ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  229,375 hotmail account maker งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  hacking on a whatsapp account without access to the target's phone

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Implement ระบบ OPENERP ODOO ตอนนี้องค์กรณ์ต้องกรใช้ระบบดังนี้ 4.ACCOUNT Warehouse สามารถเชื่อมต่อระบบคลังสินค้ากับ Prestashop ได้ และ สามารถสร้าง SO มายังระบบ Odoo ได้ ปัจจุบันใช้ระบบดังนี้ 1.โปรแกรมบัญชี Express CRM Prestashop สิ่งที่ต้องการ 1.ทำ Work flow หรือ Standard Work สำหรับงานแต่ละแผนก 2.ย้ายข้อมูลจากระบบ Express แลพ CRM มายัง Odoo 3.เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Prestashop และ สอยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลเนื่องจากมีหลายเว็บไซต์

  $4066 (Avg Bid)
  $4066 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  สมัคร account pepperjam หมดเขตแล้ว left

  สมัคร account pepperjam พร้อมได้รับการอนุมัติเรียบร้อย

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  PLEASE READ THIS FIRST BEFORE BIDDING!!! IF YOU HAVE NOT DONE THIS EXACT JOB BEFORE, PLEASE DO NOT BID.. Hi, Have you integrated a kolmisoft softswitch into a calling card/VoIP Website using API with before? Where users can signup, login, topup account? Do you already have a site that I can look at?

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Looking for someone to hack a twitter account . 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I don’t know if anyone could help but looking for someone to hack into twitter account of someone who is smearing my name . Many thanks P.s would really like to keep my privacy .

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  i want to add this on my SMM website 1. Referral registration (then give earning to referral when user make deposit Amount set by admin ) 2. A separate referral wallet 3. Referral income withdraw to main wallet or account 4. Popup news to users dashboard from your super admin

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Build a website from the ground up..... we be hosted on Go Daddy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to have a website built for a new company. I want to ...for a new company. I want to make sure that its intuitive and easy to follow. we won't at this point be selling any items on the web site at this point however we may at a future point in time. I do want to have people be able to look us up and find information about our two individual owners and as well send information requesting emails to each individual as well as to a sales group mailbox account. It needs to be highly graphic and very professional. Animation would be great. The principal business is selling stainless steel roll material. specifically coils in a vast different material thickness and sizes. Specializing in hard-to-get material in a market that is very competitive with logistics issues and procu...

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  devlop a android app 6 วัน left

  ...select their problem of their electronic appliances for diagnosis, schedule their first free video call with our experts. Their will be three panels. Customer panel Partner panel Admin panel on web. Customer App part: After customer signup, customer needs to enter their details, address, pincode on their profile. When customer will open their account then they will see the services available on their pincode only. When customer will open their account, app will fetch their current location by automatically or by entering pincode. Customer will download our app, select their problem of their electronic appliances for diagnosis, schedule their first free video call with our experts by selecting time and date slot shown on the app. Customer will get a video call as per sche...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I want to have a website which includes the following items: 1) User can create an account 2) User can login to his account 3) User can ask questions (something similar to ) 3-a) User must define at least 2 tags for his/her question, click on confirm, see the preview version of the question, confirm it and then it should be submitted. 4) User can answer the questions (same as 3-a, the user should see the preview verison first).. 5) User can enter the link to a Youtube video and the video can be shown in the same window (and the user should NOT be forwarded to the Youtube Website.). 6) User can have a profile section and see a) question s/he has already asked b) answers s/he has given to the questions 7) User can search among his own questions or answers in the profile section

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Entering customer and account data from source documents within time limits. Compiling, verifying accuracy and sorting information to prepare source data for computer entry. Reviewing data for deficiencies or errors, correcting any incompatibilities and checking output.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  SEO on ReactJs typescript project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *** WARNING All applications that do not answer the questions below will not be taken into account*** HI i would like your help in order to improve my website SEO performance I have a "hand code" ReactJs typescript project with AWS Serverless stack, deployed through AWS Amplify Console and the source code is hosted in GitHub. here is my web link: how much it will cost for: * Optimizations for speed, accessibility, and SEO to a reasonable extent * Every page have to have the own metadata, and data description and their unique canonical URL * Add Social tags for Twitter and facebook. * Fix Orphan page * Add unique H1 heading to each pages * Fix Page has no outgoing links * Make sure each images has a concise and descriptive alt text. ***How can we measure

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'd like to run snapchat ads to sell ecommerce products on a landing page. I don't have a snapchat ad account so you will have to create a new one or use yours to run a conversion campaign on the landing page of the product. I don't have a landing page, but I can give you all the informations to create one (images + text + price). You just have to copy paste and use a domain name I will pay the amount of money you spent on the campaign plus 10% bonus for you.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  CONNECT APP TO MY FIREBASE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have installed app on my google account, and it is disconnected from firebase. I need someone to connect it to get the app working again.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Hello Any mcc acount holder on google ads will create account, create ads and payment options then give admin access to client. Mcc account should be 1 year or 6 months old. Google partner badge accounts will be preferable. Campaigns will be like for this type of website: Steps to follow 1. Create display ads 2. Placements will be given by client only 3. Payment will be done by client through paytm on google ads 4. Website will be provided by client Submit bid only Interested and serious candidate.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We purchased an old accounts program (probably 10 years old) and our tech team is looking for someone who can integrate the old accounts package php version 5 into a new system in code ignoter with api plug in support. Also the old account package is single user, we need to adjust it to multi user for our system. We are offering $500 AUD for this job. If you understand accounts programs and think you have the required skills for this project we should introduce you to our team via Skype group chat where you can get a better understanding of the project. We have the accounts system and source code we just need the right person with the right skill set to work with our team to complete this task. Regards, Adam

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Unban Topps account 6 วัน left

  I want to have all of the cards on my Disney Topps account transferred to a new one.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Freelance Project manager/ Account manager in Singapore 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a part time project manager or account manager based out of Singapore to manage our clients/projects. Must be well spoken and proactive and also bubbly personality. Should be able to commit a couple of hours per day to just update clients and manage their expectations etc ( 5 days per week) Ideally someone who has some Digital experience ( marketing/ branding ) background!

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  i am looking for someone who knows how to do up documents to file a court case hearing against the village who took our property over property taxes they claim we owe, possibly someone who is good and knows Canadian statues and common law .thank you i can also be emailed for further information to jackie4807@hotmail .com if needing documents i can email them to you

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Budget upt £300 Hi require assistance putting together twilio SMS autoresponders on autopilot and later on possibly inbound and outbound IVR. The workflows at done no time I'm to learn how to put them together on autopilot so need some assistance and also in account creation and suggestions on setup.

  $659 (Avg Bid)
  $659 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I have account On Amazon I need to start selling 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  On Amazon I need to start selling The product I need help with that

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Facebook account 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My Facebook ad account is showing assest restrictiom on my account quality and i am not able to run ads

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Hello, I already have my website done and I would like a user account system on my website, The website should have a register/login, and along with a settings page for the user. Register Settings: Email: Username: Password: Confirm Password: Login Settings: Username: Password: Settings: Change Password: Delete Account I need the developer to be able to work quick and have experience with PHP, Mysql, and PHPmyadmin. Thanks.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Converting a Web Application To Mobile 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I've a Binance copier system that is working on web. (With source codes. I can not send the source codes before the project accepti...on web. (With source codes. I can not send the source codes before the project acception) It has admin panel, client panels. When admin open a position, it can copy that position to all clients (100-1000-2000-etc.) It is working of course. I want this as a mobile app. For both IOS and Android. How? Admin will be able to trade via his application. The trades will be sent to admin Binance account and also to the Binance accounts of all clients. Clients will be able to watch their trades from their application and will be able to add/modify their Binance API keys and other infos. All this features are working in our sytem that is ...

  $760 (Avg Bid)
  $760 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...document that will be the invoice number. the invoice number smust run consecutively and be generated on when the user clicks send. at that point a pdf will be generated as per attached template, and sent using a REST API call. each document needs to send that in API the workflow details it will be unique per docuemnt we will use as esignature provider, their support for API and free account is here : there are also very quick videos showing the API code here the SignNow workflow will be simple and fixed ... 1st to the user who created the form after that user signs it will be sent to 2 recipients .. 1 - a fixed email address for admin staff 2 - to contact ID email

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  i need to integrate Telegram api into some gateway or other service to receive copies (or forwarded) sms messages into telegram bot (telegram account registered with same number)

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We need someone to help us in transferring data from one hosting account to other hosting account on same server, where we have multiple domains.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I have a template . Which i installed in my website i just want half home page setup. You go to preview in my link On the upper slider i want to show my latest post On the second where is grid showing ok that i want 10 post grid to show my latest post Header and footer is in template should be same And last the opening of post page should be setup

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We have just opened a new flower studio that sells flowers arrangements online specifically in Greater Toronto Area, Canada. We have set up a Google Ads account and started our first campaign. However, we need a professional to set up our Google Ads account and PPC campaigns to their full potential to bring conversions (currently, we are struggling with this). Also, we need SEO. Let us know if you are interested.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Amazon seller account in UK company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  all you have to dois register a company with your passport and the company must be a uk company so that AmaZON can accept it to become a seller , then you will transfer the company to me by giving me all the details used to open the account such as: your passport information UK based company virtual number ukl based paypal business aCCOUNT VIRTUAL BANK ACCOUNT UK VIRTUAL ADDRESS VAT FOR THE COMPANY VPS SERVER AMAZON ID YOU WILL ALSO PASS THE KYC OF THE AMAZON SELLER ACCOUNT

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  1. I want to define one set of crypto coins into one text file or into web (I will manually write them, case sensitive) 2. Your app must check price for each crypto every 5-10seconds(or faster if possible) and to store those data. If in last “M” minutes, any of coin decrease with more than “P_dec” percent, you must create one order of BUY in my account for that “C” coin at actual price from market, and to use “X” % percent amount from my USDT wallet from 3. When your bot will see that “C” coin price increased with more than “P_inc” then it must create another order of SELL coin “C” to USDT. 4. Application need to work with and must be hosted on my host or if u think u can make one desktop app, is n...

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  In need of a chrome extension, which i can build myself, but user has to login in extension or login on website (with cookie validation or something) to confirm that the user has a paid account

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Instagram account 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to post content on my business instagram account daily

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  We have a javascript that allows the user to load a file containing the "upcoming events" api output json from api (attached) and it show the "upcoming events" and some properties of them, in a table, with an ajax search box. We want to modify the page to allow the user to login to their api account to perform searches for "upcoming events" filtering by city, radius and number of results. The results should be shown in the table as the example shows, so the user can sort the results by column. Double quotes in json should be scaped properly to avoid parsing errors.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Mad Jug Maker 6 วัน left

  'A Mad Potter' A face mug/cup by Ron Dahline It's not often you will find an artist that will say that they like one of their own pieces, but I have to say I like this one. It pretty much did what I hoped it would do and that is very rare for me. It must be the ghost of George E, Ohr the self proclaimed 'Greatest Potter on Earth' (photo on back of cup, the ones on the legs are me). Thanks big G! This mug/cup stands five and one half inches tall, by four inches wide at the middle and holds a full sixteen ounces of happy happy, joy joy. It is also fully function (microwavable and dishwasher safe) with no lead or molds used. Ronny Deeeee

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a company and want connect shopify with a businessaccount. Two persons need access. We want to create pixels to make facebook ads. I have problem with restricted accounts. I can not connect shopify with facebook and I don't know how get my restricted account back. I really need fast help to make facebook ads.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...who knows how to grow an eCommerce business. You have experience launching and scaling TikTok advertising campaigns and have a great understanding of what makes a winning creative. You’ll initially get paid per account you manage with the opportunity to get promoted to a full-time position in 3 months. Qualifications: - 3+ years experience in paid social and acquisition marketing - with specific experience in direct-to-consumer performance marketing. - 1+ years experience in TikTok Marketing - Experience managing over $10k/month ad spend (Be prepared to showcase live ad account results during the interview process) - Self-directed, driven, and willing to go beyond what is asked of you to deliver results. - Experience driving extreme growth for Shopify eCommerce br...

  $10586 (Avg Bid)
  $10586 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...profits for the marketer, with financial rewards for each rank. 2 - You will not need to store the product or ship it to the customer or be responsible for the product, as this is the responsibility of the company. 3- You will get a discount coupon for life and all products. 4- We receive all opinions in terms of creative ideas and product suggestions. 5 - You don't need anything, just a PayPal account. 6- You can work from anywhere and at any time of your day. One of the requirements that qualifies you to accept this job 1- Provides commitment, diligence, and focus. 2 - Not to raise the price of the product when you publish it more than the specified price, because we will send the purchase voucher with the product, and this will break the trust between you and the custome...

  $190010 / hr (Avg Bid)
  $190010 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Need Someone with EXPERIENCE Designing Pages on Groove.cm 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...negotiating and if you’re willing to negotiate, that means that you didn’t give me your best price initially and you didn’t follow instructions. 8. I need this done ASAP. Please don’t accept the job and then tell me that you can’t start working on it now. 9. Please don’t ask me to close the project or ask me for feedback. There is no deadline to a project and keeping a project doesn’t hurt your account (please check with the platform to verify). I like to keep projects open so that I continue to use you when I need you. 10. When I ask you what the quickest time frame you can complete the job is… tell me. Don’t ask for my timeline. I’m always trying to find the person that can do it the fastest. Don’t turn my quest...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Max budget 20dollars dont send me request if you ask for more. Ergonomics-related injuries now account for over 40 percent of lost time injuries in the Province of Ontario. Need help to Prepare a list of the most common types of ergonomics-related injuries and then make suggestions about how employers can reduce these types of injuries

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I have 3 ecommerce stores looking for someone to help me so I can add products to store from ali express easily and also want to add stores to my analytics account so I can track traffic

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hello, I made a Selenium Python code which allows access to zalando in order to create an account. When I create an account with my personal account: ok When the browser is opened by selenium there is the error: "Shall we try again later?" In my code I use a correct User-Agent, in the chrome driver I changed the variable $ cdc_ as advised here: I can't seem to find a solution. Can you help me ? Thank you

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I have an idea for a multi-dimensional web site thet involves {information science & entertainment} combined into something unique.

  $1330 (Avg Bid)
  $1330 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Virtual Admin to build email list 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to go through a list we have and find the name and email of the decision maker. This would be an operations manager, general manager, CEO or someone of seniority. We have a list of 100 businesses.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา

  ...and you’re not logged in. Obviously you should be able to login and sign up. When you login (as a user) you should be able to access the portfolio tab so that you can add your own coins and track how good they are doing. You don't need to be logged in, if you want to search for coins. After you have signed up, you will get redirected to the login page, so that you can login to your now created account. We have made a REST API () that makes it possible for you to make the mockups. The mockups are in the requirement specification document.() Look at the mockups we have made to get a sense of what design we are going for, we are open to input about changes

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Bid My Tree website updates 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi My website is hosted on AWS and programmed with Larvela. I need some updates to be able to complete the functionality and workflow of the site. I've designed the pages in Figma for you to follow. The mobile version is most important to me because most clients will be looking us up on mobile. Please try to make an account so you can see the work flow errors I need fixed. 1. Homepage sign in User agreement switched to right, so it doesn't look weird to the left (see: ) 2. Delete section below ads called "How to bid a tree....) 3. Move "Price" and "Contact" buttons to hamburger menu. (see ) 4. Fix membership sign up work flow. You'll need to optimize the desktop view for mobile (see Figma) 5. User test all errors 6. I want to expand my

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  We are looking for a centralised mobile crypto exchange app where a person could add fiat money (In Indian Rupees) and buy or sell any of the 10 crypto tokens (Etherium, Bitcoin, Stellar, Tether, Ripple, BAT, Litecoin, Polkadot, Dogecoin, ChainLink, Chiliz, Tron, Cardano, Uniswap, EOS, Vechain, Storj, Maker, Compound, Matic and Solana). Features Required -: 1. Real-time charting of coin prices 2. A simple dashboard 3. Adding and withdrawal of fiat currency(INR) 4. Highly secured wallet system 5. Alerts 6. KYC If you can make a dex app with Fiat on ramp then it will be a big plus Frontend: React Native or Flutter Backend: Whatever stack you are comfortable in

  $41588 (Avg Bid)
  $41588 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  I need a lawyer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Someone hacked my Lenovo account and was able to purchase a $2000 laptop. They didn’t need to confirm my identity at all or even my saved credit card on file by writing the CVV. I saw the order immediately and called Lenovo to cancel it. They agreed and that they would forward to fraud department. They never did so. I have a number of phone calls back and forth with them where they know they were negligent in addition to the data breach.

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Before starting, writing test is required, unlimited access to the tasks, 200+ hours of audio available. 40$ per audio hour, account to the platform is provided by us.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา