ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 installation prestashop งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการจ้างมือโปร Prestashop เพื่อสร้างเว็บขายของออนไลน์ รูปแบบเว็บเป็น Responsive Design (หาซื้อธีมสวยๆมาใช้งานโดยไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง) สามารถแสดงผลได้ดีทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ, มีการส่งข้อความยืนยันสถานะการทำรายการผ่านมือถือลูกค้า, ระบบชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารต่างๆในประเทศไทย, Paypal, และตัดเงินผ่านบัตรเครดิต หากสนใจกรุณาติดต่อกลับมา ขอบคุณครับ

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  สร้างเว็บ ecommerce โดนใช้ prestashop รูปแบบ responsive design [Contact details removed by Freelancer.com Administrators for breaching the site Terms and Conditions]

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Implement ระบบ OPENERP ODOO ตอนนี้องค์กรณ์ต้องกรใช้ระบบดังนี้ Warehouse สามารถเชื่อมต่อระบบคลังสินค้ากับ Prestashop ได้ และ สามารถสร้าง SO มายังระบบ Odoo ได้ ปัจจุบันใช้ระบบดังนี้ 1.โปรแกรมบัญชี Express CRM Prestashop สิ่งที่ต้องการ 1.ทำ Work flow หรือ Standard Work สำหรับงานแต่ละแผนก 2.ย้ายข้อมูลจากระบบ Express แลพ CRM มายัง Odoo 3.เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Prestashop และ สอยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลเนื่องจากมีหลายเว็บไซต์

  $4066 (Avg Bid)
  $4066 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  WordPress Developer Needed for PST Timezone -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a WordPress developer who is available to work during PST timezone, preferably from Canada or ...WordPress developer who is available to work during PST timezone, preferably from Canada or the USA. The initial tasks will be small, with the potential for larger projects if your work is of high quality. You will be expected to collaborate with me on task sharing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with WordPress - Prior experience in theme customization - Familiarity with plugin installation - Knowledge of content migration - Strong communication skills - Ability to work during PST timezone Access: You will be provided with: - WordPress admin access - Hosting account access If you meet the criteria above and are interested in this position, feel free to ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I urgently need assistance to correct data inconsistency – specifically, incorrect data, caused by a MySQL8 update to my website's Prestashop. The invalid date displays in product listings. The perfect candidate should be proficient in: - MySQL8 - Prestashop - Debugging data inconsistency issues Experience in handling similar challenges would be an added advantage. you can see at this link

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  The purpose of this project is to generate a legal settlement letter that effectively resolves an ongoing HVAC installation dispute. Consequently, the letter must achieve the following: 1. Clearly articulate our perspective of the HVAC installation issue. 2. Present a detailed proposal for conflict resolution. 3. Solidify the agreement and put a clear end to the dispute in written form. This project is ideal for legal professionals with experience drafting settlement letters, specifically with expertise in HVAC-related disagreements. Your understanding of installation nuances will be a huge advantage.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...freelancer must have strong problem-solving skills to identify and fix any technical issues that may arise on the site. Given the ongoing nature of these tasks, the demand for these services will certainly be frequent. The ideal freelancer will have robust knowledge of WordPress coding and theme customization, coupled with solid experience in resolving WordPress issues. Experience with plugin installation and configuration will also be beneficial. For me, the ability to communicate in Russian is very important....

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  I need immediate assistance with installing the ioncube loader on my Ubuntu 22 server. I'm looking for an experienced professional who can do this quickly and correctly. Key Requirements: - You must have prior experience installing ioncube loader on Ubuntu servers - Root access to the server is available, so you can carry out the installation without delay - Familiarity with PHP 8.2 is essential for compatibility and proper functioning Additional Information: - This is an urgent task, so I'm looking for an expert who can complete it promptly - Please only bid if you have extensive experience in this area; this is not a project for beginners.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...the roof. - Evaluate if the current structure can support the weight of 18 solar panels. - Identify any potential structural issues that might affect the installation. - Suggest possible solutions if any structural modifications are required. For this project, you will ideally have: - Extensive experience with structural surveys for residential buildings. - Knowledge in the installation of solar panels on flat roofs. - Expertise in analyzing structures with timber rafters, WBP ply and resin finish. - Familiarity with 125mm kingspan insulation structures. I am looking for assurance that my roof's structure can accommodate the installation of solar panels efficiently and safely. Ideally, your experience and knowledge will prevent potential problems and optimi...

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  goldsvet installation 9 วัน left

  goldsvet installation goldsvet installation

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WordPress Speed Optimization Plugin Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... - Ability to write to wp-content directory (with manual workaround option) 4. Performance: - The plugin itself must be lightweight and not negatively impact site speed 5. Security: - Implement best practices for WordPress plugin security 6. Code Quality: - Follow WordPress coding standards - Provide well-commented, maintainable code Deliverables: 1. Plugin source code 2. Installation and configuration documentation 3. User guide detailing all features and how to use them 4. Admin documentation for managing the plugin 5. Test results demonstrating performance improvements Project Milestones: 1. Project kickoff and detailed requirements gathering 2. Architecture and design phase 3. Core functionality development 4. User interface development 5. Testing and bug...

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  **Project Description:** I am seeking a skilled freelancer to assist with the installation of GBlicense, including the integration of a full proxy system. The ideal candidate should possess extensive experience with GBlicense and a thorough understanding of its features and functionalities. **Skills and Experience:** - Proficiency in installing and configuring GBlicense - Strong understanding of proxy systems and their integration with GBlicense - Knowledge of network security to ensure the system is secure - Experience in troubleshooting and resolving installation issues **Project Timeline:** The project needs to be completed within a week. I am looking for someone who can start immediately and deliver the installation within this timeframe. **Requirements:** - Ex...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Magento 2.4.7 Error Fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...related to JavaScript and CSS on all other pages. I've recently made changes to the installation. I need a Magento expert to help me fix these errors. Key responsibilities: - Identify and fix the 500 error on the checkout page. - Resolve console errors related to JavaScript and CSS on all other pages. - Ensure the checkout page and all other pages are functioning without any issues. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience with Magento 2.4.7. - Proven track record of identifying and resolving checkout page errors. - Strong understanding of JavaScript and CSS for console error debugging. - Experience in troubleshooting errors arising from recent changes in Magento installation. Please include in your proposal your plan of action t...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced social media marketer to set up and manage a Facebook ad campaign. The primary goal of this campaign is to boost product sales, targeting local residents. Golf cart sales Golf Cart lithium batteries and installation Solar Panel systems for Homes and Businesses Key Responsibilities: - Set up a Facebook ad campaign - Monitor and optimize the campaign for sales conversion - Create ad content that resonates with the local audience - Regularly analyze and report on campaign performance - Suggest strategies for ongoing audience engagement and growth The ideal candidate should have: - Proven experience in setting up and managing successful Facebook ad campaigns - Strong understanding of the local market and audience targeting - Excellent copywriting ...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  LED Lights User Manual 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a technical writer to create a comprehensive user manual for a new line of LED lights. Key aspects to be covered in this manual include: - Installation Instructions: A step-by-step guide that ensures that even less technically-inclined individuals can set up the LED lights. - Operation Steps: Detailed instructions on how to use the lights effectively, ensuring that users can make the most of the features. - Troubleshooting Guide: A comprehensive list of potential issues with corresponding solutions. This is to help users overcome any problems they may face. - Warnings: Clear advisories about potential dangers and important safety precautions, to ensure safe and appropriate usage of the LED lights. Ideal candidates are expected to have: - Proven experience in t...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Google Cloud ERPNXT Installation for Indian GST Compliance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist me with setting up ERPNXT on Google Cloud. The key focus of this installation is to ensure the system complies with Indian GST regulations and includes E-Invoicing and EWay Billing capabilities. Key Requirements: - Intermediate level of customization: I'm looking for someone who can assist with setting up workflows and user roles within ERPNXT. - Strong knowledge of Indian GST: Given the focus on compliance, it's essential that you are well-versed with Indian GST regulations and how they apply in an ERPNXT setting. - Expertise in E-Invoicing and EWay Billing: The successful candidate should be able to enable E-Invoicing and EWay Billing within ERPNXT and ensure they are functioning correctly. Overall, I am looking for a...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have a YouTube PHP fetch plugin (with shortcode) that sends video information to Woocommerce. It looks ugly and works only half the time. It has 2 options: Add single video Add playlist Supports all variations of youtube URL (, , youtube.com...items (max 2hrs per item) What is needed: The plugin works but is ugly, uses ajax without notifications and doesn't properly add playlists. Make it more modern OR make a new plugin (new plugin is preferred) When item is added to cart, add ability to see WHATS INSIDE that item (Which videos, their names and length). I cannot provide FTP access or WP-Admin access. You need to do it on your local installation. Any reply without "I don't need FTP or WP-Admin, I can do it and make the features and make it look more modern"...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  VTiger CRM Siteground Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need an experienced Freela...the CRON jobs for the following are also configured and working: 1) Imports 2) Mail sending 3) Sales Flow 4) Reports 5) Workflows Please only apply for this job if you are certain that you can install and configure vtiger correctly with all of the CRON jobs configured and working. Key Project Details: - I already have a Siteground hosting plan, so you'll solely be responsible for the CRM installation. - The VTiger CRM version to be installed should be the latest stable release. - Timeliness is crucial - I need this completed as soon as possible. Ideal Freelancer: - Experience with VTiger CRM installations, particularly on Siteground. - Proven track record of completing projects promptly. - Familiarity with the latest VTiger CRM version is ...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Working prefect one one pc but facing issue on other pc. both have same nodejs version v18.17.0 Nodejs package install issue/error: { "dependencies": { "@project-serum/serum": "^0.13.65", "@raydium-io/raydium-sdk": "^1.3.1-beta.54", "@solana/spl-token": "^0.4.6", "@solana/": "^1.93.0", "": "^9.1.2", "": "^5.2.1", "bs58": "^5.0.0", "ethers": "^5.7.2", "fs": "^0.0.1-security", "jito-ts": "^4.0.1", "prompt-sync": "^4.2.0" } } ERROR: node:internal/modules/cjs/loader:573 throw e; ^ Error [ERR_PACKAGE_PATH...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...setup and livestreaming capabilities Create detailed installation instructions for future club setups Key Requirements: 90%+ accuracy for shot classification 95%+ accuracy for player identification Processing time under 60 minutes for a 90-minute video Cost less than $1 per 90-minute video generation Scalable infrastructure to support 400 users and 20 simultaneous highlight generations Clear API documentation for frontend integration Fallback mechanism in case of failures Ownership of the model transferred to client 2 weeks of post-delivery support Scalability roadmap for future expansion Deliverables: Functional AI model for highlight generation Server setup with basic HTML interface API endpoints for mobile app integration Installation and setup instructions for new ...

  $5692 (Avg Bid)
  $5692 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Comprehensive Digital Marketing for Glass Installation Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a digital marketing expert to help my glass installation business capture leads. Key Tasks: - Social Media Marketing: Develop engaging content, run ads, and engage with our audience across popular social media platforms - Video Marketing: Create compelling videos that showcase our services and attract potential customers - Email Marketing: Manage and execute email campaigns that drive lead generation Objective: - The primary goal of this campaign is to generate leads that can be converted into sales. Target Audience: - My target audience primarily consists of homeowners in need of glass installation or repairs. Ideal Skills: - Proven experience in digital marketing, specifically in social media, video, and email marketing - Strong understanding of le...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Multi-Service Company - Website Build 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a creative freelancer who can design and develop a brilliant, intuitive website for my multi-service company. Key services include table/chair rental, house cleaning, landscape lighting installation, and tree trim. The website's primary goal is to provide detailed information about the variety of services we offer. Though all services are important, please make sure to place a special emphasis on our table/chair rental services. The website should prominently feature this service, backed by engaging content writing to communicate its appeal effectively. Ideal skills and experience: • Proven experience in Web design • Strong Graphic design skills for an appealing site • Experience in Content writing for cohesive and compelling service descript...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Abstract Glass Sculpture Rendering 3 ชั่วโมง left

  The request is to have painted/printed glass (6mm) thickness, we would like evaluate also mirror option, the gold arches are placed in front and are part of the contract scope, the theme is it Italian landscape Amalfi coast and or sunny Tuscany would be preference as easy recognizable. 3 layers of glass is preferred to complete the image and give it depth. Deadline for installation is mid July 2024 , depending on your production would be great I to have a proposal/concept by 2 days Please note that the small side wall was changed from glass to wood cladding .

  $395 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Hi David, I need to upgrade the Flowise installation you did on the mystratex Hostinger VPS, as explained in the video Also need you to update CrewAI, if necessary (not sure if there is a new versio). Can you do it ASAP and for the 20 Euros budget (I'm assuming it's really simple to upgrade, as described in the youtube video, but I'm not sure wat is the best way to do it)?

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Prestashop-Access Bidirectional Sync 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've been using Prestashop 8.1.3 and an Access database for quite some time now. I'm looking to hire a professional who can help me set up a bidirectional syncing system between them. I need to synchronize product information and stock between my Prestashop and the Access database. Key Tasks: - Establish a bidirectional syncing system between Prestashop 8.1.3 and Access database - Synchronize product information and stock between the two systems accurately Ideal Skills & Experience: - Proficiency in Prestashop development - Experience with Access database management - Proven ability to set up bidirectional syncing systems - Strong data synchronization background Please note, I'm open to suggestions on how this synchronization can be managed...

  $687 (Avg Bid)
  $687 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  SSL Installation on IIS 10 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Instalacion de certificado SSL en ISS 10

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Cat6 Ethernet Wiring for 3-4 Rooms 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  === see photos of “cabling - needed” and “cabling-existing” - as pictures can be worth a 1000 words (A) I’m in need of a skilled professional to install Cat6a ethernet wiring in 3-4 rooms of my one story home (with RJ45 connectors on each end of each line). Here are the specific details: • Installation Area: The ethernet wiring will be installed in a medium-sized area spread out into 3-4 rooms. Knowledge on efficient and effective installation strategies is necessary as the area is quite big. • Ethernet Wiring Type: Cat6a ethernet cable is to be used (I will provide 500 feet of bulk 6a cable which should be way more than enough for all runs). I am expecting the successful freelancer to have experience in working with this particular ...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Linux Kafka Setup with High Availability 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...security. Key Requirements: - Installation and Configuration: I'm looking for someone with deep expertise in setting up Kafka on a Linux server. - High Availability: The system should be able to handle failovers and ensure smooth operation even in the face of hardware or software issues. - Scalability: I'm aiming for an architecture that can seamlessly scale out as the data load increases. - Security: Your role will be to ensure that the system is secure and able to keep our data safe. The actual setup and whether it will be single-node, multi-node or a cluster with Zookeeper integration will be discussed once we get started. Ideal Candidate: - Proficient in Kafka: You should have a strong understanding of Kafka, its architecture, and best practices for insta...

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Javascript & Python Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...appointment systems or similar projects. - Understanding of BLS International services and embassy appointment processes. - Knowledge of notification systems (email, SMS). **Deliverables:** - A fully functional script capable of monitoring the BLS Italy Pakistan website for embassy appointment availability. - Real-time alert system integrated with the script. - Comprehensive documentation covering installation, configuration, and usage instructions. **How to Apply:** Please submit your proposal including: - A brief overview of your experience and relevant projects. - Your approach to developing the script and ensuring its reliability. - Estimated timeline for project completion. - Your rate for the project. **Submit your proposal today and help us enhance our appointment sche...

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Website Development -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Prestashop Module Development Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development - Experience in creating engaging and attractive websites - Knowledge of responsive design and user experience - Strong communication skills and the ability to understand and interpret client needs Since I didn't mention whether the website will require user registration or login functionality, the developer should be flexible and open to incorporating these features if necessary. Feel free to ask for more details if needed.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Thermal camera imaging in C# for Windows IoT 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for Freelancer to finish the task in single milestone. Assumptions for the IL21R Thermal Camera Software Project in C# for Windows IoT 1. General Description The software aims to integrate the IL21R thermal camera with the Windows IoT system to monitor temperature inside a furnace. The application should display the therma...selecting Mode 1. • Button for selecting Mode 2. • Temperature display field. 8. Testing and Validation • Unit tests for data processing functions. • Integration tests for the camera communication module. • User tests for the user interface and click functionality. • Performance tests to ensure real-time operation. 9. Documentation • Source code documentation. • User manual for the end user. • Installatio...

  $1294 (Avg Bid)
  $1294 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Android Developer for Install/Uninstall Notification 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced android programmer skilled in building functionality for tracking application installation and uninstallation. The main purpose of the app is to notify me when there's an application installation or uninstallation. Moreover, I need it to be integrated with API for its functioning. Skills in Java, ionic, laravel, Kotlin and familiarity with Android SDK would be ideal for this job.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need professional help formatting and installing text along with two images in a 6" x 9" KDP template. Key aspects of this design include: - File Format: Text and images should fit properly within the template and be delivered as per KDP requirements Image Placement: Images should appear on the cover only. The images you submit must be limited to the cover only. The inscription (Title) should be placed in the center of the cover. Ideally, candidates should have prior experience working with KDP templates and skills in formatting Word documents. Please provide the price for the work, because it is very important to me

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional who can help me in securing a specific web application through the installation of an SSL certificate on a custom port. Key Responsibilities: - Install an SSL certificate on a custom port to ensure secure communication for a specific web application to work Ideal Skills and Experience: - experience with mern applications - Prior experience in SSL certificate installation. - Familiarity with securing web applications. - Knowledge of working with custom ports on web servers. - Understanding of cybersecurity principles and best practices.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  WHMCS Installation and WordPress Builder Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...builder. Key Requirements: - Install and configure WHMCS - Integrate WHMCS with hosting - Customize/develop templates for the WordPress Website builder (I'm thinking of using themes from Template Monster but will like feedback) - Incorporate a drag-and-drop builder - Offer about 20 pre-designed templates - Provide a range of customizable themes Your Experience: - Strong expertise in WHMCS installation and configuration - Proven track record in WordPress development - Demonstrated experience in developing drag-and-drop builders - Capability to create and modify WordPress templates - Proficiency in UI/UX design to provide a range of themes and templates - Ability to work with pre-designed templates and make them customizable If you're confident in your skills in WHMC...

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Website Product Catalog Updating - Generic Proposals will be Ignored 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to add features and custom fields to our Product Catalog in Bigcommerce. We migrated over from Prestashop and there are several issues with the content. You need to be able to comprehend technical datasheets, evalaute our similar products on the website and identify suitable Custom Fields to populate. You need to use the other products that have already been updated as a guide to understand what specifications are important and need to be featured. Please review the attached video before messaging me. Happy to pay by the hour or by the product page. Send me examples of past work thats similar.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Industrial Grade Vinyl Floor Installation for truck floor 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced vinyl flooring installer for an industrial grade vinyl floor for a truck. Key Requirements: - Install industrial grade vinyl floor in a truck with an area of less than 1000 square feet. - The floor is currently in the condition suitable for installation of the vinyl. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with industrial grade vinyl floor installation. - Familiarity with truck flooring. - Attention to detail for a precise fit in a confined space.

  $166 - $499
  พื้นที่
  $166 - $499
  0 คำเสนอราคา
  Prestashop module openai bug need fix 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, our openai module on prestashop have a fix

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...interested in light effects that are unobtrusive when switched off, but provide a significant and dramatic effect when switched on. Ideally, I am looking to collaborate with a freelancer who brings the following skills and experience: - Expertise in LED light installation in small objects - Experience working with resin statues - Strong understanding of wiring and light circuit creation - A proven track record of attention to detail in their past work This project requires understanding and creativity not only in light installation but also in how lighting can accentuate the drama and significance of the highlighted area. Your design input would also be appreciated in ensuring a stunning and impressive light effect....

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I migrate my store from woocommerce to prestashop. Everything is good and alright just i have a problem that in my database i have a column named "password_old_wp" with password of customer on wordpress but in column passwd (it need to be the same password od wordpress) is empty, so I need to make the same wordpress password in the colun passwd but with the right hash and cryption of prestashop. So if the password is 1234 on wordpress, i need to use the same password 1234 on prestashop to login.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I need someone with server experience to install Canvas LMS on my Linode server, following this guide: I don't need any customisations, just a working instance. I can provide full access to my Linode server, and a domain if needed, or a default URL is fine. This will not be used in production, only to enable me to build and test a Canvas plugin. I'm looking to get this done in a day or two, for around £100. Thanks, Rob

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  (Dont overbid, should only take 30 min for experienced freelancer) Freeswitch is already setup and running via whm root terminal, just need someone to install fusionpbx without interfering with currrent cpanel that has wordpress front end site on it. after completion will display via subdomain 1. freeswitch is running, no need help for this 2. just install fusionpbx for me, pg...already setup and running via whm root terminal, just need someone to install fusionpbx without interfering with currrent cpanel that has wordpress front end site on it. after completion will display via subdomain 1. freeswitch is running, no need help for this 2. just install fusionpbx for me, pgsql database is already installed as well for fusionpbx i believe 3. cannot interfere with current installation...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...store and our fulfillment service. 2. **User-Friendly Installation**: - Simple, one-click installation process. - No additional data entry or configuration required from the merchant post-installation. - Return the token and Shopify Url to be stored in our database for secure communication. 3. **Secure Data Transfer**: - Ensures secure and encrypted data transfer between Shopify and our fulfillment service. - Compliance with Shopify’s data privacy and security standards. 4. **Webhooks**: - Register two webhooks: order creation and order update. - Return the webhook signing key to be stored in our database for secure communication. Developer Requirements 1. **App Installation**: - Create a user-friendly installation i...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Website Migration and Scroll-triggered Animations: Copy the content and design of an existing website to a new WordPress installation. Ensure the integrity of all data and content during the migration process. Design with Elementor Pro Use Elementor Pro to accurately recreate the design of the original site. Ensure the new design is responsive and compatible with all devices. Speed and Performance Optimization Implement optimization practices to ensure fast load times and optimal performance of the new website. Feature Implementation Configure necessary plugins to replicate the functionalities of the original site. Ensure all features of the original site work correctly on the new platform. SEO and URL Maintenance Maintain SEO-friendly URLs. Ensure necessary redirects are set u...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา
  Technical Writer and UML Diagram Specialist for IoT Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an experienced technical writer with UML expertise to document the IoTSharp project. Deliverables include: High-level architecture and deployment diagrams Detailed class and component diagrams Sequence diagrams for key workflows API documentation with examples Setup and installation guides Requirements: Proficient in UML and tools like MS Visio Experience with .NET Core and IoT systems Strong technical writing skills Ability to understand and document complex codebases Apply with: Examples of previous documentation and approach to documenting complex systems.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...microphone or speaker, and the app should then appear as an option in conference apps like Microsoft Teams or Google Meet. The audio stream will be sent to an external API. Key Features: 1. Real-Time Audio Streaming: • Capture audio from selected microphones or speakers in real-time. • Ensure low-latency streaming. 2. Device Selection: • Interface for selecting a microphone or speaker during installation. • Store user preferences for seamless operation. 3. Conference App Integration: • App appears as a selectable microphone or speaker in Microsoft Teams, Google Meet, etc. • Minimal additional configuration needed. 4. Audio Streaming to External API: • Securely stream captured audio to an external API. Technical Specifications: ...

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Java 17 and Apache NetBeans expert who can assist me with a project that involves file extension extraction. For this job, the ideal freelancer should: - Be proficient in Java programming, especially with the latest version, Java 17. - Have experience working with Apache NetBeans, including installation and configuration. Your primary task will be to help me create a Java program that extracts specific file extensions. This particular project is an extension of an existing application and requires a good understanding of Java programming, especially in the context of file manipulation.

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Windows Server 2019 Installation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional who can assist with the installation of Windows Server 2019 Standard Edition. The primary purpose of this installation will be to set up a file server for our company. The ideal candidate should be well-versed in Windows Server installations and have prior experience with setting up file servers. Key requirements for this project include: - Installation of Windows Server 2019 Standard Edition - Configuring the server specifically for file server purposes - Implementing user access control for security - Setting up remote access capabilities I am looking for someone with: - Comprehensive knowledge of Windows Server environments - Prior experience in setting up and configuring file servers - Familiarity with user access control and remote ac...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา