ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 home design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ...มยอดขาย พนักงานให้มี Content ดังนี้ครับ 1. ให้พนักงานขาย รายงานรุ่นและจำนวนที่ขายกลับมาที่เรา โดยในเว็บจะมีสรุปยอดขายเป็นกราฟหรือชาร์ตต่างๆให้ ที่สามารถ sort เป็น สาขา เป็นเขต หรือทั้งประเทศได้ แล้วแต่แกนที่เราต้องการ export รายงานออกมาเป็น excel ได้ 2. มีระบบ Log in ซึ่งจะยึด user ของพนักงานกับสาขาที่เรากำหนดไว้ หมายความว่าเมื่อพนักงานกดรายงานยอดขายระบบจะ แท็กว่ามาจากสาขาไหน 3. มีหน้า Home เป็นกระดานข่าว เพื่อแจ้งข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆ admin สามารถแก้ไขได้ง่าย แบบ drag&drop หลังบ้าน คนอื่นดูได้อย่างเดียว 4. มีแพลตฟอร์มหลังบ้านที่สามารถแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลได้ ทั้งในเรื่องของข้อมูลพนักงานแต่ละ สาขา ข้อมูลสาขาว่าอยู่เขตไหนยังเปิดหรือปิดไปแล้ว 5. สามารถ Export ข้อมูล รายงานต่างๆมาเป็น Excel 6. สามารถทำข้อสอบในลักษณะคล้ายๆ Google form

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการ render ภาพสำหรับงานขาย home office 3.5 ชั้น 2 ยูนิต สำหรับงานขายต้อง ต้องการภาพภายนอก 2 ภาพ และภาพภายใน 5 ภาพ มี file skp ให้ ภายนอก ให้ และ floor plan dwg ให้ ต้องการภาพสมจริงมีแสงเงา ดูหรูหรา

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  - อยากพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด - อยากทำงานกับผู้มีประสบการณ์ในการบริหาร IT international project ด้วย Agile ตัวจริง - อยากทำงานกับ guru ตัวจริงในการทำ automated test และ TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแ

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  1. สร้างหน้า home รายละเอียดโดยสรุปของเวป 2. หน้า about บอกถึงความเป็นมาของบริษัท 3. หน้า product บอกว่ามี product อะไรบ้าง ปัจจุบันมี 3 ชนิด มีการเปรียบเทียบ product 4. หน้า testimonial ให้ลูกค้ามา review product หรือ เราเอาจากที่ลูกค้า review ในเฟสบุ๊คมา post 5. หน้า New & Event บอกถึง รายละเอียดการออกบูธ งาน event ต่างๆที่ผ่านมา และกำลังจะถึง 6. หน้า Promotion บอกถึง Promotion ที่ผ่านมา และปัจจุบัน 7. หน้าซื้อขายสินค้า ลูกค้าสามารถซื้อสินค้า และจ่ายเงินผ่าน paypal ได้เลย 8. หน้าตรวจสอบสถานะสินค้า ว่าสินค้าได้ถูกส่งไปหาลูกค้าหรือยัง ถ้ายังมีกำหนดส่งวันไหน และถึงวันไหน 9. Upload content ต่างๆลงไปในเวป หมายเหตุ : พวกรูปภาพต่างๆ content ต่างๆ เรามีคนทำให้ ทาง freelance ไม่ต้องทำ เพียงแค่บอกมาว่า ต้องการรูปภาพหรือ content ตรงไหน อะไรบ้าง หน้าที่ของ freelance หลักๆคือ ใช้...

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ หรือ

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  typing document from book หมดเขตแล้ว left

  looking for job typing document from book by on line I mean want to work at home

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Adwords Specialist for House Moving Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of a house moving service, I am in need of a skilled Adwords specialist who can optimize my keyword strategy and increase my online visibility. REQUIREMENTS: * Keyword Optimization: I need support in identifying high volume and low competition keywords that are locally focused...Budget Management: Budget management skills are important as well. You should be able to allocate and adjust spend to maximize ROI. TARGET AUDIENCE: For my other business, bouncy castles, the main targets are schools and daycares, so any experience or insights into optimizing for this audience are also appreciated. SKILLS: * Proven experience in Adwords keyword optimization * Familiarity with home moving industry beneficial * Strong understanding of budget allocation * Ad copywriting skil...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I require a professional to creatively design a 5-7 slide enticing investor pitch deck for Conscious Parenting to Child Genesis (From normal to Special Child) Healthtech startup. This project is urgently needed. Key Inclusions: - Problem and Solution: Highlight the issue our healthtech startup addresses, and how we solve it Developmental issues in children increase as busy urban parents, due to time constraint, often overlook key developmental milestones. Parents lack right advice & overload of information for their child issues like speech delays, autism etc. making it tough to choose the right info. fit for their kids. No organized structure of Specialists to look-after Developmental issue cases; parents have to run from-pillar to-post - Market Opportunity: Include qu...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a tech-savvy individual to design and develop an iOS utility application focused on home services. Key Functionalities: - Profile creation and management, enabling service providers to set up and maintain their personal and business information - Service listing and pricing, to provide service providers with a platform to display their services and pricing details - Customer review and rating system, offering a transparent and reliable feedback for both end users and service providers What I'm Looking For: - Proven experience in iOS application development - Understanding of intuitive design for ease of use - Previous work with utility or similar applications would be advantageous - Strong communication and time management skills.

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I require an electronic engineer to design a programmable microcontroller-based PCB card. The card must serve the purpose of monitoring domestic power consumption, and so should include features to assist with this. Key Features: - The microcontroller must be programmable with tinyGo - Inclusion of GPRS for internet connectivity (only one provider available) - Incorporation of a single phase and tri-phase relay (50v - 400v) - 4inch max ePaper for screen display - Four functional buttons - Battery-operated - Hermetic Case design The desired size of the PCB card is small, between 2 and 5 square inches. All materials used should not exceed a total cost of $30. Ideal skills and experience: - Proficiency in electronic design, specifically with PCB - Familiarity with tin...

  $4125 (Avg Bid)
  $4125 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Amazon A+ Content Listing Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the Home and Kitchen category. Here are the upgrades I want: - Enhanced product images: I am looking for someone with keen attention to detail and experience in product photography and editing to enhance the images of my products. - Additional product details: The freelancer will also need to beef up the product details. You should be able to extract information from the available resources and be familiar with home and kitchen common practices and jargons. - Improved product descriptions: I am looking for someone with exceptional writing skills and experience in product description to create persuasive product descriptions. Written English proficiency is crucial for this task. In sum, the ideal freelancer will have skills in product photography, writing, and familiari...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Seamless Vinyl & Wireless Sound Setup 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m looking for an expert in audio systems to integrate my Lithe ceiling speakers with both my Pro-Ject Jukebox S2 turntable and Bluetooth streaming capabilities. I want to create a seamless sound experience in my home that allows for the rich analog sound of vinyl records and the convenience of streaming music wirelessly. **Requirements:** - Setup of Lithe ceiling speakers already in my possession. - Connection with Pro-Ject Jukebox S2 turntable for vinyl playback. - Enable Bluetooth streaming to the ceiling speakers. - Implementation of a solution for app-based remote control in Bluetooth mode. - Facilitate turntable control through a handheld remote. - Ensure quality sound output and system reliability. - Cables and wall faceplate are in place Living & dinin...

  $633 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  As someone venturing into online sales, I am in need of a robust e-commerce platform. This project's core involves: - Enhancement of an e-commerce website where users can browse products, see details, and add to cart - Make some pending work on live site - Make website SEO-friendly from technical side - Update banner with H1 text - Add testimonials on website - Add some key feature icon in home page Who you are: - An expert in e-commerce wordpress website development - Demonstrable experience with product listing and detail view, shopping cart and checkout process, and user account management functionalities - Prefer On-Site first (Rajkot, Gujarat)

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...visual merchandiser who can revamp our physical retail store to provide an enhanced customer experience. Our focus is on home and kitchenware. The expert must devise strategies to effectively display our products and entice customers. This is all in order to create an atmosphere that encourages browsing, engages customers, and drives sales. Key Responsibilities: - Plan, design, and install effective product displays. - Arrange thematic product displays to pique customers' interest. - Create compelling visual presentations, taking into consideration store layout and traffic flow. Desired Skills and Expertise: - Proven experience in visual merchandising, ideally for home and kitchenware products. - Creativity and a strong sense of aesthetics. - Excellent attent...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...tracking mechanism where parents input their home locations, allowing teachers to confirm optimal pick-up and drop-off routes. Direct interaction between teachers and parents is facilitated through chat functionalities, fostering transparent communication regarding students' academic progress. Important Notes Emphasized: 1. Teachers are empowered to monitor bus drivers. 2. Teachers possess a dedicated panel in addition to the mobile application. 3. Integration of holiday scheduling features. 4. Teachers can disseminate class schedules and notes. Parents: With a focus on accessibility, parents are granted login/access privileges utilizing their child's ID card or other designated credentials. Attendance tracking becomes effortless as parents furnish their home l...

  $1828 (Avg Bid)
  $1828 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented Junior Architect with a strong background in Revit to assist in developing a comprehensive design package for a medium-sized house. This project will encompass both the creation of detailed 2D interior floor plans and vibrant 3D models to bring our vision to life. Your expertise will be pivotal in guiding this residential project from conceptualization to the final design phases. **Requirements:** - Proficiency in Revit for 2D and 3D architectural design - Experience with residential projects, specifically houses of medium size - Ability to produce accurate and detailed architectural drawings - Skills in 3D rendering using any software, with a preference for those who can incorporate realistic materials, textures, and lighting - Strong communi...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...thermostat who read outdoor and indoor temperature and change outlet flow temperature for heat pump. - Data: Tuya and modbus tcpip - Remote Control: The thermostat should've remote control functionality to make adjustments from anywhere. - Platform Compatibility: The software should be compatible with Python ,Home Assistant and Raspberry Pi for easy integration into my existing system. Ideal candidates will have expertise in data monitoring, software design for Python, Raspberry Pi, Home Assistant integration, and energy efficiency. Knowledge and experience in HVAC systems will be an advantage....

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Role Description This is a part-time remote role for a Digital Marketing Specialist. This work is not a product selling. I required a 50 person who works in 3-4 hours in day. Qualifications Social Media Marketing likely Instagram and Facebook & freelance Digital Marketing strategy skills Hindi fluent Communication skills Ability to work independently only for mobile & internet connection A person who works a independently and work a seriously note:- The freshers can apply for this job

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled interior designer experienced in designs for residential spaces. This project focuses primarily on the planning and designing of my living room / home office space. Skills and Experience Required: - Real-life experience in residential interior design. - Able to provide a room plan, including furniture placement suggestions. Your tasks would involve: - Understanding desired outcomes for the living room area. - Proposing a wonderfully rustic interior design plan. - Offering creative and practical solutions that synergize with the overall home aesthetics. The final product should make the living room feel welcoming, while allowing a combination of functionality and comfort. Your creative insights and professional guidance is greatly a...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...will be provided. The developer is responsible for incorporating these elements into the website design. 3. Pages: The website will consist of a maximum of 5 pages. a. Homepage: A welcoming page that introduces visitors to the website. b. About the Company: This page will include information about the company, including its vision and mission. c. Services: A detailed page showcasing all the services offered by the company. d. Contact Form: A contact form page where visitors can leave messages. Submitted forms should be sent as emails to one of the newly created email IDs. Ideal Candidate: • Proven experience in web development, including responsive design and deployment on cloud platforms. • A small sized company will be pr...

  $1026 (Avg Bid)
  $1026 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am looking to hire a capable designer who can bring contemporary ideas while constructing a 2-bedroom modern house on 1240 area. The designer should bring innovative ideas related to the following: - Civil engineering design. - To efficiently divide and use spaces. - Ensure an aesthetic appeal compatible with modern home design. For this project, successful bidders will need: - Demonstratable experience with modern home design. - Proficiency in civil engineering design. - Capability to bring creative ideas to enhance space proficiency. I need this project to kick off ASAP, so please consider this while applying. Move astutely and let's make a wonderful modern house together.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need 6-page job. 1. Home 2. About Us 3. Services x 3 4. NDIS Business Name: Yanz Care and Support Services We are Disability Service Provider based in Australia. I need it in 4-5 days please and I can offer 120 euros. Please bid if any one can do it.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Please don't waste my time if you are not an expert and don't apply. I'm looking for professionals who can communicate properly and have a passion for work. 1 = = You first have to test this APP on yourself and understand how it works, how you can use it at home, then we can have a conversation and discuss the details... it's also about technology. I want to build a similar app that is better

  $1198 (Avg Bid)
  $1198 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Wordpress Coding with GeneratePress And GenerateBlocks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a talented WordPress developer to create a custom HTML design for our website using GeneratePress and GenerateBlocks plugins. The design mockup is now available in Figma, and a screenshot has been provided to give you an idea of the project's scope. Scope of Work: - Translate the design mockup from Figma into a fully functional WordPress theme using GeneratePress and GenerateBlocks. - Customize the layout, colors, fonts, and styles to match the design mockup and ensure consistency across all pages. - Develop approximately 30 different types of pages based on the provided design, including but not limited to Home Page, About Us, - Services, Portfolio, Contact Us and more. - Ensure responsiveness across various devices and sc...

  $838 (Avg Bid)
  $838 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Comprehensive Electronic Trading Biz Plan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced business plan writer to create a comprehensive plan for my electronic trading company. The resulting document should be suitable for submission to banks, governmental offices, etc. Key aspects to include are: - Outlet Information: Give a detailed depiction of our nicely arranged bricks-and-mortar outlet. - Onli...business plans. A deep understanding of consumer electronics market dynamics is crucial. The ability to present clear and captivating narratives about our services is necessary. Expertise in business strategy and local market analytics are also desired. We are primarily a 'Consumer Electronics' company. Therefore, the core offerings to capture are, but not limited to, mobile phones, laptops, home appliances, speakers, and other trending...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...outsourcing and has an established, yet expanding team in the Philippines since its inception in March 2016. We are currently looking for a full - time WEB DEVELOPER - CODEIGNITER EXPERT to be part of our growing team. This opportunity is for a skilled & experienced Web Developer who has worked online and can help enhance the branding & exposure of the company. WORK LOCATION: Remote, work from home-Philippines AVAILABILITY: Can join immediately CONTRACT: Full Time WORK SCHEDULE: Monday – Friday / 5 am to 2 pm MNL time Saturday & Sunday Off SALARY & BENEFITS: • Php. 25-30K PHP (basic monthly fee/starting rate) depending on skills and experience. • Yearly Salary increase • Chance for salary increase after Performance Reviews • Paid PH Hol...

  $573 (Avg Bid)
  $573 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm in the quest to purchase a residential property that embodies an ideal location and neighborhood for my family's needs. For this project, I require assistance from an expert who is adept at navigating the real estate market, particularly within the residential sector. **Scope:** - Identify potential residential properties for sale. - Evaluate properties based on location and neighborhood quality. - Facilitate the buying process from start to finish. **Ideal Skills and Experience:** - Extensive knowledge of the local real estate market. - Strong negotiation skills. - Proven track record of buying residential properties. - Excellent communication and organization skills. - Ability to provide detailed reports and recommendations. **Objectives:** - Secure a property that fits ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented Junior Architect with a strong background in Revit to assist in developing a comprehensive design package for a medium-sized house. This project will encompass both the creation of detailed 2D floor plans and vibrant 3D models to bring our vision to life. Your expertise will be pivotal in guiding this residential project from conceptualization to the final design phases. **Requirements:** - Proficiency in Revit for 2D and 3D architectural design - Experience with residential projects, specifically houses of medium size - Ability to produce accurate and detailed architectural drawings - Skills in 3D rendering using any software, with a preference for those who can incorporate realistic materials, textures, and lighting - Strong communication sk...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Comprehensive 5-Page Wix Studio Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a detail-oriented web developer with proficient skills in using Wix Studio...detail-oriented web developer with proficient skills in using Wix Studio to create a well-structured, responsive website, which will consist of five key pages: - Home Page - About Page - Services Page - Frequently Asked Questions (FAQs) - Contact Page I already have the content prepared - this includes the entire design, text, images, and videos. Your expertise should be evident in how you integrate all these elements seamlessly into the website layout. Experience in Wix design is paramount, but experience in content management is also an asset. Responsive and SEO-friendly design is necessary for this project. Please review the design I have attached, and provide a com...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  ...young and vibrant crowd. **What I'm Looking For:** - Expertise in cartoon caricatures with a whimsical, child-friendly twist. - Ability to infuse humor and fantasy into art that appeals to 20 kids aged 6-11years. - Creativity in incorporating birthday themes into each caricature, making every piece special and personalized. **Project Scope:** - The cartoons will primarily be used to create take-home memorabilia for the children attending the birthday party. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of creating engaging caricatures specifically tailored for children. - Strong portfolio showcasing a range of styles, with a particular focus on kid-friendly designs. - Experience in event-based projects is a plus, especially those involving children’s parti...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As a project owner, I'm seeking a competent coder to build a home assistant community addon that uniquely aligns with my tailored specifications. I'm open to the addon's features set since I didn't settle on any particular functionalities. However, it's important for the hired professional to be confident in integrating various smart appliances since I didn't decide on specific devices but I'm open to exploring different possibilities. Key skills required are: - Proficiency in coding with Python and JavaScript - Familiarity with Home Assistant functionalities - Experience with integrating smart devices into addons - Ability to design user-friendly interfaces Your main task will be to develop a plugin that expands Home Assi...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Flutter App 6 วัน left

  ...API. The application will feature a set of functionalities including user management, service center integration, repair order processing, and more, as detailed in your requirements. Project Scope 1. Login and Signup Pages: Secure authentication, password recovery, and registration features. 2. User Management: Different roles and permissions (Manager, Admin, Sale, Driver, Vehicle Incharge). 3. Home Page: Customized views for different user roles, integration with Geotab for real-time data. 4. Problem Report Page: Submission of repair orders with photo uploads, vehicle, and service center selection. 5. Platform Page: PDF generation and electronic signature implementation. 6. Service Center Management: Adding and managing service center details. 7. Geotab API Integration: integra...

  $1264 (Avg Bid)
  $1264 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา
  Revamp Shopify Homepage 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient Shopify developer to elevate my website's home page to better reflect our brand and increase sales. The task at hand involves detailed layout enhancements, crucial content updates, and making the page fully responsive across all devices. Requirements: - Layout Modifications: The project includes changing the current color scheme and fonts to match our updated branding guidelines. It will also involve rearranging existing sections for a more intuitive user flow, alongside adding or removing certain images to keep the page visually appealing and relevant. - Content Updates: Refreshing product descriptions to be more engaging and informative is a key priority. Incorporating new text sections that highlight our unique selling points and updating pric...

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...to best practices for secure coding to prevent common vulnerabilities. ### Analytics: 1. **User Analytics:** - **Azure Application Insights:** For tracking user behaviour and app performance. ### Essential Functionality of web application Your proposed web application screens cover the essential functionalities and user interactions. Below is an expanded description of each page: ### 1. Home Page: - **Trail Feed:** - Displays a feed of the user's current trails, including progress updates and achievements. - **Suggested Trails:** - Recommends new trails based on the user's preferences and previous trails. - **Badges Earned:** - Showcases badges earned by the user for completing trails or making unique contributions. - **Social Media Po...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Hi! I have finalised floorplans for my new home build and require floor plans for marketing purposes. The plans should include the following. - Furniture - Outdoor kitchen not shown in attached plans - use attached picture for reference - Fireplace in the living room not shown in the attached plans - use attached picture for reference - ceiling fans and other as per electrical plans - joinery as attached - shown as winter cabinet on plans however refer to joinery - marketing plans should reflect the landscaping plans (pdf & CAD attached) - Other items you think should be included to maximise the sale price of the property The plans should be light and bright, reflecting a high-end house in a coastal location. Please send through previous work reflecting the style you are pro...

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Stamp Needed: Small Home Plan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a professional license to review and stamp an affordable house plan to be built in Virginia. It’s MANDATORY that professional meet the following requirements: ** DPOR VA number certificate to be send to local building official to be approved. ** Professional Statement with public notary signature from a local public notary. ** Please, don’t make a bid if you NOT qualify for both. The house plans are available in PDF or DWG format.

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm seeking help with the removal and transport of various pieces of furniture in my home. This will include: - Couches - Beds - Tables You'll be dealing with more than 10 pieces of furniture. Apart from just moving, some of this furniture will require disassembly, so you'll need to have previous experience doing this. The ideal freelancer should be capable of: - Handling heavy furniture - Disassembling furniture safely and effectively - Transporting furniture carefully to avoid damage Please, only apply if you’ve got the appropriate experience and skills for this sort of job. Promptness and reliability are a must.

  $140 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fix Product Filtering Across Wordpress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am experiencing a critical issue on my website - the product filter functionality is not working correctly on all pages. The filters are not isolating the right products; as a result, incorrect products are being displayed....website is VIPkidlessonplans.com. I have 2 filter plugins installed and both do not pull the correct products. I am open to using another plugin as well. The project demand includes: - Identifying the root of the problem causing incorrect product filtering - Debugging and fixing the issue so that correct products populate when filters are applied - Ensuring this solution works across all pages: Home, Category and Search results Skills and Experience Required: - Expertise in web development and debugging - Proficiency in adjusting and repairing filter fun...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  ...get property 'textContent' of non-object in /home/gyogyito/public_html/admin/controller/marketplace/ on line 146 Warning: fopen(/home/gyogyito/public_html/storage/modification/system/engine/): failed to open stream: No such file or directory in /home/gyogyito/public_html/admin/controller/marketplace/ on line 418 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/gyogyito/public_html/admin/controller/marketplace/ on line 420 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/gyogyito/public_html/admin/controller/marketplace/ on line 422 Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function editSettingValue() on null in /home/gyogyito/public_html/admin/controller/marketplace/modification

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  This is mbling bot. There are two sides to play in an instant table game; (Home) (Away) There are regular notifications on Telegram for 24 hours. Notification first sends warning message to prepare before playing. It asks me to bet on the Blue or the red side once the correct stats are provided. I need to be able to start and end whenever I want. If you see fit, I can send the notification photo and details video. Pleas contact me.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...specifically focusing on home property maintenance, repairs, and management, including vendor analysis. The purpose of this analysis is to identify current trends within these sectors. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in market research with a focus on property, real estate, and insurance industries. - Experience in analyzing home property maintenance, repairs, management, and vendor services. - Ability to gather and interpret data from a variety of sources. - Proficient in quantitative and qualitative analysis. - Excellent written and verbal communication skills for presenting findings. **Scope of Work:** - Conduct a detailed analysis of the market trends in the property, real estate, and insurance industries. - Explore specific areas within home...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...inspired by iconic artworks designed for a contemporary audience. The animations will demonstrate the transformation of classic art into WoodXel's unique panel designs, emphasizing creativity and the beauty of wood craftsmanship. These animations will be featured on LinkedIn to engage a broad audience interested in design, art, and home decor. Key Requirements: - Strong skills in 3D animation. - Ability to conceptualize and create animations highlighting the WoodXel panel's design and aesthetic appeal. - Proficiency in creating short-form content (around 10 seconds) that is extremely engaging and suitable for social media, emphasizing visual storytelling. - Experience crafting visually appealing animations that communicate the product's uniqueness. ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a freelancer to assist with listing and fulfillment of products on eBay. Key Responsibilities: - Listing less than 50 items from the Electronics, Apparel, and Home & Kitchen categories - Writing accurate and compelling product descriptions for each item Ideally, you should have: - Excellent knowledge of eBay listing and fulfillment best practices - Proven experience with product listing and writing engaging product descriptions - Familiarity with Electronics, Apparel, and Home & Kitchen products - Excellent attention to detail and time management skills Please provide examples of your previous work, particularly within similar product categories. I'm looking for a collaborative and dedicated person to assist with this specific project, with potential ...

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Looking for someone to list my eBay products and find trending products to dropship on eBay from Amazon and Walmart websites as well list them and fulfill the orders. More details: Which marketplace would you like to focus on for the eBay product listings? eBay What type of products are you interested in dropshipping? Home and Garden How would you like the orders to be fulfilled? Combination of both methods

  $404 (Avg Bid)
  $404 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Corporate WordPress Site Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert WordPress designer to build a user-friendly website that presents my company in a favorable light. The website should include: - A Home Page: sets the tone and sets expectations about the kind of solutions we offer. - An 'About Us' Page: where we present our mission, vision, and journey. - A 'Contact Us' Page: a straightforward approach for potential clients to connect with us through a contact form. The ideal candidate should have a flair for design and an eye for detail, a deep understanding of WordPress, and experience in creating corporate websites.

  $426 (Avg Bid)
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  325 คำเสนอราคา
  Trophy icon Visualize New Window & Door 2 วัน left

  ...expert to help me showcase the potential final outcome of a home improvement project for my customer. The task is to create a quick, yet convincing, visual representation of a new window covering and door installed on a residential building. Key Requirements: - Proficient in Photoshop or similar photo editing software. - Ability to integrate my design seamlessly into the provided photograph. - A keen eye for detail to ensure the visual is realistic and aligns with the modern aesthetic of the supplied window covering and door design. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of high-quality photo manipulation projects. - Experience in architectural or residential project visualizations. - Strong understanding of modern design principles to ensure t...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Figma to HTML/CSS: Branded Homepage Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a highly skilled web developer to convert my company's Figma designs into HTML and CSS code. This individual should construct a responsive and interactive company home page that showcases our products and services. Important elements to note: - Brand alignment is crucial to this task. Strict branding guidelines will be provided, and these must be adhered to comprehensively. - This project requires adding certain interactive features such as scrolling animations and hover effects to captivate our audience better. - An excellent understanding of Figma, HTML, CSS, and interactivity is necessary. Experience with brand alignment strategies is ideal. The successful candidate will have the opportunity to work on a detailed and rewarding project and contribute significantly...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  150 คำเสนอราคา

  I urgently require an experienced and skilled professional to install a Dri Eco HC 4 system in my residential property. Here’s what you need to know: - **Property Details**: The installation will take place in a compact residential space, tailored specifically for a 1-2 bedroom home. This intimate setting demands precision and attention to detail. - **System Specifications**: The focus is on the Dri Eco HC 4 model. Applicants must demonstrate proven experience with this specific system or similar models, ensuring a seamless and efficient installation process. **Ideal Skills and Experience**: - Profound knowledge of the Dri Eco HC 4 system - Previous installations within residential settings, preferably in homes of similar size - Ability to work within the confines of a 1-2 b...

  $619 (Avg Bid)
  $619 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Improve Scrolling Functionality for Android App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient Android developer who can help improve the scrolling functionality of the home page on my app. The page is currently experiencing lagging issues which reduces user experience. Although it deals with normal data, I am confident with the right adjustments, this problem can be rectified. Ideal candidate should: - Have proven experience in performance optimization on Android platforms. - Possess deep understanding of UI interventions for smoother scrolling. - Have an eye for detail and able to identify and resolve potential lag inducing factors. Your primary task will be to diagnose the problem and apply necessary fixes to ensure an enhanced and seamless scroll experience for app users.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Fix My Menu! 6 วัน left

  On the mobile version of my work first website my mobile menu icon/hamburger is a blue Squar with a white hamburger icon. The problem is that when I look at the home page for mobile devices the icon and square are fine but when I look at the rest of the pages only the Blue Square appears and there is no white burger icon. Only homepage it's working properly Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress website development

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน home design ชั้นนำ