ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 internet security งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Sales and Marketing หมดเขตแล้ว left

  I need some help with internet marketing. งานของฉันคืองานขายสินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าของฉันคือเซรั่ม ที่ทำมาจากธรรมชาติและมีอย.กำกับ และตอนนี้ทางบริษัทเราต้องการหาคนเข้าร่วมโครงปลดล็อคความจนโดยคนที่เข้าโครงการนี้ต้องจ่ายเงิน29,900บาทจะได้สินค้า77กล่องอาจจะดูแพงนะคับแต่ผมบอกเลยโครงการนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกเพราะ1.จะไ้ด้กำไรจากการขาย2.ได้เที่ยวเกาหลีฟรีแถมเงินให้อีก100,000วอน3.หากขายสินค้าไม่หมดทางบริษัทยินดีคืนเงิน4.ได้ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์5.ขายไม่เป็นเรามีกลุ่มสอนงานและจะสอนจนกว่าจะเป็น6.สอนวีธีการทำการตลาดยังไงให้ได้เงินแสนภายใน1เดือน และคนที่เข้าโครงการนี้บอสเป็นคนสอนงานด้วยนะคับตัวต่อตัว

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  ขายและการ หมดเขตแล้ว left

  I need some help with internet marketing. ผมอยากจะทดลองขายของดู อยากลองฉีกกรอบ อยากเอาชนะความกลีวความอาย

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Sales and Marketing หมดเขตแล้ว left

  I need some help with internet marketing. ร่วมการขายหุ้นส่วน ทางอินเตอร์เน็ต

  $1712 (Avg Bid)
  $1712 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE WORLD THAI CULTURE AND CITY THEN PLEASE MAKE THE BEST USE OF THIS CHANCE. Our Expectations: Have a great body and being a fit person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Sp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Help me with internet marketing หมดเขตแล้ว left

  Help me with internet marketing อยากขายของให้ได้เยอะๆ มีลูกค้ามาซื้อของเรื่อยๆ

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา
  Infrastructure Engineer Partner หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน AD Migration , Email Security , Backup Solution เพื่อบริการลูกค้า

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  SEOBetting หมดเขตแล้ว left

  ต้องการจ้างทำ SEO หรือ Internet Marketing ให้กับเว็บไซต์ betting, gambling และอื่นๆ

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  User Registration and Role Bug Fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm loo...with creating the application_user_role entity. Your task is to identify and resolve all these bugs efficiently. - Data Validation: The data validation needs to be enhanced. This includes checking for duplicate entries and null values. This is crucial for the system's stability and security. The ideal candidate should have: - Solid experience in debugging and fixing bugs in user registration systems - Proficiency in Java programming and Spring Boot framework - A good understanding of data validation and security measures - Prior exposure to working with user roles and permissions in applications - Excellent problem-solving skills and attention to detail If you are confident in your abilities to tackle these issues and ensure a smoother user experience,...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Node.js RESTful API with Stripe 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced backend developer with solid knowledge in Node.js to help me create a RESTful API. The project requires integration with MongoDB for t...and retrieval. - Implement a secure and seamless payment system using the Stripe payment gateway. - fix some issues with existing order creation Ideal Skills: - Proficient in Node.js and has experience in developing RESTful APIs. - Familiarity with MongoDB and its integration with Node.js. - Previous experience in integrating payment gateways, preferably Stripe. - Understands the importance of security and has implemented secure API practices in the past. This project involves a critical aspect of my application and I'm looking for a skilled professional who can deliver efficient, quality work within a reasona...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Online Community Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer to create a vibrant and interactive online community. This community will facilitate a range of activities, including online webinars, references, and report submission. Important: * Spanish Language site. I already have a domain name for the communi...online community platforms would be highly advantageous. - **Webinar Integration**: Experience in integrating and managing live and pre-recorded webinars within a platform. - **Content Management**: Understanding of how to manage and present various forms of reference material. - **User Interface Design**: Skills in designing a user-friendly and visually appealing interface for the community. - **Security and Data Privacy**: Ensuring the platform is secure and compliant with data protection

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...seamless process for users to create accounts and log in. This includes password management and potentially biometric security. - Push Notifications: The app should be able to send notifications to users' devices, even when the app is not in use. These notifications may include updates, alerts, or reminders. Your Responsibilities: - Design and develop the app to meet the specified requirements. - Ensure the app is user-friendly and intuitive. - Implement robust security measures to protect user data. Ideal Skills: - Proven experience in Android app development. - Proficient in integrating user authentication and push notifications. - Strong understanding of best practices in app security. - Familiarity with Google's Material Design guidelines. Please no...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional capable of designing a Small Office/Home Office (SOHO) DNS framework that elevates network security, greatly enhances its performance and improves its reliability. Key functionalities we're keen on: 1. DNS Caching: To cut DNS query response times and enhance usability. 2. DNS Filtering: Needed to lower the risk of phishing attacks and restrict access to inappropriate content. 3. DNSSEC Support: To add an extra layer of validation ensuring data integrity. Ideal for candidates with great command in DNS management, particularly in an office setting housing 10-50 devices. Your knowledge in DNSSEC protocols, DNS caching techniques and DNS filtering is highly valued. Please provide your action plan or previous similar work samples while subm...

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  As a business, I'm forging ahead on the launch of a SOHO DNS design project. With security, performance and manageability at the forefront, I'm seeking a seasoned SOHO DNS architect to systematically transform these requirements into tangible solutions. Key Features: - Improved security - Faster response times - Easy management Security Measures: For this project, the implementation of DNSSEC, firewall configurations and protection against DDoS is paramount. The Network: It's vital the designed SOHO DNS caters to more than 20 devices, as we anticipate up to 50 connections. Ideal Skillset And Experience: - Proven experience in DNSSEC - Firewall configuration experience - Capabilities in setting up DDoS protection - Background in managing high conne...

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...contract for me. Key smart contract features I'm looking for: - Token creation and distribution: The smart contract should enable the creation of the meme coin and allow for its seamless distribution. - Liquidity pool management: A mechanism to efficiently manage the liquidity pool is needed as well. UI Expectations: A user-friendly dashboard that users can interact with easily is a must. Security Measures: To guarantee smooth operations and protect the project against market manipulators and possible scams, I need a developer who can implement: - Automatic liquidity provision: To maintain liquidity, automatic provision should be a key feature of this smart contract. - Rug pull prevention: We prioritize the safety of our investors, so rug pull prevention mechanisms m...

  $1159 (Avg Bid)
  $1159 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...purposes in a computer network lab. The website should be developed on the Vercel platform. The main goal of the website is to provide a practical environment for training on network security. It should allow users to test their skills in identifying SQL vulnerabilities and DoS attacks. Key Features: - User Registration: Users should be able to create accounts on the platform. - Interactive Practical Tests: The website should include a variety of hands-on, interactive tests for practicing network security skills. Ideal Skills: - Experience with Vercel platform. - Strong understanding of network security principles. - Ability to develop engaging and interactive web applications. - Proficiency in creating user-friendly registration systems. - Experience with devel...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm se...Features: - Ability to collect and convert fingerprint information captured via a capacitive scanner into ETF files - Storage and retrieval system for fingerprint data - Encryption or a related mechanism that secures the transmission of ETF files Required Skills and Experience: - Proficiency in software development for Windows operating systems - Extensive knowledge of information and data security - Experience in working with biometric data, particularly fingerprints - Understanding of file conversion processes, specifically into ETF formats - Previous work with capacitive scanners would be a definite advantage This project is crucial and requires a professional who can deliver a reliable and secure system, ensuring the integrity and safe handling of sensitive fi...

  $886 (Avg Bid)
  $886 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  AWS WordPress Hosting for Business Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced AWS specialist who can successfully host my busin...experienced AWS specialist who can successfully host my business website built on WordPress. Key Requirements: - Setup my WordPress site on AWS, ensuring high performance and reliability. - Ensure the site is secure and protected against common threats. - Implement best practices for security, scalability and future growth. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in hosting WordPress websites on AWS. - Strong understanding of AWS services and how to optimize them for WordPress. - Expertise in security measures and best practices for WordPress sites. I'm looking for a professional who can understand my business needs and provide a reliable, secure and scalable hosting solution ...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I need a fully functioning website built using WordPress that has the capability to showcase electronic symbols, PCB footprints, and 3D STEP files in the "Altium Designer" format. Key Requirements: - Search Functionality: Users should be able to search for specific components easily on the website. - User Registration and Login: Implement a system f...Electronic Components: The site should display electronic symbols, PCB footprints, and 3D STEP files in a user-friendly manner. -Site should behave very similar to Ideal Skills: - Proficient in WordPress development - Experience with e-commerce website development - Knowledge of Altium Designer format - UI/UX design skills to ensure a user-friendly experience - Understanding of security measures for user registration and ...

  $634 (Avg Bid)
  $634 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  Buen día Estoy administrando aplicaciones e infraestructura, y en el momento necesito de una aplicación ‘Sistema de información’ que me permita gestionar y mantener seguimiento a diferentes áreas de una organización para gestionar ventas, productos, inventarios, funcionarios y proveedores; la aplicación debe contar con 6 módulos, y debe ser accedida desde la web ‘Internet - Intranet’, a continuación, detallo los requerimientos para cada uno de los módulos: (E)=Entrada. (P)=Procesa. (A)=Que almacena. (S)=Salida o que se debe entregar. 1. Modulo administrativo: • (E) Obtener indicadores de gestión en tiempo real de cada módulo. Debe tener un submódulo que permita tener ...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Buen día Estoy administrando aplicaciones e infraestructura, y en el momento necesito de una aplicación ‘Sistema de información’ que me permita gestionar y mantener seguimiento a diferentes áreas de una organización para gestionar ventas, productos, inventarios, funcionarios y proveedores; la aplicación debe contar con 6 módulos, y debe ser accedida desde la web ‘Internet - Intranet’, a continuación, detallo los requerimientos para cada uno de los módulos: (E)=Entrada. (P)=Procesa. (A)=Que almacena. (S)=Salida o que se debe entregar. 1. Modulo administrativo: • (E) Obtener indicadores de gestión en tiempo real de cada módulo. Debe tener un submódulo que permita tener ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  IT and Communication Security Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone proficient in English with extensive experience in information technology ( DevOps, Data Engineer, system Administrator). The ideal candidate will be able to create a new resume, engage with recruiters to discuss and promote the resume, and handle phone calls to explore new job opportunities.

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  AI-Driven Personal Branding Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and content suggestions. Implement features for content creation, scheduling, and social media optimization. Develop an analytics dashboard for tracking user engagement and content performance. Ensure robust data security and privacy measures. Provide ongoing support and maintenance post-launch. Requirements: Proven experience in web development (HTML, CSS, JavaScript, React, or similar frameworks). Strong understanding of AI and machine learning (TensorFlow, PyTorch, or similar). Experience with API integration and cloud services (AWS, Google Cloud). Familiarity with data security best practices. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Ability to work independently and meet deadlines. Preferred Qualifications: Previous experience in developing AI-drive...

  $527 (Avg Bid)
  $527 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  NOC and Support Team 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello im a Webhoster, Server PRovider in Germany indeed a small one but our Customer need 24/7 Support also i need internaly support to deploy services, maintain services and more. you and your team should take care about my Monitoring services -PRTG An - Zabbix Maintain my - Hyper -V Serve...Customer need 24/7 Support also i need internaly support to deploy services, maintain services and more. you and your team should take care about my Monitoring services -PRTG An - Zabbix Maintain my - Hyper -V Server - Proxmox Cluster Also support my Customers via Ticket System(ZAMMAD) Via Chat and be there for me in any issue i nedd knowledge in this toppics - LInux - Windows - Databases - Security - Certificates - Proxy /Ngnix / Websietcoding - All range of Windows and Windows Servers...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...thorough testing across different browsers and devices to ensure compatibility and performance. #### 6. **Launch and Maintenance** - **Launch Plan**: Develop a detailed launch plan with a timeline, including a beta testing phase. - **Training**: Provide training for the team on how to use the CMS and make basic updates. - **Ongoing Support**: Establish a maintenance plan for regular updates, security checks, and performance optimization. --- **Tools and Resources:** - **Design Software**: Adobe XD, Figma, or Sketch for creating design prototypes. - **Development Tools**: VS Code, GitHub, npm for managing code and dependencies. - **Performance Tools**: Google PageSpeed Insights, GTmetrix for performance testing. By following these instructions, the redesigned Fla...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced UK Trademark Attorney to assist me with fixing a refusal on my application. The refusal was due to the use of the term 'online retail services' under class 35 (a term I used in my application for the same mark in Australia, gaining registration without objection through their internet portal),. I need help to respond by amending the application to narrow the scope to get it approved. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in UK trademark law and appeals - Strong understanding of distinctive and generic terms in trademarks - Ability to amend applications effectively - Familiarity with the UK trademark registration process.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...web-based shopping cart for my company. Key Features: - The primary purpose of this cart is for selling products online - Must be responsive, for PHONE, TABLET, DESKTOP - The users of this cart will be internal employees - I'm looking for the cart to be developed with JSCRIPT for the menu system and product display - Only basic CSS Styling is required. Do not assume you will have access to external internet resources. All code must be local. No frameworks / plugins - We will use Stripe for the payment. - MSSQL for the database all data retrieved by stored procedures. Basic functions required. Create a customer account if it does not already exist. Logic to be discussed. Cascading product menu will be created. You will get all the menu items from the database in on go....

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Intermediate dns Azure AD SCCM DHCP software and hardware Coaching 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled IT networking professional who can help me enhance my knowledge in this field. Key Responsibilities: - Provide real-time, interactive IT networking coaching for an intermediate level learner - Tailor the coaching sessions to my specific le...coaching sessions to my specific learning needs and pace - Deliver engaging and comprehensive content that will help me grasp complex topics Ideal Freelancer: - Experienced in IT networking with a strong track record - Excellent teaching and communication skills - Familiar with a range of IT networking topics, including but not limited to network protocols, routing and switching, and network security - Comfortable with providing real-time, interactive coaching AD DNs DHCP vmware - Able to adapt to a learner&#...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...text-based lessons, videos, and interactive quizzes. The successful candidate will play a crucial role in ensuring its smooth running and effectiveness. Also I am a Christian and motivated by Christian love to help the underprivileged of the world and to help young people to have an education through the medium of the internet where freely available resources are available to anyone with an internet connection. So the focus is on education tracks using freely available internet course material Critical subjects will be 1. english 2. maths 3 computer programming using various methods eg block coding like scratch, progressing to proper coding. 4. science in physics, chemistry and biology for young children 5. geography for children i am thinking the...

  $200 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I'm seeking a skilled professional to assist with the maintenance and optimization of our Windows system, and to provide network ...these tools is essential for this role. Experience in system troubleshooting is also required. - Email & Outlook Management: Setting up and maintaining email accounts on Outlook for our team. Ideal Skills & Experience: - Proven experience as a System & Network Administrator, specifically with Windows systems. - Proficiency in SCCM, Azure Cloud, and VMWARE, as well as in-depth knowledge of network security and firewall management. - Strong troubleshooting skills and ability to provide efficient support. - Prior experience in Email & Outlook Management is a plus. If you have the right skills and are looking for a challenging and rew...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced application developer who can create an iOS application focused on social networking, similar to Tinder. Key Requirements: * Expertise in iOS application development, ideall...* Expertise in iOS application development, ideally with proven experience in creating social networking apps. * Proficiency in coding for product catalog functionality, a shopping cart feature, and an integrated payment gateway. * Ability to produce a user-friendly, modern design that fits the branding and style of popular social networking apps. * Skilled in applying a digital privacy and security framework. This project does not require e-commerce capability, the application focuses only on social networking. I look forward to reviewing your proposals and relevant port...

  $30438 (Avg Bid)
  $30438 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Loan Management Software Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled software developer to create a comprehensive loa...should be accessible on both desktop and mobile devices. This will enable our staff to work on-the-go and have real-time access to the system. Ideal Skills/Experience: - Previous experience in developing loan management software or similar systems is highly desirable. - Proficiency in creating applications that are accessible on both desktop and mobile platforms. - Strong understanding of data security and privacy, as the software will handle sensitive information. - Ability to create a user-friendly interface with intuitive navigation to ensure our administrative staff can effectively use the system. Please provide examples of similar projects you've worked on and outline how you would approach this sp...

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Comprehensive Exam Portal Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...be capable of conducting academic, certification, and mock exams. Key features required: * Online test-taking: An interactive interface where users can take exams, designed in a user-friendly manner. * Results tracking: A robust system for tracking and displaying results promptly and accurately. This should include a dashboard for users to track their performance. * User Authentication: Strong security measures to ensure the identity of each user is verified and data kept confidential. The ideal candidate will have experience in educational technology or similar projects. An understanding of many disciplines, including database applications and measures to safeguard against cyber threats is a must. Please note this project needs to be completed ASAP, so a freelancer who can de...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  CRM email handling -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a professional to reply to emails in our CRM and communicate with potential clients, in English. The working hours are flexible but this is intended to be a full time position and not for people who already have a job. The requirements for the job are: - Able to read and write in English flue...reply to emails in our CRM and communicate with potential clients, in English. The working hours are flexible but this is intended to be a full time position and not for people who already have a job. The requirements for the job are: - Able to read and write in English fluently and without mistakes - Excellent communication skills - At least 2 years experience in a similar position - A stable internet connection and desktop/laptop computer - Available to work 40 hour...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Cyber Security Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced cyber security professional to assist me with a range of tasks. The ideal candidate will have a deep understanding of cyber security principles and practices to help complete my tasks

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm aiming to create an engaging PowerPoint presentation that delves into the role of Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) in revolutionizing Security Operations Centers. I'm counting on your skills and experience to provide: - An introduction to SOAR - Detailed benefits of SOAR - Successful case studies of SOAR impact - Explanation of SOC and its traditional challenges - Relevant SOAR statistics - Any other beneficial information that would add value The contents should be catered to security analysts and SOC teams, focusing on texts, images and infographics for data representation. PowerPoint expertise is a must, alongside a solid understanding of SOAR and SOC.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Secure Laravel Website from Frequent Hacks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm experiencing frequent hacking issues on my Laravel website, specifically from injection attacks. These vulnerabilities primarily affect the user registration/login and co...specifically from injection attacks. These vulnerabilities primarily affect the user registration/login and comment sections. Looking for a professional with: - Proficient Laravel skills, prioritizing security - Experience with preventing and resolving injection attacks - Understanding of user authentication security measure The task is to: - Thoroughly investigate and mitigate current security lapses - Secure user registration/login and comment sections against future attempts - Implement measures to prevent further hacking incidents Professionals with successful track records in we...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Linux Server SSH Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled professional to help me configure my Linux server for SSH access. - Operating System: My Alibabacloud VPS machine runs on Linux. - Key-based Au...Alibabacloud VPS machine runs on Linux. - Key-based Authentication: I need assistance setting this up for my SSH connection. It's important for me to have a secure connection to my server. - Additional Security Measures: While I'm unsure about specific measures, I'm open to suggestions for enhancing the security of my SSH access. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Linux server administration. - Extensive experience with SSH configuration and key-based authentication. - Knowledge of SSH security best practices. - Ability to recommend and implement ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...and copy-paste services for just $15.✅ I can offer you the following services :✒️ Virtual Assistant. (virtual assistant)✒️ Data Entry. (data entry)✒️ Data Scraping. (data scraping)✒️ Data Mining. (data mining)✒️ Data Collection. (data collection)✒️ Copy-Paste. (copy paste)❤️ Why should you choose me? ❤️☑️ Quick Delivery: Ensuring tasks are completed promptly to meet your deadlines.☑️ Reliable Internet Connection: Maintaining a seamless workflow with stable connectivity.☑️ Quality Work: Delivering high-quality results that meet or exceed your expectations.☑️ Complete Satisfaction: Dedicated to ensuring you are fully satisfied with the work delivered.☑️ Confidentiality: Adhering to strict protocols to protect your sensitive a project in mind? Let's chat! Reach out to me with ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  We're Doing a Survey for a Review Article 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello freelancers, We're doing a survey for an article our team is currently working on. It will take no more than 10 minutes of your time. Please visit this link to learn more: It's a fairly simple task that involves testing out various online platforms and then submitting your honest and unbiased feedback to us, whether positive or negative. ...of your time. Please visit this link to learn more: It's a fairly simple task that involves testing out various online platforms and then submitting your honest and unbiased feedback to us, whether positive or negative. We normally use such feedback when writing review articles for our blog. Requirements: -Proficiency in English -A smartphone/laptop -Good internet connection

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  WordPress Babe Booking Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional to help me integrate Razorpay as the main payment gateway on my personal WordPress booking website. Key Requirements: - I am looking for a freelancer to ...- I am looking for a freelancer to help me with the integration only. The booking website itself is already set up. - This integration needs to be done in a way that ensures a seamless user experience, with a secure and reliable payment processing. Ideal Skills: - Proficient in WordPress development - Extensive experience with Razorpay integration - Strong understanding of online payments and security measures Your primary responsibility will be to ensure that the payment integration is smooth, secure, and reliable. Please provide examples of your previous work in this area and your approach to ...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...should allow for easy reservation of tables and provide a clear overview of reservations. Additional Requirements: - Design: A modern and intuitive interface that's easy for staff to use. - Security: It must ensure data privacy and protection from unauthorized access. - Reports: Capability to generate sales and inventory reports. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in desktop application development, especially in POS systems. - Prior experience in developing software for the restaurant industry. - Knowledge in UI/UX design for creating user-friendly interfaces. - Strong understanding of data security and encryption protocols. I am looking for a dedicated professional to handle this project efficiently and in a timely manner. Your previous experience in dev...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Laravel Developer Needed for Feature Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Laravel expert to work on adding new features to my runnin...will likely involve the following: - Integrating user-friendly messaging system - Social media integration - Implementing advanced search functionalities Ideal Candidate: - Proficient in Laravel with a proven track record of feature development - Experience in integrating third-party services like payment gateways and social networks - Understanding of user authentication, authorization and security best practices - Ability to suggest and implement creative and user-friendly solutions to the feature requirements Please note that this project is an ongoing one, and you will be working on an existing codebase. A good understanding of the project's architecture and a commitment to maintain code q...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  QA/NodeJS developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...our platform remains robust, reliable, and scalable. Key Responsibilities: QA Engineering: Develop, maintain, and execute automated test scripts using tools such as Selenium, Jest, Mocha, or similar. Perform manual testing to identify and report bugs, inconsistencies, and usability issues. Design and implement test plans, test cases, and test data for functional, regression, performance, and security testing. Collaborate with developers to understand new features and enhancements and ensure they meet the required quality standards. Participate in code reviews to provide feedback on testability and quality. Continuously improve QA processes and tools to increase efficiency and effectiveness. Node.js Development: Develop and maintain backend services and APIs using Node.js and ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled software developer to create a comprehensive ...forecasting to help in planning and strategizing. - Livestock health monitoring to ensure the well-being of the animals. Additional Information: - The software should be intuitive and user-friendly, as I may not have a technical background. - Data security and privacy are paramount - the software should be designed with robust security features in mind. Ideal Skills for the Job: - Proficiency in software development and programming. - Previous experience in creating agricultural or livestock management software would be a plus. - Understanding of data security protocols and best practices. I'm looking for a freelancer who can deliver a high-quality, reliable software that meets my unique...

  $2580 (Avg Bid)
  $2580 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Web-App Based OTP Bypass Software( Refer Attached Video) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...software should be developed to work as a web application, accessible from any browser. - OTP Bypass: The primary function of the software is to bypass OTPs for various platforms. This should be done in a seamless and efficient manner. - Security: While I haven't specified the exact level of security required, you're expected to implement adequate security measures to ensure the integrity of the software. Ideal Skills and Experience: - Strong web application development skills - Proficiency in OTP systems and their bypass mechanisms - Good understanding of security concepts in software - Ability to deliver a user-friendly and reliable software Your proposal should include a brief outline of your intended approach, estimated timeline for completion...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  VPS person needed for quick set-up server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Want to setup one aws - subdomain for nodejs api to run - 2 public html domain website - install free ssl - provide proper ftp, putty access and ensure proper security to be taken care - Need to ensure no further issue come Only apply if you ok with 600 INR. and also in future ready to work on same price for 1 VPS setup work

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน internet security ชั้นนำ