ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,085 iphone app using phonegap งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Solve issue in Cordova PhoneGap Apps (IOS & Android) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We have...delivery. We got the below system [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The framework used: ONSEN V1 Technology: Apache Cordova Building Using: PhoneGap Backend: PHP Yii APK file for user app [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The required is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] In case you are interested, just let us know the price and timeline

  $197 (Avg Bid)
  $197 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Small Change on a App based on Onsen Ui and Phonegap 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need a small change in UI element on our food app. there is a filter icon which has cuisines to filter the search results, we want that cuisines category to be on a separate horizontal bar. the app is already built and running, we will provide the source. the app is compiled using PhoneGap and uses OnsenUI, JS and HTML elements.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Small UI Change to ONSEN UI based app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need a small change in UI element on our food app. there is a filter icon which has cuisines to filter the search results, we want that cuisines category to be on a separate horizontal bar. the app is already built and running, we will provide the source the app is compiled using PhoneGap and uses OnsenUI , JS and HTML elements.

  $167 (Avg Bid)
  $167 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Enhance Cordova mobile apps (IOS & Android) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...net/user/bastikikang/portfolio The framework used: ONSEN V1 Technology: Apache Cordova Building Using: PhoneGap Backend: PHP Yii APK file for user app [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The required is: -integrate all files (all apps & web) -Fix UI issues and reskin (User App) -Fix Arabic languages issues (RTL & Missing text in language file) -Change icons and splas...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล
  Transform PhoneGap to ipa file 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help transforming a PhoneGap app to an ipa file because I'm not an Apple Developer. I'm in a hurry so please help.

  $129 (Avg Bid)
  $129 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Need Phonegap Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am working on a current project that needs a chat room feature. Need help creating the backend code.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  ...or several RTMP streams on app page with minimum delay (1-3 secs max) 2) broadcast from a mobile device (İos – Android) camera to RTSP server (Can split the price ios and Android.) Plugin must work at least on Android >= 4 inside a PhoneGap app, iOS would be good but not necessary. Skills: Android, HTML5, PhoneGap, Video Broadcasting

  $100 (Avg Bid)
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Customize Moodle Mobile via Phonegap 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Customize Moodle Mobile via Phonegap

  $616 (Avg Bid)
  $616 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล

  We have a mobile app on both the apple and android stores. They haven't been updated in a couple of years but need to be. I've redesigned and completed (I hope) the apps using phonegap but having all kinds of issues submitting them. Different issues with apple and android with certificates and such.

  $204 (Avg Bid)
  $204 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  PhoneGap mobile Developer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear all we are looking for Cordova with framework 7 developer with 3 years experience in cross platform mobile development.

  $213 (Avg Bid)
  $213 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  the app has an android version and an iOS version the free version is done and on the store. the paid version was suppose to be done and when it was add to the stores i found out the recurring subscription was not working. i need some one to fix the in app purchases fir both stores so that we can have a paid version of the app that has a monthly recurring

  $397 (Avg Bid)
  $397 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  the app has an android version and an iOS version the free version is done and on the store. the paid version was suppose to be done and when it was add to the stores i found out the recurring subscription was not working. i need some one to fix the in app purchases fir both stores so that we can have a paid version of the app that has a monthly recurring

  $113 (Avg Bid)
  $113 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Phonegap App 2 วัน left

  I need a job, convert my app layout (html5) in a Android / iOs app.

  $182 (Avg Bid)
  $182 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล

  I need a android app that runs some javascript code on a users device 24/7. This should be using a background service or something similar. The code must run all the time, even if the user closes the app

  $54 (Avg Bid)
  $54 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  I need a simple app created in phonegap that runs some javascript code when the app is in background and even if the app is closed. Even if the app is not running I need the code to still be running in background service. When phone is turned on I need code to start running, the code must run all the time.

  $50 (Avg Bid)
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Maintain a Mobile jQuery platform 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...without code. It is built using php, mysql, Mobile jQuery, Phonegap, cordova. This platform needs maintenance, updates, addition for new features and ongoing work. In this project, I am interested in someone who is able to do small tasks. I need you to have a look at the platform [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and to register, login and build an app. Add new pages, new

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  i have mobile app Frontend: Phonegap Beckend: PHP API Usage: google cloud messaging (GCM) (Google push notification) i want to migrate from GCM to FCM.

  $165 (Avg Bid)
  $165 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  I have a phonegap project that works on ios 9 and does not work on ios 10 due to Camera Usage Description not appearing in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in the .ipa file. I'm using the online [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] facility.

  $149 (Avg Bid)
  $149 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Add some features to a PhoneGap-based project หมดเขตแล้ว left

  Hello all! [ ** Please note that this application’s UI is in Arabic ** ] We have an application built with PhoneGap and PHP as a backend. We are looking for someone who could add the following features to it: - Minor performance improvements - Show a Notification Badge whenever we update our content - Add the ability to send Push Notifications so

  $196 (Avg Bid)
  $196 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Phonegap Bug IOS - Camera หมดเขตแล้ว left

  Temos uma aplicativo que funciona para And...a camera não tira foto e envia quando é o IOS. Precisamos resolver esse BUG no IOS. --------------------------------------------------------------------------- We have an app that works for Android. But the camera does not take a photo and sends it when it is the IOS. We need to resolve this BUG in IOS.

  $184 (Avg Bid)
  $184 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล