ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 indesign งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหา ฟรีแลนซ์รับเขียน template catalog ใน adobe indesign สินค้าเป็นประเภท ฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ช่าง สามารถแก้ไข ข้อมูล excel แล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล theme ที่ต้องการ เป็นแบบด้านล่างนี้

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  ออกแบบโบรชัวร์ หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบเมนูร้านอาหาร และร้านนวด ใช้โปรแกรม indesign

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  URGENT--Arabic Indesign Expert to mirror Annual Report 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an Arabic Indesign expert who can help us mirror a 120 pages annual report The project is urgent and need to start on it immediately The ideal candidate should have in-depth knowledge and lack of confusion in: - Adobe InDesign - Formatting for an Arabic content - Translation accuracy check - Mirror designing. Please note; this is an urgent project and would require a quick turnaround time. Only bid if you're able to meet this requirement.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Dynamic Product Price List Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled freelancer to develop a dynamic product price list in PDF format. Each product will include the product's code, name, description, and price. Some products will have photos but not all. K...when circumstances require.(Mainly for prices) - Hyperlink from Table of Contents Page to Product page - We will provide all Data in a word Document - We will provide all required images - Price List is approximately 80 A4 Pages - Attached is a PDF as a guide Ideal Skills: - Prior experience in graphic design and/or catalog creation. - Proficiency in design tools like Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark - Good organizational skills for effectively structuring the price listing. - Attention to details to ensure no errors in the product information. ...

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  ...updated on design trends, industry best practices, and emerging technologies to continuously elevate our brand identity and visual presence. Requirements: Proven experience as a Logo and Brand Designer, with a strong portfolio showcasing successful projects in branding, identity design, and visual communication. Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, and InDesign. Excellent creative and conceptual thinking skills, with a keen eye for detail and aesthetics. Strong understanding of branding principles, typography, color theory, and visual hierarchy. Here is a link to the companies IG and website that I want my companies logo and design to be similar to but obviously not match completely. - -

  $25 (Avg Bid)

  I'm seeking the creativity of a reputable graphic designer to create a captivating one-page flyer for my event. This task revolves around designing a flyer that would compellingly present the event's i...dates, and times. Key Project Details: * The flyer must be exquisitely designed to suit an elegant font style. * The design should be delivered in three formats: PDF, JPEG, and PNG. Ideal Skills: * Proven experience in graphic design, particularly in creating promotional materials * Excellent skills in typography and layout designs * Proficient in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Photoshop) Utilizing your unique creative acumen, you will help capture the essence of the event, fuel the anticipation and ensure all necessary details are ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  ...The book was originally created in InDesign and contains text, images, and some elements in foreign languages including Spanish and Arabic. When I tried to convert the book into an ePub format, the platform D2D rejected it, claiming it wasn't a "valid" ePub. The issues mentioned were HTML errors, issues with the inclusion of foreign words, and a supposedly "empty" table of contents, though it appears functional to me. I am looking for someone with the following qualifications: - Proficiency in ePub development and debugging - Experience working with InDesign files - Understanding of HTML-related issues in ePub files - Knowledge of or experience with foreign languages, specifically Spanish and Arabic, is a plus. I do have the origin...

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  20 คำเสนอราคา
  ePub Book Error Debug and Fix 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A 376-page book, fixed-format text and images. D2D says it’s not a “valid” ePub, has foreign word direction-reversal problems, though made in Indesign. D2D says TOC is "empty" though it works in Apple's e-reader. D2D points to html and other issues.

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented graphic designer to help bring my 25-page cookbook to life. The scope of the project involves: - Establishing a simple layout in Adobe InDesign. I'm not looking for anything complex, so basic knowledge and working expertise of Adobe InDesign will suffice. But do pay attention to the finer design details with a focus on readability and aesthetic appeal. - Incorporating bold and eye-catching designs. I want each page to resonate with vivacity as much as the results of each featured recipe. Do you have an eye for bold colour palettes and striking visuals? Your creative flair is crucial here. - Sourcing photos for each food item featured in the cookbook. I don't have ready images, so your role will involve finding matching high-quality phot...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented Illustrator who can create graphic illustrations of a rented room using Adobe Photoshop, before transferring the design to InDesign. Here's what is needed: - Expertise in Adobe Photoshop and InDesign is necessary. - Focus would be on incorporating detailed and attractive graphical illustrations of the rented room. - Design style should ideally be minimalistic yet engaging, with the ability to enhance viewer interest and convey room details effectively. - Images should form an integral part of the design. Successful completion of this project may open doors to long-term collaborations. If this sounds like your cup of tea, please feel free to bid. Thank you.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Brochure Design for My Interior design company 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...This project is specifically for advertising purposes and needs a unique and impactful design. The ideal freelancer should have: - Extensive experience in print design. - A strong portfolio showcasing their skills and creativity in the layout and composition. - Previous work experience creating advertising material. - Proficiency in using graphic design software such as Adobe Illustrator or InDesign. - An understanding of advertising strategies and how design plays a part in successful campaigns. This project requires a concise, wordmark style design that is both visually engaging and promotes the message of the advertisement. The designer I am seeking needs to have an excellent understanding of kerning, leading, and typography as these are crucial components of a strong wordm...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...quality feel of the brand. Key Requirements: Size: Catalogue is 290h x 205w and spine is 7mm thick. Book is perfect bound. I am looking for design for outside of cover only. Please prepare renders/presentations and visual design images that we can put to the board for approval and sign off prior to completion and supply of files. 2 to 3 ideas welcome. Final artwork please provide as Adobe Indesign file with any text graphics also provide as AI. - Experience with photographic design: The end product will be a visually stunning cover for our 160pg book. In the past we have had a very clean simple white cover with black and silver text and company logo, we want to make the 25 year edition a bit glitzy with use of foils or effects to make it stand out whilst maintaining the cor...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented designer who can help create a 20 page A4 report that will form one of our key marketing assets. ...readability of the report. - Ideally, we would like the project completing in MS Powerpoint so we are able to tweak it at a later date. Key Skills & Experiences: - Proven graphic design experience, report design is a plus. - Excellent skills in creating infographics. - Understanding or experience in our industry would be a definite advantage. - Proficiency in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Photoshop etc.) The ideal candidate should be willing to work collaboratively, offering drafts and revisions as necessary, and open to feedback at all project stages. This opportunity could lead to further projects in the future fo...

  $424 (Avg Bid)
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา

  I am seeking professional help to design a printed catalogue geared toward businesses. The primary purpose of the catalogue will be to showcase...product display. - Optimize the design to appeal to the business sector audience. - Ensure all graphical elements align with the company's branding strategy. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of designing printed catalogues for a business-targeted audience. - Strong graphic designing skills with attention to minute details. - Proficient in using design software such as Adobe InDesign, Illustrator, or CorelDraw. - A keen understanding of market trends, particularly within the B2B sector. - Exceptional creativity with an eye for aesthetics. Your expertise will play a key role in determining the look and feel of our pr...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Landing Page Designer 4 วัน left

  ...to analyze the performance of different design elements and iterate accordingly. - Stay updated with the latest design trends, tools, and technologies to continuously improve the effectiveness of our landing page. Requirements: - Proven experience as a Landing Page Designer or similar role. - Proficiency in design and creative software, such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). - Strong understanding of web and mobile design principles. - Solid knowledge of landing page design best practices and conversion optimization techniques. - Ability to deliver high-quality designs within tight deadlines. - Excellent communication and collaboration skills to effectively work with cross-functional teams. Preferred Skills: - Experience in designing landing pa...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  ...and message are fundamental. • While I don't have specific colors or design elements in mind, I'm looking for someone with an intuitive sense of color and design to guide and suggest ideas. Ideal Candidate: Must possess graphic design skills with a strong portfolio, able to effectively communicate design ideas, and have proficiency in Adobe Creative Suite, most importantly in Illustrator and InDesign. Experience in logo and brochure design is critical, as well as a deep understanding of branding. Please provide a portfolio or examples of your previous work with your bid. I'm excited for us to collaborate and bring my brand to life in a refreshing and engaging way!...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Islamic Education Marksheet Creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional who can design Islamic Education marksheet for our school. We are particularly interested in a marksheet that documents grades in Aalimiyat. Key requirements include: - Expertise in educational document designs - Ability ...regular academic grading sheet. - The Grade section needs to be customized to document Aalimiyat. Successful candidates should have: - Proven experience in educational document creation and design - Excellent ability to understand and implement detailed project requirements - Superior knowledge in Islamic Education - Proficient in utilizing design software such as Photoshop, Illustrator, and InDesign An understanding of Islamic Education and Field is a plus, as the objective is to align the marksheet with our current teachin...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...a talented Graphic Designer for a full-time job. About the Job: The role involves creating a diverse set of designs which will be used across a broad spectrum of industries. I am particularly looking for someone who excels at graphic design. Skills and Experience: - Exceptional ability and experience with graphic design - Adept in Adobe Creative Suite, including Illustrator, Photoshop, and InDesign - Excellent attention to detail - Ability to multitask and meet tight deadlines - Proven creative problem-solving abilities - Prior experience in a Graphic Design role is highly preferred The ideal candidate will have a keen eye for aesthetics and be able to deliver innovative and creative ideas. Candidates should demonstrate their knowledge and experience in graphic design in the...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Typography Information Display Poster Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a creative and skilled graphic designer who is proficient in Adobe InDesign to design a poster for my project. Here's what's required: • The core purpose of the poster is to display informative content about typography. • I already have some content, but I need your expertise to refine, enhance, and visually present it effectively on the poster. • I value clear, engaging, and aesthetically pleasing design. Therefore, a solid understanding of typography theory, layout principles, and graphic design is required. • Finally, please be ready to accept feedback and make revisions if necessary. If you can bring my typography showcase to life through intelligent design, I’d love to hear from you.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Visually Stunning Travel Ebook Creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...engaging ebooks, which a lot of small graphical elements. Experience in travel-related ebooks is a big bonus if the style of previous examples resonates well. - Willing to write captivating messages and informative texts on certain Point of Interest in the ebook, doing some research yourself based on pointers - Proficiency in design platforms that are equipped to handle ebook design (eg. Adobe InDesign) - Proficiency in photo enhancement tools to make them in the same visual style overall (eg. Adobe Lightroom) - The designer should have a keen eye for design, layout arrangements and typography to make the ebook attractive, yet simple to read. In your proposal, please provide a brief summary of your ebook design experience, and include samples of ebooks or other digital publicati...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced and creative graphic designer to craft an attractive flyer which will capture the attention of the general public, advertising puppies for sale. - You w...indicating that there are puppies for sale. - photos and text will be supplied. Ideal Skills: - Proven expertise in flyer design. - Ability to create engaging, high-impact graphics. - Proficiency in designing print-ready graphics. - Experience in advertising or pet-related designs would be an asset. - High level of creativity and originality. - Proficient in Adobe Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign). With your help, I hope to reach and attract potential buyers who are interested in purchasing a puppy. Showcase your talent and let's create an engaging flyer that appeals to our audience...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  ...mobile application and our website. The digital catalog should mirror our physical catalog in terms of design and usability, but additionally, offer user-friendly, interactive features. The ideal freelancer for this job would be: - A graphic designer with experience in product listing, catalog creation and print design. - Proficient in using graphic design software such as Adobe Illustrator or InDesign. - An app or website developer who can integrate the catalog onto both our app and website. Knowledge of app development, web design and coding skills would be advantageous. - Detail-oriented with excellent project management skills to ensure both the print and digital catalog align. Please bid with a portfolio of similar work you've done before, plus an estimated timeline...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented graphic designer to help bring my 25-page cookbook to life. The scope of the project involves: - Establishing a simple layout in Adobe InDesign. I'm not looking for anything complex, so basic knowledge and working expertise of Adobe InDesign will suffice. But do pay attention to the finer design details with a focus on readability and aesthetic appeal. - Incorporating bold and eye-catching designs. I want each page to resonate with vivacity as much as the results of each featured recipe. Do you have an eye for bold colour palettes and striking visuals? Your creative flair is crucial here. - Sourcing photos for each food item featured in the cookbook. I don't have ready images, so your role will involve finding matching high-quality phot...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  project Just design something about the rented room on adobe photoshop then transfer it to indesign and work on it Design Specifics: - I need the design first done in Adobe Photoshop. After, I need the project transferred to InDesign for final touches. - The design style should be modern. I'm all for sleek lines, smooth graphics, and a clean layout. Content Details: - I want the flyer to focus mainly on the room's features. Make sure to depict these in detail and visually, highlighting its appeal. Ideal Candidate: - Has proven experience in designing flyers - Familiar with Adobe Photoshop and InDesign - Has a knack for modern design styles - Can effectively integrate detailed information visually.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Creative Business Card Design 18 ชั่วโมง left

  ...an innovative and talented designer to help develop a business card. Open to creativity for color schemes and branding, your task will be to create a design that emulates our marketing firm's ethos. The final files should be in InDesign format. Key requirements include: - Use of Contact Information, Job Title, QR Code - Display social media icons for LinkedIn, Twitter, Facebook, and YouTube - Incorporation of our website, Ideally, you will have proven experience in graphic design, specifically business card design. Familiarity with Adobe InDesign is a must for the delivery of final files. Creativity, innovation, and an eye for detail will be highly valued for this project. Here is a link to the digital assets (logo, sample card, etc)

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a talented designer to create a captivating travel brochure, spotlighting options in proximity to the University at Buffalo. Your task will primarily revolve around hotel recommendations. It's crucial to choose hotels based on online ratings to ensure that we feature good options for our readers. here are some hotel recommendations to include in ...University at Buffalo. - Use the color and text style guidelines found here Ideal Skills and Experience: - Experience designing brochures - Ability to conduct basic open source research - Familiarity with Buffalo NY or ability to rapidly familiarize topographically and make logical deductions - Proficient in graphic design tools (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop).

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  As a business owner, I'm seeking a pro...objective of this project is to enhance the overall visual appeal of my business with a focus on elegance and sophistication. It's not merely about creating individual visuals, but about threading a cohesive, visually stunning narrative across different mediums and platforms. Ideal Skills and Experience: - Proven graphic design experience - Proficiency in Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) - Strong visual composition skills - Knowledge of social media trends - Ability to conceptualize elegant and sophisticated designs - Good communication skills for understanding project needs and presenting ideas effectively. Qualified candidates, particularly those with a background in creating elegant and sophisticated designs, ar...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am in urgent need of a seasoned and proficient Adobe InDesign 2024 user to help me with some editing and copy paste tasks. I am looking for someone who uses Adobe InDesign 2024 Version, I would love to hear from you!

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  As the visionary behind a fresh, modern, product-centric brochure, your sole focus will be on translating the unique featu...eye-catching, and consumer-friendly. Key tasks: - Devise and execute a modern design layout for our product brochure - Creatively include product information to entice potential customers Relevant skills: - Proven experience in brochure design, preferably within the product sector - An understanding of modern design aesthetics - Superior command over design softwares like Adobe Illustrator, InDesign, or similar. You'll play a pivotal role in showcasing our product to consumers, making your expertise in creating influential, product-relevant brochures absolutely essential. Partner with us to create a brochure that's as innovative and captiva...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...be experienced in digital brochure design and be able to produce files that are ready for professional printing if necessary. Ideal skills for the job: - Graphic design with strong focus on layout and typography - Experience with tri-fold brochure design - Ability to distill complex information into easy-to-understand visuals - Proficiency with design software (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, etc.) - Proven track record of designing professional-grade brochures. We encourage design professionals who meet the above criteria and have a clear understanding of the requirements to bid. Let's join hands to create an outstanding informational brochure for our project!...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Extensive Furniture PDF Catalogue Creation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a compelling PDF catalogue for my extensive furniture range. With more than 50 pages expected, this challengin...pages expected, this challenging project requires a sharp eye for design, exceptional layout skills, and a creative approach to showcasing products appealingly. Preferred skills and experience: - Proven experience in catalogue design, preferably within the furniture industry. - Ability to generate engaging, marketable content. - Proficiency in using Adobe Suite, particularly Illustrator and InDesign. As you apply, showcase your past comparable work as a part of the application. This will be a key determinant in the selection process. Rest assured, this could be a stepping stone to future, equally exciting design challenges. Looking forward to your i...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...Come up with a visually appealing, concise, and clean design that conveys our product/service offerings effectively. - Maintain open and consistent communication to timely address any revisions or changes based on feedback. Skills and Experience Required: - Proven record in graphic design, particularly in creating effective promotional materials. - Proficiency with design software such as Adobe InDesign, Photoshop, or similar. - Strong understanding of modern, minimalistic design principles. - Experience in marketing to professionals in the stipulated age range. - A good understanding of color psychology and typography suited to the intended audience. Your creativity, attention to detail, and understanding of our target audience will be vital for the success of this project. Pr...

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...honesty in marketing. **Content focus:** - The benefits and ingredients of the supplement should be prominently featured and articulated in easy-to-understand language. - Important details on the supplement's indications for use should also be included. **Skills and experience requirements:** - The ideal freelancer for this project should demonstrate proficiency in design software such as Adobe InDesign or Illustrator. - Experience in designing marketing materials for health or wellness products is a plus. - Knowledge in nutritional science, while not a requirement, is beneficial to convey the science-based facts about the dietary supplement accurately. The brochure will be used by our employees to give a quick sales pitch to healthcare providers on when and why to prescr...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Wine List Print Design 2 วัน left

  Hello, Looking for an experienced print design specialist that can work on InDesign or other similar software, to help with various wine list / flyer / card designs that keep popping up. Thanks.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Print Catalogue Product Detail Revision 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a detailed update on my print catalogue. The focus will be on revising product descriptions and updating product images. The catalogue in its current form exists as a print copy, therefore directly editable formats may be limited. This assignment requires: - Experience in print catalogue design - Proficiency in design software like Adobe InDesign - Attention to detail since the nature of the project involves revising product specific information - Expertise in creating/editing high-resolution product images - An understanding of product marketing and ability to craft compelling product descriptions To support this task, you may have to convert the catalogue into a more flexible format while increasing the quality. I'm looking for a professional, meticulous individual w...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  High-Resolution Image Embedding in InDesign 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in the market for a veteran freelancer who has extensive experience embedding images into InDesign files. - The task is to embed images into an InDesign file, which should be in the clearest possible format. - Images should be of high resolution (300 DPI), resulting in a premium visual experience without any loss of quality. - A solid background in Adobe InDesign is a must, along with keen attention to detail to preserve the quality of the images. - Experience with image formats and understanding of resolution will also come in handy for this job. Your duty is simple yet vital: ensure the embedded images come out clear and crisp, preserving the quality as per the set requirements.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Simple Map Colouring Task 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a person with sound InDesign skills to aid me in a personal project. The task involves colouring three different maps, using a simple, basic layout consisting of a few details. Here is what you'll work on: - Adding colours to three maps on Adobe InDesign. - Making sure each map is clearly differentiated with colour. - Ensuring that the job is done cleanly with attention to detail, even though the maps are basic. Ideal skills: - Exceptional knowledge of Adobe InDesign - Experience in colouring or designing maps would be considered a plus - Good eye for detail Previous experience in working with maps is not a must, but if you have done similar projects before, feel free to show me your previous works. I am looking forward to working with you...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Modern Map Design in InDesign 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced designer well-versed with Adobe InDesign to assist in adjusting the colors and styles of a map to create a final product that communicates a sense of minimalistic modernity through its design. Key tasks for this project: - Adjusting colors to embody a minimalistic and modern aesthetic. - Styling of the map to resonate with the aforementioned aesthetic. Furthermore, the map needs to be simplified to only display major landmarks without detracting from its comprehensibility. The freelancer will need to have a knack for transforming complex data into understandable visual content. The ideal freelancer for this job will have: - Proven experience with Adobe InDesign, particularly in map design. - Skills in crafting minimalist and modern aesthet...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...for a skilled and experienced freelancer to help me convert a PDF file into an Adobe InDesign file. The PDF I need converted contains both text and images. The specifications of the project include: * Prioritizing the conversion of the textual content while also including the images. Your skills should include close attention to detail in maintaining the integrity of the text during conversion. * Making the converted text in the InDesign file fully editable. You should be proficient in Adobe InDesign for this, and also understand how to make the text editable without changing its formatting or style. Ideal Candidate: The perfect candidate for this job should have demonstrable experience with Adobe InDesign, preferably with a portfolio featuring similar pro...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  Looking for a skilled individual to edit an existing map layout in Adobe InDesign. The project will focus predominantly on color and font modifications. Here's a bit more about what that entails: - Changing current colors on the map: We're looking to inject some unique colors into the map to add a bit more personality, based on a predefined colour palette. Skills & Experience: - Proven experience with Adobe InDesign, especially experienced in map editing. - Excellent understanding of color schemes and typography. - Strong attention to detail for ensuring alignment and consistency across the map. - Good aesthetic sense to present a visually attractive result following our preferred color scheme. Looking forward to some great applications!

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  "INDESIGN Abstract Map Colouring Expert Needed LATIN AMERICA" 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an individual who values visual presentation, I'm urgently seeking an InDesign expert from Latin America, preferably one who's proficient in abstract-style map colouring. The created map would serve as an integral part of a presentation I'm preparing. In more detail, the role involves: - Interpreting and executing abstract map colouring - Demonstrating proficiency in InDesign - Completing the project within a set deadline The ideal freelancer for this project should: - Have an eye for abstract detail. - Be adept in using Adobe InDesign. - Possess a strong work ethic, punctuality, and reliability to ensure the project is completed before the deadline. - Have a proven track record of similar assignments. You'll be more favorably considered ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Small Town Map Colouring in InDesign 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelancer skilled in InDesign to assist with the creation of small town maps. Key Responsibilities: - Developing detailed maps with focused inclusion of streets, roads, and key landmarks. - Maps should be designed with precision and a keen eye for topographic representation. Final Deliverables: - All final deliverables should be in high-quality PDF format. Skills and Experience: - Expert proficiency in Adobe InDesign is a must, with a strong focus on spatial layout and design. - Experience in cartography or related field would be beneficial. - Attention to detail and a thorough understanding of map elements will be key to success in this project. - Must have excellent graphic design skills, and a creative approach to envisioning and portraying urb...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Indesign Specialist for Small Area Maps 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently in need of an Adobe Indesign expert who can assist me with some mapping work. We are to work together on creating detailed maps for a specific small quarter/town. This role needs you to use your creativity in painting these maps in Indesign, make them detailed, easily understandable but not losing their aesthetic value. The ideal candidate should: - Have extensive skill and experience in using Adobe InDesign specifically. - Have a solid background in map creation or related tasks. - Be able to work promptly and efficiently as the need for these maps is pretty imminent. - Be detail-oriented to provide reliable maps. Please provide samples of your previous works that are similar to this project. Looking forward to meeting a passionate individua...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I am looking for an outs...for all the design tasks mentioned which I expect to be followed diligently. However, I value innovative ideas and input that can enhance the designs and make them more appealing to the target audience. You are therefore, encouraged to integrate your expertise and creativity into the job. Ideal Skills And Experience: - Proficiency in Adobe Creative Suite including Photoshop, Illustrator, and InDesign. - Strong portfolio showcasing a wide range of graphic design skills. - Excellent communication skills to understand my ideas and translate them into compelling designs. - Ability to work with minimal supervision and meet deadlines. If you’re a creative thinker with a keen eye for detail and able to deliver high-quality design projects, I’d love...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...designer to convert an Adobe PDF into an eBook format that I plan to use on my website. The design of the eBook should reflect the existing PDF without any modifications. Key Requirements: - Experience with Adobe InDesign and eBook creation. - Strong attention to detail to ensure the accuracy of the design. The existing Adobe PDF contains hyperlinks which must also be included in the eBook. Please ensure that these are fully functioning in the final product. Your proposal should include a confirmation that you can handle the hyperlink integration. Ideal Skills: - Adobe InDesign expertise - eBook design - Understanding of hyperlink incorporation in the eBook when you respond to this project, please include the phrase "I like pizza". Otherwise I'll know ...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Creative College Brochure Design 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...admission prospectus. - The project's crux is about rendering a visually enticing overview of our educational institution which will attract prospective students. - The brochure should reflect the vibrancy of college life and the academic and extracurricular opportunities we provide. Ideal Skills: - Excellent proficiency in working with different graphic design softwares like Adobe Illustrator, InDesign etc. - Strong portfolio in brochure design, preferably with experience in creating educational brochures. - Creative mindset with the ability to interpret and translate our vision into an appealing design. - Strong comprehension of color theory and good aesthetic sense. - Excellent communication skills to effectively collaborate on this project. Experience: - Past exp...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Professional Website to Boost Leads and Sales 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Position: Design Specialist Role Overview: As a Design Speciali...expertise. Contribute to a positive and collaborative team environment, sharing ideas, providing constructive feedback, and supporting fellow team members. Qualifications: Passion for design and a genuine love for the creative process. Strong portfolio showcasing a range of design projects across various mediums. Proficiency in design software such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), Sketch, Figma, etc. Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to effectively collaborate with clients and team members. Attention to detail and a commitment to delivering exceptional quality in every project. Ability to thrive in a fast-paced environment and manage multiple projects simul...

  $695 (Avg Bid)
  $695 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา
  Eye-Catching Self-Help Book Cover Design 22 ชั่วโมง left

  I'm looking for a talented graphic designer to bring my self-help book to life with a vibrant and engaging cover. The cover should embody the essence of mystery, romance, and adventure while reflecting ...reflecting the book's main theme of finding happiness. The design must be fun. Key elements to be incorporated are: - An image of a woman, upside down, attempting to change a light bulb on a hanging light. - Effectively use colors and design techniques to convey the story's mood. Expertise required: - Strong graphic design skills - Proficiency in design software (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign) - Experience in book cover design, especially within self-help genre - Ability to interpret and depict complex themes visually - Excellent communication and willi...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน indesign ชั้นนำ