ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  156,976 import wiktionary xml dump งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Javascript Coed xml.?

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  A product consists of a microcontroller STM32F103VC which should be able to be programmed using its own programm...downloaded via SFTP. The newest binary file should always be programmed. The information about the newest binary file is stored in an XML file ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). After programming, a log entry is to be generated in another XML file ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]).

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  My website has 13500 products. - I have problems synchronizing inventory quantities with my supplier. - I have problems building the INDEX - I need also to check the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] variabiles Contact me ONLY if you are a prestashop expert. Thanks

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...Skills: Java, J2EE, JDBC, Angular JS , React JS Web development skills: HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery,Web Services, Responsive Design Development Tools and Frameworks: REST, XML, SOAP, Tomcat, Eclipse Database: SQL Server, MySQL, MSSQL (Stored Procedures, Functions, Replication, Triggers, etc) Testing tools: QTP (QuickTest Professional) Documentation

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  build a java programme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need a java programme which can receive XML file from port 80. my client will send me a file on my port and i want to receive it and save it in my system.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  writes text to a video file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to create a program that writes text to a video file. should be able to change the location of the text, the size of the text, the color, and the font. need to import a list of video files and specify an output folder. The quality of the output video needs to be discussed.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Woo Commerce - Export / Import Shipping Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're building a new Wordpress / Woo website to replace an old Wordpress / Woo site and the shipping tables, rules etc need exporting ...the old to the new. This includes all countries, all weights, all shipping zones, all classes etc. Pretty sure there will be a plugin or easy way to automate it and export/import the info, just need someone to do it.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  Concept sketch for 3D model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should have items like container ship, truck, cargo plane etc. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need someone who can sketch out some ideas

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Magento Expert for eBay Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Magento experts who can setup end to end process and...categories A.3 Differentiate products on basis of Brand, Price, Sub-categories, B. Integration of Magento with Ebay B.1 Prepare existing Magento platform compatible with Ebay B.2 Import Ebay products to Magento and complete integration. Interested may send their proposals. Regards,

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  create ajax drop down from xml 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to create this exactly: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Monubuilder 6 วัน left

  Semi basic 3D Modeler In a browser, ability to load (import) sketchup exportable files to create a stack on stones. Some stones will have default shapes to be able to brouse through, but with the given option of simple spline curves for no more than 3 edges. Models will have the option to “skin" (texture) based on an initial library, then user uploaded

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  CRM Import 6 วัน left

  Import a couple of Excel spreadsheets in Hubspot CRM

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Unpack a NAND File System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a NAND dump unpacked and repackaged with the appropriate images that accompany it.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a NAND dump unpacked and repackaged with the appropriate images that accompany it.

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...images of how I would like the home page to look, the top can have a single image or a slider. Most importantly we are starting from scratch new theme, new plugins etc, you can import what you want from the old site but I need to be able to update the site and not worry about any issues or plugins not working or site not loading. Now anyone can design a

  $761 (Avg Bid)
  $761 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Powershell script to merge XML files into single file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  What i have is multiple XML files accessible via a URL. These files have content that changes from time to time. I need a power shell script that can pull the XML files. merge them into a single file and put it. I would then schedule the power shell to run every so often to pull a new copy. Source1 = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Source2 = https://somethingelse

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...- course should cover product or service problem solutions, ways to implement them, and typical benchmarks. Content Creation - powerpoint slides, present and record audio, import slide images and convert to lesson videos. Delivery Platforms - use a simple cloud based eLearning system that can work on multiple types of devices. This allows for the

  $90 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We would like a wordpress solution developed that will connect to a third party Restful API and import all products, prices and variations. It must also interact with the API to pass over orders from our website (To the API). The API will also provide pricing, which must be imported as the base price, with options to EASILY add a percentage on top en-mass

  $776 (Avg Bid)
  $776 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  XML Parser Android 6 วัน left

  xml data parser android i have xml data.i want to parse.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Т З такое , Выгрузить обьявления на Яндекс Недвижимость фид xml Пройти модерацию , избежать бан. Проект примерно такой Зарегистрировать Личный кабинет на Яндекс Недвижимость Загрузить Обьявления с фида или сайта , с другого домена или на несколько кабинетов Пройти модерацию яндекса на валидность Обьявлений Дополнять новыми объявлениями через фид

  $1188 (Avg Bid)
  $1188 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have huge data to import into clients wordpress site. I like responsible person, not just technical. More details will be discussed in the interview Thanks

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  Hi, I am the student in Malaysia and first time as the freelancer and I'm do the small project based on these requirement in below: "We are an fruit importer in malaysia, dealing with hypermarket, fruit vendors and exporter. we would like to re-design our logo, with a hint of fruity color in the logo. Our full name is "Boon Kee Supply", know as BKS also. Green Blue and Grey ar...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  Need a video quiz educational app for students . Frontend almost completed with xml code . Need to add backend code . Video , quiz are main . App like toppr .

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Sales and Marketing in Africa 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Generate leads, cold calling, sales visits, import-export documentation, inspection, after sales service for different products

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon 3d model of a faucet 2 วัน left

  Hi everyone, I need this faucet modeled in 3d. Whoever provides the quality of the model as on the pictures and does it first wins the contest. For handover I...Whoever provides the quality of the model as on the pictures and does it first wins the contest. For handover I would prefer 3ds max + vray but 'm ok with whatever I can import to 3ds max.

  $35 (Avg Bid)
  UK or Europe Fashion dropship companies 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear ...based fashion companies that accept dropshipers and provide API or excel files daily. Please advice and let know if you have big companies that accept dropship and how we can import all data to my website! Again companies must be based UK or Europe. I look forward to hearing from you shortly. Please note that I'm using shopify. Many Thanks

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Customization of CS Cart Bulk Import 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Allow bulk import of destination url, order now button text, and remove the requirement for import of product code.

  $1149 (Avg Bid)
  $1149 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I want to work with one agent-based software which is based on java progra...examples. I want to change one of this examples based on my shapefile inputs and add some features to it with java programming. So, you should first install that software, import its example, substitute my inputs, change and add features to the code based on java programming.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am looking for a program which: 1) Allows me to import a standardised .txt file (attached) which has 6 columns of delimited data. 2) Presented the data in a table format. 3) Allow me to generate a basic PDF graph of each of the 6 columns. 4) Allow me to customise the X and Y axis of the 6 graphs with similar characteristics of what Excel can do (e

  $871 (Avg Bid)
  $871 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ~Mam 20 000 statycznych plików rss chcę z nich zrobić jeden serwis zarządzany WordPress Multisite Dla każdego rssa powinien być założony osobny blog w subdomenie Wszystkie zasoby graficzne powinny być zmigrowane (czyli jeśli w notce było zdjęcie z [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to jest ono ściągnięte do katalogu wordpressowego i w notce jest zmienione linkowanie tak żeby prowadziło do katalogu ...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  WPF Development 5 วัน left

  ...Stack: • WPF (Window Presentation Foundation) (>7) • Windows Application (>7) • Entity Framework, SQL LITE / Microsoft SQL Server (>7) • C#, C++, and .NET development (>7) • XML, JSON (>7) • Xamarin or UWP (>7) • WCF or WebAPI (>3) • Azure DevOps (>3) • Hands on Development experience using Universal Windows Platform (U...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...please tell me how to mass-produce it in other domain after completion of the site in the following way. Example of manual 1. Export this database file from old server, import to new server 2. Upload all files to new server 3. Change the 50th line of this file to ** 4. Done I adopt a proposal that can be made for under $ 300. The delivery date

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  PHP Application Using Laravel 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Folks, Looking to build admin application using Laravel and 3rd Party API integration. Core features requires as below. 1. Import data using CSV 2. Generate data into PDF and export into folder 3. Before generate PDF, get some information from 3rd party application using API and calculate number and mention on PDF 4. Store data into application

  $413 (Avg Bid)
  $413 การประมูลเฉลี่ย
  153 การประมูล
  Create payment page with multi selection cart items on WP site. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...selection from an hotels list page, linked to an "area" which will determine the extra cost for a tour for pick up-drop of. So basically, you will need to create a page to import hotel list, and hotel location, and I will set the extra fee for each area. See attached screen capture 6- ADULT, CHILD SELECTION (linked to a price list page for adult and

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Build an Android App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that do photo retouch, ability to import custom frame over photo from gallery. add text to photo and export in JPEG high resolution. with integrated AdMob and company Logo. I want all the project files. The App could be a mix of 2 apps " Adobe Photoshop Express" and "Adobe Photoshop Mix" in Details: User will import 1 or more photos from gallery or

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล
  Translation Bangladesh 5 วัน left

  We have android app with english language and xml format to be translate to Bangladesh

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...SOCIAL NETWORKS. 4.-KeyWORDS and Customized Descriptions per page: Inserting keywords per page for better positioning and searches. 5.-Dynamic creation of Web Map (sitemap) in .XML for improvement of SEO-POSITIONING 6.-MicroDatos-SCHEMA: It introduces within the code SCHEMA microdata, the search engines' Esparanto for its exponential improvement in its

  $1175 (Avg Bid)
  $1175 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  ...software using API) • User name • User password • User name • User email • Roles – Driver(only mobile access) / operator / Super user • create new accounts / edit accounts (import customers from ERP to be done at later date) • Customer code • Customer name • Customer Email • Address • Notes • Status Active / Disabled &...

  $876 (Avg Bid)
  $876 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I am needing a simple batch or powershell script that will check an xml and if it finds the text -32000 it will delete that xml. Attached is an example of the bad version of this xml file for testing. Environment: Windows 7

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Wordpress Designer 5 วัน left

  ...meticulous wordpress designer with good English available to work right now . Good sens of design is required. Need to be accomplished promptly, within 1.5 day. - Need to import 10 product - Need to add a sub-menu & link - Need to add 3 pages content using similar layout as available - Need to display promotions on shopping page Low priority, can

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  115 การประมูล
  Trophy icon Create a Profitable Shopify Store 5 วัน left

  ...bought that I need to have linked to my shopify store. What I Need: Complete Store Setup Niche Research Logo, Favicon, Premium Theme Domain + SSL Oberlo/Dropified App Setup Import products (Free Shipping, ePacket, Top Order, 4+ Ratings) Hot, Top Selling Products(Edit Title, Description & images) Policy Pages Sale Booster App Installation Abandoned Cart

  $30 (Avg Bid)

  ...Expertise in SQL / database technologies Know-how of object-oriented PHP programming concepts Basic Understanding of Javascript,HTML5,CSS Hands on knowledge of RESTful API, (JSON/XML Web Services) Should have good working knowledge of Linux and have knowledge of LAMP/WAMP setup and apache server Should have good analysis and debugging skills Should be able

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  PARSE JSON from HTML to ...functions to within the existing software. 1. Call URL to GET JSON data. 2. PARSE JSON into the correct existing ‘import’ database table columns. 3. Ensure all input data is correctly formatted You will be required to provide: 1. The functioning import modules and macros. 2. Demonstrate function within a live framework.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have 50 songs that I need transposed to my key using Band in a box. I would like full backing tracks in high audio resolution an...would like full backing tracks in high audio resolution and also vocal lead sheets - with chords and vocal melody in notation. I would like to keep the BIAB files so I can import them into BIAB and transpose them later.

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Experto en CodeIgniter 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesita una persona con tiempo, experta en CodeIgniter 3, que hable español, con conocimientos en Facturación Electrónica, XML, firmado, etc. Actualmente cuento con un software acabado, lo que necesito es cambiar la versión de facturación electrónica que está actualmente 4.2 por la 4.3 que comenzará a regir, es hacer los cambios neces...

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Design a small app using React + Heroku + Neo4j GrapheneDB 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...(interactivity) is explain here: https://docs.google.com/presentation/d/1eUXUMJ9g2wC2vY7YeFQTeKHeVQypyxabbDsTEZdGMYQ/edit#slide=id.p You also need to develop a script that will import the Nodes and Relation from a Google Spreasheet. (We already have this script working so you may need to tweak it a little. It took about 4h to write, so it's not very complexe

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  We are looking to add to our team, constant work and currently need over 600 products done. Will need to fill-out product meta information on spread sheet, along with copy and past google product categories. please see sample form attached along with notes at bottom of form

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...would like to present you Angel Trading ,one of the biggest auto company from Italy , here you can find the best auto at the best prices. Angel Trading is specialized in the import of luxury car from all Union European. Angel Trading offers you a wide range of luxury car products, construction vehicles, tractors, caravans and more. Visit the website

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...in Excel in wich I have details of the employees ID number - the salary amount - the corresponding month of the salary and other details. so I need that the program /app to import the Excel list mentiened above , then when the employe is goind to receive the salary cheque he needs to put his finger print in the biometric detector so the software Will

  $1127 (Avg Bid)
  $1127 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล