ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,599 how do i hire a cad architect งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $431 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Trophy icon Logo for villa construction company 4 วัน left

  Hi, I am after a logo for a new villa construction firm based in Bali. The name of the business is Eden Builds. The word 'Eden' represents the idea that the villa in Bali is providing the dream in paradise. I have attached a document with some ideas of the elements we like. PLEASE DO NOT USE THESE AS THEY ARE- WE WANT TO SEE YOUR IDEA OF WHAT ...

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I am an architect in profession, and an aspiring indie author. Otherworld is the first book in the four-part series The Otherworld. It is a fantasy book with an African fifteen-year-old girl as the main character. My book is about a powerful fifteen year old Witch from the Mara/Serengeti area, at the border of Kenya and Tanzania. She is a member of

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน
  I need an architect 6 วัน left

  I have a 30 *20 area and I want someone to design it for me the ground floor I want : two guest rooms, dining area , family living room, kitchen , three bedrooms ( one master bedroom) . the first floor : I need a separate entrance from the street because I want the ground floor to be for family and to rent the upper floor in the first floor I...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Construction Drawings 6 วัน left

  Seeking an engineer/architect/interior designer to complete detailed design drawings for construction sets which include the following: 1) Partition Plan 2) Demo Plan 3) Finish Plan 4) Furniture Plan layout 5) Reflected Ceiling Plan 5) Elevations and Section drawings Must be proficient in AutoCAD and must have experience in construction drawing sets

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Contsruction Drawings 6 วัน left

  Seeking an engineer/architect/interior designer to complete detailed design drawings for construction sets which include the following: 1) Partition Plan 2) Demo Plan 3) Finish Plan 4) Furniture Plan layout 5) Reflected Ceiling Plan 5) Elevations and Section drawings Must be proficient in AutoCAD and must have experience in construction drawing sets

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  ...only if you know what semantic HTML and architected CSS code is ******** Are you a web developer who wants to design front-end systems rather than pages? Do you write semantically and W3C correct HTML markup, ensuring accessibility and great experiences for all audience? Do you architecture, organize, and make your CSS code reusable? If you answered with

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Need assistance from a Google Cloud Platform Architect in using and setting up service account

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  DFRT90838387219 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Scope: Looking to get an additional hand to support growing code repo As...ones where applicable. Task: Update code logic "full assistance from software architect; just listen and write" 1st code update on Bitbucket "Read/Write access will be provided" Deploy to server hosting app both on staging and production PS: Looking for an experienced hire!

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  UX UI designer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a Ux design company, looking for a cutting edge User Interface and User Experience Designer for regular work on numerous projects . Our project range from mobile, desktop and software application. So we need a UI/Ux designer who is able to demonstrate ability in the complete UX cycle from ideation, wireframing ( low and high fidelity) to final

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  We are looking a freelancer architect for our new residential project in hyderabad

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...an established, successful and prominent multi-disciplinary construction company providing a comprehensive range of professional services to the housing sector. The Role Based at our modern office in Denton MCR, we are looking for an enthusiastic new Architect to work with us designing new home extensions and loft conversions. Scheme designs from

  $623 (Avg Bid)
  $623 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Deliverable: blueprints and building permits. Ideal candidate must have: References of prior work experience in the GTA area development of blueprints securing building permits. *Must be willing to sign an NDA/NCA and provide references prior to disclosing full project details.

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I want to build a 30 x 70 garage with a single story apartment attached to the rear. Need an architect to design it and determine costs.

  $1073 (Avg Bid)
  $1073 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  We are a renovation company based in Toronto, Ontario. We are looking for someone who can bring creative solutions for our projects. We are looking to expand our operations and invest heavily in marketing ourselves. We are looking for someone who can understand our needs and goals, co-operate with us effectively, and become a part of our growing team

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  Hi, I am in urgent need of skillful architect who can design the interior of simple two-story house and finally produce several rendering images for interior and exterior. Detailed information will be provided in the chatting process. Please don't bid if you cannot agree to my max budget 50USD. Thanks for your time.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Consultant for WPLMS eLearning Wordpress Architect 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an eLearning LMS Architect for consulting purposes. A few questions need answered for future planning to ensure the website will be FAST when there are many users. Example 1) Is WPLMS theme for Wordpress a good solution for an enterprise level LMS system? * 10,000 simultaneous students watching the course. * Course is built

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Home Design architect 3 วัน left

  We have a basic plan but were wanting an estimate on drawing up proffesional plans for a customized home.

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  $4559 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Software Architect 2 วัน left

  Looking for an experienced bootstrap/css developer to update the layout & styling of my django site + outline/design + seo google adwords

  $14762 (Avg Bid)
  $14762 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Looking for an experienced bootstrap/css developer to update the layout & styling of my django site + outline/design + seo google adwords

  $13403 (Avg Bid)
  $13403 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon Make floor-plan handwritten/ architect style หมดเขตแล้ว left

  I need to make a Floor plan look good in a handwritten style like (architect style) needs to: 1. Be same size on all rooms as today 2. Reacquire names and size of the rooms (ex. BOD 3,6 m2 BRA) Insert text behind number "m2 BRA" 3. Need image in 1920x1080 size (JPG, PNG, GIF)

  $60 (Avg Bid)
  Face Recognition 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WHY AM I LOOKING? I firmly believe in AI and the value we can provide to the businesses. I have identified a business opportunity to develop a product. WHAT AM I LOOKING FOR? I am looking for an experienced, passionate Developer, focused on face recognition algorithms. The developer should have a mindset to develop the best software. Befor...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  ETL architect 2 วัน left

  Any jobseeker looking for job in ETL Architect at Illinois in US with the minimum 8 years of experience then *Removed by Admin* thank you

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am looking for an 'L Shape' skillion style carport design in front of a circa 1960's lowset cottage. Modern style carport with one enclosed wall adjacent to the neighbouring boundary. Set 1500mm off the boundary wall. Double carport to come across the front of the house - above the window height with minimal fall to the neighbouring property (left)

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Want to generate floor plan and 3D of container home with 2 x 40ft containers separated by breezeway and timber deck. 1 container to contain kitchen and lounge. 2nd container to have 2 bedrooms with en-suite. Front deck will have 2 Balinese leaf huts in line with the containers. Roof over breezeway to be monoslope.

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Currently I am searching for a freelance architect/drafter who could help me with a design on a laser tag arena. I am searching for someone who could provide me with a occupancy plan. I do not need help on furniture layout, wall scheme, or any interior design. I need help with permit sets.

  $1910 (Avg Bid)
  $1910 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  CUSTOMIZE THE SPREE BACK END SOLUTION. MUST HAVE RUBY ON RAILS SKILLS 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, this is for back-end solution for iOS solution and I need to be expert on ruby on rails who would able to do that. -must have skills to architect the whole back-end infastrucature -then to build it perfectly.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  company developers 22 ชั่วโมง left

  We want to enquire from you whether you can develop our mentioned website which has details of all the primary features that you will develop. We have a huge requirement and hope you will be able to meet our demands. We are in search of latest, sturdy and durable products. Website Features’ Rough Sketches: sample websites are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  I Need a designer 16 ชั่วโมง left

  NITCO TILES We need an architect or a designer to create 2d and 3d Drawings of our products, like pavers, washbasins etc. You can go through our website on the link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Structural engineering and details for residential remodel. 7 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need Structural engineering calculations and details done for the attached project. This is an existing residence that will be undergoing an extensive remodel and restoration. I have attached photos of the exterior renderings along with photos of the existing structure. The exterior must have exposed beams as per the renderings. The following

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Architectural project for Assisted living หมดเขตแล้ว left

  I need Stamped Architectural drawings for a complete renovation of a 4700 square foot building with plans for that space and a new 2000 square foot addition. The project is an assisted living facility for 20 residents. I am looking for a price and time frame once we give the specific details on the project. I stress I will need blue prints...

  $1980 (Avg Bid)
  $1980 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  I would like to hire an Architect หมดเขตแล้ว left

  ...simple architectural drawings and visuals, then completion of Cardiff Council planning process/application. We do not have accurate drawings for our existing building, therefore measurements and drawings will also be required. I’ve attached a picture of the existing building. (ExhibitHire) You must be local to Cardiff as you will be required to take

  $1435 (Avg Bid)
  $1435 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  reviewing house plan หมดเขตแล้ว left

  I have house plan I need professional architect to review and evaluate the design. plus to edit the design with his new ideas without changing the building area. Specifying the best outside design (modern, classic,...) that will match this plan.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล

  ...If you enjoy building vibrant and immersive web-based applications directly for end-users, then this is a great opportunity to work on an exciting new platform called HunchIt and get great experience for your résumé at the same time. HunchIt is a news, sports, and entertainment digital concept with gamification components. It has recently come in

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  AWS certified solutions architect หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an experienced, AWS certified to assist with a datacenter migration project for enterprise client, moving 20 full stack applications from existing data center to AWS.

  $498 (Avg Bid)
  $498 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Am looking for a registered architect to provide a concept design for a single fronted terrace extension in Melbourne. We are looking at constructing a 2 storey extension to the rear of our house (no heritage controls). Circa 120sqm. Looking for either a freelancer or someone looking to do something on the side of their current employment.

  $989 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $989 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Am looking for a registered architect to provide a concept design for a single fronted terrace extension in Melbourne. We are looking at constructing a 2 storey extension to the rear of our house (no heritage controls). Circa 120sqm. Looking for either a freelancer or someone looking to do something on the side of their current employment. We ar...

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  I would like to hire an Architect หมดเขตแล้ว left

  Plans have been drawn by a professional architect which has fallen very sick in the hospital. we need to have plans reviewed and sealed/signed.

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Build a augmented reality app หมดเขตแล้ว left

  hello, good afternoon I need to make an augmented reality app and I need it to look like this one [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] because the client is an architect and he needs a database so he can create a furniture library and he can pull 3d from them to the app on time he has in the house of clients doing consulting

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  kitchen design หมดเขตแล้ว left

  ...im chadi daher an architect and interior designer. looking for a 3d modeler. For kitchen design and need a 3 perspectives as real as much. the design still in a sketch stage Material board: 2 walls gonna be covered with a wood work. the island gonna look similar to that one the lighting feature above the island gonna be like that I will be happy to

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Console Furniture Design หมดเขตแล้ว left

  Hello I am an architect and Design a Furniture like Console,Mirror, Shoes Rack and Tv set and make 3d with 3ds Max & Rendering at the end sell them

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  ...that one thing I am to do in this lifetime is to build a home. In 2017 I purchased a parcel of vacant land in a Southern California community where I intend to spend many years. In a plot twist, two other adjacent, estranged, and strangely shaped parcels came up for a tax auction within a month of closing on the first propert...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Need an architect/civil engineer หมดเขตแล้ว left

  Hi All, I already have the home design ready with base/pillar plan but need to make some change

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Consultant Architect Expert at both of BIM, Technical and coordination issues, lead the Architectural team and the BIM process and project coordination for the project Excellent BIM Experience for managing all sizes with different complexity of the project and have relevant proficiency in the proposed BIM Authoring and coordination

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  architectural planing of a private house 4 floors หมดเขตแล้ว left

  basic plan of a private modern minimalist house 4 floors according to my guidance lines. I need at least 2 options including plans and 3d models in sketchup. the planing need to be by an architect.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Family house project หมดเขตแล้ว left

  ...brothers and I, we are developing a new house for my parents and we would like to find someone to help us with the design of the house, specifically an architect or designer. Having a plan in hands I can send it to the builder in Paraguay to follow my instructions and build the house. I already find a house plan model that I got from the i...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  86 การประมูล
  Draw plan drawing floor plan . หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone to draw the architect floor plan (using some software) as per our requirement sketch hand written

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Looking for a VA with Wordpress experience หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a responsible, proactive VA to help us with updating our Wordpress blogs on an ongoing basis. We use Thrive Architect to edit our content so experience with Thrive will be an advantage, but we might be willing to train the right candidate. Requirements: - Fluent English - Strong attention to detail - Wordpress/Wordpress blog experience

  $1047 (Avg Bid)
  $1047 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล