ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 illustrator งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...เป็นอันใช้ได้! โดยตำแหน่งกราฟฟิคดีไซน์นี้ - ออกแบบกราฟฟิคต่างๆโดยเฉพาะ mobile Application - ออกแบบงานเกี่ยวกับ Branding และกราฟฟิคต่างๆที่จะนำไปใช้กับ Digital marketing เช่น เกมส์มือถือ WAP อีเมล์ - ออกแบบชิ้นงานต่างๆตามที่ทีม Branding และทีม Business Development ต้องการ คุณสมบัติผู้สมัคร - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมดีไซน์ต่างๆ: Photoshop, Flash, Adobe Illustrator - ประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปีในด้าน Graphic design (2D) - สนใจในเกมส์มือถือจะดีมาก

  $1207 (Avg Bid)
  $1207 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...เพราะงานส่วนใหญ่เป็นความลับไม่สามารถ เอามาเผยแพร่ได้ และสามารถดูผลงานได้ตอนนัดคุยงานครับ ขออภัยในความไม่สดวก สอบถามงานนอกเหนือจากนี้ได้ตามที่อยู่ดังนี้ ......................................................................................... รับทำ 2D Animation ด้วย Flash งานนักศึกษา ทุกรูปแบบ ......................................................................................... - รับทำงาน Illustrator , Protoshop ทุกรูปแบบ - รับทำโลโก้ 3D จากภาพทีมีอยู่แล้ว (ไม่รับออกแบบโลโก้) - รับออกแบบ มาสคอต Mascot 2D,3D และ Animation - รับออกแบบ คาแรคเตอร์ Character 2D,3D และ Animation - รับทำ คอนเซ็ปชวล อาร์ต มโนทัศนศิลป์ - รับทำ 2D Animation Flash - รับออกแบบ โปสเตอร์ และป้ายต่าง ทุกชนิด - รับออกแบบ สติ๊กเกอร์ Sticker 2D,3D - รับทำ อีโมชั...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ออกแบบแบนเนอร์ หมดเขตแล้ว left

  - รับทำงาน Illustrator , Protoshop ทุกรูปแบบ - รับทำโลโก้ 3D จากภาพทีมีอยู่แล้ว (ไม่รับออกแบบโลโก้) - รับออกแบบ มาสคอต Mascot 2D,3D และ Animation - รับออกแบบ คาแรคเตอร์ Character 2D,3D และ Animation - รับทำ คอนเซ็ปชวล อาร์ต มโนทัศนศิลป์ - รับทำ 2D Animation Flash - รับออกแบบ โปสเตอร์ และป้ายต่าง ทุกชนิด - รับออกแบบ สติ๊กเกอร์ Sticker 2D,3D - รับทำ อีโมชั่น Emoticons 2D,3D - รับเพ้น Texture งานสีในโปรแกรม 3D - รับออกแบบการ์ดงานแตง งานบวช งานต่างๆ 2D,3D และงานอื่นๆ สอบถามได้ที่ 0889714670 Line : poymo02 ร่วมพูดคุยแรกเปลี่ยนความรู้ รวมงาน 2D รวมงาน 3D สอบถามที

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We are a small producer of wine with only 2 different types of wine beeing bottled. Our bottle labels are becoming outdated and in a desperate need of a design update. We prefer having only one label design with the different text for each of the two types of wine. Required skills and experience: - Proven experience in label or packaging design - Proficiency in graphic design software (Adobe Illustrator, Photoshop) - Understanding of minimalist design principles Short description of our request: - rectangular label with 85x116 mm in size (portrait orientation) - simple, clean and modern design - stylish border near the edges of the label - label can include simple pencil scatch of imaginary wineyard or some abstract motive or similar - ability for us to enter and change text in 5 ...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Project for Sanja B. 9 วัน left

  Hi Sanja, I hope you are well! I have another job and I would love if you would be the illustrator once again! Let me know if you have any availability. Thanks a mill Iarla

  $1355 (Avg Bid)
  $1355 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in search of an artistic professional who can create a typographic Brutalist poster for me. Following are the details: - **...designer has a good grasp of color theory, and can harmoniously integrate the colours while ensuring the poster communicates its intended message. I would appreciate it if the freelancer could show some examples of work they've done in this style before. This would help in determining if their design sensibility aligns with what I'm seeking. The designer should ideally be experienced in Adobe Illustrator or similar graphic design software, and have a knack for innovative typography and layout design. I am excited to see how the raw austerity of Brutalism blends with the warmth of earth tones in this poster. Let's make art that speaks...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...candidates with a background or interest in IT will have an edge. Role Details: • You will be primarily focusing on graphic design tasks. • This role is a full-time job so I'm looking for someone who can commit substantial hours during the weekdays. • A candidate that thrives in a fast-paced environment would be a great fit Ideal Skills: • Competency in key graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, or CorelDraw is a must. • An understanding of design principles, color theory, typography, etc. is desirable. • Good communication skills to understand the project requirements and deliver accordingly. • Experience in web or interior design would be considered a plus, but not necessary. Experience: • I'm open to...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Vibrant Job Posting Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented graphic designer to help create a visually appealing and professional logo for my job posting. This logo should effecti...the company name in a visually appealing way. - Experimenting with color combinations that best appeal to our target audience. - Selecting a font that balances readability and aesthetic appeal. Ideal skills and experience needed: - Proven experience in logo design and branding, with a portfolio of varied and creative work to showcase. - Proficiency in graphic design software, such as Adobe Illustrator or CorelDRAW. - Excellent communication skills to understand and meet our company's branding needs. - Attention to detail, creativity, and a knack for understanding branding. Look forward to receiving your applications and discussin...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly talented illustrator to bring a children’s book to life. I'm particularly interested in a realistic style that can still capture a child's imagination and wonder. Key requirements of this project include: • Creating between 10 and 20 illustrations that align with the narrative of the story • Using a bright and vibrant color palette to engage young readers and make the story visually appealing • Providing digital files suitable for print The ideal candidate for this project would have: • Extensive experience in children’s book illustration, preferably with a portfolio showcasing works in a realistic style • Proficiency in digital illustration tools • A strong understanding of color theory, particularly w...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled illustrator to create vivid, colorful illustrations for an adventure-themed children's book aimed at middle-school-aged children (ages 11-14). Ideally, you should have experience in children's book illustrations, specifically for the middle school demographic. An understanding of the dynamics and aesthetics appealing to this age range is paramount. A portfolio demonstrating a knack for enchanting, adventure-themed illustrations will be highly advantageous. The book aims to capture the readers' imagination through your vibrant artwork.

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I need an experienced vector illustrator who can transform a photo of an old castle into a vectorized image for printing purposes. Key Project Details: - Unlike simple vector designs, this image should exhibit a moderate level of detail, capturing some of the castle's intricate features without overcomplicating the final design. - The color scheme is monochrome, which should contribute to the vintage and timeless vibe of the castle. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in vector graphics design tools such as Adobe Illustrator - Ability to transform intricate details into a medium-detail image - Strong understanding of monochrome color schemes - Experience in creating printable vector graphics

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented illustrator to create a unique piece of art for my Yu-Gi-Oh playmat. The specific requirements are as follows: Drawing Style: * I prefer a cartoon-style drawing, so artists with experience in this style will be given preference. Project Theme: * The playmat design needs to incorporate both Yu-Gi-Oh and Pokemon characters, making it a crossover design of both franchises. Please ensure the integration is seamless and coherent to the character's respective universes. * the main focal piece of the artwork should be a Cubone, riding on the back of a Blue-Eyes White Dragon leading an army of other Pokemon and Yu-Gi-Oh monsters into battle. Ideal Skills and Experience: * Experience in cartoon-style illustrations. * Familiarity with Yu-Gi-Oh and Pokemon c...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I have a current logo, but I’m seeking a talented graphic designer to modify its overall layout. I need an expert who can: - Rearrange t...I’m seeking a talented graphic designer to modify its overall layout. I need an expert who can: - Rearrange the existing elements of the logo to create a fresh design - Deliver the revised logo in Adobe Illustrator (AI) format and png format - Rearrange my "East Hill Benefits" logo to look more like the "Lifetime" logo You will access all the necessary files including the AI, PDF, PNG, JPEG, and font style. I don't want any additions or omissions from the existing elements, just the rearrangement. Your expertise in creative composition, attention to detail, and proficiency in Adobe Illustrator will b...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled graphic designer who can develop a sleek, modern logo for m...equipment. Remember, this logo is to portray the unity of strength training and volleyball. - Text: Please incorporate the phrase "powered by T3 performance". Skills and Experience: - Proven experience in logo design, preferably sports or fitness industry-related. - A creative mind that will capture the essence of our group in a memorable logo. - Proficiency in design tools such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Strong communication to update us on your progress and for any potential revisions. Let's get our game on, and create a powerful logo that truly represents our training group. Your creative contributions are absolutely vital to our branding and I'm ex...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Illustrations for Stretching App -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...purpose, I'm looking for a skilled illustrator who can create static images of an adult stretching. Key Requirements: - The artworks have to be cartoon/illustrations instead of realistic or silhouette styled. They need to be professional looking, yet be appealing and easy to understand by everyone. - The person depicted in the images should be representative of the adult age group. This is because the app is mainly targeted at adults who wish to improve their flexibility or aid in physical rehabilitation. - The setting must consistently be a home environment. The intention is to demonstrate that these stretches can be performed comfortably at home without the need for fancy equipment or large spaces. Ideal Skills: - Proven experience as an Illustrator; specifica...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  In need of a professional and talented...style, keeping it simple yet effective in communicating our brand identity. - Potential for ongoing partnership if this project is successful. The ideal candidate is someone with a strong background in logo design, particularly with a minimalist style. Previous experience with construction or similar industries would be beneficial but not crucial. Proficiency in design software like Adobe Illustrator and a keen eye for color blending are essential. Looking forward to viewing your portfolios and discussing how you can bring my company's vision to life. I have provided some examples of the logos that I have found that are interesting to me. I like the integration of buildings into the E and the I for the word. Note the slogan is only f...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Hair Style Vector Illustrations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *PLEASE READ* BEFORE SENDING A PROPOSAL. IF YOU CANT EVEN BE BOTHERED TO READ THE DETAILS, DO NOT EXPECT ME TO CONSIDER YOUR PROPOSAL, IT WILL BE IGNORED AND DELETED STRAIGHT AWAY. IT APPEARS TO BE THE SAME PEOPLE AND COMPANIES DOING IT OVER AND OVER AGAIN. I'm seeking an experienced vector illustrator for an ongoing project. You will be creating an unlimited number of hair line vector illustrations in various styles such as straight, wavy, curly, and others. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in vector illustration - Proficiency in detail-oriented hair style representations Project Specifics: - Ongoing project, no limit to the number of illustrations needed - All illustrations should be in black and white - Creative freedom allowed within the required hair...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented illustrator who can transform a photo into a cartoon-like vector AI illustration. The final product will be used solely for illustration purposes. Skills and Experience: - Proficient in Adobe Illustrator - Experience in cartoon-style illustration - Ability to work quickly due to urgency Deadline for the project: ASAP, please apply only if you're available to start immediately.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Fast Logo Design 6 วัน left

  I'm urgently looking for a talented graphic designer to create a logo for my company. Key project requirements: - Must be professionally made and unique - Must be completed ASAP Ideal qualifications: - Proficiency in Adobe Illustrator or similar design software - Experience in corporate logo design - Knowledge of color psychology Due to the urgency of this project, proven track record and quick responsiveness will be highly regarded. Please include portfolio links or samples of your previous work in your proposal. I am looking forward to your creative ideas.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Trophy icon 300 DPI Anime T-Shirt Graphics 4 วัน left

  ...generate random designs based on the characters. For this project, I'm in search of a talented designer who can capture the excitement of action-packed anime in original t-shirt designs. I'm specifically searching for someone with expertise in Adobe Illustrator who can deliver vector graphics at 300 DPI. You can choose the following anime characters for your designs: 1. GOJO / Sukuna 2. Garou 3. Zoro/Luffy 4. If you have a better design in mind you can directly share for additional compensation. Ideal Skills: - Extensive experience in Adobe Illustrator - Proven background in creating anime-style graphics - Ability to translate concepts into dynamic and visually appealing designs - Strong understanding and passion for action anime aesthetics The outcome I�...

  $18 (Avg Bid)
  Trophy icon Sophisticated Logo for Stoneoak Homes 2 วัน left

  ...business........... Stoneoak Homes. Detailed Requirements: - The logo should echo luxury and elegance to align with our high-end brand. - Though our name suggests natural elements, we prefer neutral colors for our logo. Please consider utilizing shades of grey, black, brown, or beige. - We are drawn to modern designs that lean on being abstract. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Adobe Illustrator or similar designer software. - Past experience in crafting high-end luxury brand logos. - Demonstrable skill in color theory, particularly neutrals. - Exceptional detail orientation and artistic flair. We're really aiming for a sophisticated logo that encapsulates our brand's persona and will be easily recognizable and memorable. Looking forward to your creativ...

  $37 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a skilled designer to create an illustrative graphic design for a ATTACHED for front.I NEED BUISNESS LOGO ON ARM. I need ELECTRICAL GAS AIRCON to be written in eye catching way on the back of t shirt., I am drawn towards crea...BUISNESS LOGO ON ARM. I need ELECTRICAL GAS AIRCON to be written in eye catching way on the back of t shirt., I am drawn towards creativity and uniqueness in FORMATS REQUIRED ARE FOR STICKER,PRINTING AND EMBROIDERY. Key details: - The design should be illustrative - Final design must be applicable to a t-shirt Ideal candidate: - Proficient in using graphic design software like Adobe Illustrator or Photoshop - Creative thinker, ability to design without a specific theme - Previous experience in t-shirt design or illustrative work.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  For the purpose of inspiring exciting new designs, I'm in need of an illustrator to produce abstract fashion illustrations for my clothing brand. Your work will be an important influence on the creative direction of my upcoming collections. Your illustrations will be printed directly onto fabric, giving them a really unique, tactile quality that digital or canvas mediums can't quite achieve. This is a unique opportunity to see your work come to life. Ideal qualifications: - Proven experience in abstract illustration - Background in fashion is preferable - Experience in creating print-ready artwork for fabric - Strong creative instincts to align with brand's existing aesthetic If you're passionate about fostering inspiration within the fashion industry and lik...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  To attract the best freelancer for this project, I am looking for someone with significant experience in Adobe Illustrator to aid me in preparing for entrance exams. Your task will be to generate basic-level, non-verbal reasoning questions using Adobe Illustrator. Yet, as I did not specify the type of non-verbal reasoning questions, the freelancer should have a comprehensive understanding of various elements, including series, analogies, and classification questions. Ideal Skills: * Extensive knowledge of Adobe Illustrator * Understanding of cognitive abilities assessment * Experience in creating educational material Experience * Working on similar exam preparation projects * Creating non-verbal reasoning type questions

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need an expert to design a logo for my company. The style should be a blend of text and image-based logo. Here are the key things that you should consider: - I don't have any specific fonts ...design elements in mind yet, so I'd appreciate your creativity in this regard. Feel free to propose ideas that can help my brand to stand out. - The logo should reflect a professional display of our brand identity. You should ideally have experience in graphics and logo design, with a varied portfolio that demonstrates your ability to work creatively within a brief. Using software like Adobe Illustrator or Photoshop could be beneficial, but isn't mandatory. Remember, this logo should make a bold statement about the professional image that my company wants to portray. I can&...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon Creative Networking Business Card Design 6 วัน left

  ...does hauling of equipment up to 16,000 lbs Please be creative with design I have included a photo of the hauling truck and trailer that can be used. Need to have the following information MFJ Equipment Repairs LLC Repairs & Hauling Services up to 16,000 lbs Light to Heavy - Gas & Diesel - Repairs & Services Mike Freitas (808) 870-6208 Ideal Skills and Experience: - Proficient in Adobe Illustrator or other graphic design software - Experience with creative business card design - Understanding of branding and marketing to potential clients - Able to suggest creative ideas while considering the aim of networking - Demonstrated ability to work with clients and understand their specific needs and goals. This project is not just about creating a business card, b...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  ...on the hunt for a talented logo designer who excels in contemporary styles-particularly Minimalist, Vintage, and Modern style logos. I am building my magazine, which will cater to both male and female audiences. Skill and Experience: • Proven logo design experience, preferably with magazines • A clear understanding of the Minimalist, Vintage, and Modern design styles • Proficient in Adobe Illustrator and Photoshop • Experience working with both gender targeted products or designs Responsibilities: • Create a unique, tailor-made logo for a trendy magazine • Provide several logo designs for selection • Incorporate feedback for revisions • Deliver files in different formats and sizes as required To sum it up, the right designer won...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  We re...ensuring a distinct and recognizable design, that represent quite clearly what the company does in the advanced technology development area. I am looking for a freelancer with the following skills and experience: - Proven graphic design experience. A portfolio showing previous logo design and logo modification projects is preferred. - Proficiency in graphic design software including Adobe Illustrator, Photoshop, and other visual design tools. - Strong understanding of color theory, visual design elements, layout principles, and branding strategy. Your creative input will also be highly appreciated. We want the final outcome to reflect the evolution and values of our brand, whilst maintaining its fundamental identity. Please drop your bids and examples of prior work if i...

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  I'm in need of an illustrator proficient in the creation of character illustrations. I'm specifically interested in reinterpretations from Indian cartoon favorites such as: Chhota Bheem, Motu Patlu, Shin Chan, Roll no 21, Mighty Raju etc. Here's what I'm looking for: • Cartoonish Style: I'd like to maintain the feel of the original cartoons, but I also want the characters to have an unique touch. Remember, creativity is vital. • Vibrant and Colorful: The illustrations should be vivacious and full of life. • Copyright free: It's very important that the material be copyright free. The aim here is to pay homage to these beloved characters, not to infringe upon existing properties. 12-15 illustrations per ideal freelancer for this proje...

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Dynamic Product Price List Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled freelancer to develop a dynamic product price list in PDF format. Each product will include the product's code, name, description, and price. Some products will have photos but n...modify it when circumstances require.(Mainly for prices) - Hyperlink from Table of Contents Page to Product page - We will provide all Data in a word Document - We will provide all required images - Price List is approximately 80 A4 Pages - Attached is a PDF as a guide Ideal Skills: - Prior experience in graphic design and/or catalog creation. - Proficiency in design tools like Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark - Good organizational skills for effectively structuring the price listing. - Attention to details to ensure no errors in the product information. ...

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional graphic designer who can create a compelling corporate style presentation that embodies the identity of my company. The...preferred color for the design, but feel free to use complementary colors to make the design engaging. Using this color suggests that our company maintains trust and reliability which we want to translate in the design. Skills and Experience: Ideal applicants should have: - Proven experience crafting corporate style presentations - Proficiency in using graphic design software (such as Photoshop, Illustrator, etc.) - An exceptional eye for detail - Ability to make information visually compelling while maintaining corporate professionalism I look forward to receiving bids from candidates who have a knack for creative and profe...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Minimalist Logo for Music Brand 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...creatively communicate the brand's ethos visually is highly desirable. Key Responsibilities: - Collaborate and comprehend the vision for "Garrett Browning Music" - Design a unique, professional, minimalist logo reflecting the brand's personality - Provide logo in various file formats suitable for different mediums (web, print etc.) Ideal Candidate: - Proficient in modern design software (Adobe Illustrator, Photoshop, etc.) - Strong portfolio showcasing previous logo design work, preferably with a focus on minimalist designs - Solid understanding of branding, color theory and typography Please note that I didn't specify a preferred color scheme. I am hoping to see your expertise guide the aesthetic through your design process. However, the use of co...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  ...design process. Stay updated on design trends, industry best practices, and emerging technologies to continuously elevate our brand identity and visual presence. Requirements: Proven experience as a Logo and Brand Designer, with a strong portfolio showcasing successful projects in branding, identity design, and visual communication. Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, and InDesign. Excellent creative and conceptual thinking skills, with a keen eye for detail and aesthetics. Strong understanding of branding principles, typography, color theory, and visual hierarchy. Here is a link to the companies IG and website that I want my companies logo and design to be similar to but obviously not match completely. -

  $25 (Avg Bid)
  Trophy icon Logo Design - 01/03/2024 19:38 EST 4 วัน left

  We need to design a new logo for our construction management software "BrickControl". The logo needs to be modern, simple to read, creative, inspire trust, and simple to understand. The logo must be able to be put on light or dark background (can be 2 different colors). The main color of our company is orange and the secondary color is dark blue. You can see...isotype that will be used in different places like the mobile application. We liked the current logo of the website but we have had problems with a registered patent, so we have to change it. The logos to be submitted should look in 2D as they would on the web or on a business card. In the final delivery you will also have to change the logo on our 3 business cards (we will send you the adobe illustrator files s...

  $60 (Avg Bid)
  การันตี

  I need an adept graphic designer who can help transform old JPEG graphs into realistic vector graphics. Ideal skills would include strong proficiency with vector design software like Adobe Illustrator and a thorough understanding of realistic style design. Experience in working with monochrome color scheme is desirable. Key responsibilities: - Convert JPEG graphs into vector graphics - Use a realistic style for the new graphics, in clear monochrome - Ensure the converted vector graphics maintain clarity and quality The end goal is to have clear, interactive, and quality graphics that can be resized, edited, and used for various purposes without losing quality or resolution. Your excellent attention to detail would be important here to maintain the integrity of the original g...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented cartographer and illustrator to create an engaging map. The map will highlight food venues offering French cuisine in a specific wine region. The primary purpose of this map is to serve as a tasteful guide for gastronomy enthusiasts. Special interests are venues offering main courses, desserts, and appetizers. Necessary skills include: - Experience in cartography - Knowledge of French cuisine is advantageous - Able to depict menu items in a captivating way - Fluent in English for clear communication This is a unique approach to showcase regional French cuisine and it's an excellent opportunity for creative professionals looking for something a bit different. Looking forward to seeing your bids! The idea is to create a menu around the burgundy m...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Cartoon Illustrator for Kids' Book กำลังหมดเขต left

  I'm seeking a talented illustrator with a flair for capturing the charm and whimsy of childhood. Their task would be to illustrate my children's book, bringing the story to life in an engaging, cartoon style. Key Project Details: - The project theme is 'Daily Life and Activities.' The illustrations should resonate with this theme and illuminate the nuances of everyday life for children. - Art Style: The chosen candidate should be well-versed in creating appealing, fun, and eye-catching cartoon-style illustrations. If you have worked on a similar theme or have relevant samples in your portfolio, I'd love to see them. Ideal Skills: - Experience illustrating children's books in a cartoon style. - Proficient in illustrating daily life activit...

  $635 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $635 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Cartoon-Style Children's Book Illustrations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a talented illustrator who specializes in digital artwork for a children's books I'm working on. - Mood: The illustrations should typically convey a happy and bright mood. The objective is to make the book engaging and pleasant for the young audience. - Target audience: The book is intended for young children aged between 4-7 years. The illustrator’s work should be relatable and interesting for this age group. Key Requirements: - Pixar-style illustrations - Expertise in creating eye-catching and engaging digital illustrations. - Previous experience illustrating children's books is a MUST. - You will be required to design 21 illustrative pages per book. - Ability to create illustrations based on directions and suggestions provided. - Flexibil...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  ...Caução Text 7: Cartão Casa Lançamento: 15euros = 15 euros Lavagem**Limitado a Stock Services Text 8: Lavagem Text 9: Secagem Text 10: Edredons Solteiro E Casal ** **Deliverables:** - Logo editable file (ai) or Figma - Logo with Name on side to be used in wider format, editable file (ai) or Figma - Flyer A6, editable file (ai) or Figma **Non Negotiable** - Must be in vectorial format - Illustrator editable file (ai) or Figma - Must come with full editable files. - All rights will be transferred...

  $16 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of a talented illustrator to design a marriage-inspired, family portrait illustration. I'm looking for a specific style and color palette. Key Requirements: - Style: The illustration must be done in a cartoon - realistic style. It should capture the likeness of real people, but have that special, whimsical flair that cartoon illustrations are known for. - Color Palette: Vibrant and colorful. I want an illustration that immediately stands out. It should be full of life, reflecting the joyful and celebratory spirit of a wedding. - Purpose: The illustration will be used as a graphic in wedding-related advertising material. It needs to both captivate and engage the audience, making them interested in our products and services. Ideal Skills: - Previous experience in...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Trophy icon Minimalist Business Card Design 5 วัน left

  I'm seeking a talented designer to craft a minimalist business card for my company. This card should embody simplicity while still highlighting important information. Key Compone...minimalist business card for my company. This card should embody simplicity while still highlighting important information. Key Components: - My name and contact details - The company's logo and tagline - Social media handles Feel free to propose either a landscape or portrait orientation for the card. Ideal Skills: - Graphic Design - Corporate Identity - Branding - Logo Design - Adobe Illustrator An impressive portfolio showcasing previously designed minimalist business cards would increase your chances of bagging this project. Keep it simple, clean, and elegant. Looking forward to your...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Construction Logo Design 5 วัน left

  I'm looking for a uniquely stylized logo for my construction company, "Turnbull Construction Group". Here are the specific details on which I'd like the design to be based: - **Color Palette:** The logo should predominantly incorporate Light...i use for my Engineering Company. I like the simplicity and coloring of this logo and would be okay if something similar came from this. I am also open to new, more creative ideas. It would be ideal if applicants could demonstrate previous experience in logo design, particularly within the construction industry or similar fields. Proficiency in graphic design applications such as Adobe Illustrator or CorelDraw will be greatly appreciated. Looking forward to seeing your creative imaginations in your submissions, an...

  $50 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am seeking a seasoned designer capable of creating a captivati...open to color scheme suggestions, I lean towards a design that aligns with my business’ image and caters to its visual identity on the front side and a list of my associated businesses on the back side. - The final product should be ready to send to VistaPrint or 123Print for production. Ideal Skills: - Strong portfolio in graphic design, especially in business cards - Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop, or other relevant tools - Ability to integrate feedback and make necessary changes - Excellent understanding of color theory and typography - Print shop ready design The front of the card will need a logo created, which needs to be the head of an opossum similar to the attached but not colored, just...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา

  I need a talented illustrator who can transform a photo of a person into a vibrant, cartoon-style superhero for merchandise. The requirements of the project include: - Solid experience in creating cartoon-style drawings. - Ability to create a captivating superhero based on a real person's image. - Professional knowledge in designing merchandise-themed art. - Attention to detail, ensuring every distinct characteristic of the person is captured. I'm looking for someone with creativity, strong communication skills and the ability to adhere to deadlines. Experience in creating comic strips or similar works is a plus.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented illustrator who can create a cartoonish female version of Dudley Do-Right. Your creativity is key here, as no specific elements or features have been provided for the character design. Here's what I’m looking for: - Proficiency in creating cartoon characters - Ability to work quick; the project needs to be completed ASAP - Strong communicator who will provide updates on the progress - Previous experience in character design would be a plus Bring your creative flair to this project and help breathe life into this classic character in an innovative, fresh, and engaging way. I can't wait to see your interpretations!

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Versatile Graphic Designer for Ongoing Projects -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented and flexible graphic designer with skills in logo design, branding design, and UI/UX design. Additional experi...different brands, so a versatile design style is needed. - Skills and Experience: * Expertise in diverse design styles * Experience with a range of design projects * Proficiency in both print and digital design * Ability to tailor design approach to suit varied brands * Experience with the use of Slack, to communicate with the team This person must be experienced in Adobe, illustrator, Adobe, Photoshop, and Adobe in design If you excel in creating unique, eye-catching designs that cater to different brand aesthetics and have a track record of reliable performance in ongoing projects, reach out. Your versatility might be just wha...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking the creativity of a reputable graphic designer to create a captivating one-page flyer for my event. This task revolves around designing a flyer that would compellingly present the event's information ...times. Key Project Details: * The flyer must be exquisitely designed to suit an elegant font style. * The design should be delivered in three formats: PDF, JPEG, and PNG. Ideal Skills: * Proven experience in graphic design, particularly in creating promotional materials * Excellent skills in typography and layout designs * Proficient in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Photoshop) Utilizing your unique creative acumen, you will help capture the essence of the event, fuel the anticipation and ensure all necessary details are ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน illustrator ชั้นนำ