ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  92,400 j2me database งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสร้างแอพ Xamarin (Cross Platform) เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mssql ดึงข้อมูลจาก แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมรูบ และ ทำระบบ Login

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการซื้อ database ท่องเที่ยวในประเทศไทย

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ต้องการข้อมูลที่ติดต่อได้จริง ของร้านสปา และร้านขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ทั่วประเทศไทย (มากที่สุด) ข้อมูลที่ต้องการ -ชื่อร้าน -เจ้าของ/ผู้ดำเนินการ -หมายเลขโทรศัพท์ -หมายเลขแฟกซ์ -หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) -อีเมล์ -ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ***เป็นข้อมูลที่ update ใช้ได้จริงเท่านั้น

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Wordpress site () hosted on Google Cloud is showing Database error.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  You need to create a Java GUI Application and connect it to the database I have attached. When the user runs the program, gui should show tree table. It should have a purchase button that allows the user to purchase one of the available courses. It should ask the user to enter Gmail, phone, and username. Then the should add those records to the database. It should have an update button that allows the user to update their email or phone. It should have a remove account button that allows the user to delete their account. Also, I need something unique for this application. A pie chart that the courses and how many people are taking each course would be perfect. It should handle the errors. For example, It should follow the primary and foreign key violations when entering th...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Recreate wordpress database from backup file and make work in new server phpmyadmin. Task must start now and be complete asap.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  database modeling 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and gender. RatingAndReview ( rID, mID, stars, review, ratingDate ) Desc: The reviewer rID gave the movie mID a number of stars rating (1-5) and write comment as review on a certain ratingDate. For this database write the required ddl and dml codes that meet the following 5 requirements (Submit answers as a single text file in txt, docx or pdf format) 1- Check the tables and correct if there are any normalization problems according to you. Write the anomality and normalized tables. 2- Select proper data formats (char, nvarchar, int...) and write sql statements that generate the database and its tables. 3- Enter some data (2 tuples for each table is enough) into the tables. Write 2 different forms of insert statements. 4- Write 1 update and 1 delete statements tha...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Modify app to search online database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have created a simple Android app to scan product barcodes and now I need this app to connect to a MySql database where it will search for the product with the scanned barcorde and display the information associated to this line of the table.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Our business requires a CRM to replace the current MS Access-based system. The core system will be used around all company staff, and it will be accessible from home and when travelling using PC or mobile devices. The time scale for this project end of Jnauary 2022.

  $3054 (Avg Bid)
  $3054 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Insert Images to Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an html form set up. I want the user to be able to upload a minimum of 5 images/max 8 images. The form also contains some user registration data, name, email, phone, etc, this data is already set up to go into the database. However, I need the uploaded images to be in the same row as the inputted data, that way I can know which user uploaded the images. Aside from the images, there are also to checkbox selections that the user must make, these selections should also be in the database. Please bid according to the price you will charge, bids that change price amount upon message will be ignored. Also, please include the phrase "pictures to mysql" in your bid to make sure you read the project desciption.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  Need someone to help with payment gateway integration website is already built and live just need to add a login section and payment gate way (ccavenue)i have api and kit just need a efficient programmer looking for long term business relationship and future projects would be given to you if i like your work preferably indian company

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I want to update the own-developed management software that I use in my architecture studio, to be usable also offside of the office. The software was developed in Visual Basic NET. It's working in Visual Studio 2019. The database has 30 tables and 2 inquiries. Because privacy reasons, I can't share the database or the software until we start the project, but we could appoint a short interview where I could share some other details.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Add a form to website with database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need freelancer with a knowledge of php and mysql to add a form to my website, please read the following carefully: I have a website with point system for users but admin can not edit those points unless you go to phpmyadmin and edit it, what i want is to be able to edit the points in the admin panel of the site itself. thanks

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Help with website database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to help fix my websites database

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  77k Israel Database 9 วัน left

  Hi Sheikh M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, After hanging of the Virtual machine (MS server 2012 with SQL Express and Database used for 3 attendance software), the hard reset of the Virtual Machine leaded to corruption of the SQL Database in the way that none of 3 Attendance software using that SQL Express could not be started anymore. See screenshots attached. Superadmin login and password are available and working with full access to SQL (see screenshot with green line), without errors, but 3 attendance software using that machine are not working. SQL Logs are available.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  i have a sensor works with generic Bluetooth i need to save sensor data and images from the camera to the cloud or one drive

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  MySQL database design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need you to understand requirements. Create ERR. Develop script and write queries for given scenario. 48 hours.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I had a fully-functional website hosted in Heroku (the code is Ruby-in-Rails and the database is PostgreSQL), until I logged in to Heroku as admin to change some add-ons to free plan and incidentally dropped the PostgreSQL add-on. Now the website is off and I need help to reconfigure the add-ons, restore the database and put the website back online. No code change is required, as no code was changed since the website was fully functional. We need only to restore the database and reconfigure the add-ons. Fortunately I have a recent backup of the PostgreSQL database and I managed to successfully restore this backup into a PostgreSQL server in my PC. All the data in the backup seems to be ok.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  mysql : export the wordpress database installed under windows 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Getting this error "Access denied for user 'xxx'@'localhost' (using password: YES) when trying to connect

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  MSQL database spatial plugin and spatial data types 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Every database has a spatial plugin. I need someone that can research the features and spatial data types of these plugins and report them and make applications with these plugins.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  NEED PHP/MySQL DEVELOPER: embed donation form, create MySQL database, store contact info in database

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Israel Database -- 2 8 วัน left

  As in our conversation: 250K Israel Email address for 250 USD. Conditions: 1- Israel Email address 2- Quantity: 250 K 3- within no more than 48 hours 4- Emails have to be fresh and active and not generated.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Database set up in sql for speed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to set up a database of single cell entries with billions of rows. I want to know how to do this to allow fast access speeds when searching for a cell match.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Israel Database 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for somebody who is perfect in data collection Send me message for more details

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  Hey I have some queries regarding my project Please look into this and do let me know It can be done from your end Thanks

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  built oracle database 5 วัน left

  Hey I have some queries regarding my project Please look into this and do let me know It can be done from your end Thanks

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  ENHANCEMENTS for MS Access 2007/10 MS SQL server 2012 database 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will require highly skilled VBA , MS ACCESS 2007/2010 developer with excellent skills in MS SQL SERVER for modifications and ENHANCEMENTS for MS Access 2007/10 MS SQL server 2012 database work needed to start ASAP

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am looking for a developer who can build a NEWS website for me. I want some customization on my News website and I want some features like email subscriptions for new News and articles and Google ads sense integration. Please contact only expert who have experience in WordPress.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  I need crypto database leads extraders 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need crypto database leads extraders -Geo: Uk Norway Sweden Netherlands/english speaking -Phone number, email, full name -send a sample of your data so we can check quality and answer rate

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Make Updates to Mobile App, Database and Admin Panel 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to make some updates to my mobile app and the admin panel and database attached to it. I need a full stack developer who is very good with ios, android and mysql

  $1161 (Avg Bid)
  $1161 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  there is a database schema that need to be loaded with data and that data need a frontend to show that data.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Consider the following schema: ExtraCurriculum (Course_code, school, title, description) Enrolls_in (Course_code, StudentID) Student (StudentID, DOB, name, address, phone_no) a) Use Relational Algebra to find students who are either enrolled in ‘pottery classes’ or ‘self-defence classes’ using UNION. b) Use Relational Algebra to find students who are not enrolled in any extra curriculum courses. c) Use SQL to list the students in alphabetical order who are enrolled in more than 3 different kinds of extra curriculum courses.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I receive .TXT files over 100mb with over 1000k entries. I want to upload them in a database and want to search based on following requirements. Search a symbol Filter – date range, type, size, price Result should be show total of size. If I want I should able to export it in excel.

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking to build a site for onselling digital products. Clients will upload their products for sale and receive monies less a commission. I need logins, products, detailed search engines etc. I currently have hosting, wordpress theme etc. Looking for someone to complete the project. Database Administration, HTML, PHP, Website Design, WordPress

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am looking to build a site for onselling digital products. Clients will upload their products for sale and receive monies less a commission. I need logins, products, detailed search engines etc. I currently have hosting, wordpress theme etc. Looking for someone to complete the project.

  $1635 (Avg Bid)
  $1635 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I am looking to build a site for onselling digital products. Clients will upload their products for sale and receive monies less a commission. I need logins, products, detailed search engines etc. I currently have hosting, wordpress theme etc. Looking for someone to complete the project.

  $1636 (Avg Bid)
  $1636 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Database work for jobboard and google jobs import feed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Database work for jobboard and must be setup perfect with no errors The project is to feed jobs properly to google for jobs, search engines via plugins and application and social networking via rss feeds and dlverit. 1. Right now, there is a job feed from a company called jobg8 feeding into built with wpjobboard. 2. The jobs are fed into the jobboard from jobg8 with a plugin I got created. 3. The job feed must be set up exact into the jobboard to comply with google for jobs. 4. Here is a link on the process how to set it up in wordpressjobboard. Plus there are other resources given by google. 5. This works would mean, checking the jobg8 feed, checking

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  want good database ulimited 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have programe and for that i want to get best database programme like navicat

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Web Database. -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to REDO a custom web database TO keep track of invoices, and billing etc.. I have the old version I just need someone to redo it for me with some additions. It is fairly an easy job as I will give you access to the original one.

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Web Database. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to REDO a custom web database TO keep track of invoices, and billing etc.. I have the old version I just need someone to redo it for me with some additions. It is fairly an easy job as I will give you access to the original one.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Data structure algorithm of your language choice. You must be able to explain the code in brute force and optimized approach with time complexity and space complexity

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Rework Existing Software & Database 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We currently use a Program, written in Delphi, for our ...setup which we are hoping to over come. There are also additional modules we would like to add over time as we increase the services we offer. As such we have decided to write a new program and create a new database. We have written a specification which can be found attached. (Tetras 2.0 Specification) Display is a mock up GUI of how we want the program to flow. It has functional buttons to show how we would like to navigate the software. Our main questions that we would be interested in hearing answers to include; Which language do you propose and why? Which database solution do you recommend and why? How many total hours work do you predict for the project? Are there any additional features that you would recomm...

  $11318 (Avg Bid)
  $11318 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Webscarping data from website, collect data in database and create an API with webinterface out of it.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Need to work on php database 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We already have PHP database on our server just we need to make it live with code correction.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา