ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  432 httpwebrequest งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  create code c# to convert curl command (WebClient) หมดเขตแล้ว left

  i need to get the code to do this command curl curl -X POST -T ~/Downloads/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]~/Downloads/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]{GoogleProvidedValue}?upload_type=media" i need it cork in console application in use HttpWebRequest/HttpWebResponse or WebClient

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Problem with service written in C# หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]("Started on {0} {1}", [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] + " " + [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])); try { HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](urlStr); [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]; HttpWebResponse respons...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need a small work done , I want a c# .net Developer who can Send tweet on Twitter using HttpWebrequest/Response (not using C# web browser) & without using Twitter Api just by giving username and password , first login and then do tweet using httpwebrequest/response C# ... I want this work done ASAP. Only serious developers should be contact who

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need a small work done , I want a c# .net Developer who can Send tweet on Twitter using HttpWebrequest/Response (not using C# web browser) & without using Twitter Api just by giving username and password , first login and then do tweet using httpwebrequest/response C# ... I want this work done ASAP. Only serious developers should be contact who

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Edit Auto posting error(C#,httpwebrequest) หมดเขตแล้ว left

  I have made an desktop application but I can't make a post. Scraping is working but login and posting doesn't work I have attached source file. Please have a look and fix the issue You should send me the app that you fixed first before I hire you. If you agree with my suggestion, then please write " I will finish the job and show you before you hire me " in your application

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am working on one C# desktop application in which my client wants one feature in which he can use two or more ISP to make API calls using httpwebrequest. He want to use Internet connection connected using Wi-Fi, Usb teathering, Lan and Bluetooth teathering. When software starts it asks which net connection he wants to use if user selects Wi-Fi than

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Basically, I'm able to perform the POST in C#, but not in Xamarin Android (I tried with HttpWebRequest, RestSharp and HttpClient). I'm requesting a simple function or class, on an empty Xamarin Android project, that is able to perform the POST request and get the data

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Set up VB Script for sending sms หมดเขตแล้ว left

  ...simple vb script set up, see it below: Option Infer On Imports [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Imports [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Public Class Test Private Sub TESTRUN() Dim s As HttpWebRequest Dim enc As UTF8Encoding Dim postdata As String Dim postdatabytes As Byte() s = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]("[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Http request in c# หมดเขตแล้ว left

  I will give you an link, you have to create a program in c# using HttpWebRequest which should download the same content what the browser has shown . FYI...it's a sample work $10 work. once successfully done I will give more work.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  c# httpwebrequest poloniex post api example needed หมดเขตแล้ว left

  Need a simple example code for creating connection to poloniex api with key and secrets [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (not public api)

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  VB.net web Service - 01/05/2018 09:41 EDT หมดเขตแล้ว left

  ...is there will return a pass example it check the LicenseKey and SecurityKey Dim request As HttpWebRequest = TryCast([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](New String() { "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", "/", LicenseKey, "/", SecurityKey })),HttpWebRequest) Dim response As HttpWebResponse = TryCast([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],HttpWebResponse) Dim do...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Need a Service.svc vb.net - 01/05/2018 08:17 EDT หมดเขตแล้ว left

  ...will return a pass example it check the LicenseKey and SecurityKey Dim request As HttpWebRequest = TryCast([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](New String() { "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", "/", LicenseKey, "/", SecurityKey })),HttpWebRequest) Dim response As HttpWebResponse = TryCast([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],HttpWebResp...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Twitter Login Function using Httpwebrequest หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Twitter login function in c# using HttpwebRequest. I think the above explain it all for the rite person. Thank you

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...those parameters for a url. So in the software window I will only enter my url and need all those parameters shown. You cannot use webbrowser to do that. You must use httpwebrequest or some other request to query a url without using webbrowser or that extension. I guess you will have to study how that extension gets data and try and replicate that

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  HttpWebRequest And Response C# Spotify หมดเขตแล้ว left

  I would like you to create a HttpWebRequest & Response login to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  code c# for get cookies from browser (Google Chrome,Mozilla Firefox,Opera Browser) and using in my appliction getRequest = (HttpWebRequest)[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](getUrl); [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] = timeout; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] = new CookieContainer(); [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](cookies); //recover cookies First

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  selenium headless browser project หมดเขตแล้ว left

  i want to make web scraping with selenium headless browser. i want to use headless browser because it low overhead and more faster ...browser because it low overhead and more faster compare with normal webbrowser . if you know good webbrowser emulation which fastest then advice to me. i don't want to use httpwebrequest or similiar other method .

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  i need to fix my code vb.net หมดเขตแล้ว left

  i making some software but i stuck in login part. i want to login in here using Httpwebrequest [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but i can't make login part code and another problem is in here have captcha code need to input when login and i want to input captcha code input manually to do so i want to see captcha

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  need to support some part of code หมดเขตแล้ว left

  i need help who can resolve some part of my vb.net code. i using httpwebrequest to login some website but i stuck . i can't resolve.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  C#,httpwebrequest, Source code is needed make a streaming webpage using exist torrent file ex) download the torrent file from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] then make a streaming webpage for the file. you can use 3rd party free web/app tool like webtorrent, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] refer this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล