ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  175,285 import wiktionary xml dump งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Javascript Coed xml.?

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Inventory sync app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to remake syncio co shopify app it has the following Syncio real-time syncs inventory, product attributes, and orders across multiple Shopify stores. Syncing inventory shouldn't be scary and complex. With Syncio, you can start selling products in minutes without worrying about the accuracy of your inventory. Sync products in minutes Inventory syncing that allows you the piece o...

  $1397 (Avg Bid)
  $1397 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Transform XML to XSL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  create XSL from XML - Need to create the style sheet for XML.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  My project is in Unity for mobile Android and IOs game, it is 3/4 done, some simple things missing, some logic of special skills, demo map, port on mobile from native, loadsave system, UI(make UI(in unity) and import graphics), import graphics and animations into the engine and the ecosystem. I want clear coding styles without smell codes. Also using good general programming practices, every commi...

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Cassette Tape Layout 6 วัน left

  I need someone to import graphics (and label songs) into template for a cassette tape. Label songs on cassette. Song titles in the link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hi there, I would like you to come up with a logo design that stands for a company that wants to revolutionize the import/export industry by making the processes automated with IT software that helps parsing documents and filling in custom fields in forms automatically. The company created a web solution for that and now wants to reach out to potential customers that could buy the software in ord...

  $100 (Avg Bid)

  Hi, Iam looking for an expert in 3D modeling and CAD. Actually I have an STL file of a Patient-Specific Implant created to augment the Mandible(Jawbone) of a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to augment/reduced it from some places according to my liking as well as make sure it fits seamlessly. I will need someone who has some experience with designing such implants for anatomical reasons or some re...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Import, Export, and Convert Data Files The idea behind rio is to simplify the process of importing data into R and exporting data from R. This process is, probably unnecessarily, extremely complex for beginning R users. Indeed, R supplies an entire manual describing the process of data import/export. And, despite all of that text, most of the packages described are (to varying degrees) out-of-date...

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  complete ecommerce website with android and ios app build from sctrach 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  complete eCommerce website with android and ios app- build from sctrach Advanced Features Frontend Dashboard for Vendors Frontend Simple Product Order Management Withdraw System for Vendors Individual Vendor Stores Order Email Notifications Storefront Widgets Multiple Commission Types Multiple Product Category Frontend Variable Products Fronte...

  $785 (Avg Bid)
  $785 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Gatsby React Theme to Builder.io Tutorial 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I bought a Gatsby theme from Themeforest and would like to be able to use it on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Your job is to create a tutorial / screencast on how to import the Gatsby theme in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will send you the theme as a zip.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Project for Marwa B. 9 วัน left

  Dear Marwa , could you help me I have an application using python, I want to split larger xml file into small xml files . i already tried but I am stucked.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Product Scraper 6 วัน left

  I would like to have a product scraper created and then import the products into WooCommerce The product must be assigned to all properties, categories, GTIN, description, title, rating, categories and properties. You need to be knowledgeable about WooCommerce. Also the properties that are necessary for filtering. It concerns a total of 2 pages but different languages. Dutch and Spanish. Page 1:...

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Senior Web Developer - Betting Web Site -- 7 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Betting Site I need a betting site frontend and backend programmed with the folllowing features. The technologies required are vue.js and php laravel. Most of it has been designed. I need someone to complete it if possible. This is the current state --> [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Design Document --> https://docs.google.com/document/d/1FAFAB-v32x6d_9Zs_RRDVMOESzO87T_yUI42BBW34pw/edit#heading=[...

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I wanted to build a video website as a subdirectory of my site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], video import from API of tube corporate with title, duration, thumbnail & play preview of the video on hover on the video thumbnail. you can take an idea from this site "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", it should be matched to my website theme language to be used: jquery, javascript, and PHP not al...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Minimum hours remote assistant in Taiwan 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our company in Indonesia is in the floral (export/import) industry and looking to import rare flowers from Vietnam. We need a remote assistant in Vietnam to do research, communicate with vendors, handling paperwork, QA for shipping, etc.

  $7 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  It should include following - Online ordering ( web + mobile - iOS and Android) - Inventory, customer, supplier management ( including geographical location) - real time inventory tracker ( when to ordering) - challan tracker post order confirmation - Invoicing as and when required - real time dashboard for inventory, supplier and customer evaluation - import and export excel supported - downlo...

  $778 (Avg Bid)
  $778 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Project for Anil P. 9 วัน left

  Hi Anil P., I noticed your profile and would like to offer you a small project. I need to create an SSIS scheduled job that will download an xml file and update a database if the xml file date is newer than the database date. Is this something that you could do? Thanks Wade

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Python image dataset preparation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Python expert to support an going project. Need to develop script to do the following 1) Parsing xml file 2) do basic image manipulation such as image rotation, cropping etc using opencv Happy bidding.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  In short, I need a somewhat generic Wordpress / Woocommerce site with products from external API. Product Import: Make a plugin for automatic importing from external API. The API is in XML form. They have only 2 endpoints: one for tyres and one for wheels. Both return around 60000 products so each request takes about half a minute. For this you will need to create a plugin that 1) fetches the da...

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need a new website. I need you to design and build my online mobile store in Brazilian language & import all product from reference website

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I have a WEB Shop ( Woo Commerce). The import of products work. The Order API works. The Shipping API works. But problem is Some errors with pictures not getting setup at times. Price/stock Update does not work. Finally the product Tributes like color. size. does not work. Maybe some work update with WP + SEO on a monthly basic is needed What would this cost? I had another company that said...

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I need a new website. I need you to design and build it.A site that allows the creation of accounts for students where the student enters and selects the materials he wants to test and determines the time and method of the exam (deleting a correct question answer for every four wrong questions) and the number of questions. Then the site says to import questions from a question bank prepared in adv...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Azure SQL data import 5 วัน left

  We require a Database resource who can assist us to create data import jobs from a CSV file source on a azure VM into a Azure SQL as a service database resource.

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Modulo wordpress import xml 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mi servirebbe lo sviluppo di un modulo wordpress per importare ogni giorno alla stessa ora vari file xml e con delle operazioni logiche di confronto importare determinati valori o sovrascriverli. Esempio: 1 file xml ha vari dati tra cui il campo email. Bisogna verificare se il campo email corrisponde ad un utente già registrato e se così non fosse procedere con la registrazione dell...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  MySQL Desktop application with simple basic commands (import, export, change history, etc.) AGT is a firm with 60 employees with 10 programmers, developping application in C# in DevExpress.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Photo Gallery transfer to another site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  52 galleries to import to another site

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  WordPress & Custom website Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone who is good with WordPress to work on 2 websites and you must know HTML, CSS and JS for another custom coded website. Should start immediately. Must make the websites responsive. I'll share the content for the website. Start your proposal with teh word avacado in quotes. So I know it is not a robot sending the proposal. Must be able to complete all the websites within a week. Mo...

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  AR (Augmented Reality) Application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for mobile app developer for our project who has experience and capability to fulfil the following criteria. *** Qualifications & Skill Sets required *** • Has working experience in developing AR (Augmented Reality) feature related mobile apps • App platform: Apple iOS • Skill sets require: Apple ARKit, ARCore, Unity 3D, Vuforia, etc. • Familiar with 3...

  $1412 (Avg Bid)
  $1412 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Senior Web Developer - Betting Web Site -- 6 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Betting Site I need a betting site frontend and backend programmed with the folllowing features. The technologies required are vue.js and php laravel. Most of it has been designed. I need someone to complete it if possible. This is the current state --> [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Design Document --> https://docs.google.com/document/d/1FAFAB-v32x6d_9Zs_RRDVMOESzO87T_yUI42BBW34pw/edit#heading=[...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Odoo 14 community edition import/install application, modules, themes 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i have installed odoo community edition 14 on my cloud server, now i need help to import or install new application/modules/themes from this link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thanks

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Create Production management system (mssql, asp.net ?) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  create an web based software runing on a local computer with mssql, accesible from all computers in lan import data from mssql entries from a camera measurement system, output to printer on production line and separate packing list printer Layout in pdf can be changed by the developer, but the pages needs to contain the fields shown in the sketches The project has been updated with a workflow Y...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Hi, Please mention "TIGER" in you bid or it will be discarded. So here is more about project. I need a web based screen writing software, I am myself a developer but busy with other projects so don't have time for this one. References: Trelby: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] studiobinder: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] So here is some of features I wish to have... 1. Basic Text editor with ...

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Im in the process of starting a company in Portugal What I want to do is import alimentary from rural farmers products from countries like Mozambique and South Africa to Portugal Then in Portugal make them European certified to sell to the rest of Europe All this while being a sustainable buyer and teaching rural farmers to be Entrepreneurs By doing this I can help them grow their villages by cre...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Employee Clock in/out System – Using Face Identification 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Employee Clock in/out System – Using Face Identification The project requires building a 2-part solution. 1) Android application - Face identification 2) Web admin, for employee manager Solution explanation : The hardware in use is currently an 8inch camera facial recognition device, from Alibaba, that comes bundled with MIPS software. You can request a link to download MIPS if you want ...

  $1737 (Avg Bid)
  $1737 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Design Screens in android XML file 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need to design screens in android xml file using androidx layouts and recycler views. each and every component will be given for designing need to complete with as soon as possible

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Senior Web Developer - Betting Web Site -- 5 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Betting Site I need a betting site frontend and backend programmed with the folllowing features. The technologies required are vue.js and php laravel. Most of it has been designed. I need someone to complete it if possible. This is the current state --> [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Design Document --> https://docs.google.com/document/d/1FAFAB-v32x6d_9Zs_RRDVMOESzO87T_yUI42BBW34pw/edit#heading=[...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Automated trading on IB 5 วัน left

  I am a trader of US DJIA derivatives and ETF using Interactive Brokers and would like to automate the trading function. Requirements are: 1. Retrieve real time product price every hour ( best if time slot can be flexible) and import it to my Excel spreadsheet for calculation. A signal will be generated by my Excel after calculation alongside the time slot. 2. The system has to read the signal acc...

  $640 (Avg Bid)
  $640 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  v card artwoark -- 2 5 วัน left

  COMPANY NAME: PRIME IMPORT EXPORT SLOGAN ADD: NAME : IMAGES JUST SAMPLE

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  want to add on a existing website an api that acces to a nas where are stored all ols files, identify variables, names of versions, and import changes to actual file..and send to customer.. please just post if know about winols and how ols files are stored, need to transfer hex differences...

  $634 (Avg Bid)
  $634 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Add products via API from third party to Shopify Store 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to write a custom Shopify App using this APi. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Import Products - Fulfill order via API - Allow to edit price margin - Get gift card key

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Data export import 4 วัน left

  Monitor All US Shipments Using Advanced Search and Filtering. Algorithmic Data Analysis. Identify Your Competitor's Suppliers, Buyers and Monitor Their Shipments. Millions of Companies. Affordable Prices. Import Data & Trade Data. Subscribe For Updates.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have a spreadsheet of all the attributes that need to be added to my products on Woocommerce. When I try importing them they get added to the products on the front end but not on the backend. I need them to be added to the backend so that I can use them with my filter, there are over 3500 products that need attributes added.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Data Entry Specialist 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need a data entry specialist which do the manufacturer csv into csv format which i can import in my shop. i always can give u sample of the import csv how it must look.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Wordpress Marketing Platform 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Only worpress Expert can bid , This System is a social media marketing platform that allows and helps us: 1. to easily auto post, schedule Instagram posts along with Facebook, Twitter and many more!. 2. It also can manage multiple social networks, schedule posts, to increase our Traffic and engage our audiences. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] upload the media we want to post, type up our caption, an...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  PHP Marketing Platform 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  is a social media marketing platform that allows and helps us: 1. to easily auto post, schedule Instagram posts along with Facebook, Twitter and many more!. 2. It also can manage multiple social networks, schedule posts, to increase our Traffic and engage our audiences. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] upload the media we want to post, type up our caption, and use the handy calendar to decide when you&r...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We are in the process of testing our application called Remote by Journey. This application allow users to login as admins, import users via CSV into their organization, and allow those users to login using facial recognition. We are looking for regular testers in order to test out new features as well as finding bugs within the application. We already have a testing process documented, but we ar...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Chrome Extention: Odoo Product details importer for my E-commerce 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to build a chrome extension for my Droshipping website similar to "Oberlo" chrome extension which will be "Product scrapper" to import all the product information from specific given website and add it to local Odoo e-commerce database, including all the tags, images, categories and subcategories.. etc. different websites will be added later.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Chrome Extention: Product details importer for my E-commerce 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to build a chrome extension for my Droshipping website similar to "Oberlo" chrom extension which will be "Product scrapper" to import all the product information from specific given website and add it to local e-commerce database, including all the tags, images, categories and subcategories.. etc. different websites will be added later.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา