordpress website footer and header. I also need you to remove a few pages of services we no longer offer and remove the links to those pages so users dont see those as services offered anymore. Thanks

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  Needs to be done in the next 2 hours, but this is 30 mins work max: * Replace some text in the header and footer * Check all pages of the website say ltd not limited so its consistent. I can provide Wordpress and exTendCP access exTendCP is like cPanel, including PHPMyAdmin access. Your work must be permanent, not something that gets overwritten with

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  This project is to redesign the header and footer section of a website and select font style and sizes to be used throughout home page.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Create a page footer in Angular 6 and material design. Skills required website design, html 5, angular, bootstrap, JavaScript and most importantly material design

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need the footer attached building really simple into my wordpress website. I do not have any budget left over so unless you are willing to do for £5 for an amazing review to get future work please do not apply. Thanks [login to view URL]

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I need a sticky footer that has a countdown and will come up on the page after a certain point on the page. basically what this does [login to view URL] but not for woocommerce. I need to be able to put the code on any sales page(s) I have and customize the colors and timing in the code. I need this in a day or two

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need someone to do just 1 thing for me - change the color of the Very Top Bar and Footer for the Hestia Wordpress Theme

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...panel. It is built with Eclipse for android. and X-Code i think for IO's. I need to change app color, header and footer for app and admin panel. 1. Change colors 2. Put my logo, edit header and footer as per my name 3. Edit header and footer of admin panel 4. Install on my server Write "APK/IOS" on the top so i can see that you have...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Is there anyone who can fix my site's header and footer, I need to put some text and logos. also verified sealed from paypal. I need to done it urgent. so if you are free then please bid

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Требуется написать скрипт для добавление в mail сообщение footer (текст внизу "это сообщение конфиденциально и т.д.") из определенного файла. Пример - добавить текст из footer-html если сообщение в html или footer-plain если сообщение в plain-text. Есть уже рабочий вариант на perl поддерживающий только UTF8, можно переделать его или написать/переписать

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...placeholder bids. Bid what you are willing to do the job for I need someone who is familiar with the Avada template. I need someone who can make the Avada template header, Footer and front sideshow with the broker image look the same as my current site The rest of the body of the site I will be do. However the css must be taken from the current

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  Hi all, I'd like a professional looking Apple Mail email signature and footer for my new business that matches my branding. Look at [login to view URL] for info about us and branding etc. Green #005C00, Red #FF0000, Grey #404040. The elements that I think I would like are: "Kind regards, Tim" Phone numbers: mobile +44 (0)7811

  $31 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We are looking for an expert graphic designer who has experience making email templates. Please be ready to show previous sample work .

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need a professional header and footer for whmcs 7.5 , Template six.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  See the attached PDF so you understand the job before making a bid. Bids over 10$ will not be awarded.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Want to update my design of my Shopify footer to look like example [login to view URL]

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล

  Need Bootstrap Designer to design three new section and footer of website please apply if you can start now and able to delivered quality of work.. style-sheet must clean and we not allow any copy style from other website. i will pay after work and start your bid with i can start now. Thanks

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Hi I Want to get a little technical help i m a vendor and for a client i need Akaunting software with GNU licens...technical help i m a vendor and for a client i need Akaunting software with GNU license to be rebranded as clients own i can install it on my server but unable to remove External footer links and other changes i need to know how to do it.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Need a code block of a social media collection, (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram) in white/black with links. The images will be hosted on a separate linked area. This is a super easy project that I could do, but I just don't have time. I need this to embed in my landing pages, so it needs to be fully contained in one code block.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need some text from the footer of a website removed, pretty simple

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I just simply need page links added to the black footer on a website

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล