ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  87,717 health งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัท Innoconcept Co.,Ltd บริษัทน้องใหม่ทางด้าน Technology startup เรากำลังพัฒนา health application เพื่อใช้งานบนเครื่อง iPhone6 บนระบบปฏิบัติการ Operation iOS8 บริษัทเคยส่งประกวดผลงานและเคยได้เข้าร่วม accelerate program พร้อมทั้งเคยได้รางวัล มาบ้างแล้ว และทันทีที่ application เสร็จ เราก็มีแผนการที่จะเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ระดีบนานาชาติต่อไป เราต้องการหาเพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ในการทำ iOS โปรแกรมมิ่งเที่มีไฟ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องการเรียนรู้การบริหารธุรกิจให้เติบโตใน และมุ่งสร้างสรรค์โปรดักซ์ ที่ดีออกสู่ตลาดเข้าร่วมทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของที่มงานเรา

  $4840 (Avg Bid)
  $4840 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Design and make Html template for sending newsletter. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am working for science & tech company. I am not a engineer. I am sending newsletter email every month to our customers and employers by using outlook. Now I am sending it as text or ppt document. But I want send a beautiful email as html now. Can you make html template for newsletter? My newsletter has many sub categories. For ex) science, technique, life, health, sports and so on I am finding a good one who develops that html. Really good guy, and talented designer. And I’ve attached some samples. Don’t use them. I want another new template. More beautiful something. Thank you.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Off the Shelf (OTS) Dataset of EHR and EMR -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for the person or vendor who can provide us with OTS datasets of EHR (Electronic health records) and EMR (Electronic medical records).

  $19850 (Avg Bid)
  $19850 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Audio recordist need in Sydney on 17th of August 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'll have 3 actors in a Studio filming a dialogue for a Mental health charity. I'm looking for an audio recordist to take care of the audio for me. I already have a DOP and a director. The professional needs to bring his own audio kit. Cheers ROD

  $201 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  For over 10 years, we have been providing stem cell therapy to our clients worldwide. Our clients ranges from people that are looking to be younger and more beautiful, to people who are looking to improve their health conditions. Along the way, as we have helped so many who were seeking for medical treatments but was repeatedly disappointed by today's healthcare system. especially patients who suffered from chronic illnesses such as diabetes, skin disease. Through our stem cell therapy, we were able to improve their health conditions immensely. We are looking for a pro active sales person who has excellent people skills and promote our business actively. Healthcare industry is a sunrise business, and its very easy to sell to the customers, especially with the value tha...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Two articles writing in formal English 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need two original review articles, written with correct grammar and in formal English, with 7500 characters, including references. One of the articles needs to address the topic: processes and decision-making in the field. The other article needs to address the topic: 2. Military health surveillance. Both articles need to compare the situation in the world, Brazil and Amazonas. The text must be prepared in word and the references inserted using the mendeley software.

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  cardiovascular disease 6 วัน left

  ...including from papers from the American Heart Association, Journal of the American College of Cardiology and other scientific databases and websites as to healthcare quality and equity for women’s cardiovascular health. The paper also reviews current approaches for evaluation and treatment of acute coronary syndromes that are more prevalent in women, as well as policies and initiatives currently under consideration for enhancing a gender-based approach to cardiac health in a systemic way. The paper then focuses on 3 major sub-topics: (i) the social, cultural and economic determinants of health in both developed (US, Canada) and developing (Pakistan, Bangladesh, Nigeria & Brazil) countries and (ii) the additional challenges in delivery of care faced by ethn...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Data Entry 6 วัน left

  We are looking for Advertisement Sponsor brands in different Niche i.e Tech, Agriculture, Clothing, Farming, Health care, Manufacturing…

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  For over 10 years, we have been providing stem cell therapy to our clients worldwide. Our clients ranges from people that are looking to be younger and more beautiful, to people who are looking to improve their health conditions. Along the way, as we have helped so many who were seeking for medical treatments but was repeatedly disappointed by today's healthcare system. especially patients who suffered from chronic illnesses such as diabetes, skin disease. Through our stem cell therapy, we were able to improve their health conditions immensely. We are looking for a pro active sales person who has excellent people skills and promote our business actively. Healthcare industry is a sunrise business, and its very easy to sell to the customers, especially with the value tha...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ***edit*** Since someone just posted that the text is too much for a header video, I will clarify - The project states clearly that it will double as an explainer video. And the text is in short sets of words. So I can trim it of need be for other use. So the last project like this I just completed, I chose a winner and then bought six of the variations. So your chanc...City Paw Cleaner makes it easy to keep your floors clean AND safe. No more awkward cups that force the paw into dirty water. No more muddy towels or mats by the door. Rain, Sun or Snow, The City Paw Cleaner is easy and effective. Leave what's on the Sidewalk Trail Path Or park Outside where it belongs. The City Paw Cleaner - Engineered for paws, because your floor's health is not the only ...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  R program / simple game 6 วัน left

  ...a number, “35” “72” etc. Screen shows buttons: 1. Eat, 2. Avoid, 3. Health, 4. Life, 5. Last choice-correct or wrong (green/red), 6. five last chooses - right or wrong (green - correct choice and red - wrong choice), 7. summary tab on the top • A number appears on the screen. If the individual click "Eat" the individual eats the berry. If the individual click "Avoid" the individual does not eat the berry. • Only 50 berries shown (numbers - repeated values). In other words, do several rounds where each round is 50 berries shown sequentially each represented by a number (from 1 to 100). Individual chooses to eat or not to eat. Beginning state: Health - 50 Life - 50 Zero health - die Objective: high score ...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Observium Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an observium specialist to do custom dashboard for: 1. Port Status Monitoring for servers 2. Monitor database health (MariaDB, MongoDB, Hadoop) 3. Server up and down status 4. Memory, hard disk, and resource utilisation

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  we over all facets of physical and mental health openly and objectively because we’re here for the whole person — for your whole life. You can find many health topics in our website The Scientific Content Writer will create and drive novel, unique. We’re looking for writers who have experience contributing to the development of high-quality medical and health content based on complex clinical data and someone who champions excellent standards . If this sounds like, you read on! If you are educated in public health, nutrition, dietitian, medicine,nursing or related fields or you are student art these field at university you are welcome to submit your application. A Medical Writer at Lucid is responsible for: 1-Developing high-quality medical ...

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  we over all facets of physical and mental health openly and objectively because we’re here for the whole person for your whole life. You can find many health topics in our website The Scientific Content Writer will create and drive novel, unique. We’re looking for writers who have experience contributing to the development of high-quality medical and health content based on complex clinical data and someone who champions excellent standards . If this sounds like, you read on! If you are educated in public health, nutrition, dietitian, medicine,nursing or related fields or you are student art these field at university you are welcome to submit your application. A Medical Writer at Lucid is responsible for: 1-Developing high-quality medical content...

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...Providing one-on-one career guidance and skills assessment to assist with career development. Helping students to prepare for admissions applications and tests. Providing students with materials related to a career of their choice or career counseling to suit their skills. Developing, monitoring, and assisting with counseling programs. Offering referrals to outside resources, such as for mental health, substance abuse, or vocational-related activities. Reporting student issues to the appropriate state authorities if neglect or abuse is suspected. Dept collection: Manage multiple delinquent accounts for debt collection efforts. Keep track of assigned accounts to identify outstanding debts. Plan a course of action to recover outstanding payments. Negotiate payoff deadlines or pa...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  5. What were the major motivation issues at play in the health care industry according to the major needs-based theories of motivation (Maslow’s hierarchy, McClelland’s acquired needs, and Deci and Ryan’s self-determination)? (Min words 200-300) 6. What do you think were the major equity issues faced by health care workers during the pandemic? (Min words 200)

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Job hiring 6 วัน left

  We are working in health and wealth sector. Helping youths to achive success in life I need 11 students or freshers graduates who can do work on social media handles with me

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Hiring a job 6 วัน left

  We are working in health and wealth sector, and helping youths to become something in life. I need 10 Indian students who can work with me on social media handle with good skills.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Tik Tok content creator 5 วัน left

  We are a growing gut health company that sells gut supplements, and aim to provide people with the best, evidenced based education to help empower people through their gut healing journey. We are looking for an enthusiastic and confident tik tok lover, with a good sense of humour and a passion for gut health, to create informative and engaging gut health content. Using your love for tik tok and creativity, we want someone who can come up with ideas for videos based off the the most current trends and virals videos and apply to the gut health space. Within the company there will be more opportunities to expand into social media management if this is something that interests you as the company grows.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  home care healt care 5 วัน left

  multivtamin diet health care tips

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...People will be running. In the center is the protagonist (me!) holding steak knife in the air like Link from The Legend of Zelda. The steak knife will be glowing like The Master Sword. If there is anyone who can see this image, please let me know if it can happen. I want it to have a touch of corny on purpose, but still be serious because the story is essentially about the depths of mental health for restaurant workers (and customers really). Thank you!...

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  white caucasian american male travels to vietnam where he thinks he meets the woman of his dreams and they marry. 20 years later he asks what happened and why me after finding all his retirement money gone changing his life from a self made millionaire to virtually penniless and no money for even basic health care in his late 60's?

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Health care writing 5 วัน left

  You’re required to write a short term paper on the topic : “Do your taste buds change as you get older”. Make sure your message is clear and simple terms are advised.

  $432 (Avg Bid)
  $432 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Need Help Creating Facebook Campaigns to Drive Calls 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Im looking to drive calls for obamacare, health insurance under 65, and for medicare. I have a methodology i want to use. I just need help with facebook ad policy, creating images with text ads, with emojis/symbols and video ads. I will also need help creating landers with high CTR so that users are prompted to call the DID listed. If you are familar with the MINT CRO methodology it will be a huge PLUS!

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Re-design 4 วัน left

  PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE SUBMITTING We provide training in our own mental health modality and are seeking to have logo re-designed/re-branded. The modality looks to train mental health professionals to resolve client trauma, anxiety, depression through a unique 3 step process Attached is current logo, Phoenix (Not Eagle)- we retain the phoenix as it represents rising up from the ashes, Image needs to be **solid colour (Filled Outline) (can have gradients or detail inside the outline) The view from below as per existing is preferred. Colours Blue and Yellow as per existing logo. Text is TRTP - Director Likes Verdana font because of straight lines in font, similar fonts can be used Winner will need to supply variations including Text below Text to Right Text Throug...

  $173 (Avg Bid)
  การันตี
  Brand Style guide for "4TheGainz" 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm starting a food podcast and I need a whole brand style for social media and video animation. The name of the podcast is "4TheGainz". What "4TheGainz stands for is growth. That means in business, health, and getting close to your purpose. It is about building strong relationships with people while eating great food. We will be inviting interesting people together and talking about their experiences during our meals. We need a logo and brand identity for our videos. A good animation would be great for any transition and some templates for our social media posts. I'm looking to work with someone for the long term and grow with you to become successful as a team. So please show me your work and if possible a presentation. Please contact me if you have any qu...

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Hi, Need to make logo for our Insurance and Investment business. Jaiprakash Shrimali my dad is in Life Insurance business from last 40 years. Now we have started Health Insurance and Mutual Fund business. We need logo for this business. Our New name for business is Shrimali ( श्रीमाली ) Insurance and Investment In logo we need Shrimali and it show indicate securing family and creating wealth.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...make sure this banner fits into the FB banner dimensions. *In the files is a picture of Alex Moscow's FB group banner. Add Kai and Roger Jahnke pictures into a triangle collage similar to Alex Moscow's collage. * Also use the triangle and dot texture i've uploaded. FB group I Am Massage Transforming massage therapists & health enthusiasts into thriving healers *Include call to action join our private FB group And value proposition Bringing massage therapists & health enthusiasts transformational bio-hacking practices, result-based skill enhancement trainings, & cutting edge business marketing strategies to help manifest their vision of success into Reality faster* Be aware that FB pictures often get in the way of the banner. Make sure th...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  need to build health care application

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  I need a publisher 4 วัน left

  Hi, I have a 14,000 word health book I have written about skin health. I want to make it an ebook available online and to create 15x paperback copies of my book. I need help with a publisher for my book. This is my first book so im a bit unsure of the steps. What would the quote be for my book?

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Complaint lettu 4 วัน left

  I want to write a letter of complaint that will lead to dismissal of an arrogant, proud and rude international nurse, who has abused his position by having unprotected sexual relationships with support staff and lying to them he wants to marry them, this has left one of the ladies seriously traumatised emotionally. I am writing to make a complaint regarding an employee of a mental health hospital His an international nurse name. He has been having sexual relationships with 3 support staff at the same time. These 3 women have now found out and it has caused an emotional trauma for them. On the night of 12 July 2022, at around 01:30am, he took a 22year old support worker back to his house during his break time. He left the premises without informing the bleep holder he was lea...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We're renovating a terrace house in S London (Catford, SE6) and would like the help of a HSE consultant to advise us on health and safety issues on an as-needed/ad hoc basis. NOTE: Please ignore the "Skills Required" section of this request as there were limited options and 2 choices were mandated.

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Telemarketing - Business to Business 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...business list focused on companies with 1-4 employees • Full understanding of the project The candidate will need to collect the following information, which would be considered a qualified lead: • Name of the business • Number and names of the people to cover for the health insurance quote • Any pre-existing conditions • Qualifying questions about price and timelines • Current coverage and premiums if available Expectations: The candidate will be required to call as many businesses as needed to generate interest in health insurance quotes and then schedule appointments for the company to call back and provide quotes Generate and schedule 30 qualified appointments per week (additional leads will result in bonuses) Send various email/text m...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Contemporary globalization and urbanization is reproducing classic conditions historically associated with the emergence of infectious diseases and the periodically recurring pattern of epidemics and pandemics. The dynamics of contemporary globalization has contributed to various institutional gaps that make dealing with infectious diseases is increasing difficult and threaten concentrated human populations with potential calamity. Therefore, Potential bidders must be experts in relevant field, as well as possess good research and writing skills.

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  We have a series of educational activities/lessons for young students that need to be translated into Spanish for the US audience. Each document is between 2000 and 3000 words. The content is related to health and drug prevention, but it is not highly technical in nature, as it was written for young children, ages 6-12. We're looking for professional, skilled translators who are able to produce a high-quality translation and who hopefully have experience writing educational content for children. In terms of format, we'll provide you with side-by-side Word documents, where you'll insert the translation, and the original PDF/PPT files for reference. To ensure consistency throughout your translation, the translator must use a CAT tool, preferably Trados. We're p...

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  this software will manage my home health and hospice agencies will manage admission, users, visits, duration of services, IDG meetings, discharges, billing, scheduling for visits, for employees, and more

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  Separated desktop application to create patients health records, prescription filling, dispensing process and medications labeling which linked to an existing QuickBooks POS as inventory and biling system

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Trophy icon Image or Graphic for EMR Login Screen 10 วัน left

  We need an image or graphic for an Electronic Medical Record Login Screen. The current resolution of the test image is 2048*2048. The image or graphic should: - not contain any copyright material - represent ethnically and gender diverse characters if this representation is chosen - in some way characterize the function of the application (general medicine, allied health, telehealth) - be suitable for resizing in both aspect ratio and size - not use a commercial or free library if graphical characterization or symbolism is used. - be developed for this application if graphical characterization or symbolism is used. - not use a "standard" widely distributed photo from an image library - be highly "commercial" is style and "feel" - not requi...

  $208 (Avg Bid)
  ปิดผนึก

  Hello! I am looking for writers that specialize in writing longer (40-50pg) reports based on animal health findings. Backgrounds in market research and report writing would be preferred. Having a background in animal health would not be required.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Searching for Professional Policy Writer -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to write the following for a new onsite/online construction mental health support business: 1) an Annual Safeguarding Policy that includes training on assessing and managing risk of suicide. 2) A business plan and model/ pitch 3) Standard Operating Procedures for operating a councelling service available on job sites, at work camps, outdoors, online and over the phone. 4) a client intake and liability waver

  $1473 (Avg Bid)
  NDA
  $1473 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  English to Bengali Translation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will write about 1500 words in English, i will need a translation in Bengali Industry: construction, health, law

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Trophy icon Counting Every Drop Challenge: Phase 1 77 วัน left

  ...Phase 1 Start: August 04, 2022 Phase 1 Submission Deadline: October 24, 2022 at 5:00pm ET Phase 1 Total Prizes: Up to $80,000 USD. —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Counting Every Drop Challenge seeks new devices that will better inform water management decisions critical for human safety and environmental health, including forecasting water supplies, monitoring water-year precipitation, controlling floods, and planning for irrigation needs. Competitors that can create a solution that meets the requirements could win their share of the $300,000 USD prize. To participate in Phase 1, Competitors (whether an individual or team or anyone acting on behalf of an individual or team) must...

  A/V Engineering Acoustical Engineering วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการบินและอวกาศ Architectural Engineering Audio Engineering Automotive Engineering Biomedical Engineering Building Engineering วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา Compliance Engineering Component Engineering Construction Engineering Control Engineering Drilling Engineering วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรม Engineering Mathematics Environmental Engineering Environmental Science พันธุวิศวกรรม Geographical Information System (GIS) ธรณีวิทยา วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมอุตสาหการ Manufacturing Engineering Marine Engineering วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องกล Medical Engineering วิศวกรรมเหมืองแร่ Mixing Engineering Network Engineering Optical Engineering วิศวกรรมปิโตรเลียม Quality Engineering Radio Frequency Engineering Reverse Engineering Sound Engineering วิศวกรรมโครงสร้าง Systems Engineering วิศวกรรมโทรคมนาคม Telecoms Engineering วิศวกรรมสิ่งทอ Water Treatment Wireless Radio Frequency Engineering
  $10000 (Avg Bid)
  แนะนำ ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  looking for a habit tracker 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i am looking for a web based habit tracker for residents at my behavioural health facility, to track both positive and negative behavior , with possibility to add and delete habits, if habit was observed the staff can put a check mark. Also have a statistics page for certain habits and score habits. The application should allow me to export data as CSV and also export a full backup. Reminders can also be created

  $684 (Avg Bid)
  $684 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  We're looking to hire copywriters and health article writers that love to write for women over 40! We already have a large library (100s of articles, 10+ books) to uses as a jumping point. Many of the blogs you'd be writing would be lightly updating previous blogs via writing a new 1-3 sentence intro.

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...seeking to contract with a Business Intelligence Analyst for 2-3 months. Our mission is to define, support, and advocate for patient and staff safety through exemplary practice for each phase of perioperative nursing care using evidence-based guidelines, continuing education, and clinical practice resources. We collaborate with professional and regulatory organizations, industry leaders, and other health care partners who support our mission. Our culture is one of openness, teamwork, risk taking and being at the cutting edge of our field and we only look for employees who hold these same traits. Values mean more to AORN than just bullets on a page. They drive our daily decisions and impact how we work as an organization: • Diversity, Equity & Inclusiveness: honoring t...

  $66 / hr (Avg Bid)
  $66 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Live well with Dr Mel 3 วัน left

  Physical therapist holistic health coach Trying to promote my self on you tube By adding videos of my knowledge need someone to help edit my videos and market so I can get subscribes also make my channel more appealing

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Looking for a certified Quickbooks Book-keeper having working knowledge in QBO. The task is to complete the books of our mental health business on monthly basis. This would be ongoing project.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน health ชั้นนำ