ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  71,672 html5 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Needs to hire 5 Freelancers with: - Knowledge of various Web UI development technologies such as HTML5, JavaScript/Jquery, JSON, CSS 3, LESS, SASS , Ajax - Knowledge in Angular 2+ is a must - Experience in PHP and laravel is a must - Experience in the use of version control tools eg. Git is a plus - Knowledge in object oriented is a must Understands standard systems development lifecycle processes and applies our methodology effectively on client engagements Applies knowledge of industry trends and developments to improve service to our clients Designs and codes superior technical solutions Easily recognizes system deficiencies and implements effective solutions Communicates and enforces coding standards Consistently delivers high-quality services to clients Understands browser spe...

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for someone that can help us. 1. I need a super admin portal that can run multiple different instances , with different balances ( think of this as different locations. ( Users created , that can bet on the game & I can see all balances & control them etc) 2. I want to randomize the winners % ratio while maintaining a positive % for the house ( US ) 3...of this as different locations. ( Users created , that can bet on the game & I can see all balances & control them etc) 2. I want to randomize the winners % ratio while maintaining a positive % for the house ( US ) 3. We want to change the betting mechanism ( house always wins 60&) 4. Add 12 dogs below is the source code we will be editing.

  $30 - $250
  ปิดผนึก NDA
  $30 - $250
  8 คำเสนอราคา

  Looking for experienced or freshers for future projects: - UX & UI designer - UI developers (React) - Backend developers(Java Spring Boot, MySql, Restfull services) UI: Experince in developing rich web ui applications and creating logo. Experience in HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, React, Bootstrap, Photoshop,Material, Redux. Experience working on website, themes, designing layouts and strong colour sense Expertise in creating responsive design and cross-browser/cross-platform application is a must Good experincein ReactJS. Experience in project setup. Experience in integration with rest APIs Able to create reusable components and front-end libraries for future use Experience in intial project setup. Backend: Good experience in setting up secured web and Rest API applicat...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  PHP Developer Fullstack 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  2-3 years experience in software development (PHP) Experience in using REST API tools like Postman Able to script with HTML/HTML5, XML, CSS Able to write MySQL queries

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Royalpay.club 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to view URL] by default (Need referral edit options). 2. If Any User Register with without referral code that user get [login to view URL] by default. 3. Each user referral process management. Payment Features: 1. Multiple payment method with editable feature. 2. Instant payment update without fail. 3. Daily basis overall per day statement. Skills: Website Design, Mobile App Development, HTML5, PHP, Database Development...

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Ui/UX design for a telecom system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for experienced UI/UX designers to revamp existing system screen designs Deliverables - Figma prototypes - Responsive web + mobile - Output: html5, css, js The User interface needs to have an elegant, modern and clean visual appeal. We need 2 screens POC and if we like the designs we will proceed to give at least 10 more screens

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Build responsive html5 landing page for all devices I have the full website design with the content all of it ready. i want the website to detect the ip of the user We will have 8 different versions of just 1 line of text if i can i have a different page to control the that one line of code

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  Strong knowledge of WordPress Platform Expertise in WordPress Custom Theme Development and Plugin Development Expertise in WP Plugin Integration (WooCommerce, WPML, Membership plugins etc) Should understand how to make WordPress manageable from admin panel Understands WP architecture and knows how to perform database and code optimization for WordPress Expertise in HTML5, CSS3, JavaScript Proficiency in PHP/MYSQL and AJAX The ability to work on LAMP development environment A thorough understanding of cross-browser compatibility issues Strong understanding of responsive web design techniques Understanding of W3C Web Standards/Semantics and Accessibility Guidelines An ability to work on multiple projects and tasks at the same time Great attention to detail, highly organized A positive...

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา
  WordPress Developer - Remote 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Strong knowledge of WordPress Platform Expertise in WordPress Custom Theme Development and Plugin Development Expertise in WP Plugin Integration (WooCommerce, WPML, Membership plugins etc) Should understand how to make WordPress manageable from admin panel Understands WP architecture and knows how to perform database and code optimization for WordPress Expertise in HTML5, CSS3, JavaScript Proficiency in PHP/MYSQL and AJAX The ability to work on LAMP development environment A thorough understanding of cross-browser compatibility issues Strong understanding of responsive web design techniques Understanding of W3C Web Standards/Semantics and Accessibility Guidelines An ability to work on multiple projects and tasks at the same time Great attention to detail, highly organized A positive...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Graphic Designer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...InDesign, Photoshop, Dreamweaver, etc. • Proven experience with graphic design, with a strong portfolio of work • Excellent communication and presentation skills • Organizational and time-management skills for meeting deadlines in a fast-paced environment Preferred Qualifications • 3+ years in professional graphic design, preferably with a creative or marketing agency • Working knowledge of CSS3, HTML5, and JavaScript • Knowledge of WordPress and content management systems a plus • Photography experience and proficiency with photo-editing software • Desire to continue to grow skill set with ongoing education and training About Us: SunLife is a regional solar consulting firm that partners with SunPower. We provide installation expertise an...

  $1024 (Avg Bid)
  $1024 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  ...customers' projects. The position is part/half-time but looking to extend within a couple of months full-time and preferably with a good match also become a co-founder but by the time we will introduce our products and see the match and then the deal could be made. We do have our first seed investment and looking for a bigger investment within 6-12 months. You'll need to have: Great experience with HTML5 / CSS3 Able to deliver pixel-perfect front-end that matches the design, not a person we need to point out dozens of differences between your work and the design from the designer (XD, Figma, some template in Vue or other than Svelte). Experience with SvelteKit We will provide you with GraphQL API and GraphiQL query builder so need to be familiar with building API-...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  HTML Code updaten 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Der folgend verlinkte HTML Code der Artikelbeschreibung soll für aktuelle Anforderungen (HTML5, mobile Ansicht, Ebay konform) angepasst werden.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  This project need to be with Dart, HTML and CSS only (No Flutter). the game is intended to be a one-player game, the game is to be designed as an HTML single page app, the game must follow the MVC principle (model, view, controller), the game is said to be playable with HTML5 desktop browsers on the mentioned platforms.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Hello, Team I would hire person to fix HTML5 Template . Recently purchased theme from But Now I am not able uploaded into my wordpress website. It shows (The package could not be installed. The theme is missing the stylesheet.) Need to fix this issue, My Budget is 1000 INR

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  A web application developed using HTML5/ CSS3/ Javascript need to be converted to Angular 12 application Scope of work 1. Create a form to accept some inputs 2. Submit the data to API and populate screens based on returned data You need to use existing as base and create couple of components and reuse existing components The following need to be converted

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am in the middle of developing a site and need to add a feature. - I want to upload a folder that contains bunches of HTML5 that includes an index file like /folder/ - I will to view those folders/ to a repeating group container . You need to have expertise on and javascript to add this feature

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  CRM Broker 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Greetings from Arturo Carrillo, Lima -Perú I need your support with the following that I know: Frontend • Html5 • CSS3 • Javascript / Typescript • Angular +6 superior • Figma (opcional) Sistema de versiones • Git/Github Backend • NodeJS • Hapijs (Framework) • Docker (Opcional) I developed a trading platform and I need to complement more developments. It would be good for the person to know, apart from programming, topics related to trading and the subject of the stock market. I say goodbye waiting for your support Cheers Arturo Carrillo Paredes

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  [webpack-dev-server] -- Help in configure [webpack-dev-server] "WS" websockets for Game in HTML5. The following error that I am having, it is the websocket does not connect with xampp or iis.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Our organization own an online web platform. Now the website is not responsive. So the first need is to turn into respoinsive users areas and then to create the vi...part we agree on in a test server, our developers teams will udate the live website with the changes and then will move on the next part. Very important is every part to accompanied by a report of which files, scripts etv you have created or edited, so for the team to be easy apply the changes on the live website. The website is writen on codegniter (php), uses mysql and the front end is writen on html5, css and js. The first task for fixed price is to create the landing page with a search box functionality, some pages for user new account creation (with email,viber, whats app verification) and a page recreation to be r...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  There are graphic corrections to be made for good html5 formatting and bootstrap to display correctly on smartphones. In practice, some pages must be integrated with the C # sharp code of the aspx pages created in visual studio, as databases they use sql compact 4.0 c # (use database single file : this file is sql compact 4). Ci sono correzioni grafiche da apportare per una buona formattazione html5 e bootstrap da visualizzare correttamente sugli smartphone. In pratica alcune pagine devono essere integrate con il codice C# sharp delle pagine aspx create in visual studio, in quanto database usano sql compact 4.0 c# (usa database single file : questo file è sql compact 4).

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...portal will be embedded with payment gateway for necessary online transaction. SECURITY, AUTHENTICATION AND PERSONALISATION Two Level Security 1. Initial Signup process 2. Checking User Id and Password while Logging 3. After clearing userid and password, a user need to confirm identity through Email Notification or Mobile OTP SOFTWARE TO BE USED TO DEVELOP • HTML5 • XML • Bootstarp • Javascript • PHP or Server Side Scripting • MySql Database Note: The project should not be on any CMS technology like WORDPRESS, JOOMLA etc.. It should be strictly on coding. Any team or individual from india having experience can apply for the project. We are open to pricing, please quote the price that you feel will cost you. B...

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Club Penguin HTML5 2 วัน left

  I'm looking out for HTML5 and Phaser developers. This project is based in and It's a Club Penguin game, but instead of Flash, it's HTML5. I need a developer to port more stuff of the Flash game to HTML5 using Phaser Editor and also create extra stuff.

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  wee need a designer that can do Templets for WooCommerce in English and support Arabic language. While it flips from English to Arabic , I want the bage to be in the right side. In addition, I want the templet support the following points. 1- html5 + css3 + bootstrap. 2 - WordPress 6 + WooCommerce. 3- Freindly with SEO. 4- Tamplet to be Fast and light. 5-Mobile freindly. 6- The design related to and inspired by the products. Any more details will be discussed with the designer. Thank you.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Software company seeks Lead Angular JS Engineer/Ionic Developer to reinvent an existing product by rearchitecting the solution and introducing new interactive features that target P2P and B2C messaging for clients. This individual will deliver across 3 platforms - web, Android and iOS. Ionic will be used during delivery. Essential skills: HTML5/CSS and Responsive Web Design experience Experience with source control tools (GIT, SVN, PVCS) Experience using BDD Frameworks incl Cucumber Experience leading teams and driving architectural decision-making Continuous Integration and testing tooling and optimisation (ie. Jenkins, Hudosn, BuildBot, etc.) Experience with Ionic a plus

  $46 / hr (Avg Bid)
  $46 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Find a Playable Ads Developer for a long term 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...long-term cooperation with freelancers who could create great quality HTML5 ads that to run advertisment campaign on Applovin, Unity Ads, Ironsource, etc.. We will provide: - Gameplay - Intro & Endcard wireframe (PSD) - Graphic (Game Icon, Elements in-game, specific materials which must be inside the Playable ads) Requirement: - Specification: Based on the ad-network - Include intro/start scene & endcard/outro/end scene based on our PSD design - Follow as close as possible to our game logic - Keep graphic as high quality as possible Please provide information of: - How many days to finish 1 project? - What else do you need us to provide (if any) ? Please aslo kindly send me an example of your project that you have done a game on html5 or best if that is playble a...

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  HTML5 Dog Racing Game 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Edit an HTML Horse racing game for me. -I need 16 horses in total. ( at the moment only have 8 ) -Need a logic the house always wins 60% of the bets. - Customer wins 40% of all entered bets -Need an Admin Panel that can track multiple different accounts or "locations " -The game bets will need to be made from the admin account by putting the Dog # & the Bet Amount. -There will be a " Superadmin" that can create & manage all of the users. / See the running balances of the accounts -Accounts / these will be the ones putting the bets. -From the 12 dogs / House must win %60 of all bets put in.

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Build a website in HTML5 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Build a Website in HTML5 1. Home page or Landing page with services listed. 2. CMS so we add or delete our services from back end. 3. Banner in Home page 4. About us in home page 5. Contact us in home page 6. Testimonies in home page 7. Footer with newsletter signup 8. Footer with social media follow us ICONS.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  Integrar serviço e-comerce em template HTLM completo 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Pretendo integrar um serviço E-commerce em um template HTLM que adquiri, deverá manter totalmente o estilo de origem na parte dos artigos etc apenas colocar o site funcional. Necessário adicionar login/registo no site Adicionar stripe ou outra plataforma de pagamentos Adicionar + 1 idioma (ingles e Português) Criar ou adicionar backend para adição, editar e contro...colocar o site funcional. Necessário adicionar login/registo no site Adicionar stripe ou outra plataforma de pagamentos Adicionar + 1 idioma (ingles e Português) Criar ou adicionar backend para adição, editar e controlar stock itens e vendas. Pretendo também adicionar api software faturação (em princípio sage ou monoli) Template q...

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Mini Proyecto Javascript, angular, node Soap Rest 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hola, necesito un dev que me pueda colaborar con un mini proyecto en javascript, que tenga conocimientos en javascript, jquery, node, angular, html5,css3 y servicios soap y rest, que pueda explicarme la forma en que se resuelve a través de buenas practicas, yo tambien soy desarrollador, salvo que soy junior y no tengo mucha experiencia en el campo. El proyecto tarda máximo 2 horas en su realización. Mil gracias

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Junior Frontend Developer 3 ชั่วโมง left

  We are looking for Junior Frontend Developer that can help our company to complete the project. The right candidate has knowledge of web application development and can build user interfaces from wireframes using HTML5, CSS3, and various JS libraries and frameworks. Core Responsibilities: Works in close collaboration with multi-functional teams Ensures that the design is consistent with organizational brand guidelines where applicable Partners with QA on end-to-end testing Front-end development of web apps, website templates Fixes UI issues or bugs that arise Partners with developers in documenting projects and processes Works in close collaboration with multi-functional teams (Design/Content/Analysts, Developers) to ensure development projects are del...

  $1169 (Avg Bid)
  $1169 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Shopify Developer 2 ชั่วโมง left

  We are looking for full time or part time shopify developers. Candidate requirements: • Strong expertise in Shopify platform, theme development and customization • Highly experienced in building high-end eCommerce stores on several platforms with a good portfolio • Knowledge of Shopify liquid, jQuery, CSS, HTML5, CSS3, JavaScriptECMA Script 56, jQuery & Rest API's • A keen interest in D2C FMCG brands of India

  $2451 (Avg Bid)
  $2451 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  HTML Description หมดเขตแล้ว left

  Do a bit of research. What is HTML5? Why was it developed?. Post between 200 to 300 words. Use your own words. DO NOT merely copy something from the Internet. Write your comments in a WORD or other document and paste your response in the assignment drop box.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  We already have developed MVP product. We will improve and develop more functions. Project : Laptop & Mobile responsive ・Student Web app ・Tutor Web app ・CRM Admin (Management side)

 We are looking for Front end & Backend expert developers who has ability to take over project. and we expect you to test as well. Programming language : MySQL Laravel PHP vue.js JavaScript CSS3 HTML5 What we are going to develop : *Additional Payment : WeChat pay and Alipay *Change pricing 3 plans based on Stripe *Developed testing environment * Testing --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Before award, we hope to discuss with you on Zoom. Before start, we make sure what you deliver by documents. Please estimate to...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Updated pages UI for our website หมดเขตแล้ว left

  ...Page 2. Shopify Integration 3. Contact Us 4. Pricing 5. FAQ 6. Blog We have new mock ups for above pages with updated UI. Our requirement is for a front-end designer/developer who create update our pages UI as per the new mock ups. Currently our website is created in ASP.NET MVC having views created using HTML5, CSS, JavaScript, jQuery and Bootstrap (for responsiveness). So, our final requirement will be to update above mentioned Views of our website (built in ASP.NET MVC) using HTML5, CSS, JavaScript, jQuery and Bootstrap (for responsiveness), keeping the new views responsive and both desktop and mobile friendly. Please note no backend work is needed in our website, only the UI of the above-mentioned views needs to be updated. For this UI updating work, will share our...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Build Website HTML5 Project through PSD หมดเขตแล้ว left

  we are looking USA Based Corporate Company to build/Develop/Re-design our Product website having approximately 120 static pages, Design is ready in Adobe, just need to convert in HTML5. We Would Like :- 1- All Static Pages is 100% Google Rating Speed in Desktop and Mobile Interface. 2- Should be in (Material Ui) front-end framework for React components 3- LCP, First Contentful Paint, Time to First Byte, First Interactive should be minimum. 4- All Project should be 100% Responsive. Before Project we will Sign NDS and other things for Privacy. Thanks!

  $2277 (Avg Bid)
  NDA
  $2277 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Web/Email Developer Ross Stores - Dublin, CA หมดเขตแล้ว left

  ...projects under tight deadlines Strong computer skills, specifically Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, and Photoshop SSENTIAL FUNCTIONS: Website Responsible for designing, developing, and implementing website pages and content per submitted Creative Briefs. Create modules, execute redirects and other design projects as needed. Ensure all updates are WCAG2.0/ADA compliant. Develop content using HTML5, CSS, and Javascript/jQuery. Develop pages and content per templates and design specifications. Write well-designed code by using WordPress web development best practices. Develop new features and functionality as needed guiding the website's architecture. Handle integration of any plugins and perform routine maintenance on our sites. Execute SEO tagging, optimizations, an...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  We are looking for a frontend developer to convert an Adobe XD design to HTML usin...convert an Adobe XD design to HTML using bootstrap. The design is for a simple landing page with six subpages and we will provide all the assets you need. We are looking for someone with experience who can do it within a short period of time. The job includes: - Converting the design to HTML - Making the design responsive using bootstrap - Create high-quality HTML files based on the latest HTML5 and W3C standards - Use ARIA and other HTML attributes to create websites that support accessibility options - Use W3C Markup Validation Service and CSS Validation Service to ensure all layouts comply with W3C standards If you are interested in this job, please send us your portfolio, project price, and...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I will give you all the details in a word document, but it has to be a basic website, nothing too professional. The deadline is in 72h.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Permanent JavaScript & jQuery tool maintenance หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Javascript, jQuery, HTML5 skilled guy (advanced - guru level) for ongoing tuning our system that is already done. It is a online tool (Drag & Drop) for placing object on the screen under specific conditions. More details would be provided later. DUE TO NECESSITY OF PERSONAL MEETING, WE ACCEPT ONLY EUROPEAN FREELANCERS.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  UX Designer หมดเขตแล้ว left

  ...designs. • Collaborate with other team members and stakeholders. • Ask smart questions, take risks, and champion new ideas. Requirements • Three or more years of UX design experience. Preference will be given to candidates who have experience designing complex solutions for complete digital environments. • Expertise in standard UX software such as UXPin, Sketch, Axure, InVision and similar. Basic HTML5, CSS3, and JavaScript skills are a plus. • Ability to work with clients to understand detailed requirements and design complete user experiences that meet client needs and vision. • Extensive experience in using UX design best practices to design solutions, and a deep understanding of mobile-first and responsive design. • A solid grasp of user-cen...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  BigCommerce Back end developer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hi, we have a site that we need ongoing support for in BigCommerce. Can be hourly rate or FT. BigCommerce, React.js, Node.js, JavaScript, HTML5

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  Skills/expereince needed: Laravel, Php, Html, Mysql, Javascript, Software Architecture, Html5, Css3, VueJS You will check UI, make improvement to validation, functionality and streamline older code.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  WordPress Developer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We are looking to hire ...and add elements to existing websites. Transfer of sites from one server to another. Will be able to estimate a project timeline for proposals Can deliver to deadlines and update project managers on progress. WordPress Developer Requirements: Proven work experience as a WordPress developer. Portfolio and references are preferable. Knowledge of front-end technologies including CSS3, JavaScript, HTML5, and jQuery. Knowledge of code versioning tools including Git, Mercurial, and SVN. Experience working with debugging tools such as Chrome Inspector and Firebug. Good understanding of website architecture and aesthetics. Ability to manage projects. Good communication skills in English Prior knowledge to using project management software such as Trello, Jira and...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Upgrade website หมดเขตแล้ว left

  Current website of all static pages needs to be upgraded to a better responsive HTML5 template (no Wordpress) and couple of additional pages need to be added

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  PHP Developer with Laravel or CodeIgniter frameworks หมดเขตแล้ว left

  Role Definition: We are looking for a PHP Developer with Laravel or CodeIgniter frameworks who will be responsible for managing back-end services and the interchange of databetween the server and the users. Responsibility Deliverable: Designing and building dynamic web applications.  Working with front-end and back-end developers.  Sca...tasks completed.  Documentation of the technical specifications and configurations involved in the solutions developed.  Maintaining web-based applications  Document internal processes and progress of the project given. Measurement Metrics #Projects completion #Timing delivery #Quality check #Customer satisfaction Skills Required JavaScript, JQuery, PHP, CodeIgniter, Laravel, Bootstrap, CSS, Html5, MySQL Education Any Graduate Experience 2+ ye...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hi, I'm trying to get a javascript script to communicate with my UE4 game (My project is on HTML5 build on UE version 4.23) The purpose is to start the js function (with emscripten) that allows you to connect a Metamask wallet (browser extension) via a widget button on Unreal and receive the metamask account from the function as a string variable on the blueprint. This is the javascript example code that allows the connection to metamask and returns the account on the log async function onInit() { await (); const accounts = await ({ method: 'eth_requestAccounts' }); const account = accounts[0]; (account) ('accountsChanged', function (accounts) { // Time to reload your interface with accounts[0]! (accounts[0])

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Project Manager for Gaming Company หมดเขตแล้ว left

  We are building out a gaming company, a start up. We have a website working, and we have development resource. We have a...website working, and we have development resource. We have a range of games, (about 10) and aim to launch them into Facebook games within about a month. In order to support this, we'll be increasing our developer, designer and project management resource. We'll need one or two people to help us get over the line, writing tickets, completing and ensuring that our tasks are all done. The games are HTML5/JS, written in a custom framework. Our tasks are all launch tasks, make sure all the pages work, make sure the links work, make sure emails, etc work, and do anything that's missing, web accounts, etc. Message us and let us know how your experien...

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $8 - $15 / hr
  17 คำเสนอราคา
  Project for Abhas K. หมดเขตแล้ว left

  Hi Abhas K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.i know html5 and javascript and good knowledge in responsive website and seo friendly.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน html5 ชั้นนำ