ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  178,619 hospital management project backend งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณี...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติด...

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติด...

  $721 (Avg Bid)
  ด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...play video files. Along with the show's run news. It is suitable for the various attractions. Cinema Government to require people to wait in line. Queue to wait for a doctor, hospital, shopping mall. Supermarket, shops and restaurants will be installed inside or outside the shop. May be represented by any of the stores. Promotion of the store at the time

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  FIX VIDEO APP ISSUES 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WEB & ANDROID DEVELOPERS REQUIRED TO FIX APP ISSUES BACKEND: LARAVEL APP: ANDROID KOTLIN NOTE: WORK ONLY ON ANYDSK, BID ONLY IF YOU CAN WORK ON ANYDESK OTHERWISE STAY AWAY.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ONLY NATIVE ENGLISH-SPEAKERS!!!! I am interested in collaboration with a native English speaker in order to review my 100pages book. Sample text: "This book is addressed to both the discerning people who are constantly leaving the comfort zone, as well as to those who are virgins from this point of view. I didnt intend to develop generic rules based on shameful quotes from the virtual envi...

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Medical Equipment Classification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We need someone with understanding of Medical/Hospital equipments to review several products and categorize them. Medical Device/Hospital experience is a MUST. Thanks !

  $29 - $115
  $29 - $115
  0 การประมูล
  READ BEFORE BIDDING - Build a woocommerce website. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a woocommerce expert(should have very fast hands), who should be good in front end , custom theme development, plugin development and backend. i will give reference designs, you have to make a website according to it. you have to work in hourly basis (100 INR per hour) , track time using freelancer desktop application, no milestone will be created

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Design and develop a website for Manufacturer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Modern website required in Laravel with backend 10 pages

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล

  data process, data entry data operator, world files, excel sheet work with formula and many more related works.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  For a small business need a flexible inventory system which can have a login, add items, edit items, stock in and out with great functionality, backend database with data import and export. more details will have a discussion. lets us know will work it out in a fair deal.

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  fix video apps issues 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1- backend laravel 2- apps : android NOTE: work on anydesk only.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need an Android app and iOS app . I would like it designed and built. Also Rnd should be done . And I need the developer or the firm from PUNE city itself. Other city developers will be hardly entertained.

  $1829 (Avg Bid)
  $1829 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Create a professional CV for a Midlevel Management Executive 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an expert to create a professional CV and covering letter for a Mid level management executive. 3 pages CV and one-page cover letter. for details please contact

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Build a woocommerce website. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a woocommerce expert(should have very fast hands), who should be good in front end , custom theme development, plugin development and backend. i will give reference designs, you have to make a website according to it. you have to work in hourly basis (100 INR per hour) , track time using freelancer desktop application, no milestone will be created

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need laravel developer who can start work immediately. I have build frontend by copying html file. So showing perfect frontend with static data. I want to complete backend to show dynamic data. And want to add admin function to upload movie with title, thumbnail and so on. If you are expert, you can complete this in less than 3 days. If you aren't

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  a plugin for cms e107 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  e107 is a content management system similar to wordpress. I'm in need of a plugin that consists of a database/collection of video games, that the staff can fill and users can look at. The collection itself should have an alphabetic pagination and filter for categories etc. The games landing page will displays news, articles, reviews, etc related to

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  ReactJS Chat - Client Side only 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple UI interface that will connect to my WebSocket server. The backend part is all done. Must use Redux and some kind of websocket client for react ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], sokket, etc...) The UI is simple and should be pretty close to FaceBook Messanger (without all the funcy things, user list, files, etc...)

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Coinmarketcap 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our company need a highly skill, highly experienced programmer in: 1. ReactJS → Frontend 2. Node.js + [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](framework) → Backend 3. MongoDB → Database 4. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], ws, etc, → WebSocket 5. Single Page Application (SPA) 6. Amazon Web Server(AWS), must know how to setup the best AWS EC2 architecture, to be highly 'auto' scalable...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...tiene 15 de prueba y videos, por lo que se puede acceder a ella de forma gratuita y ver las funcionalidades El desarrollo además de la aplicación móvil incluye la web + el Backend de la web similar a sesametime. Buenos días necesito desarrollar una app de control horario de los trabajadores de una empresa muy similar a esta , quiza con algunas menos

  $674 (Avg Bid)
  $674 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...Part of the way they use WooCommerce is as follows: (1) They'll post on social media a product, and if someone wants it, they reply w/ their email. (2) They go into the backend of WooCommerce, and send that customer an invoice w/ the product. (3) The customer pays for the invoice. The problem is that currently, on the /order-pay page, there are

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We are Property Consulting services, specializing in buy, sell and purchase of flats. We have four sale persons in office. Now we are managing our Funnel in Excel. So, we need a software to manage and track this. We want to generate the records in various file formats and maintain the data.

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Transport Management Software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi we are a small Transport / Warehouse company we need a Transport Management Software so its all online from driver tacking to risk and compliance to accounts etc.. but we need someone that has already

  $2795 (Avg Bid)
  $2795 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล
  Need simple website changes (BIG SKY AUTO) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Transport” (similar to Montway home page) 13. Create a BLOG page to list links to article pages . Create a template page to make it easy to add articles with photos in Wordpress backend...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Ruby on rails Backend Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a strong backend developer to help develop ecommerce websites and applications for clients around the world. Is that you? Within your application please write ror-shopify in your first line to ensure we know you read the details inside this post. We're looking to hire right away, please see the details below: > General Qualifications -

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Redevelop my wordpress / woo store to a 2020 looking website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and have the same ability’s as mazumamobile - I need our pricing system for auto quotes linked with some self made api with parsehub or similar I want a php dashboard with a backend editable configuration for the sites live apps For products I need the store completely redone as the previous developer has made a mess of it and it’s not clean and responsive

  $634 (Avg Bid)
  $634 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  I need a software developed similar to practice panther software. The link is provided here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $434 (Avg Bid)
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  An upcoming Fintech startup with a focus on helping individuals and SMEs accessing basic financial services is loo...Fintech startup with a focus on helping individuals and SMEs accessing basic financial services is looking for experienced developers skilled in Koltin and Firebase as a backend solution to build its android based mobile application.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  Hi TAG Management LLC, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  simple android game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need simple android game with backend, i wil pay 130$ for more info contact me

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Componentes de la solucion: A) DashBord BackEnd UpLoad de archivos excel com todas las cotizaciones hechas por cada vendedor (Datos: de acuerdo a archivo excel adjunto) Precargar los autos de text drive, solamenta autos en la base de datos pueden ser selecionados Controle de vehículos test drive, ver disponibilidade y agendar vehículo Reports por vendedor

  $2242 (Avg Bid)
  $2242 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Looking for someone to help developer find and connect all API's from backend to Android and IOS. There may be some bugs to fix. AWS experience needed

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Once we complete these tasks, and can make this app public, the next phase is creating a web-based application with an adjoining mobile app that my staff can be update on the backend for the user. This phase is later down the road because it will require more money to pay for the web-based server use it will require. We will need programming for that

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Chat app in blockchain 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...IBM Watson Translator (API) - Chat message translation - Chat mobile app multi-lingual - Custom stickers and GIF animation - Moments timeline (like wechat) - With Admin backend system What is server spec for Phase 1? Estimated cost? Phase 2: Optional - Voice call and video call - Secret chat (encrypted, auto delete timer, etc.) - Coin wallets

  $7857 (Avg Bid)
  $7857 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Contract management PHP script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I look for PHP developer who has already developed Contract management application like pandadoc, DocuSign etc..

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Rent A Car Website Design in Joomla 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...read the Project Description well before making a bid. We re-posted this project as before many freelancers submitted a bid and later gave a different price. Please use as guideline the design of the Front page attached so it should be pretty straightforward. Inner pages need to be designed based on the design of the Front page, see the Project Description

  $260 (Avg Bid)
  $260 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Servicenow widget creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop a widget in service now platform, using html angular Js and java script. It’s a widget where we enter some values and submit, then thos...develop a widget in service now platform, using html angular Js and java script. It’s a widget where we enter some values and submit, then those values must be populated in the backend table.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need a new website. I need you to design and build it.

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Dear All: I'm writing on behalf owner of Nicaragua Property Management, we would like to re-design our site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The site is mainly for showing different properties in Nicaragua and present all the views, information and rates for booking. Our currently desing is presenting several issues in Wordpress and we would like

  $1022 (Avg Bid)
  $1022 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  WEB Tester QA Engineer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are developing an innovative system for finding products and medicines. System with a web interface. Duties: Analysis of Technical Documentation on the product project intended for testing Development of test plans Preparing the environment for software testing Software testing, reporting on test results Entering of detected defects in the bug

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] go through the template and let me know

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  SEO Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm Currently building a website and I need someone to Optimize it for me to increase google ranking and organic traffic. Full Details will be given to those chosen. Feel free to apply.

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล
  Mobile app on Android and iOS for Patient Management System. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  * Android and iOS based mobile application * Patient tracking and management * Networking with other professionals * Lite version is Local mobile app * Pro version is fully Cloud based

  $1012 (Avg Bid)
  $1012 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  AWS cognito developer 6 วัน left

  ...Users without a credit card submit the form and send to use for verification. We would notify the user. Using less lambda functions. Optional DynamoDB to store users. Backend:...

  $853 (Avg Bid)
  $853 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Study Abroad Website Backend on Laravel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Laravel programmer who can build backend for my website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) You should have a Laravel experience and plus Boostrap 4 when needed. Even though all design has been done and laravel modules installed, there may need to do small changes to the design while doing backends. Please read all details here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  PPC Management & Optimisation - Part Time position 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We are looking for someone that is able to help us manage and optimise multiple PPC campaigns that we manage. Please only bid if you are a specialist in this field. Thanks.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล