ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  157,361 hello name html งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need Reviews? PHP - HTML Page Scanner -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need this program TODAY! 5 star review for 5 star work! If you need ...ratings since 2009. We have been hiring since 2005. We do not give away ratings, but we give those who have 1+ ratings a chance and we leave a long detailed review of their excellent 5 star work. Simple and easy project. Easy program: I need a program that will allow a user to upload URLs. User will then be able to have the program detect piece of code, like "", or anything in the HTML of the webpage. program should return the results in the form of a CSV. First column are the URLS and Second column will be the result. Result column should just shows "" in this case example. No fancy ui, just the nuts and bolts of a working program. It needs to be able to work through 100k urls wi...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Name for a tech company 6 วัน left

  Looking for a easy to say but fun tech company name. We specialize in automation for companies and individuals. We are a young company and we have a current name but we want something that sticks and easy to say. Like Apple, Meta, etc

  $75 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Business Partner who knows HTML and CSS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a business partner who knows the basic concept of web development. This position is a part-time role and is very flexible. Do you have a github profile or personal portfolio site? If yes, please send me it. Can we have a video interview to discuss the required details before hired? Thank you!

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Hey Wordpress and BuddyPress website creators! We are looking for an WordPress developer who has much experience with WP plugins and particularly BuddyBoss (or BuddyPress). We need one hour of Q&A via Zoom to get advice on some fundamental questions we have. Our main questions are: 1) How to structure the website best? Two separate WP installations or a WP Multisite Network? 2) Which plugins should we use to fulfil the operational needs? If you are interested please reply us. Greetings, Michael

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I have 5 websites on Digital Ocean, however a developer set everything up for me. I have no knowledge or understanding of how anything works, cant even find my web files. I basically need someone to download one of my websites, remove the contact form and re-upload it to digital ocean. the website that i need to remove the contact form from is this one: Thanks

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...JavaScript or jQuery script editing to display searched content based on the link found in JSON file. The full content before search looks like in Currently if I'm searching for "summary", what is found in HTML document, is displayed and other elements are hidden. Everything is working properly as you can see in img2.png. If I'm searching for "a101" nothing gets displayed for the moment because the script is missing. Please check comments in function querySuccess(). This "a101" search is using JSON file to retrieve the link of document which needs to be displayed in HTML as the word "summary". As you can see in nothing is displayed for the moment. I need a developer with knowledge of JavaScript and jQuery to write ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Static html conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Its to use the api and convert he static html functionality

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  HTML developer is required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an individual HTML developer who can work with me for long term. I need to convert one page at the moment, so this can be a start, and more work will follow. You should know Bootstrap, Tailwind and Custom CSS styling with media queries. Please share your work examples demonstrating all three abilities. I am looking for individuals only, so please write individual(in uppercase) on top of your proposal, if you've read this line.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone with advanced skills in Javascript, HTML and CSS to create a replica of the following animation: The list of "items" inside a case have to be loaded from a JSON file (attached to this project) which will contain the pre-determined result that I want the animation to end on. Please send me a message for further details.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Revamp HTML Page 6 วัน left

  The requirement is to revamp an HTML page to make it mobile responsive and to groom it to improve the design. It is a single pager small HTML page with only 1224 lines of code including Javascript and CSS on the same page.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  build me a simple website from js, html, css 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Its a simple college project. Some of the features are -- book appointment with doctors -- buy medicines and medical equipments online --lab diagnostic at doorstep rest of the details in the file attached.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Working with custom domain name and protonmail 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Must be experienced in all aspects of email, DNS, smtp, etc. Our goal is to not be seen as spam and to not have emails blocked. We are not doing any kind of bulk mail.. This is business to business and business to customers. Only email experts with a proven track record with proton mail will be considered. Thank You

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need your help finding a domain name and slogan for a new web of "conversational commerce". The purpose of our web is to simplify the world through conversational commerce. Remember the Conversational commerce is a term coined by Uber's Chris Messina in a 2015 piece published on Medium. It refers to the intersection of messaging apps and shopping. Meaning, the trend toward interacting with businesses through messaging and chat apps like Facebook Messenger, WhatsApp, Talk, and WeChat. So I like you to help me finding a domain name have to be ".com" and maximum 2 words, better one. Here more phrases that I think can summarize our web, also I think this can help you you help a proper name : Centralize and automate your messaging chan...

  $7 (Avg Bid)
  Need Reviews? PHP - HTML Page Scanner 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need this program TODAY! 5 star review for 5 star work! If you need ...ratings since 2009. We have been hiring since 2005. We do not give away ratings, but we give those who have 1+ ratings a chance and we leave a long detailed review of their excellent 5 star work. Simple and easy project. Easy program: I need a program that will allow a user to upload URLs. User will then be able to have the program detect piece of code, like "", or anything in the HTML of the webpage. program should return the results in the form of a CSV. First column are the URLS and Second column will be the result. Result column should just shows "" in this case example. No fancy ui, just the nuts and bolts of a working program. It needs to be able to work through 100k urls wi...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Web Developer Needed, Just change the number in html page. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website is hosted in AWS I want to change phone number on that 4 html page.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I need a HTML code to open a popup window inside a virtual tour showing photos that would be hosted in Google Drive or Google Photos.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Web developer (HTML/PHP/JS/AJAX/MYSQL) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a web developer to help me code our production environment backend. I am not fully versed in the languages so require assistance in building it faster. This will be ongoing work with possible paus...for a web developer to help me code our production environment backend. I am not fully versed in the languages so require assistance in building it faster. This will be ongoing work with possible pauses in between. The structure and logic is almost complete. Your role will be to write code with proper commenting and explain it when asked. This would be an easy task for someone with knowledge in html/php/js/jquery/ajax. It is basically building a webpage using AJAX that fetches/updates data from mariadb. Being able to communicate properly in English or French is very impo...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  Hi, We have a static website which is in html, we want to convert the website into word press website and deploy it in Bluehost. The website is simple staffing website without any complex features. The website has to allow the user to dynamically add content and it has to be mobile friendly without any issues.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Looking for a developer/designer for micro project. We are looking to add a drop down in the header of a webpage that shows a list of four services, when one of the services is selected in the dropdown, the user is directed to the Service page and the section they clicked on(see attached for more clarification). We also need the mobile header reworked to be more user friendly, maybe a hamburger menu.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Looking for a HTML/CSS trainer with teaching experience for a beginner.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  We are a new b2b platform and we are using a SaaS software called Shuup eCommerce platform, Shuup is similar to Shopify. We need someone who has exper...shipment (Manual Shipment) - Adjusting the product page and adding attributes and other information related to the product. - Create product categories, and upload the products list to the platform using an excel sheet. - Adjusting the fonts, color, and text positions, and some more items to be created by using the dashboard. the SaaS platform uses HTML/CSS/JS to adjust the page's colors, fonts, and texts. Developers who have skills in HTML/CSS/JS and experience with Shopify and WordPress can handle this easily. Shuup SaaS Demo: Shuup training:

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Need a responsive drop down menu. contact for details

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Build HTML website 5 วัน left

  Convert the wix website (static website of 4 pages) to html for me to host on my domain

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Hi, As seen in the photos i have a somewhat responsive website but need the responsiveness to be a bit better and work on mobile / tablet. The HTML and CSS already has a structure as seen in the images

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  It's am web page of website. and html using to many type of work like web page /logo etc .. check my website did you like my webpage so kindly hire me Thanks

  $703 (Avg Bid)
  $703 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Html/Css + vanilla JS 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have many clients that use our platform () as their CMS. Many times they need to migrate their sites from their current CMS to ours, but we need then to build them into our platform using our Layout and Design builder + HTML/CSS/Javascript We want someone that might do some work for us and if it works nicely this person can join us as full time. The task is attached; You can ask questions to our technical team if needed. Just apply if you would be interested in FULL TIME position

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  HTML animation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I need animation in html If you can complete it, please bid with 'animation'. Thanks

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...requirement* I have been looking for a good name for my garden design company for almost a year now. In the meantime I was able to take over a company + social media accounts (Quite Contrary Gardens). This name in itself works well for the expat market, but I'm looking for a name that fits better with me and the identity of my company, and also appeals to my Dutch customers. In the meantime I have also made a website under the name (my name is miep:), but I miss the link to the green, natural gardens that I design. I also thought about Groener (among other things because the domain was still available haha), but I notice that this name doesn't make me very happy; too short sighted and boring. I would prefer a short, catchy name...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Adding name 5 วัน left

  Good morning. I need written in pen the name “Cesar Cruz” in the posting sticker that’s on the desk. Of course please make it look real. Thank you!

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  It's a rather simple design which needs to be converted to HTML to be used as an email. For a good designer it must be like 1-2 hours of work.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Trophy icon Custom contact button html css 5 วัน left

  I want a contact button in my html website. I want a button in bottom right side. When I click on button it's convert in 2 buttons Facebook and whatsapp message link. button color #333333

  $6 (Avg Bid)
  การันตี

  Crypto wallet was built using html, css, and javascript and now am looking for an expert who can add functions to the template and make it work like perfectly as a crypto wallet website.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Wordpress CSS, HTML expert knows PHP 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, this job also requires you to know PHP since we did a custom theme and has some design errors to need to match original website design by margins etc.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  modifications design html ,bootstrap to magneto 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need modifications to the current theme of the store to make the design as the following link: Not installing a new theme

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Admin Analytics with html/php/jquery/js and backend 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please do not bid on this project without reading project description and no chat will be offered to non serious bidders. We are looking for a developer/organization who can create the Admin analytics design into html/js. Design files will be provided you only have to convert it to as it is as per the attached design. Project should be done in php as we will also provide you the database structure to fetch values and pop into reports. Graphs and Reports should be interactive like rollover, animated and filters. Please go through the design files and suggest us your cost and time for this project. Developers have good experience in js animation and jquery will be preffered. Thanks.

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Hi Diego, I need variations of the graphic you did for me: 1) an embroidery version 2) Same mermaid, facing forward holding up lantern, hand resting on letter D, not full name. It's going on a square flag and other things. It should be more vertical oriented, tail should be tighter, as if she was swimming at you and stopped short. 3) avatar of #2 that I will use for my social media Let me know if amount is correct since project is more than one item. I added $50 extra for last project.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Someone who is available right now and can fix issues today only. the pages are using bootstrap5

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Name can be related to innovation creativity which indicates fast-growing or fast pacing organization..

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Elaboración de una plataforma donde se cree un exchange y mercado de NFT´S mediante el uso de smart contracts, sitio web con diseño responsivo, galeria de imagenes interactiva, además de perfiles para cada usuario, administradores, compradores y vendedores, Smart contracts que determinen la cantidad de comisión para la plataforma.

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Looking for an individual, to create a business name for a - "Marketing & Branding company".

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Looking for an individual, to create a business name for a - "Marketing & Branding company".

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Looking for an individual, to create a business name for a - "Marketing & Branding company".

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Rename levels in mlm script quickly to desired name 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Rename levels in mlm script quickly to desired name e.g LEVEL 1 changed to Living

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi, As discussed, I am creating project here. Regards, Dipak

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  We are looking to have someone which classic HTML and CSS skills build us a multi prong HTML based (Cloud Stack) website template. We have an example () that should be referenced as long as the original content is updated with lourim Epson text. The core pages to be built per the example would be the Google Cloud, Amazon, Azur and Contact Page Where 3rd party links exist, you would just replace with placeholders. Example.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา