ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,126 iot research papers 2015 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Finishing year 2015 accounting หมดเขตแล้ว left

  ต้องการด่วน คนที่เข้ามาปิดบัญชีและเรื่องการเงินของบริษัท ด่วนที่สุด สามารถปิดจ้อบงานได้ภายใน 7 วัน ติดต่อ ด่วน URGENT !!!! NEED data entry support for journal entry to close month End accounting statements within 7 days.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Improve my PS website ranking for 10 local keywords in 1 month - organic SEO - white hat only - off-site SEO - website to own the top ranking for 10 local keywords - work report (weekly) - every wednesday - keywords ranking report (weekly) - every wednesday - need to see improved ranking result in 1 month. - not more than 75 USD - keyword นายสิบตำรวจ สอบประทวน สอบนายสิบตำรวจ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Improve my PS website ranking for 10 local keywords in 1 month - organic SEO - white hat only - off-site SEO - work report (weekly) - keywords ranking report (weekly) - need to see improved ranking result in 1 month to continue another month - not more than 75 USD - keyword นายสิบตำรวจ สอบประทวน สอบนายสิบตำรวจ นายสิบ สายอำนวยการ นายสิบ สายปราบปราม สมัครนายสิบ สมัครนายสิบตํ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Cleanfiles,sharecash,fileice downloader 2015 หมดเขตแล้ว left

  ต้องซอฟแวร์ สามรถผ่านบทสำรวจดาวโหลดไฟล์ผ่านได้ไม่มีปัญหา

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo 2 วัน left

  ...of my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Best [name of category IT services] development companies in 2018 Example: Best Augmented Reality development companies in 2018 Best iOT development companies in 2018 Best [name of category software product] in 2018 Best Antivirus software in 2018 Best Content management system in 2018 Here is one

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ
  Azure IOT Trainer 6 วัน left

  We are seeking a IOT Trainer with experience in designing and architect the cloud platform also expertise in architecture Azure Cloud. You will be playing a key role in empowering enterprises with Digital Transformation and will be exposed to the full life-cycle of IOT (Internet of Things). We are helping fortune 1000 companies transform with enterprise

  $1053 - $2106
  $1053 - $2106
  0 การประมูล

  Tôi đang cần tạo một nguyên mẫu thiết bị kiểm soát lịch sử vận hành của máy phun thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam hiện nay. Các thông số cần thu thập bao gồm : lưu lượng, thời gian vận hành thiết bị, tọa độ thiết bị.. Chi thi&ec...

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Uber-like an app but just the user side and nothing on the driver side. Contact me for more information. Includes Admin panel, In-app payment, GPS, Barcode scan, booking interface, IoT and few more.

  $1174 (Avg Bid)
  $1174 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Salesforce App 6 วัน left

  Please quote on what it would cost to create a Salesforce App that can be a plugin for any salesforce subscriber. The app needs to collect data from an IoT device and present aggregated data to a dashboard, and be able to drill down on data to get to a specific device, and also be able to show real time mjpegs or streaming video inside the dashboard

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Firmware for NodeMCU ESP8266 IOT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello i need some one to program a firmware for ESP8266 and DESIGN a Circuit (PCB) for connecting the relay and some sensors. Firmware Details initially it will operate in Soft AP mode and when i connect a mobile or laptop it will give IP via DHCP and i should be able to set a new SSID password and some other config via serial console and a webpage. after the above step is done it should turn to ...

  $21 - $175
  ปิดผนึก
  $21 - $175
  5 การประมูล
  ESP32 Arduino AWS IoT Setup instructions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like the setup instructions and example cod...using an ESP32. 1. Full setup of setup instructions for AWS IoT i.e. walk-through, screen shots etc 2. ESP32 Ardunio code to communication with the AWS IoT cloud 3. Use one analogue input and one digital input from the ESP32 sending data to the AWS IoT cloud and presented in the AWS IoT Dashboard

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  This write up is to Critically appraise two research studies, one is based on qualitative methodology and the other is based on a quantitative methodology. The critique is based on the methodology used in each research study. The combined world count for both is 4000 words, this must to done in line with the best scholarly standards

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  market study 5 วัน left

  We would like to have a detailed market potential study done for sports related software tools (IoT platform based) for analysing player's movements and performance. This has to done with a view of India, US and UK markets. We would like to understand the market size, current players, and the extend of adoption of such solutions in Sports academies

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Android app and ESP32 (IOT) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Ref: ESP8266, ESP32 We have to integrate an IP camera video and Pet feeder based on ESP into an ANDROID app. Plase Follow the link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The IP camera is similar to Sricam models, but suggestions are welcome. Goals: 1.- Develop and android app to integrate IP camera video and the pet feeder

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Looking for a Freelancer to design a low cost sensor that will read basic plant hydration status (and potentially soil fertility as well) and report this back to a central webserver, where the user can then configure at what set point they want to receive an e-mail notifying them that their plant needs to be watered and/or fertilized. The project will include: 1) Low Cost hardware design for sens...

  $1228 (Avg Bid)
  $1228 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...architect / developer We are looking for a highly motivated, hands-on professional who can manage the final steps the development of our iot device. You can start right away. You have great experience bringing iot devices to the market. You can overview an existing complex project quickly. You are able to manage different freelancer, set them up, pack

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Python developer for proof of concept 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a python developer to build a proof of concept in the next week, it's a simple IoT project, running a server in Python to communicate with a BLE gateway over HTTP, receive the Messagepack data, convert it to JSON, and send it to Azure IoT Hub. Business Logic, UI designs are ready. Successful PoC will lead to considerably more Python work. React

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We need a Fullstack Developer to help us set up our IoT system. We will need 1. Backend - NoSQL DB - Server Application in JS - Logins and accounts 2. Frontend - Dashboard with data visualization

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon Logo Creation 11 วัน left

  I am currently working on launching a company (name: AI-IOT) which offers technology/software solutions. I will like to call for submissions on creating our corporate logo. *Please see attached brief.

  $54 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Offshore resource / Full stack developer PHP 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for full stack developer --> Optimizing existing website --> Develop new functionalities --> Start with IOT [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Create web content on my website in English 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create web content on my website in English Knowledge in Marketing, Strategy, IA, IOT, Big Data, Block Chain, High Tech industry

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  ready app purchase 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Intersted to purchase ready apps already in store, or ready to submit iot and android (games, utility, any category) please submit proposals.

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  I am Embedded Developer and having 6+ year of experience in Embedded based PDLC Now, I am Designing TEMP+RH GPRS Based Data Logger for this project I want some cloud Based Platform so if anyone having good experience in this so please contact me

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  dreamtechIOT 3 วัน left

  Expecting a Freelancer, who can understand and execute IoT Project, Project is ready - just need to install at Client Premises.

  $368 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I am starting a product innovation design company that combines both traditional product design and integrates it with IoT (Internet of Things). I am looking for both a corporate name and a catchy tagline/advertising slogan that I can use for my business. I have a domain name already, which is BuildSmartThings.com. Looking for company names and

  $190 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Project for Julien S. 6 วัน left

  i have one proejct for you can u bid if u r intrested then we can proceed https://www.freelancer.com/projects/technical-writing/IoT-security-project/?w=f#/proposals price is just for indication

  $10 (Avg Bid)
  NDA
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  IoT security project 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer to develop security scheme for iot it is important that freelancer familiar wih AES, Zigbee and such topic in IoT working software: Matlab , Omnet++ deadline limited i need prototype from you how you will do it so i can award the best candiate . please check the attachements, and let me know can u do it or not ? i need first

  $31 - $255
  ปิดผนึก
  $31 - $255
  2 การประมูล
  Help for Node js code to deploy on aws IOT. 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Code already available, only some changes need to implement to read MAX 6675 temperature sensor with Node Js framework.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Build me a simple website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking out for a help in building a simple website for my company. The company act as a reseller of IoT products from various companies in the telecom market. below are some examples of websites which are similar in nature - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  Project Industry 4.0 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...0. Per le PMI è iniziata la quarta rivoluzione industriale che è una grande opportunità per innovare gestendo progetti di ristrutturazione IT di integrazione con piattaforme IoT, supervisione della produzione, interconnessione tra macchine e ERP, progetti di automazione CAD-CAM, Cybersecurity, User Experience, Blockchain, Data Robotics, AI... Ricerchiamo

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need information on the battles around Baiji, Iraq. Iraqis only! Only Iraqis apply! NO EGYPTIANS.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Buscamos un instructor de Microsoft Visual Studio para un curso de iniciación, con una duración de 55 horas en horario de mañana. El perfil ideal es un instructor con experiencia y con certificación oficial de Microsoft MCPD o MCSD

  $2390 (Avg Bid)
  $2390 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Academic Researcher 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an Academic Researcher in the field of WSN, IoT an Machine Learning for a project, the researcher must have the required knowledge and could work on newer research topics. Further discussions about the project will be discussed after applying.

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Multiple Choice Exam Papers for GCSE Math and Science 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for freelancers experienced in UK GCSE Science and Math to turn exam papers into multiple choice questions. We will provide you a set of exam papers. We need you to find the solutions to the questions and then turn the question into a multiple choice question. The exam papers usually have between 20-40 questions. You can write the questions using

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  Need help in writing a case study and 2 Mini research Papers 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...case study, i already have the topic and this needs to be like 2 pages information excluding, Abstract table of contents and References 2. I need help in writing 2 mini research papers i have few topics available and this paper should cover (Introduction, review of literature or references (2 references needed and 1 peer reviewed) Discussions, conclusion

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Looking for person to help build IoT application on both Android and iOS systems. Simple app with - Bluetooth binding - Responsive push notification system from Azure - DEvice management - Users management - aprox 5 screens - graphics provided

  $49 / hr (Avg Bid)
  $49 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  Full Stack Developer(with Website and Mobile app) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Ionic Technology based on same, etc. Website Development : HTML5,CSS3, Javascript, Jquery, Wordpress, Magento, PHP, mySQL Codeigniter, Laravel, YII,Python, Hadoop, Mongodb, AI, IoT (Internet of the things), Machine Learning, Big Data, Node.js, React.js Angular.js etc. Cloud Server Development : AWS Server, Google Cloud, Microsoft Azure, Digitalocean, Bluehost

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Requirement - IOT based water storage Tank level sensor from 1000ltr To 10000ltr with consumption of water Per day , monthly , yearly current water Level , with Mobile app online

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  MAX6675 Temperature sensor integration with ESP8266 for AWS iot 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help to read temperature from MAX6675 sensor on ESP8266 and with Node js platform. Sample code available and works well with MCP9808 temperature sensor board.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Digital Transformation expert 18 ชั่วโมง left

  • Driving digital strategy, planning technol...Center, and End points IT assets, BCP planning design and management • Knowledge of RPA (Robotic process automation), SAAS (Software as a service) • Expertise with analytics, IoT, AI, ML, NLP, mobility, cloud, big data, social based solutions and digital marketing • Leading digital transformation

  $1742 (Avg Bid)
  $1742 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  APP Re-design & GUI 11 ชั่วโมง left

  We are looking for a skilled developer with immense graphical imagination to re-design our APP, it is a IOT based APP with lighting control. We want this APP to be up to date for our western market and be user friendly. Functionality and fluent design is the key to success for this APP and ensuring it related to the industry.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Spreadsheet with Angels Investors 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...Profiles URLs of Investors who match these criteria: * They are "Angel" Investor (invest by him/herself, no Venture Capital committee) * Able to Invest in Technology, Energy, IoT and Science company. * Able to Invest in a Chilean Company (optional / desirable) A Google Spreadsheet with these columns or more: Investor Name . | LinkedIn Profile

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  ESP IOT DEVELOPER 3 ชั่วโมง left

  I have designed a IOT based board using ESP. I need an expert ESP developer.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  SCADA / IOT software Required with mobile interface & Cloud Upload หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  SCADA / IOT software Required with mobile interface & Cloud Upload (For Robotic Cleaning of Solar Panel) To control & Monitor the Cleaning system which cleans the solar Tables on daily basis (to & fro or single run clean) on a fixed time. We have a Control PCB which has 10 Digital Inputs , 2 Analogue Inputs & 4Digital Outputs in each cleaning system

  $10610 (Avg Bid)
  $10610 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Content writing and filling company profile template หมดเขตแล้ว left

  We have a company profile template in Adobe InDesign. We are looking for a creative writer/designer to edit the content of it to suit our company stru...creative way, researching about competitors and considering customer demands. Need to do creative writing and filling template for company profile of a Industrial Automation and IOT Solution provider.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hola John Arturo. Soy Juan de Colombia. Estoy desarrollando un proyecto de IOT utilizando AWS IOT y el dispositivo ESP32. Estoy buscando una persona que nos apoye en la parte especifica de desarrollo de Firmware usando Amazon Freertos. Quisiera Saber si te interesaría conocer mas detalles del proyecto. Saludes

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล