ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,919 how do i hire a cad architect งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I want to develop a very specific and niche application for data or flat file comparison - this is very specific to a business function that I know well

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Performs exemplary work, setting and refining expectations, standards, and guidelines for the team’s approach and work product Demonstrates deep subject matter expertise (SME) in at least two of the following areas: front end development, back end development, good software design and development practice, application architecture Contributes to and advances “best practices” wi...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Architect to update drawing files for new build property 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a list of changes to a .dwg file (Building Regulations Plot 1 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Update ‘[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]’ and ‘[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]’ (.dwg file attached)to include the following: 1/ Update kitchen/Dining/Living area as per ‘Plan [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]’ including moving 2 windows and bi-fold window change 2/...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Cloudification 6 วัน left

  I am an enterprise architect working for an international utilities company. I am in need of some help in completing a short cloud strategy document. The format is powerpoint slides and should address the strategic principals as outlined in the attachment. This needs to be of a high quality with appropriate drawings where necessary.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Java Solutons Architect 5 วัน left

  Solution Architect - Java/J2EE - Contract (15-20 yrs) Location - Hyderabad, India NOTE:- NEED SOMEONE FROM INDIA TO DEVELOPER PREFERABLY FROM HYDERABAD area INDIA 10 - 15+ years of experience designing and developing scalable Enterprise Applications using Java-JEE Experience in evaluating existing architecture, tech/tool stack, technical and design

  $3163 (Avg Bid)
  $3163 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Draw house extension plans 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need architect style floor plans for some extensions to my house. I can provide detailed measurements and photos. I am living in Australia and want to use the plans for the town planning approval here with very clear specifications and measurements. Basically it is an open ground floor 6.5 x 7.5 and a top floor of 12.5m x 6.5m. Thanks Neil

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  AWS Architect and Cost optimisation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  AWS Architect and Cost optimisation, We are a company working in devops and automation space and right now we are getting requirements from our clients for some help with AWS Architecture and Cost Optimization, so we are looking for company or freelancer to tie up with us, who can work with us on the project basis.

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Write a About me page 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a creative and unique person who can write an About me page for an architect . He should have the skills to present wording uniquely and creatively with effective way. Looking for a native English person. Thank you

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I'm seeking for a full time software architect with at least 8 years experience in Cake PHP Must have 100% command of the English language we will pay $700 a month for full time work

  $458 (Avg Bid)
  $458 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I am building 3x13 meter long house boat that has terrace (3x5,5m) and (3x7,5) cabin. I need some artistic pictures that illustrate what they could look like both inside and outside. Cabin should include WC, shower, small kitchen, two single beds or double bed, small dining area.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  looking for a great virtual architect 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an architect to design a real estate/ manufacturing project. Skills: Building Architecture, 3D Rendering, AutoCAD, Interior Design

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  looking for a virtual architect 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an architect to design a real estate/ manufacturing project with 3 D animation skills as well.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...Pouya, I am an Iranian architect and I based in Istanbul for about 4 years till now. I have worked with leading design studios since my residence in Turkey.I am pleased to submit my resume to the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] position with art land design [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my background in architecture and experience in an exterior and interior design.I feel i...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Construction Drawings completed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need Construction Drawings drafted and completed and ready for Architect, Mechanical, and Electrical Engineer to stamp and finalize. 90% of the drawings and data are completed, just need someone to put it all together and format it in AutoCAD. We will upload files later today so that bidders know what is already done and needed to be done. Update:

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล
  RWCLS1903881 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have a small task to gauge competence before handing over code to developer to work independently; preferably will appreciate provision of references I can look-up on. You will be on supervision initially where you will be required to update code "full assistance from software architect; just listen and write" PS: Looking for an experienced hire!

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...build out the initial MVP over the period of next 3 months, and looking to hire a freelance Java developer with good experience in the AWS stack, including Lambda, DynamoDB, API Gateway, Cloud Watch etc. A good understanding of REST APIs and micro service design pattern is a must. The candidate will be experienced working in agile environment and proficient

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I need an architect to prepare a simple landscaping / hardscaping architectural package (similar to attached example) for a house. The package shall consist of: 1- A Landscaping Plan showing existing house and proposed landscaping modifications. 2- A Planting & Drainage plan showing plants, plant schedule and drainage. Also includes Planting / Shrub

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Architect drawing 2008 3 วัน left

  ...reviews the project and gives a realistic timeline and quote will win the work. Keep in mind this will have more work, this is phase 1. I will require more drawings and renders at a later stage. Thanks for anytime you put into considering my project. Project Info Taking the attached documents into consideration, I require architectural drawings

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Architect 3D Map 3 วัน left

  I want to build a 3D Map design of a house. Further details after contact.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Architect drawings 2008 2 วัน left

  To make it easy there is a - a current floor plan - engineering plan - draft design I require - 1 x floor plan - 1 x elevation See attached PDF

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I purchased a set of house plans(CAD). I'd like to make changes to the plan, have a foundation drawn, and get a framing plan as well.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  We are a fast-paced team building new features, solidifying structure, and iterating the product. And, of course, attention to detail is paramount and we BUG TEST on progress DAILY/weekly at a minimum. Laravel (PHP) need to have experience with PostgresSQL (LAMP architecture structure). Assess the current applications development processes and develop

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Draw a building 1 วัน left

  I have an ideas of a building I need some an architect to draw my idea only

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  Migrate SAP to Google Cloud and setup compute engine. Expected hours for initial project = 160 hours Thank you, Stig

  $56 / hr (Avg Bid)
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  software architecture consultancy (web/mobile app) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for some solution architect with architecture knowledge of web/app general flows as the following: Looking for a consult about architecture of web application and mobile application for a dating app. our web, app need a constant update of near realtime for people around filtered by age and radius among them. message should not get lost when

  $19 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  e are looking for Freelancer Architect someone who will be ready to work for on 6 month contract for NODE JS and REACT JS for PUNE [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users]

  $3094 (Avg Bid)
  $3094 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...products from China and we are looking for a trained architect or building designer (or possibly even an engineer or residential home builder) THAT IS BASED IN CHINA to assist us to liaise with Chinese factories to procure and manufacture our products. Must be able to read building plans and working drawings and have a general understanding of the building

  $21 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Architect 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am looking for someone who is a civil engineer and architect. I have a construction company and looking for someone who can read the drawing and do estimator work for my company

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  Beauty Bar 1 วัน left

  ...nail spa, hair salon and liquor bar together in one business location. What I need is an architect with taste of design, operational smart fit outs and to be able to bring a lounge ambience to the business. He/she needs to understand ladies mentality as I cater for them and I want the entire shop to be suited for my clienteles' taste and expectation

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Looking for Architect 1 วัน left

  Hi, I am looking for someone who can read architect drawing and do pricing for construction jobs.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  I would like to hire an Architect 14 ชั่วโมง left

  I have a number of options available to me: 1. I already have plans passed for a double storey extension to the rear and side of the property and would now like someone creative to complete the building regs as well as design the internals to accommodate - Ground Floor: entrance hallway, utility room, plant room, study, cinema room, 2 reception

  $1343 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1343 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I’m looking for an architect for a project here in St. Petersburg, for a project of building a vacation&relax complex.

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi ARCHVISION3D, i am an architect based in india, I noticed your profile and would like to work with you for any work that you might offer me and would suit me. We can discuss any details over chat.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Logo for an Architect 12 ชั่วโมง left

  Hello All, I am an architect. My name is Pascal Gérard and I need a logo. There are 3 possible ways to do the logo, please feel free to submit your own idea instead of following the guidelines if you have a nicer idea. 1/ We can do a new edition of my former logo. The two lines that I added as a picture Here attached is...

  $102 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน
  Build me a house map 11 ชั่วโมง left

  I will going to build a house for myself and for that purpose I need a architect or maybe Engineer Civil engineer who can build me a house map or maybe design so that I can build my dream house

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  BUILD MY WEBSITE หมดเขตแล้ว left

  Hi I'm looking for a talented web designer who can design and Build my website. My project is not a basic website , but more like an interactive working platform . I would like to connect with some one who has the ability to manage , act as an architect and walk with me through the process until the final execution of the website . Please let me see

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  94 การประมูล

  Germany/Friedrichshafen- to support S/4 HANA project as a lead architect. Must have experience in S4HANA and knowledge of Industrial machinery component aligned with target landscape (S/4 with advanced variant configuration, IBP, Ariba - good to have experience and knowledge). Project Start date:4-Apr-2019 If Interested contact me [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]@geco

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล
  AWS Architect หมดเขตแล้ว left

  Looking for AWS architect who have expert understanding of AWS ecosystem . Should be able to design Microservice oriented projects on AWS .(**impt) Should have minimum 3-5 years of experience in design and architecture of large scale projects. Should be able to write solid guidelines and specifications .

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Need Codeigniter Developers to change UI of an App หมดเขตแล้ว left

  Excellent knowledge and Experience in HTML, CSS and JavaScript is ...collaboratively produce pixel perfect web/UI designs. Building responsive and elegant mobile, desktop web UIs. Architect, develop and maintain front-end libraries. Required Skills & Experience: 2-6 years of experience in building web UI / designs Should be a HTML5 and CSS3 Guru.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need a Zend Framework 3 Engineer. หมดเขตแล้ว left

  Need an experienced ZF3 engineer to work on a multi module MVC Architect product. Engineer will be responsible for: 1. Creating and deploying new moduels 2. Changes in existing moduels if needed 3. Unit Testing (No Test cases to be written). No TDD 4. Version control using BitBucket 5. Debugging and security checks 6. Deployment implementation using

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  I need designer/architect หมดเขตแล้ว left

  We're converting a garage to living space, opening the wall from the main house. The converted space will ideally be a dining/living combo, with a mudroom at the back. Currently planning to have the opening to the rest of the house with 7' wall, 10' opening, then 7' wall. We want it open, but still some differentiation of space for hosting/conversation

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Make a plan for a house หมดเขตแล้ว left

  I need a professional architect to make a plan of my house.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล