ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  60,190 html5 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...deployment-ready pages. Ensure all products are delivered on time and to the highest level of standards. Minimum Skills and/or Knowledge Required: Must have expert knowledge of HTML, HTML5, CSS, and JavaScript development skills with an emphasis on multi-browser compatibility. Strong CMS development experience including creating custom modules and functionality-

  $2302 (Avg Bid)
  $2302 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  HTML, CSS, layouts 6 วัน left

  Web App Development HTML, HTML5, CSS, Javascript

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Greetings, I'm looking for an individual developer who is well-versed in Javascript/HTML5. On top of that, fluent English(UK, US) is required(Please confirm again this option) if not, your proposal will be ignored. Best, P.S not preferred for Indians. Thanks

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Desarrollador Local para México DF 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Con el perfil de: Manejo de bases de datos: Mongo DB...bases de datos: Mongo DB Manejo de Bootstrap Manejo de Amazon Web Services Conocimiento en desarrollo de sistemas web con tecnologías: php (Framework Laravel o Lumen), java, HTML5, CSS3, Javascript De preferencia conocimientos en integración con Watson IBM Any questions or comments let me know.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Desarrollo en Wordpress 6 วัน left

  Buscamos desarrollador Frontend experto en Wordpress para colaboración a largo plazo, los requisitos mín...Frontend experto en Wordpress para colaboración a largo plazo, los requisitos mínimos que debe cumplir esta persona son: trabajar sobre Linux o macOS, experiencia con SASS, HTML5, CSS3, jQuery, GIT, Redmine (o similar) y Mattermost (o similar).

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Front End-Design / CSS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CSS and front end design work on existing HTML5/JS files for Digital Signage, like menus, directories, etc. All the code is in place and we just need regular ongoing Front End Design work.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล
  Dynamic Creatives through Google Web Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Need somebody with an experience of Google Web Designer for the following requirements. I am running adWords campaign and I want to use dynamic HTML5 creatives --- Creatives which get modified based on the campaign data --- Creatives should have a 'Click to call' and 'Click to text' button (Anybody with experience of google web designer should be

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build a Life-Coach Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...voice/videos You cannot borrow content from these websites, programming code, or other sources We need exhaustive experience with design and creation of website using PHP, HTML5, XHTML, CSS, Javascript, Ajax, BootStrap, MySQL, MSSQL, and all standard database platforms. Content Management Systems using CakePHP, Wordpress, Laravel, Codeigniter and

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Bitcoin Expert 6 วัน left

  Start-up company cur...-Ethereum Node/Geth -BitGO Enterprise API kit -CoinMarketCap Pricing API's -2FA implentation - ex. Google -Email and Phone Verifications (ex. Sendgrid etc.) -Ionic -Javascript / html5 etc.. All files will be delivered after contract signing as everything is confidential and needs to be handled with the utmost security measures.

  $2540 (Avg Bid)
  $2540 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  High skilled designer need 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Graphic ...and signage. Extensive experience with Illustrator, Photoshop and InDesign, specifically with mockups, web design and multimedia presentation. Working knowledge of CSS3, HTML5 and JavaScript. Adaptive design eye and skill. I expect 100 hours per month. You will work with different kind of design-related materials mostly with webdesigns.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Website Design 6 วัน left

  I need a website designed, approximately 30 - 40 pages depending on the design. Needs to be coded html5, css, bootstrap. There are no wireframes, it needs to be done from scratch. Looking to be completed in no more than 10 days without compromising quality. Please place your final bid and time estimation and portfolio if any.

  $373 (Avg Bid)
  NDA
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  133 การประมูล

  i have a single page website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and its not fully responsive in all devices ...devices and browsers, so i want an experienced designer and developer to fix this for me. only bid if you can do this fix, Make Single web page resposive to all devices (canvas html5 conversion). auto bid will be reported and removed.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  IDML to after effect / flash then convert to html5 ( for google banners)

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need an experienced web and android app designer to design a website and app, with UI and UX experiences. HTML5 and CSS3 for website design and Sketch 3 for app design. If interested, please revert with some of your projects...website link/app names.

  $1515 (Avg Bid)
  $1515 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  html5 drawing matrix 5 วัน left

  I need draw letters similar to "B" from video below . No js libraries or jquery just using html5 canvas drawing metods. when letters clicked they show in texbox ,check "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" similar to calculator. the page must turn side to side like in video matrix rain in letters use "0,1" you can skip most of the background just something similar to

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We have a fully developed htlm5 maze game. it's working on tablets (via android web-based apk) and on pc/local server. we want to show the screen of the game on a big HD screen via black magic SDI card / DeckLink Quad 2. Using the SDK provided by Black Magic, We want to add a web interface to our existing web interface /control-panel to select the DeckLink Quad relevant port and make the outp...

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, Please bid if you have the experience. I have the multiple job for same kind of skills. Details will be shared with winning [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] bid. Thanks,

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  PSD TO HTML5 RESPONSIVE WEBSITE CODING 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Let me start by saying that i need you to make sure you read the guidelines first before you start bidding, if you bid for no reason i will unbid you.. I created a website in Photoshop using an imac 27inch so my design might look a bit wider and bigger than your normal screen, i do not used template tables for markers so you have to make sure my design looks exactly pixel perfect in design, alig...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล

  Greetings, I'm looking for an individual developer who is well-versed in Javascript/HTML5. On top of that, fluent English(UK, US) is required(Please confirm again this option) if not, your proposal will be ignored. Best, Revert P.S not preferred for Indians. Thanks

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  convert integrate migrate 100 web page website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The 4 main webpages in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] hosted by Hostgator plus a couple in the maya-gaia subdomain hosted at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] are written in HTML5/CSS. All 100 or so web pages in the 3 subdomains hosted at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] plus the webpages in one subdomain of my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $2197 (Avg Bid)
  $2197 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  front end and back end game developer in html5 Game Must be in Multi-Player looking for someone with experience that has already created games in html5 front end and back end knowledge. previous game development in the casino space is a big bonus ! would be nice to develop it in C# .NET

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...want to connect it to the pi directly. Using this source ... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ... to control the LED. The source contains basic python, php and html5. In combination with piGPIO ... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I got the raspberry pi 3 b+ running, the apache server is running and the piGPIO package is installed

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Necesito el diseño web de un pagina simple en código html y css

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...de infografias graficas bonitas en eps SI estas capacitado para llevarlo a cabo no lo dudes y pone en contacto con nosotros. Requeriemientos: Experto en Java Script, CSS3, HTML5, etc, etc......

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...link, receive alert when someone likes or winks etc. We need someone/ a company that are experts in visual studio, Visual Basic, Asp and C/C#. CMS, Ms SQL std some java and html5. The person or team should be well trained as we are relying on you for guidance on the development. We are also looking for someone available and focused given the different

  $552 (Avg Bid)
  $552 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Build a HTML5 template 4 วัน left

  Hi, want a HTML5 theme/template , similar to < [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] >, you can login and navigate , i need the htmls of few pages. Details will be provided . the theme MUST be LTR and RTL. i need only UI.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I have a few questions about HTML5/JavaScript. I need 30 minutes of a freelancers time to answer some of these questions for me.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Ficha Proyecto HTML5 CSS3 Hosting ASP.NET 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Plataforma con Sistemas online de competencia para juegos reales como juegos virtuales. Tecnología BlockChains. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Website Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a front end for a website designed, its approximately 35 pages. HTML5, css bootstrap Ajax etc I'm looking for someone who has experience in game design and graphics and creative thinker. Please place your final bid $ and approximate time frame to complete it, as well as any reference work. Many thanks.

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  ...CodeIgniter &Laravel) Expert level understanding of jQuery & integrated modules Should have a working knowledge of databases preferably MySql Working understanding of HTML5, CSS3 Allocate & assign tasks to team members & ensure project deadlines are met Should have a positive attitude and be a good team player Should possess excellent

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  We need mobile taxi app 4 วัน left

  Mobile Riding Project Proposal I have already developed a Web application with php+mysql. To integrate in my backend: (or separate page with...see Time to Pickup 4) Reviews and Ratings for Driver App and backendTechnologies • App: No Java, Ionic, Angular, Javascript, Phonegap, Cordova • Backend: We can use PHP, HTML5, CSS 3 , J Query and MYSQL

  $839 (Avg Bid)
  $839 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  Handy Man Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website with both a front end and a back end. At first it will be limited in features, but we will expand it in the future as business starts going. Technology Stack: ASP.NET, HTML5 + jQuery The HTML Theme used will be as follows: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The backend

  $1146 (Avg Bid)
  $1146 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล

  ...CodeIgniter &Laravel) Expert level understanding of jQuery & integrated modules Should have a working knowledge of databases preferably MySql Working understanding of HTML5, CSS3 Allocate & assign tasks to team members & ensure project deadlines are met Should have a positive attitude and be a good team player Should possess excellent

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...skills - Should have worked in Frameworks and Core PHP - Understanding the full behavior of PHP & MySQL- Knowledge of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, CSS3, JQuery etc - Developing RESTful APIs and Services- User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments - Integration of

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Role and Responsi...Reviewing existing code for code standards compliance. 8. Modifying existing software to correct errors and improve its performance. 9. Working on front end technologies such as HTML5, XHTML, CSS3 and JavaScript, JQuery. 10. Responsible for builds and releases. 11. WordPress customization and plugin development is add-on advantage.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build me a website 3 วัน left

  I'd like to hire 20+ freelancers for my business website. HTML5/CSS3/Bootstrap/jQuery skills are required. On top of that, good English is also required. I will check it by having a audio/video call. Regards

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  FLASH OR HTML5 ADWORD BANNER DESIGN 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hey, freelancer.. I need "HTML 5 OR FLASH BANNER NEEDED NOW"' (LONG TERM DRIVE) contact me if you experience with this filed if you not will hide your bid..........on the spot. NOW just one banner with 3 sizes.. thanks

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Lending Tree 3 วัน left

  ...on-line and to track the status from time-to-time along with aiding the loan approval agency to verify and accept/reject the customer file. Technology: - Frontend Technology: - HTML5, CSS3, JavaScript,Jquery,BootStrap Backend Tech: - CoreJava8, Spring Core, Spring MVC Web Technology: - JSP, JSTL ORM:- Hibernate Security :- Spring Security OAuth2 Rapid

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  my sql javascript html5 3 วัน left

  maintenance of a web application - fixing bugs and adding new features and functions

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Responsive issue need to fix and some html5 stuffs for few pages , design ready.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...Z7nNO2mnMuqdDMP/view?usp=sharing ● The typography/font to be used is Nunito: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Requirements ● The screen must be implemented using HTML5 and CSS3 ● Use some CSS Pre-Processor ● Displays data from API ● README file with documentation of how to install and run the project ● Using ES6 Important In addition to

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Greetings, I'm looking for an individual developer who is well-versed in Javascript/HTML5. On top of that, fluent English(UK, US) is required(Please confirm again this option) if not, your proposal will be ignored. Best, P.S not preferred for Indians. Thanks

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi All, I am looking for the Web Designers who are ready ...looking for the Web Designers who are ready to work minimum 3 hours/day honestly. The payment could be once for 3 weeks and you should be able to work on below tech stack; HTML5, CSS3, Angular JS, Photoshop(Mandatory), Java Script I would like to see your past experience. Regards Pawan P

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Convert my "Metronome" app on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to a common modern system such as HTML5 which will work on the majority of Browsers. To make sure you read this project request please begin by writing "Fiddlerman Rocks" I won't waste time with freelancers who don't read instructions. If Flash still works on your Browser visit [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Do stworzenia strona internetowa oparta o czysty kod HTML5 + CSS3 + jQuery. Przystosowana do RWD. Może być pisana na Bootstrap. Projekt otrzyma tylko jedna wybrana [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] dokonam na podstawie przesłania dwóch linków do swoich najlepszych strony oraz najkorzystniejszej ceny.

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  php5 to php7 - script update and make it responsive 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My code canyon script was written in php5. Please update to php7. Change the integrated uploader api from flash to html5. Make the ui responsive for mobile devices. Allow users to embed that web app.

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I need an experienced web and app designer to design a airbnb similar website and app, with UI and UX experiences. HTML5 and CSS3 for website design and Sketch 3 for app design.

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Assignment 3 วัน left

  Hi I need website like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need Responsive ,with pay pal and payment modes ,simple single page website PHP, HTML5, Css3, My SQL thank you

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  บทความชุมชน html5 ชั้นนำ