ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,255 iot research papers 2017 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  iOT expert needed in Pune, India only 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Our content team (tech company based in Shanghai, China) is looking for someone who can create ongoing editorials and articles in the voice of different business leaders. Green energy, big data, robotics, Internet of Things, etc. We absolutely need quality here - not just writing by-the-numbers. These are technical-minded people representing their business lines, so tone much be very accurate and ...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  IoT Device Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced designer for an IoT remote monitoring device. We have a key cell module component ready....but now need help with the internal board, sensor and battery scoping.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need you to write a report for something.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...Solutions Purchase trends, how do we grow our consumer and loyalty base Rate of mobile payment options is growing Leave the Wallet behind! Ordering via Voice devices and wearable IoT continues to grow Cardless ATM’s are now being released removing requirements for accessing cash from banks Today’s shoppers look to optimize time at the store and online

  $25 (Avg Bid)
  Kafka-Flink-Couchbase-Visualization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A IoT JSON feed will be coming to kafka, make the transformation and execute a business logic to find an event using flink then make an entry to Couchbase database. Finally, display the events visualization. all should happen in real-time. As a deliverable application to run on windows/aws step-by-step instruction to set up instances, spring project(s)

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We are looking for regular supply of articles / blog content around IOT, Industry 4.0 and related industries. Each one between 500 - 1000 words. In total you can expect min 10 Articles. The price mentioned is for one article 500 words

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  building windows 10 IOT image 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need a windows 10 IOT image built for intel NUC board and an i7 industrial board to run specific software with embedded mode setup and be error proof against power failures and multiple resets.

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  i have an educational website , in that i want you to prepare the mocktest papers. each one has 100 questions and 4 options. you should enter both telugu and english languages. and save it.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need an python/openCV expert who has knowledge about AI/IOT who can help me in my task. It involves using raspberry pi and Camera and or image detection and being able to get some info on the image detected. can provide more details to the right candidate.

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Implete a simple opencv line detect by python reference by a papers 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need to detect all straight line in a tabular content image, the main propose : 1. Probabilist...Transform detect after binary preporcess 2. extent the short hough line with the gradient 3. remove rebundant / non table's line 4 . final : table cells detect reference papers : Junction-based table detection in camera-captured document images, 2015

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Pick up and send papers 4 วัน left

  I need someone in Trinidad and Tobago to pick some papers and send them to me.

  $37 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...need some brainstorming suggestions. Our company is a CAN bus data logger manufacturer, creating data logging devices for use in vehicles, machines etc. The devices are also IoT devices. The company name must satisfy the below: - Below 8 characters - Easy to pronounce in English - The ".com" domain is available at 1-5 EUR (check on the godaddy website)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need react, vuejs, Html expert for small bug fixing in my testing web page of BLE sensor IOT hub. it is very simple but need high skill in web programming. Only bid for experts

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Papers : accurate line detection by adjusting hough transform threshold adaptively, Y Ma, J Wang, D He, J Pang - … Communications Networking and …, 2010 - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to detect all line of a table in image accurately by threshold-free hough transform opencv line detect.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  My customer is an online publisher for academic papers is seeking an experienced academic ghostwriter/ editor/ researcher who is expert about network and IoT security. Our content has a heavy focus on the topics of IoT devices, Network, Security, hacking. Rigorous research standards and the ability to work with EndNote or excel is required for citation

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need a trial balance/ audit working papers software. I want ready software.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Design and Install industrial automation system for energy efficiency project with cloud connectivity. IT 4G routers, industrial IOT gateways with Lorawan connectivity, SCADA system integration (modbus, IEC 61850), Building management system integration (Bacnet, KNX, LONWORKS), sensors installation (pulse meters, electrical power meters) Project based

  $6615 (Avg Bid)
  $6615 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hello all, There are 3 parts to this project. Preferably to be done concurrently or in phases. Its ve...in phases. Its very much like 3 or 4 existing websites/apps but I would like it to be combined into 1 turnkey solution A) Website B) Android/iOS App C) Image Recognition D) IOT integration E) Ecommerce Integration Details are in the attached doc

  $2771 (Avg Bid)
  $2771 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  edit a whitepaper on IOT and IT retail 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need an IT expert in server to overlook this brochure, edit english and add any technical info about IOT IT

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  IoT Project 1 วัน left

  connect two device with one phone app, when phone app send a message it should go to the IoT aws cloud and parallely go to the device and vice versa more description will be done after fixing the freelancer, this is one module ,other module is also. but now only this task I want it as soon as possible my budget is 2000

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I am looking for a very experienced article writer, with a solid background in writing about IoT orientated subjects. This article is to be written for our website blog and to discuss the trends and predictions of blockchain technology in 2019. Ideally no more than 800 words. I would like the article to be well researched and informative. Guidelines:

  $70 (Avg Bid)
  NDA
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Hello, I'm looking for individuals who can help me with WSN, IoT simulations. Simulation should be in Contiki/Cooja, NS2, NS3, Matlab or Ombet++ Hands on experience with LTE, IOT, Wireless Networks, Python, C, C++ needed. If interested please reach out.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I would like your help to create a PCB design for IoT smart wall light, I have my host server. so I need you to create design and code to connect with my host server using MQTT. It has features seems like sonoff wifi touch with a custom host server. please contact me for the details. thank you

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  marketing brochure 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need someone to edit and improve on this brochure, add information about IT and IOT, Edge compute and remote locations

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  design and implement an educational toy model in IOT style 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  need guidance in designing and implementing a toy model in IOT style . An Arduino board will be implemented, functional description ,design and implementation. NEED GUIDANCE

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  My name is Beatriz Martín, and I'm COO of LiveLink, a Startup in which we are developing an IoT device for motorcycles. It can detect any accident suffered in a motorcycle and warning the emergency services with the location and medical information of the victim. Currently, we are developing out third prototype of the first product we will launch

  $4609 (Avg Bid)
  $4609 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  small (IoT device) 3-phase wattmeter หมดเขตแล้ว left

  Description I want to develop a small (IoT device) 3-phase wattmeter that measures: * V * I * P (active, reactive, ...) * phase angle * no LCD * no buttons * RS-485 interface * programmable to utilize the RS-485 * powered by the mains * GSM module * pulse for active and reactive power * small size (10x10x3cm) * AC 3-p 4-w * 120v and 230v * CT current

  $1203 (Avg Bid)
  $1203 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  I need an Need an Raspberry Pi er Azure IoT Edge expert for assistance. Need some help with some issues with sending data from a PLC to Azure IoT hub via "Raspberry Pi er Azure IoT Edge". PLease let me know your experience with BOTH 1) Raspberry Pi er Azure IoT Edge 2) Azure IoT in general. I will send you more details in PM after you have placed

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I want to make a simulation for IoT devices as I want to check different IoT devices in terms of processor and memory, and monitor sending the data through the cloud computing and fog computing. Also, the performance of both if we apply cryptography algorithms as will it be affected or not. Cloud computing and fog computing simulation should be done

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  App Developer หมดเขตแล้ว left

  ...straightforward multi-user (+admin) GPS/IP based subscription app (Android and iOS) that allows members to utilize a home, enabling them to check in/out of a house securely via smart/IoT enabled locking mechanisms. The mobile app will have 4 key pages (incl. functionality) as follows: 1. Home 2. Registration (Login/Out/Password) 3. Account (Profile, Billing

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  To Process IOT data in real-time up to 12,000 records/sec and produce analysis (within a second or 2). Needs to use parallel processing techniques to process data in cascading manner (same data pushed to different stages (up to 5 stages with different KPI calculations) depends on the seriousness of the data in parallel). Total 6 tables with some

  SQL
  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Build A Cloud Computing and Fog Computing Simulation หมดเขตแล้ว left

  I want to make a simulation for IoT devices as I want to check different IoT devices in terms of processor and memory, and monitor sending the data through the cloud computing and fog computing. Also, the performance of both if we apply cryptography algorithms as will it be affected or not. Cloud computing and fog computing simulation should be done

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We need to design an Icon/Symbol for the "Internet of Things" (IoT). 1. The Icon/Symbol can be used anywhere for any purpose like for PPT, Flyer, Brochure, website or business card etc. 2. Please provide final Icon/Symbol in Adobe illustrator (AI) and EPS Format. 3. Icon/Symbol graphic should be fresh and creative.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  what are current national level applications of IoT platforms? I need someone who are in the market and knows what is happening at this very moment not a person who will gather information from the web..

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Reviews on IOT Typiest หมดเขตแล้ว left

  I need a highly experience human resource personnel to recruit professionals for an international business. MUST HAVE EXTENSIVE YEARS OF EXPERIENCE. Its a startup.

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Tankconnect หมดเขตแล้ว left

  I am the founder of fullup, an IoT company specialised in the management of storage tanks. I would like to work with a freelance copywriter to review my projects before posting them on my blog and on linkedin. Main subjects covered are: IoT, energy, storage tanks, network operators. Best regards

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  cloud based project หมดเขตแล้ว left

  Hello there i was looking for an IT based project and should not be very complex it should be based on cloud or Machine learning,Data science,Big data ,AI , IOT timeline is around 1 month.i need the incremental project so that it should be presentable and need help from your site to deploy on my system so that i can present

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Build me a website หมดเขตแล้ว left

  We are an IoT company transforming commercial buildings into high performance modern buildings. We want to launch a new website with 8 pages (one of the pages is a client login already designed/developed). We have a designer we are working with, and need someone to make these designs come to life! We are working with squarespace/wordpress. Deadline

  $1252 (Avg Bid)
  $1252 การประมูลเฉลี่ย
  182 การประมูล
  Write few articles หมดเขตแล้ว left

  ...experience in internet research and finding the best information from the google and the internet. 3. If you have a previous understanding of the application of IoT, wearable device, the blockchain, telemedicine in healthcare then that will be really awesome 4. I will provide you with the article/topic names. I would like you to research them and then write

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Replace an IoT device's firmware Over the Air หมดเขตแล้ว left

  Background of project: Some IoT devices have a firmware with a IP pointed to a server which is no longer available, we have setup another server with different IP to replace the old server, so these IoT devices 's firmware need to be updated with the new server IP. Tasks: 1. Set up an environment which has an virtual IP to "cheat" these IoT device to connect

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Real time Javascript developer for IoT Device หมดเขตแล้ว left

  We need a person capable of building HTML pages by using JavaScript, HTML and CSS along with json data from IOT devices to generate various screen reports, graphs and meter displays of that data. We have samples of what we have done, so this is not starting from scratch. Some situations will be intranet only, others internet. (in other words some

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  i need an iot based app developer หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Whiteboard animation video หมดเขตแล้ว left

  Need 2 whiteboard animation video which should look like a teaser for IoT ( Internet of Things) training upto 2 minutes only.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล