ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 indonesian translator งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I need an expert digital translator fluent in both Algerian dialect and Standard Arabic. Your assignment involves developing a translation system. Below are the necessary details you should be familiar with before bidding: • Translation Focus: The translation should be from the Algerian dialect to Standard Arabic. • Level of Dialect Variation: The dialect should handle daily common expressions in the Algerian dialect. • Communication Modes: This system should be able to translate both spoken and written Algerian dialect into Standard Arabic. You should possess a strong familiarity with Arabic dialects, a robust background in programming and AI, and, ideally, experience in designing translation software. It's critical you grasp the nuances of both dialect and ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  English to Spanish Technical Manual Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled translator to convert technical manuals from English to Spanish. Your work will directly impact the comprehension of our products by Spanish-speaking customers. Requirements: - Proficiency in both English and Spanish - Previous experience translating technical documents - Understanding of both technical terminology and the ability to convey complex ideas clearly in Spanish. Please share relevant experience and provide a quote.

  $1550 (Avg Bid)
  $1550 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled translator to convert a series of legal documents from Farsi and Pashto into English. Key Requirements: - Translate legal documents from Farsi and Pashto to English - Ensure accuracy and precision in translation - No certification is required Ideal Skills: - Proficiency in Farsi, Pashto, and English - Experience in translating legal documents - Attention to detail and accuracy Thank you for considering this project.

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Armenian to English Translator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Armenian to English Translator Required for translation

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  On-Site Arabic Translator Needed in Saudi Arabia 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a professional and fluent Arabic speaker who resides in Saudi Arabia to provide on-site translation services from June 3rd to June 6th.

  $16 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled translator who can convert English website content into Spanish. The aim is to make the text accessible and engaging for a Spanish speaking audience. Key Requirements: - Proficient in both English and Spanish - Prior experience in website content translation - Understanding of the respective cultures and idioms - Ability to maintain the original intent and tone of the content Your main goal is to ensure that the translated website content is not only grammatically correct but also captures the essence and style of the original text. Experience with SEO and content localization will be considered a big plus.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  English to German Translation -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a German native translator who can assist me to translate my book that contains 30k words. I need the project done within 7-10 days. I'm willing to pay high rate but I require quality work within the timeframe that I mentioned. I look forward to hearing from you

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled translator to convert technical documents from English to Spanish. The project entails: - Translation: You will be tasked with accurately translating a substantial volume of English technical content to Spanish. - Precision: It's crucial that the translated text is precise and maintains the technical jargon specific to the industry. - Timeliness: A prompt turnaround is vital, so I'm looking for someone who can complete the task swiftly without compromising quality. The ideal candidate should have: - Proven experience in translation, specifically in the technical field. - Native-level proficiency in both English and Spanish. - A keen eye for detail and accuracy. - Excellent time-management skills to meet the project's requirements.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm in need of a meticulous and skilled translator to convert a series of documents from English to Urdu, Hindi, and Bangla. The translations are intended for the general public. Key Requirements: - Expertise in Urdu, Hindi, and Bangla languages - Proficient in English - Previous experience in document translation - Able to manually translate documents with great attention to detail - Experience with translating documents from Word and PDF formats The document to be translated is extensive, so I'm looking for a professional who is both efficient and accurate in their work. A good understanding of the culture and nuances of the target languages is also highly desirable. A keen eye for detail and a sense of professionalism are essential. No tools, it has to be manual and ...

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Multilingual Document Translation for Public Use 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a meticulous and skilled translator to convert a series of documents from English to Urdu, Hindi, and Bangla. The translations are intended for the general public. Key Requirements: - Expertise in Urdu, Hindi, and Bangla languages - Proficient in English - Previous experience in document translation - Able to manually translate documents with great attention to detail - Experience with translating documents from Word and PDF formats The document to be translated is extensive, so I'm looking for a professional who is both efficient and accurate in their work. A good understanding of the culture and nuances of the target languages is also highly desirable. A keen eye for detail and a sense of professionalism are essential. No tools, it has to be manual and ...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Book Formatting Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have two books in English. One book is around 150 pages and another book is around 100 pages. I have translated into Italian. But my translator having trouble to format it. I have translated version of Italian. I need someone who can replace my English words by Italian words. Note: I prefer Italian spaker but not needed.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Italian and Turkish Legal Translator Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  İş İlanı: Freelance İtalyanca ve Türkçe Çevirmenler Aranıyor Şirketimiz, İtalyanca ve Türkçe dillerinde yetkin, noter onaylı çeviri hizmeti sunacak freelance çevirmenler arıyor. Proje detayları aşağıdaki gibidir: Görevler: İtalyanca metinleri Türkçe'ye, Türkçe metinleri İtalyanca'ya doğru ve anlamlı bir şekilde çevirmek. Gerekli durumlarda çevirilerin noter onayını sağlamak. Gereksinimler: İleri düzeyde İtalyanca ve Türkçe dil bilgisi. Noter onaylı çeviri yapma yetkisine sahip olmak. Çeviri deneyimi ve referansları tercih sebebidir. İletişim becerileri ve takım çalışmasına yatkınlık. Nasıl Başvurulur: İlgilenen adayların, CV'leri ve referansları i...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Looking for a professional translator to help with translating Vietnamese text documents to English on a long-term basis. Key Requirements: - Translation of text documents only - No specific word count provided - Good understanding of Vietnamese and English language - Experience in translation work is preferred Please note that the complexity of the documents' vocabulary is not provided, so a good overall understanding of both languages is crucial. This could be a great opportunity for a translator looking for a steady stream of work.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Georgian Translation Assistance Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled Georgian translator to assist in translating a document. File is in Georgian and need English translation. Native Georgian translator is required.

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  29 คำเสนอราคา
  Personal Biography Translation: English to Greek 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional translator to translate my personal biography from English to Greek. The purpose of this translation is for personal use. Requirements: - Translation quality should be at a professional publication level. This means that the translation should be of high quality and suitable for reading by a wide audience in Greek. - The translation should include cultural adaptations to Greek culture. This means that the translator should be able to understand both the English and Greek cultures and adapt the text so that it's culturally appropriate for Greek readers. This is important to maintain the tone and message of the original biography. -377 pages of text (102 pages of photos, negligible translation) Ideal Skills and Experience: - Proven ex...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I need a skilled linguist with fluency in both English and Norwegian to proofread a legal document of 1000-5000 words. - The ideal candidate should have experience with legal terminology and translation within the legal field. - The proofreading should en...document of 1000-5000 words. - The ideal candidate should have experience with legal terminology and translation within the legal field. - The proofreading should ensure that the tone of the document remains professional. - Attention to detail and knowledge of both languages is crucial to identify and correct any errors. - The document itself is of a legal nature, so it is important that the translator is fluent in legal terminology in both English and Norwegian. Please note that this is not a translation job, just a proofrea...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Ukrainian Content Reviewer/Translator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Greeting from Freelancer.com One of our enterprise client actively looking for a Ukrainian content reviewer/translator to evaluate the provided images and make necessary corrections for an ecommerce website. Requirement : - We are looking for a freelancer who can start immediately and complete the project within 20 hours of assignment. - The freelancer should also be prepared to make any necessary corrections. *****Successful completion of this project will place the freelancer on our priority list, ensuring they are contacted first on our upcoming projects.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Armenian to English Translator Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Armenian to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm in search of a talented translator who can translate my creative stories and articles from English to Hindi. The primary purpose of this translation is for web content, so I'm looking for someone with experience in adapting creative works for an online audience. Ideal skills and experience: - Proficient in both Hindi and English with a keen sense of creativity. - Prior experience translating creative content, such as stories or articles. - Awareness of web content best practices, SEO and how to adapt the translation accordingly.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Translator -- 2 4 วัน left

  I am a translator of 8 foreign languages. English German Italian Spanish Greek Turkish Arabic French. I finished my studies in foreign languages, I worked for a long time as a translator. If you have projects to translate into the above languages, write me a message and I will be ready, and moreover it will be a pleasure to work together.

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Translator 4 วัน left

  I am a translator of 8 foreign languages. English German Italian Spanish Greek Turkish Arabic French. I finished my studies in foreign languages, I worked for a long time as a translator. If you have projects to translate into the above languages, write me a message and I will be ready, and moreover it will be a pleasure to work together.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  WordPress Expert for affiliate 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello We are currently looking for a WordPress expert. I am currently trying to create a travel affiliate website, and the requirements are as follows. Hotel + Flight+ Cab+ Tours+ Car Rental + Bus and Train + SEO, Live Chat, Translator + Logo +auto blog I have $40 budget now. (Please enter “tvw” to check whether it is a bot)

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Italian translator for an undisclosed project. The document's word count and industry will be revealed upon acceptance.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Multi-Language Translation Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional translator to translate a document of 1,000 - 5,000 words from English to Spanish and French. Key Requirements: - Fluency in English, Spanish, and French - Proven experience in translation - Attention to detail and accuracy It's an advantage if you have experience in technical documentation, website content, or marketing materials, as these will help with the translation process. Please share samples of your previous work in your proposal.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา
  Residential Property Sale Japanese Translation หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled Japanese translator for a residential property sale meeting. The translator will be required to translate during the meeting. This project requires both verbal and written communication skills in both languages. - Ideal Skills: Japanese language proficiency, understanding of real estate terms, experience in translating legal documents. This translator's role would be critical as they'd bridge the communication gap between all parties involved in the property disposition. Prior experience in real estate meetings, specifically in selling residential properties, will be highly appreciated.

  $29 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need a professional translator to convert a less than 4 pages long document from Danish to English. I need this in word format, this is an urgent job to do so please apply only if your are available for work now.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Tamil to Telugu Manual Translator - Remote Work 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking 100% manual translator only. Looking to translate from tamil video to Telugu word document Candidate telugu fluency is mandatory. Translation should be spoken telugu, Not Bookish language Script can be in telugu or in English font But long term job

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need a skilled translator to convert several mystery short stories from Russian to English. - The original stories are in Russian, and I am looking for a professional who excels in the nuances of the Russian language and can accurately convey the writing style of the texts in English. - An ideal candidate should be well-versed in translating fictions, in particular, to ensure that the suspense and intrigue of these stories are maintained. - The translated stories should be delivered individually per story. PLEASE NOT TO USE AI - I WILL FIND IT OUT ANYWAY

  $255 (Avg Bid)
  NDA
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  English Verbal Conversation Translator 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled and experienced translator to help me with translating English verbal conversations. The ideal candidate needs to be fluent in English and must possess a deep understanding of the language nuances. Key Requirements: - Source Language: English - Target Language: English - Subject Matter: Verbal conversation - Knowledge of industry terms and jargon Your responsibilities will include: - Translating verbal conversations from English to English - Ensuring the translated content retains the original meaning, style, and tone - Proficiently handling industry-specific terms Your prior experience in translation, especially in handling conversational English, is highly desirable. Your ability to accurately convey the context and emotions of the verbal communi...

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  English/Chinese Translator and Selling on AliExpress 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelancer with the ability to translate English to Chinese (and vice versa) and experience in selling products on AliExpress in China. AliExpress uses two logistic models to handle shipments for sellers on the platform. The models are: (i) Fulfillment by a Seller (FBS) and (ii) Fulfillment by AliExpress (FBA). FBA is when an AliExpress Seller sends products from its factory/warehouse to an AliExpress warehouse, where AliExpress then handles the Order Fulfillment and Shipping. Shipping is done via Cainiao. Source: We want to make use of FBA. This may mean that we need to start a shop on AliExpress which we will link with our Shopify store-front. We will send our products from the factory (Guangdong Province) directly to an AliExpress Warehouse in Guangdong. When w...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled translator to convert a German textbook on Fourier Analysis to English. It's vital that the document is translated with an intermediate understanding of mathematical terms. The final document should be in LaTeX. Requirements: - Translation: I need the remaining 332 pages of the textbook to be translated accurately and diligently. - LaTeX Editing: The translated document must be professionally formatted using LaTeX. Ideal Freelancer: - Fluent in both German and English. - Proficient in mathematical terminology. - Familiar with engineering applications of Fourier Analysis. - Experience with LaTeX. Please provide a quote for the project and its costs. I will share further details upon contact. Thank you.

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  English to Zulu & Xhosa Translation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional translator who can help me translate a short abstract from English to Zulu and Xhosa. The content is about 160 words, and I am looking for a formal tone in both translations. Please, no google or GPT translation. Key Requirements: - Translate a short abstract from English to both Zulu and Xhosa - Ensure the translation is formal in tone - Maintain the original meaning and style of the text -This is a biblical and church text; you need to be familiar with the terminology. Ideal Freelancer: - Native speaker of Zulu and Xhosa - Proven experience in translation, especially in formal contexts - An understanding of the nuances and cultural differences between languages - Familiarity with the subject matter of the content (if possible) Please provide samples of ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking for a translator to adapt my English screenplay into Japanese. Though the tone is informal, accuracy is of utmost importance. Applicants should have expertise in the following areas: - Dialogue translation: Ensure idiomatic speech is authentically converted and makes sense in the target language. - Cultural nuance management: The screenplay references multiple localized subjects, which need to be accurately depicted for the Japanese audience. - Knowledge of technical terms: Some industry-specific terms need translation without losing their original meaning and context. The objective of this project is to localize the screenplay for the Japanese market in Final Draft. Therefore, a solid understanding of Japanese pop culture, idioms, and slang would be ideal. Pref...

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Urgent Official Translation: English to Spanish 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a qualified translator to provide me with certified Sworn translations from English into Spanish (Spain). These translations are for official use in an immigration process for the Embassy of Spain In India, so they must be accurate and of the highest quality. Key requirements include: - Translating Birth certificates, Marriage certificates, and Academic records - Providing official translation certificates as proof of authenticity - Ensuring that all translations are culturally appropriate for use in Spain The ideal candidate should have: - Proven experience in sworn and official translations - A deep understanding of legal and immigration terminology - Excellent fluency in English and Spanish - A keen eye for detail and accuracy - The ability to deliver within a 1-2 day t...

  $12 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient English to German translator to proofread subtitles for a video. The task involves ensuring that the German translation is accurately reflecting the spoken content in the video. Key requirements: - Native German speaker with fluent English - Previous experience in English to German translation, specifically for subtitles - Attention to detail and focus on maintaining the meaning of the content - Ability to deliver within the specified time frame The outcome of this project should be a high-quality, accurate German translation of the video's spoken content, ensuring it's accessible and understandable to German-speaking audiences.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in search of a proficient translator who is fluent in French and English to proofread a set of video subtitles. Key Project Requirements: - Proofreading of English to French translations - Experience with proofreading video subtitles The video length exceeds 15 minutes, so I need you to have a good attention to detail and thorough proofreading skills to ensure the translation is accurate and captures the intended meaning. The final deliverable should be the proofread subtitles in a separate SRT file. Subtitles should be error-free, idiomatic and culturally appropriate for French-speaking viewers.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Arabic Islamic Scholar Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Arabic-English translator to help with a modest task of translating a few pages of text related to Islamic scholars. Requirements: - Transcribe audio recordings - Translate text from Arabic to English - Research and compile information on Islamic scholar

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  English to Chinese (Technical Machinery) Translation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional translator for a set of technical machinery manuals. Key Requirements: - Translate Human English to Chinese - Only Natives - Prior experience in translating technical content - Familiarity with industry-specific terminology - Attention to detail - Strong communication skills for clarifications Please submit your best bid.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Need Local US English translator 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need Local US English translator Hardware industry exhibition English translation Atlanta. From June 7 to June 9th (US local time) salt lake city. June 10th (US local time)

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  English to Spanish Technical Document Translation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proficient translator to convert a technical document from English to Spanish. Key Requirements: - Understanding of technical language: The document contains technical jargon, so the translator must have experience in this field to accurately translate it into Spanish. - Attention to detail: It's critical that the translated document is error-free and retains the original meaning and terminology. - Fluency in English and Spanish: The translator must be fluent in both languages to ensure a high-quality translation. Ideal skills and experience: - Professional translator with a background in technical translations is preferred. - Experience in translating documents from English to Spanish. - Familiarity with the subject matter of the document is a ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  English to Spanish Marketing Translation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a PDF document that needs to be translated from English to Spanish. The document primarily contains marketing materials, and I'm looking for a skilled translator who can accurately convey the original message in Spanish. Key Requirements: - Translate the content from English to Spanish, maintaining the core marketing message. - Preserve the same format and layout as the original PDF. An exact match is not necessary, but a similar layout is expected. - Prior experience with marketing translation is preferred. Please note: - The document is relatively short, with about 3-4 pages of text. - The translation should be delivered in a timely manner.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled translator to convert an English document of 200+ words into Arabic. Key Requirements: - Fluency in both English and Arabic - Proven track record of delivering high-quality translations - Cultural understanding to ensure the translated content resonates with Arabic-speaking audiences Additionally, it would be beneficial if you: - Possess subject matter expertise in the content's industry - Are able to meet tight deadlines without compromising on quality Looking forward to seeing your proposal.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I need someone to translate my CV from French to English. It's not just a regular translation job, I'd like something a little more creative. Here's what I'm looking for: - You should have a good grasp of both French and English, so you're able to translate effectively. - I don't want ...for: - You should have a good grasp of both French and English, so you're able to translate effectively. - I don't want a word-for-word translation. Instead, the translation should convey the same ideas and impressions, but with some degree of creativity. - Experience with CV or resume translation would be beneficial. - Knowledge of industry-specific terminology could also prove valuable. A translator who can make my CV not just understood but also engaging...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am in need of a translator who can help me convert English legal documents into Spanish. Your role will be vital in ensuring the accurate and clear translation between these two languages, and in maintaining the original meaning and context of the content. Key responsibilities: - Translate English legal documents into Spanish accurately, without altering the original meaning - Understand and apply correct legal terminology in the translated text Skills and experience: - Proven experience in translating legal documents from English to Spanish - Proficient in both English and Spanish - Familiarity with legal terminology in both languages - Strong attention to detail and accuracy - Excellent communication and comprehension skills Please provide examples of previous translation wor...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I need to urgently translate my daughter's Bonafied Certificate from Russian to English. The translation needs to be done within 4 hours. Key Requirements: - Translate a Bonafied Certificate document from Russian to English. - Maintain the original formatting of the document. Ideal Attributes: -Looking for certified translator - Fluent in both Russian and English. - Prior experience in document translation. - Ability to work under tight deadlines.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need an Italian translator to help with translation English to Italian

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced translator to adeptly translate a self-help book from English to Gujarati. The book is approximately 10,000 to 50,000 words long. Key responsibilities: - Accurately convert the nuances of the self-help genre in Gujarati. - Maintain the integrity and voice of the original text. - Deliver a high-quality translation free from grammatical mistakes. Ideal skills for the job: - Excellent written proficiency in English and Gujarati. - Knowledge and understanding of the self-help genre. - Proven experience in book translation. This project requires a balance of precision and creativity to achieve an engaging and faithful translation of the self-help book. Candidates should have a proven track record in Gujarati translation, particularly within the ...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need a designer for a new Managed WordPress site, based upon my existing site All the content can be copied/pasted. I also need to keep that domain name for the new site. I will need minimum 10 pages, but expandable. Also a Google-style translator, Spanish and French.

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled French Canadian translator to convert my short English story into French. The story doesn't contain any specialized terminology or jargon. Key points: - The translation must maintain the essence and tone of the original content. - It should be culturally relevant and appealing to a French Canadian audience. - Attention to detail is crucial to ensure a seamless and professional print publication. Ideal skills and experience: - Proven experience in translation, particularly for print publications. - Native-level fluency in French Canadian. - A good understanding of English and the ability to maintain the original content's essence and tone. - Experience in literary translation would be a bonus. If you meet these criteria and are confident in yo...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional translator who can translate legal documents from English to French. The translation is intended for submission to government agencies. 3 page work documents to be translated to french with word count of 900 words apporximate Ideal skills and experience for this job include: - Fluency in both English and French - Proven experience in translating the document - Understanding of the legal terminology in both languages Please note that I don't require the translation to be certified.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา