ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,443 ios android hybrid app งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  3136 - Need of NS2 Developers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Physical Layer Security in Wireless Ad Hoc Networks Under A Hybrid Full-/Half-Duplex Receiver Deployment Strategy

  $155 (Avg Bid)
  $155 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Add features to a hybrid app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  API is PHP based using FuelPHP v.1.x and a MySQL database. Frontend app is built using Apache Cordova and OnsenUI v1. Compiled via command line and hosted in a BitBucket repository. EC2 environment on the backend codeset. I need the following added to my andriod and iphone app. -Forget/reset password function -Ability to remove a customer on the

  $776 (Avg Bid)
  NDA
  $776 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล

  ...entrepreneurship, financing, business strategy, new product development, and innovation. We are passionate about business, technology, science, and innovation. Our team is formed by hybrid individuals: people who have depth in social science, product design, and business strategy. We define ourselves as strategists who can observe like an anthropologist, envision

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  111 ผลงาน
  Wordpress to Mobile app Like 9gag 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The Wordpress website which has the viral theme content is about funny pics , memes etc need a hybrid mobile app with push notification and whatsapp , social media share for the photos

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  ... Proposed Solution Both customer and supplier applications will share a centralized cloud based database for synchronizing all data. Customer Side I would like a hybrid (IOS/Android) app for customers. Each customer will be able to maintain its own profile where they can update their profile information and product requirements. Supplier will supply

  $1862 (Avg Bid)
  $1862 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล
  Need Hybrid App for our new startUp Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are Gurgaon based startup looking for freelancers from Gurgaon itself. Developers who can work from home individually to make hybrid apps for android and ios both. Also we are looking for someone who wants to work on equity basis for a startup and has passion for doing something of his own. This opportunity is not for those who are looking for temporary

  $882 (Avg Bid)
  $882 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  Dear I need hybrid app for andriod and IOS with GPS location navigator. Customer can See where is located the delivery person as well Admin can see where all the delivery person location. I need this to be done asap give me a fair quote

  $415 (Avg Bid)
  $415 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Mobile App Development for Company's Mktg Executive. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...projects those who can give us best quote. We are expecting a good performance of app. expecting best support. Please tell quote for both 1. Price for Only Android app (Native) 2. Price for Hybrid App (Mention technology) mention the time duration COMPANY mobile App for Marketing executives: ------------------------------------------------------------...

  $423 (Avg Bid)
  $423 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  firmaware for ESP8266 board based on martin wifi repeater and its hybrid mobile app in react native (maximum screen in app is 5 nos.)

  $219 (Avg Bid)
  $219 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  same app as like dream11 ui and implementation of rank systems

  $945 (Avg Bid)
  $945 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Native Android App Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have an existing "Ionic" hybrid app on the store that is poorly built and over crowded with useless functionality. We are looking to REPLACE this app with a simplified NATIVE version with a fresh new design. We will NOT be keeping anything of our current app. No source code, no design, no api's. Is all being replaced. Please download it and take

  $882 (Avg Bid)
  $882 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  131 การประมูล

  It is my task to design and simulate a Distributed Control System (DSC) for a microgrid (Hybrid), which is composed of PV, Wind, Battery, CHP and fuel cell. Someone else has helped me to complete the part of the design and simulation in MATLAB and I am having the proper results now. But, since he has left me, I need someone to go through the whole work

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  Saat ini saya sedang mengembangkan aplikasi hybrid dan web, dan sangat membutuhkan seorang senior programmer Node Js untuk membuat aplikasi API untuk keperluan bridgin aplikasi lain dengan database mongodb. Responsibilities: 1. Membuat Skema Database 2. Membuat API dan memanfaatkan API Requirement: 1. Bekerja cepat dan mampu bekerjasama 2. Berpengalaman

  $603 (Avg Bid)
  $603 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Build me a hybrid mobile social application [Angular.js, Ionic Framework and Firebase] for event management . I need an "mobile application" on type of instagram and web responsive(html5 e javascript) appmobile (IOS and Android). [frontend] app created with angular js and nativeScript with IONIC Framework [backend] created with Google Firebase Backend

  $1682 (Avg Bid)
  $1682 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  88 การประมูล
  javascript expert & android app expert for hybrid app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need someone who is an expert in javascript page design/development android design would be preferred i need someone who has worked with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and can provide similar examples on the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] site. provide your top examples

  $659 (Avg Bid)
  $659 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Web development 3 วัน left

  I need to build apps or hybrid website either to connect business to business and business to customer

  $586 (Avg Bid)
  $586 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Hybrid Mobile Application - Android & IOS 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i need a mobile app to be done. one coding for both Android and IOS. Its like a travels app Requirements: 1. User/driver profile 2. ride listings/ Seat booking 3. driver location to be viewed by passengers 4. Allow cash/online payments for users - payment gateway

  $633 (Avg Bid)
  $633 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  96 การประมูล

  I'm looking for an e-commerce website with hybrid mobile app for an online grocery store. The platforms of choice might be .net web & backend with ionic for the app. Or a php based backend (like magento) with ionic might be the other choice. Need to deliver full source code.

  $355 (Avg Bid)
  $355 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  Epub Reader with Ionic 3 for iOS and Android 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an experienced javascript-based hybrid mobile app developer with experience in building ebook rendering and reading modules using Readium SDK. Scope The requirement is to create a basic epub reader to be hosted in an Ionic 3 application. Appllication will use strictly epub 2 formats for the ebooks (pdf, word, mobi files are out of

  $751 (Avg Bid)
  $751 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  i need software which are function of ETC hybrid lane with CCH icici bank with rfid tag total functioning at nhai toll plaza

  $162 (Avg Bid)
  $162 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I need a business listing website along with an hybrid mobile app. The website design should be highly professional. Website should be highly responsive and SEO friendly. To put it simple, we need a website on which we would register free and paid vendors. So first thing, we need a vendor management backend with rights to add more users to control

  $3058 (Avg Bid)
  $3058 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  myafricancinema.com 1 วัน left

  I have 2 websites and I need to convert all to mobile apps for OS, Android, Microsoft apps and Amazon apps with hybrid app support because we are going to accept payment on all apps. The price can be negotiated. service delivered two to seven days.

  $157 (Avg Bid)
  $157 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  I have a requirement which is to develop a hybrid mobile application with ionic framework . This application must be able to view attendance of customers when ever they enter into my premises . I even want you to develop the attendence system either with RFID card system or local wifi system or biometer finger print lock For more info contact

  $335 (Avg Bid)
  $335 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Trainer required to teach Selenium 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...If Yes, then train with Practical examples 4. How to develop a Hybrid Framework(Which can be used across projects that are implemented in technologies C, C++, C#.NET, VB.NET, ASP.NET, Visual Basic, Java, J2EE, SAP, MainFrame) 5. How to automate mobile applications that are built in Android 6. Test Reports to be in a word document. For example, the

  $185 (Avg Bid)
  $185 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Hybrid -supercapacitor- Battery current control 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Control the current and voltage of dc grid through using battery and supercapacitor with theirs bi-directional converter.

  $166 (Avg Bid)
  $166 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  our app will have 3 versions of app, 1st for customer , 2nd for midiator and 3rd for back, the app will need gps tracking and aadhar api implimentation

  $1142 (Avg Bid)
  $1142 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  ...looking for a developer of mobile apps (preferably hybrid solution like Sencha developers, because we need to build an app that uses both iOS and Android). This would initially be for a development of month or three, but with possible extension to a year and maybe more. Please download the SKANTRAE app. It shows a catalog of “doors” that can b...

  $2271 (Avg Bid)
  $2271 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  I need an iPhone/iPad app. I already have a design for it, I just need it to be built. We are based in Hyderabad and wanting to develop a hybrid real-time news and recommendations app in the area of stock markets using firebase. There is no API integration to start with. Payment gateway needs to be integrated in the second phase

  $444 (Avg Bid)
  $444 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  pwa / hybrid app development, geo location , geo fencing 22 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  if you are interested in this project, please contact us for more information. please state your portfolio of work, or experience in app development.

  $1242 (Avg Bid)
  $1242 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  95 การประมูล
  Hybrid Track & Alert Mobile App Similar to live360 20 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  This app is a simple alert parents when kid is in trouble & location..... 1. track child location 2. message child 3. join to group or circle 4. passcode to turn app on & off for parents 5. check in with parents 6. records your every move & see it in reel time -I will need all source codes -diagram of app flow chart -technologies that will be used

  $709 (Avg Bid)
  $709 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล
  Mobile development hybrid apps กำลังหมดเขต left
  ยืนยันแล้ว

  Hybrid app phone Gap and Cordova project [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] login [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] plus login [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] access issues with photo,[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of videos,photos [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] issues

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Blog Article writing on Alkaline Water หมดเขตแล้ว left

  ... Interested applicants, please reply with the first word "H2O" as the first message. Applicants who ignore this instruction will not be considered. Thank you. Topic: How Hybrid Alkaline Hydrogen Water can improve your health – in just 4 weeks Word Count: 1200 -1500 Reference Sites: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] http://www

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล
  Want a community website and app developed หมดเขตแล้ว left

  ...a community website and a app that can be deployed on android and ios (hybrid). The design for the website is ready so only coding remains for the app part both design and coding needs to be done. *please remember we are not developing facebook, our site is for very small community so quote accordingly. The website and app will share a common database

  $169 (Avg Bid)
  $169 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  A mobile app for android and ios หมดเขตแล้ว left

  I would like to have a loyalty app with 3 interfaces buyer,vendor,admin The app should run both on ios and android platforms native and not hybrid We need an app which can be run from both Android and iOS platforms. This is a loyalty app which stores "values" of customers purchases and awards points to the customers. For exa...

  $954 (Avg Bid)
  $954 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  105 การประมูล

  ... Interested applicants, please reply with the first word "H2O" as the first message. Applicants who ignore this instruction will not be considered. Thank you. Topic: How Hybrid Alkaline Hydrogen Water can improve your health – in just 4 weeks Word Count: 1200 -1500 Reference Sites: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] http://www

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  create an hybrid app หมดเขตแล้ว left

  it is a simple application mostly its selecting pictures and songs

  $212 (Avg Bid)
  $212 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  ...some point the mail should be routed through the 2013 server to the mailboxes still on the exchange 2010.. when that is done, the connection to Office 365 needs to be made (hybrid connection wizard) and then the move of the mailboxes from 2010 to 2013 or office 365 should start. Help should be done by phone and teamviewer, and should be done tonight

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Hybrid App( Using Xamarin) หมดเขตแล้ว left

  We want to develop a Hybrid app for all the mobiles, It contains 12 pages with home page with some dynamic pages,we find the attached reference file for more information,

  $264 (Avg Bid)
  $264 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  Hi! I'd like you to develop a Mobile Hybrid app for me. We need GPS Autodetection and Location Selection feature like is there in my app. I'm sending a sample app. We have the UI ready for the app and some functionalities are also working. If you require, we can also share the sample. Download from here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $605 (Avg Bid)
  $605 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Trophy icon Design a logo for a taxi-company หมดเขตแล้ว left

  Design a logo for a taxi company which uses a hybrid car. The logo should have some environmental "view" such as green color, maybe a tree etc nature also + maybe some taxi-yellow/orange color. Design should be in vector graphic so it can be scaled easily. Name could be at this point "Nice12 Eko-Taksi". We will just need to change the first word when

  $46 (Avg Bid)
  $46 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  69 ผลงาน
  we need mobile for offline and online both to work. หมดเขตแล้ว left

  Hello, ...off line data. So admin of apps can view data per user wise. We need Android apps and iOS both. Please answer the Question in your bid proposal - how to going to achieve this online and offline apps? write in details logically, other wise i will not respond. Apps we can use hybrid apps so there is no problem, So you can use any. Thanks!

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล
  Mobile development หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. Stock market app without API. News to be pasted alongwith images and recommendations to be manually entered in 8-10 fields and realtime updates. To be a hybrid development for Android and IOS

  $561 (Avg Bid)
  $561 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล

  We need our current iOS app built into a hybrid app. We want the language of code l to be done in react and deployed through react native. The current app is IOS only and is built in Swift. The backend is done through google firebase and we need the new hybrid app to function with our database as it stands. The app is highly focused ...

  $2512 (Avg Bid)
  $2512 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  56 การประมูล
  Add gamification to my hybrid app หมดเขตแล้ว left

  I want to create gamification for my video streaming and celebrity news app. Note my app is a Hybrid app, so the developer must be proficient and experienced in working with Hybrid apps. I want to add the following - Single player quiz - We can provide a single quiz per day where the user can earn leaderboard points    based on a few questions. -

  $465 (Avg Bid)
  $465 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  hybrid application development หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  I need an Hybrid app. I would like it designed and built. I am looking for people who can build a fully functional ecommerce store with logins for sellers and customers like Resellers app which is bug free . Back end , Front end , Ui would be done by the freelancer. Prerequisites for applying- 1) Should be an advanced and experienced ecommerce developer

  $1847 (Avg Bid)
  $1847 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Develop an Hybrid app for me. หมดเขตแล้ว left

  ...develop an Hybrid app for us. It's a inventory management solution for companies that we have to build. I've attached a literature about the background of the problem and also how we are going to solve that. We are looking for a talented developer and someone who loves to code to get this app done. The tech stack we will be using is: - Any Hybrid develop...

  $476 (Avg Bid)
  $476 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Similar like ludo kings หมดเขตแล้ว left

  Hi, i just want to develop an app just like ludo kings with 2-3 extra features. hybrid can be ok for both android and ios. need a admin panel also.

  $590 (Avg Bid)
  $590 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Lawnics is Hiring CTO/technical Lead/co-founder หมดเขตแล้ว left

  Lawnics - CTO/Technical Lead/Co-founder - Legal tech Startup - Mobile App/Natural Language Processing/ Machine Learning/ Computer vision - IIT/NIT/BITS/ IIIT.- 4-10 Years. Share your CV Who are we:At Lawnics, our core goal is to transform 300-year-old work practices for digital age, by building AI assistants that help lawyers, organizations, government

  $373 (Avg Bid)
  $373 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล