ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,079 how do i hire a cad architect งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Optimize Blog Built with Thrive Themes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] needs someone for a large project. Skills required: -Thorough understanding of Thrive Themes Thrive Architect - Eye for design -Ability to inspect both desktop and mobile orientations of the site. -Ability to add relevant internal links throughout blog posts. I have over 120 blog posts on my site and I need someone to go through each

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Azure Cloud Architect - wsparcie przy projkcie 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SpyroSoft będzie realizował projekt przeniesienia systemu naszego klienta z brażny GEO SPATIAL do cloud Azure. Potrzebujemy wsparcia osoby bardzo doświadczonej w technologii Azure podczas realizacji projektu.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We provide a find find and build service and are looking for somebody able to take DWG files and produce CAD plans to our specification

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Need Auto CAD Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I've a JPG Drawing of a House Map (Layout) for Ground + First floor on 372sq m I want you to make an auto cad drawing for the same and send me the auto cad file. I also need you to first send me jpg, and also 3d floor plan if possible(optional) Please make sure it fits within your budget, DONT BID A PRICE AND CHANGE LATER.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  I would like to built a house in a 816sf plot.. 17wx48L..appreciate if I can get a design for that.. Ground floor is 1bhk(600 sf) and first floor is 800sf 2 bhk .. Road is on west . So the the house will be facing west. According to vaasthu it will be best if the house faces in east and south direction. I can give 5k for a design..Thanks

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hi, I am looking for someone to draft up my new project called Hemp Resort. This is an all inclusive small resort. I need a 3D project to present to investors. What would you charge for total project such as this? I can sned over more attachments so you can give me a more acurate qoute may be.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  CAD Drawings for Products 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need simple CAD drawings to be made for some products that I am going to be sourcing. I have PDF's for the previous drawings I have had done, I just need changes to the measurements and specifications to be inserted into the page.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล
  CF developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are developing tools for a financial wealth management system, integrating with crypto and traditional finance investment portfolios. Developer must have outstanding knowledge of ColdFusion and MySQL, git and HTML. We also use SASS for our CSS and Babel for our javascript. NodeJS experience is also ideal, as we use that for some things. Applicant

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Developing a software and GUI for industrial manufacturing equipment (semi-conductor / photovoltaic industry), using .net libraries to communicate with ACS controller (Ethercat protocol); user level software; user interface GUI, recipe management, data logging etc.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We need the services of an architect to design the basement and ground floor map for our design and production unit.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I bought a house (2 Bed 2 bath) which I want to re-architect. My goal is to add more bedrooms and floors and bring in some open areas into construction area. An Ideal candidate should provide me a front and side elevation and a 3D floor plan. I am looking for a modern functional and stylish design which can keep the cost of reconstruction v...

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล
  Edit cad data to meet new requirements 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Have a container and a part- need the part to screw into the container. MUST have this pill container​ on hand.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...We are looking for a highly motivated, self-starter that thrives working independently and as well as with a team. Despite working remotely, you will play an integral role on our team, helping to architect and develop our app with the highest quality user experience in mind. This is your chance to be part of the talented team at a fast-growing insurtech

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Tanzania CAD Project 4 วัน left

  I have an idea for a project and want a professional looking plan to take to meeting so I can get potential investors to invest. I have done a site plan myself but want a professional looking one done. I only know the size of the site but no idea of building sizes etc I just know what I want on the site and how I...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  A committed architect or draftsman required for conversion of hand drawn house plans to cad. This is a light work and does not require much time as the buildings we are working on are mainly 3 or 4 bedroom residentials suitable for a junior architect/draftsman. A test conversion of floor pla and elevation is required for the suitable applicant. ONL...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Freelance Architect 4 วัน left

  I am looking for works from individual clients. My skills are below Residential Architect Residential Interior design Sketch up 3d modeling and rendering (Exterior and Interior)

  $734 (Avg Bid)
  $734 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hi. I have a WordPress Multisite (two active websites) hosted by Siteground, both sites are using Thrive Themes and Thrive Architect for design. I have no issue with accessing Thrive functions on my primary site but am unable to access Thrive on my Secondary Site. I raised a support ticket with Thrive who cited a hosting error. I contacted Si...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  I'm planning to build a small home in my village. Here I'm attaching reference map.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Looking for experienced architect 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our company is looking for an experienced architect to design a smart city with 20 giant shopping malls, 10 big plazas with cinemas, ware houses, residential houses, hotels, zoo.

  $957 (Avg Bid)
  $957 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Custom Full Stack Web Development -- Only Agency 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking to hire a professional business to build a custom marketplace application "subscription web based". Scope of work ♦ Designing and developing a web application that conforms to the design document using the technologies specified below. The PSDs for the application are completed and we need to hire a professional team to...

  $17316 (Avg Bid)
  $17316 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I have a working WP Website and need a child theme to integrate all custom changes. A simple installation failed because for whatever reason it changed the menu fonts and a few details in the childtheme. 2-3 people without sufficient coding skills looked into it but weren't able to solve the issue. WP runs with Thrive Architect and the Thrive Theme

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Architectural design / building design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I am looking for a qualified architect to design a large multifamily home for me In essence, the home should accommodate 6 families, under the one roof. The grand entrance should lead to a house with 1 master bedroom ensuite, 2 normal bedrooms, kitchen, mediation room, living area, meals area, laundry. This portion of the building should have

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล

  Hi. I am looking for a qualified architect to design a large multifamily home for me In essence, the home should accommodate 6 families, under the one roof. The grand entrance should lead to a house with 1 master bedroom ensuite, 2 normal bedrooms, kitchen, mediation room, living area, meals area, laundry. This portion of the building should have

  $181 - $542
  พื้นที่
  $181 - $542
  0 การประมูล
  Custom Full Stack Web Development - PHP7.2, Node.js, and html5 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...FREELANCER. We're looking to hire a professional business to build a custom marketplace application "subscription web based". Scope of work ♦ Designing and developing a web application that conforms to the design document using the technologies specified below. The PSDs for the application are completed and we need to hire a pro...

  $17862 (Avg Bid)
  $17862 การประมูลเฉลี่ย
  105 การประมูล
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Project for Candice A. 6 วัน left

  Hi Candice A., I am looking for someone to assist me in completing some drawings in Chief Architect. I am using Home Designer Pro but being an amateur I just can't get the pieces to work. Roof planes do not line up, generated walls in wrong places etc. Are you doing this type of work? Task is to correct file that describes existing home, it has some

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Rajesh S. 6 วัน left

  Hi Rajesh S., I am looking for someone to assist me in completing some drawings in Chief Architect. I am using Home Designer Pro but being an amateur I just can't get the pieces to work. Roof planes do not line up, generated walls in wrong places etc. Are you doing this work?Task is to correct file that describes existing home, it has some oddities

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...developer/architect to architect and develop an API for a new cloud-based SaaS monitoring and Evalution tool to used by any industry that deal with data entry. The API will be utilized from a web app and a mobile app and needs to be scalable for future additions. We are open to various technology stacks and will rely on the developer to suggest a tech ...

  $1784 (Avg Bid)
  $1784 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello We are looking for a skilled architect who will help us to design a tiny house in our garden. We have done a provisional project in a "Sweet home 3D" but we need professional input. The house will be most probably in the "L" shape with measurements starting from the east clockwise: 6,5m x 3,5m x 3m x 6,5m x 3,5m x 10m. Good knowledge ...

  $1239 (Avg Bid)
  $1239 การประมูลเฉลี่ย
  86 การประมูล
  Smart City 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are planing the Smart City. we need architect who can plan a vision city according to requirement by seeing the area from google maps we require 3d view and video of the smart city it should be with sez base development

  $6300 (Avg Bid)
  $6300 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...We are looking for a highly motivated, self-starter that thrives working independently and as well as with a team. Despite working remotely, you will play an integral role on our team, helping to architect and develop our app with the highest quality user experience in mind. This is your chance to be part of the talented team at a fast-growing Insurtech

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  I would like to hire an Architect -- 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hey, i am from India. i need services for HOTEL AND OPEN RESTAURANT design . Let me know if we can work together. and if yes what will be requirement from my side.

  $650 (Avg Bid)
  $650 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  We are looking for an experienced software architect who has experience in core PHP, MVC, OOPs and ecommerce modeling. The person should have experience in UML class modeling and PSR2 coding standards.

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  1. I need to have professional CAD drawing of floor plan. The floor plan is already available in PDF (attached) and the task to to redraw it in CAD. 2. There is electric plan on another pdf (attached) that need to be transferred to the new CAD drawing with few adjustments (adding 4 extra electric sockets on the floor plan). Delivery deadline Sunday

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  In need of Plot Plan and Floor Plans including elevation dimensions for a Cargo Container house design, it will include three 40x20 high cube containers. All plans will need to be stamped by a registered engineer or architect. I have attached conditions and requirements below.

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Trophy icon artist bio 1 วัน left

  Hi, I need to have a bio writer to edit the artist bio: the Painter is a native of Romania, Europe, 1950s. He has several decades of intense traveling and working throughout North America, Canada and Europe. He has an interesting personality; natural and built interior structure: on one part is his family artistic DNA and on the other part

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Database Architect 1 วัน left

  A London based Database Architect is required to support existing BAU teams with the support of all database architectural related functions in Data Centre whilst also acting as a Database Architect for top priority projects. The specialist shall be responsible for the delivery of the design and specifications and completing the activities required

  $19129 (Avg Bid)
  $19129 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi , We are looking for an Architect who can design for 3000sq ft area (2 floor) Ground floor - office space 1 st floor house Will elaborate details after finalization of the deal Thanks

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  SketchUp Home Model 1 วัน left

  I would to hire someone who can build a SketchUp house model from 7 hand drawn architectural drawings. These are professionally hand drawn blue prints by a professional architect. The blue prints can be provided as PDF. All are ¼” = 1’ except the site plan which 1/8” = 1’. 1. Site Plan 2. First Floor Plan 3. Second Floor Pla...

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล
  Event Barn 21 ชั่วโมง left

  Purchased a Steel Building for a new Event Space in Edwardsville, KS. Need a architect to review my interior (non-load bearing walls) layout. Must be licensed. Plan must be in AutoCAD format and be stamped - for acceptance by the Unified Government of Kansas. Bathroom options: 1. Fix stalls and walls to accommodate ADA 2. Design a Family Bathroom/ADA

  $1009 (Avg Bid)
  $1009 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I am looking for an experienced senior software architect who is familiar with the migrations of various API's/distributed systems. Please think and work proactively.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Software Architect Needed 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a software architect to help me design class diagram and main execution function. I need someone with a degree in Computer Science or Software engineering and someone who studied Operating System course and familiar with mutex and semaphores its a pretty small task though

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Factory shed design and Architect layout 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a factory building layout plan based on my inputs. please let me know I anyone can do it fast.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Azure architect/developer 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, Need azure architect /developer it will be on going project

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Design an extension (a bathroom & closet) to an Art Deco house on East Helen Street in Tucson. Also move the kitchen to another part of the house. Architect preferred. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Article editing to include 300 specific keywords หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have multiple articles that are currently live on my website which require updating. Each article requires multiple keywords (around 300 different keywords) inserting into them a certain number of times. For example, if an article was covering the best radiators, I would send you a list in microsoft excel format with 300 keywords, and in the

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  illustrator หมดเขตแล้ว left

  I need someone to turn a architect drawing floor plan into a colorful sketch-like floorplan. Attached is an example of a sketchy floor plan. I need something like this but in colour. I need this freelancer to be in Singapore.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  John Shed Design South Carolina หมดเขตแล้ว left

  Looking for architect to design and create blueprints for my new shed. Blueprints are needing in order to get building permit to start the build.

  $325 (Avg Bid)
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล