ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  326 i need a program to edit cfg files งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Create a simple GUI that automatically launches when a USB joystick is detected. With this GUI, the user will be able to map joystick inputs to keyboard and mouse inputs. The user simply chooses the desired keyboard or mouse input from a dropdown list. Next to this list is a circle that lights up when the relevant joystick key is pressed. When the u...

  $30 - $100
  $30 - $100
  0 การประมูล

  Create a simple GUI that automatically launches when a USB joystick is detected. With this GUI, the user will be able to map joystick inputs to keyboard and mouse inputs. The user simply chooses the desired keyboard or mouse input from a dropdown list. Next to this list is a circle that lights up when the relevant joystick key is pressed. When the u...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Create a simple GUI that automatically launches when a USB joystick is detected. With this GUI, the user will be able to map joystick inputs to keyboard and mouse inputs. The user simply chooses the desired keyboard or mouse input from a dropdown list. Next to this list is a circle that lights up when the relevant joystick key is pressed. When the u...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am on the home stretch of hosting my site, however I am having some difficulty with figuring out how to cfg my log and path file. I have uploaded the website to Godaddy and have exported mysql to the database on godaddy..I looking for someone who can show me on teamviewer and overlook my files. ## Deliverables [login to view URL] ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  My program generates numerical code, the output needs to be formatted for different end users equipment. What I am looking for is to place certain print statements (Output Formatting) into a .cfg file which will be in a config folder. There may be 1 config file or 50 config files for the user to select from. So I envision the c...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need an iphone app that has a very simple user interface and very simple functions. The app needs to be able to edit a cfg file. CFG files can be opened and easily read by any text editor. Here's a sample of a few lines from the file. [flight_tuning] elevator_effectiveness=1.0 pitch_stability=1...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Zlecę komuś, żeby mnie nauczył postawić serwer lan do nfs mw black edition Serwer hamachi mam już postawiony i znajomi do niego dołączyli, w cfg mam zmienione ip, ale jak załączam serwer lan to się długo łąduje, a potem dostaję info, że utracono połączenie z serwerem lan Nauka może być np na gg

  min $3
  min $3
  0 การประมูล

  A web admin in php that changes: /etc for system configuration [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL] /etc/ppp [login to view URL] 2 interfaces. 1 - Wan - Primary Connection - IP Fixed or DHCP - PPPoE - Active Button 2 - 3G (If the tun1 interface is detected) - Primary Connection - User name and password. - Active button Lusca Program...

  PHP
  $1402 (Avg Bid)
  $1402 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...logger control Panel Control Panel will have two screens. 1) Screen # 1 – Screen 1 is a splash screen. Functionality – Text will come from a txt file and asks for check to acknowledge you have read the statement. (Text Provided) 2) Screen # 2 – Screen 2 is a control panel. The control panel has approximately 11 text boxes, 2 check boxes, ...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ** IMPORTANT NOTICE *** I'm not looking for a collection of free scripts with 3 css, or 5 different files for every check, but only one file for checks, one css etc. I've already paid $50 to get such files. I want a registrations form which will do the following validations using jquery: 1.- Username Checks for min-max characters and checks...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ** IMPORTANT NOTICE *** I'm not looking for a collection of free scripts with 3 css, or 5 different files for every check, but only one file for checks, one css etc. I've already paid $50 to get such files. I want a registrations form which will do the following validations using jquery: 1.- Username Checks for min-max characters and checks...

  N/A
  N/A
  0 การประมูล

  New function for CRUD Read and Write comma and tab delimited txt files. Read in txt file and write a dic of cfg. Read in dic or cfg and write txt. Three raido buttons E = Encrypted C = Comma Delimited T = Tab Delimited

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We require Java software to connect to the TAB Live Odds Web Service API, to scan fixed odds horse racing markets according to the specifications below. Please note: If the TAB Live Odds Web Service (via xml) does not provide fixed odds markets, then create the program by scraping the website Note: Extensive sample code and documentation is available

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We require Java software to connect to the Betfair API to scan horse racing markets according to the specifications below. We require 4 classes to be created (Horse, RaceMeeting, BetfairConnector and Engine). Each class will have various functions within it. Note: Extensive sample code and documentation is available from Betfair. ## Deliverables

  $1020 (Avg Bid)
  $1020 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We require Java software to connect to the Betfair API to scan horse racing markets according to the specifications below. We require 4 classes to be created (Horse, RaceMeeting, BetfairConnector and Engine). Each class will have various functions within it. Note: Extensive sample code and documentation is available from Betfair. ## Deliverables

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  You will LOVE working with me. I always pay bonuses for work done on time and to specifications. I even pay DOUBLE bonuses for exceptional work! However, I do expect daily updates and a high level of communication to insure an efficient use of your time. I want to be updated via skype, MSN, or email and if you have any questions ask them ...

  $400 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ....html price:50$ I have a problem implementing a function inside gui (java) the whole project based on (player/stage) look it up in google! we used the player/stage as a simulator for the roomba we use the player to look how the roomba(our code, see [login to view URL]) will behave, and the stage will create a map based on the roomba.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...html price:35$ I have a problem implementing a function inside gui (java) the whole project based on (player/stage) look it up in google! we used the player/stage as a simulator for the roomba we use the player to look how the roomba(our code, see [login to view URL]) will behave, and the stage will create a map based on the roomba.

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need this bot written in C++ language to be edited to supply my demands. Normally when someone writes a command in [login to view URL] channel or during the game, bot takes these commands and process with the functions inside it. I am willing to have many bots (around 20) for creating games, and only 1 master bot to permanently stay i...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi, we need to make php file multi-lingual. This project is for today, please don't bid if you can't do it today. Please don't bid if you don't clearly understand this project. You need to find any instances of hard-coded english language and move them out to separate language file Example line in php file $body = '<p>...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  WE ARE NOT ABLE TO LIMIT BIDDERS BECAUSE THE GETAFREELANCER WEBSITE DOES NOT RECOGNISE LUA SCRIPTING AS A SKILL. You MUST have demonstrable LUA scripting and Linux skills. Understanding of Home Automation and Entertainment systems is a plus. Please do NOT BID on this job if your profile does not show LUA experience. ------------------------

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...error message to be shown below, otherwise a green checkmark. 8.- re-Captcha Other parts of the project: 1.- Session and/or Cookies hadling 2.- Load Settings in array cfg 3.- Load usergroup permissions in array ugp MOST IMPORTANT: KEEP THE DIRECTORY STRUCTURE AS YOU CAN FIND IN THE ATTACHED FILE In simple words: If you need to use a class yo...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need an Outlook toolbar that will forward a message (or selected messages) to a particular email address with a custom header that includes a code that the user would select from a dropdown list on the toolbar. The email address and the drop down options should be configuable by a text CFG file. The version of Outloo...

  $593 (Avg Bid)
  $593 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I would like to clone the existing NetShare monitor application with the addition of new features. The new features are to Run as a Windows Service and to have the Option of storing the data captured to Access, Microsoft SQL (either local or remote) or as the current product offers to a text file. I would also like all the ap...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  There are already a ton of freeware geo-ip scripts which piggy back off others databases to pull IP addresses and countries. I need one built that does not piggy back off others technology. Basically it will pull the information from "one source" file, which is from my server. This way if I have to update the IP address source file, I can ...

  PHP
  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...'[login to view URL]'; $this->server_script = '/paygw/ISO/Payment/get'; $this->platnosci_pos_id = Cfg::$POS_ID; $this->platnosci_key1 = Cfg::$key1; $this->platnosci_key2 = Cfg::$key2; $this->pos_auth_key = Cfg::$auth_key; } function get_status($parts){ if ($parts[1] != $this->platnosci_pos_id) return...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello friends, I have a website that needs upgraded. The existing website is mostly HTML. I prefer to use a CMS in the new design (either WordPress or Joomla). It's for a local painting company, so the new theme should match that. I can install the CMS and provide the admin and FTP credentials for you. You will need to c...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...Start / Stop / Restart / Reinstall Fizyczna konsola serwera Edycja lini startowej Edycja danych przez przeglądarkę: Nazwa serwera, hasło rcon, hasło dostępowe,mapa startowa, cfg serwera Wbudowany edytor plików Hostoria logów czynności Przedłużenie serwera, autmatyczne pobranie kwoty z portfela - bez ingerencji administratora Wiadomości, kontakt z

  min $3
  min $3
  0 การประมูล

  ...toolbar experience to make a proxy-switching application similar to this one... [login to view URL] ... but that can be pre-configured to use only a handful of settings by default UNLESS a text file with alternative configuration settings exists in a specified directory. (So the program checks in a specified network directory for

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...script should move the entire text of .doc file from source file to target file. Source is only one, target files can be many. Everything is in .doc extension. To which files should be the lines (whole text) moved depends on names of target files. The second script should compare .txt with .cfg (both can opened in notepad) and shows the duplicates fou...

  PHP
  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...toolbar experience to make a proxy-switching application similar to this one... [login to view URL] ... but that can be pre-configured to use only a handful of settings by default UNLESS a text file with alternative configuration settings exists in a specified directory. (So the program checks in a specified network directory for

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  i require ecommerce with a search solution that will allow my customers to search a database of loose diamonds. it should be in php and mysql database. please look at [[login to view URL]][1] i need exact same function but need to be able to add shipping price or to choose free shipping. please do not copy any code, i...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...had a working application using Perl Spreadsheet::Parse Excel for 4 years. Trying to update with new Excel data and application no longer works, yet throws no error messages. I need someone to look at the existing files and server, figure out what the problem is and fix it. Host indicates the module is installed and functioning properly, but I ha...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Heya i have a server and i want to install joombla i have cpanel

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  This project should be fairly quick. I am trying to create a bootable USB Thumbdrive which will need a graphics based bootloader menu. This menu should be based on gfxboot, and could be in either GRUB or syslinux (whichever works best). The Theme will be based on this theme: http://www.kde-look.org/content/show.php/Gentoo-blue+GRUB+gfx-theme+1280x1024

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  4 การประมูล

  I need the following source code in an executable to be run on Windows Vista 64bit that will take an existing WAV file (like from c:[login to view URL]) and access Microsoft's Speech Recognition (SR Engines (SAPI 5.3)) to convert the wav file to text (output will be a .txt file). Microsoft has already provided the code link here: [login to view URL]

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I'm looking for a C coder who can implement a MIDI sync option in the existing open source program Goattracker. Goattracker and it's source files can be downloaded from here: [login to view URL] The end user should be able to choose midi driver and turn on and off midi sync. ## Deliverables Please note that the final

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Need an existing, working, PIX configuration converted to an ASA 5505 w/security plus license configuration.? Configuration includes VPN (IPSec), Split Tunnelling, Split DNS, port mappings to various internal servers/services (Imap, SMTP, Etc..), Radius authentication for all VPN users.? Configuration of WebVPN is also required.? Working PIX cfg will

  PHP
  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  When I install the latest Ubuntu (9.04) on an Intel D945GCLF2 motherboard with keyboard, video and mouse directly attached, I am able to use my desired video resolution of 1024x768. I then move the computer to join my other computers and connect through an old Cybex SwitchView 4xKVM, and when I turn on the computer I get a max of 800x600. ...

  N/A
  N/A
  0 การประมูล

  Hi, i am creating a Helbreath server from some files i've got some time ago. And i am having a little problem. The GateServer doesn't allow the GameSever to register because the build date of the GameSever is different to the GateServer. I Know that the GateServer addres can be modified through a cfg file. But the Ga...

  max $5
  max $5
  0 การประมูล

  [This is a prototype/demo project and will not be used in production. You are free to use any technology or approach as long as the essense of the project is not changed] We need a small multithreaded http server. You might use an existing http server (see <[login to view URL]>) or compile one from scratch. You can also use/change

  $18866 (Avg Bid)
  $18866 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hey. heres another job for you. i need to modify the original code to do the steps differently when u press load. it will open up [login to view URL] and then end task it straight away. and start the monitoring of processes. and make every [login to view URL] is closed while in recording. the process list is red for those programs executed while it is closed. af...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I would like a Zen Cart template created to duplicate the look and feel of this site and its functionality: [login to view URL] The products being sold are not the same as what is on the site, we are mainly interested in the layout, graphics, java, and links outbound to the Zen Cart shopping cart. We will be using this template for

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Witam. Potrzebuje programisty do napisania kilku skryptów i programu. Otóż przymierzam się do założenia firmy, serwery gier(GSP) i programistę od strony mam, grafika też. Potrzebuje jeszcze kogoś od panelu serwerów. A tutaj sprawa jest nieco pokomplikowana. Mniej więcej potrzebne jest coś takiego: -KONSOLA WWW(najlepiej w Javie, która będzie st...

  min $3
  min $3
  0 การประมูล

  I have a working web service and certificates and need help configuring WSE 3.0. I will need someone to remotely connect to my pc to help me configure this correctly

  N/A
  แนะนำ
  N/A
  0 การประมูล