ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,509 java api งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Hi there I would give you an arff FIle and a trained Weka model,,,what you have to do is to use weka API ..i would prived you the jar file for that.... you have to load the arff and weka file in java..the data is so build that there are two classes -1 and 1 and 579 people....the programm should produce result if the person has to be placed in class

  $43 (Avg Bid)
  $43 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Desarrollo juego tipo web app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...empresa inspirado de Star wars. Front end en HTML5, CSS y Angular.js Back en Java Posibilidad de adaptarla a contenedores Docker para instalación sobre servidores? La solución se integra sobre alguna solución de usuarios como puede ser LDAP ¿Qué posibilidades hay de que el back sea API Rest? Por favor mirad los detalles en el documento adjunto

  $1338 (Avg Bid)
  $1338 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  Hi there I would give you an arff FIle and a trained Weka model,,,what you have to do is to use weka API ..i would prived you the jar file for that.... you have to load the arff and weka file in java and then save it ...is should be able to reproduce the results. this link would help you understaniding it. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  First take a quick look at this specification: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The task is to implement this Node interface. You can use Oracle Java 7 JDK or newer! You DO NOT have to implement the following methods (but it gives extra points if you do): - public NodeList getChildNodes(); - public Object getFeature​(String

  $70 (Avg Bid)
  $70 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  0 ผลงาน
  Registration module build with 3 main components 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...either required or may need additional checkboxes for the user to accept terms and conditions of the end service. Process layer that can be developed in JAVA or J2EE should communicate using JSON or rest API 3. Admin (Backend) application that can store the registration profile and also offer additional fields that can be populated later on by the end user

  $217 (Avg Bid)
  $217 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  Hello Freelancer, Need Help in JAVA REST API for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  ...Objective C/Swift, Java. - Unity, Cocos2d/2d-x, Box2d, GameSalad - Push notification: APNS(iOS), GCM(Android), jPush. - AVFoundation, GPUImage, CoreGraphics, CoreAudio. - Social API integration: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, Youtube. - Google map, MapKit, Geolocating, OpenStreet, Foursquare. - JSON RESTful API. - Parse/AWS/Quickblox

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  Write some software -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Java. Wowza API integration for customers user interface

  $1142 (Avg Bid)
  $1142 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  build app and design 3 วัน left

  ...Experience Cross-Platform Knowledge Some experience with native app development Java. App includes native apps (admin, current location, user register& log in, built a design, payment methods, members, add calendar, two languages, upload file & image, live chat, group chat, Eventbrite API integrati, Subscription, and one year technical support) time frame will

  $367 (Avg Bid)
  $367 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล
  Applying Design to HTML Web template 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...it´s HTML web template. We already have the design here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (it´s not 100% ready but almost) Your required skills: HTML, CSS, Java script Adding libraries (for displaying purposes or differen types) Adding Images, files IMPORTANT!!!: You (the developer) have to apply the code within the web template rather

  $1117 (Avg Bid)
  $1117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  53 การประมูล

  I looking Java/Spring Boot Developer have strong skills in Multi-tenancy application & REST API to Build Spring boot MongoDB Multi-tenancy application with single database. Regards,

  $531 (Avg Bid)
  $531 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  42 การประมูล
  Java programming 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a talented Java programmer to create a secure and functional code. You should have to provide quality coding solutions for REST based application. The goal is to build google map merchant booking feed by writing clean and flawless code. We have a database and we want to develop a Java program which will fetch the data from it and

  $219 (Avg Bid)
  $219 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  ...user interface is expected to work regardless of device and browser and to have the speed of a modern web application despite having a lot of dynamic content and continuous API requests. The main priority is to ensure that the platform is built with speed, scalability, security and stability in mind. The frontend should preferably be built in React

  $1197 (Avg Bid)
  $1197 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล

  Need a java class to call following url using apache httpclient and dump response on console. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will need steps to run and test the class using eclipse in debug mode.

  $73 (Avg Bid)
  $73 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  7x Search/Social Media Client API implementations 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Client API implementations across search/social media APIs calling Google, Facebook, Linkedin, Twitter, Majestic, and Buzzumo. Implementation in Java (8, 9 or 10); expected deliverable is a maven project for each API with a class for the client API, and an accompany integration test. Google API: cpc, and 8 other fields for a specified client domain

  $2651 - $3976
  ปิดผนึก
  $2651 - $3976
  10 การประมูล

  I have requirement for Trading software API development, which uses C++ language. And specifically expertise wit MS visual studio 2010 is required. You will be getting help with installing trading software ( Takion ). Once you get that, you will be working on developing small desktop application ( Which is automation logic ). Below is the attached

  $155 (Avg Bid)
  $155 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  iZettle Desktop App Integration 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to itegrate iZettle card readers into our Desktop App. So would need a desktop app written in Java that could pair with the iZettle card reader via bluetooth, and communicate with the iZettle API to charge a customers bank card an amount typed in, in the desktop app. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $198 (Avg Bid)
  $198 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  ...wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen JAVA-Backend Entwickler zur Unterstützung unseres Teams. Anforderungsprofil: Java, Spring-Framework, SQL, Rest-API, HTML Grundkenntnisse Projektbeschreibung: Wir bauen aktuell ein auf Java basierendes HTML-Backend mit diversen Schnittstellen (REST-API , Payment-Gateways) und einer SQL-Datenbankanwendu...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Angular 4+ developer for 3 months contract 21 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  ...Angular JS 4.0 (Mandatory) Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices. Has very good experience in Java Script Exposure to web services Working experience on REST API Integrate data from various back-end services and databases Work with UX designers to match visual design intent Should be able to Independently

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  ...top tech companies in India and our early customers love us and getting very good traction. We are looking to scale the platform and customers Role: Technical Mentor/Coach - Java Springboot application development (for cohort of learners during our project based learning program) Location: Bangalore Job Type: Freelancer full day (for agreed number

  $1924 (Avg Bid)
  $1924 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  ...Well Working Up To Date Class Ready to Copy and Paste in Android Studio. Something like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Just that this one doesn't work because javax.sound.sampled.* doesn't get imported. It needs to have the variables: Max. Record Time. File Path. File Format. SampleRate

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 ผลงาน

  Hi, We would like to build a java based api client for integration with the Canvas LMS. This should be delivered as a .jar file (for integration with our own web application) and the source code for use in the Eclipse IDE. Attached are the details on the Canvas API documentation. Code for all end points is not required, just as many as you can for

  $855 (Avg Bid)
  $855 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  ...terlibat dengan beberapa projek android yang meliputi penggunaan di bawah ini. Android app : Native (Java) Other Dependencies : - FCM Firebase - Auth Firebase - Api Communication : Axios, Json, Gson, okHttp3 - Source code control : Git - Play Store Billing API - Parceler - RxJava - ButterKnife - Picasso - Test Untuk info lebih lanjut mengenai projek-project

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Need to connect freepbx based on asterisk 13 with zoho phonebridge 4 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  zoh...of java issue causing the plugin not to send the correct information to zoho i need to be able to get full feature set from the phone bridge : caller id + popup + call duration once answered click2call + call duration once answered all call data should be listed in the crm based on calls made/received for short, fully integrate with zoho's api

  $355 (Avg Bid)
  $355 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  iOS & Android ride sharing app update หมดเขตแล้ว left

  I am looking for senior mobile and web developers to update my ride sharing app and website. iOS - Swift Android - Java Backend - Java Web - AngularJS You must have experience in those technologies. I want to replace OSRM to google API. And there is issue in emailing invoice. There will be more ongoing work after complete this task. Please apply with

  $725 (Avg Bid)
  $725 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  75 การประมูล
  Build A Software Using Java , a POS software หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm thinking to start my own business and I would like to make my own POS software , I'm implementation consultant(can install /configure/api any software's )but with very limited knowledge on programing although I could potentially learn it. So my idea is the following I would like create a POS software which has the ability to do reports/

  $2386 (Avg Bid)
  $2386 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Build platform with a token system หมดเขตแล้ว left

  ...user interface is expected to work regardless of device and browser and to have the speed of a modern web application despite having a lot of dynamic content and continuous API requests. The main priority is to ensure that the platform is built with speed, scalability, security and stability in mind. The frontend should preferably be built in React

  $647 (Avg Bid)
  $647 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Einige Software schreiben -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hallo, ich suche einen sehr guten Java-Programmierer, der diese Software für mich programmieren [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Software muss verbessert und erweitert werden. Mehrere Funktionen und Eigenschaften müssen hinzugefügt [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] guter Freund von mir ist Programmierer bei [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Freund sagte mir, dass mein Projek...

  $1187 (Avg Bid)
  $1187 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Rest API using java spring boot หมดเขตแล้ว left

  I want to expose rest API which will be consume by mobile and front end. There are approx 20 Apis needs to be build using spring boot and mysql database. Database schema and project structure is already done.

  $159 (Avg Bid)
  $159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล
  AWS Dataviewer Web Application หมดเขตแล้ว left

  ...screen shots and mockups, which should be implemented in a first round as defined. Technology stack: - AWS infrastructure: o Serverless “applications” providing a self-service API to the data collected o MQTT o Dynamo DB o S3 o Cognito as IAM solution - WebUI o Clientside JS o Use of JS library to draw data graphs such as pie charts, diagrams etc. (e

  $63 / hr (Avg Bid)
  $63 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล
  Implement org.w3.dom.Element interface in Java 10 หมดเขตแล้ว left

  I need a Java implementation of the Java interface [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], please take a look at: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Can be used with JSoup [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or HtmlUnit [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] How many hours does this take?

  $132 (Avg Bid)
  $132 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Build a native Java interface to TextMagic หมดเขตแล้ว left

  ...a windows desktop Java application, and we would like to send SMS messages from it. We've found a company, TextMagic, which has an API for accomplishing that. Please look at their documentation at: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I would like you to build a compilable set of Java classes to support the TextMagic API. I would prefer if

  $154 (Avg Bid)
  $154 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Unity 3D Developer หมดเขตแล้ว left

  Skills - Unity 3D - Environment Design - Virtual Reality - APIs - C# - Game development Description 1. Proficiency in C# ; .Net development or Java development work. 2. Develop/Enhance background and textures. 3. Experience of working on multiple high detail objects. 4. Basic software experience of Autodesk 3D, Maya, Photoshop

  $849 (Avg Bid)
  $849 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Create A Restful API in Java หมดเขตแล้ว left

  Create A Restful API in Java consuming SOAP API. All this work require is, create JAVA based RestFul API, that API will consume SOAP APIs. Expertise require in following domains - JAVA, XML, SOAP, WSDL etc.

  $83 (Avg Bid)
  $83 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  java development หมดเขตแล้ว left

  i have source file in java using FTP API i want to modify it to deal with SFTP api instead if api i want it to quickly who can do it tell me please budget is: 50 $ Thanks

  $44 (Avg Bid)
  $44 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  SwitchYard Project หมดเขตแล้ว left

  ...to take a table in a database and convert that to a rest api. First I need to know how to get the contents on the table to the switchyard console. Then I need to know how to get them to the rest api. I am also having trouble with switchyard installation. When I downloaded switchyard, Java, JBOSS & Wildfly, I am getting errors. I need to know how

  $118 (Avg Bid)
  $118 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  angular js e-commerce afmin,website หมดเขตแล้ว left

  I need website on concept of FNP.com..trch stack should be angular latest version with rest API connected.. my first requirement is admin panel to handle backend of e-commerce.. I have backend rest API already mostly build spring Java , spring boot If you have any ready made website or admin panel please let me know..

  $99 (Avg Bid)
  $99 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Project for Groovy the web firm หมดเขตแล้ว left

  ...psychologist without waiting queue. We currently have an stable Ionic 1 app on market connected with a Java Backend API. We use Pubnub for chatting and Stripe as payment system. At this moment we are working on a new Ionic 3 app, connected with the API already developed. On this version we are adding the option to talk by voice, using OpenTok. We have

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Rest API Callao Webservice หมดเขตแล้ว left

  ...some help on a mini-project to build a small payment system using jsp/Java. Requirement is to build a ACH payment page that accepts bank accounts(bank account number,routing number,account type) details and process a payment. The implementation consists of 2 API calls. the first API call is from javascript to get a token. And the second call is to a

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Android Developer | Java WebService API หมดเขตแล้ว left

  Required a developer for Android and Java WebServices|API, should have good experience in Consuming SOAP API and create new REST APIs with Java. Should be passionate about code etc. A new project with lot of challenges. Long term project.

  $163 (Avg Bid)
  $163 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Java Program Tutor/Help for Short Term Project หมดเขตแล้ว left

  ...web services using a third-party API. I have some experience in Java, but not specifically with working with a third-party REST API. I am looking to do some coding next week, but I need some help setting up my work environment and project. This tutor session should take about a total of 4 hours. The third-party API is from Oanda.com. More information

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Develope a new app for iPlace's employees หมดเขตแล้ว left

  ...lists of partners - Integrate a geotagging API to show users the closest affiliate - Write strong, clean code for good functionality - Test features to ensure good usability - Admin portal for making and updating changes Required Skills: - Previous experience developing cross-platform apps - Proficient with Java, Xcode, Objective-C, Swift - Experience

  $680 (Avg Bid)
  $680 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  spring,rest - 28/06/2018 04:27 EDT หมดเขตแล้ว left

  ...have good experience in this field.. We are a hard-working web-development company I’m a full-stack web developer. I have lots of experiences in java,j2ee,spring,android,oracle,mysql,hibernate,Restful API and angular Js. I focus on front-end to backed development based on AngularJS and spring and android and oracle/mysql, using Laravel based back-ends

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  ...they obtained each section of the information. There are many companies that make this report and they all look the same. The website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] might be using some kind of java API .... only because it produces the report in less than 10mins with only the property APN # needed to search. I do not want to waste time with people who are not 100% sure

  $555 (Avg Bid)
  $555 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 การประมูล
  Доработка веб-сервиса หมดเขตแล้ว left

  ...необходимо модифицировать работу с регионами - в данный момент они есть в базе, но не отображаются на графиках и не подвязываются к адресам. Наши технологии: Java; PostgresSQL, MongoBD; Python; RESTful API, RabbitMQ JavaScript TypeScript Angular2+ React Docker Rancher Graylog

  $321 (Avg Bid)
  $321 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  A simple programming will do but need to be delivered in 1-2 days. In Java language. Any method. Any API , library or hash based.

  $206 (Avg Bid)
  $206 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  We are planning to make app for both platforms IOs apple and Android. So required good candidate who can take care work of backend & API's development. App Screens are already done will show once candidate selected. See attached brief of list which required things mentioned. Budget 150$ Deadline 10 days. Thank you

  $96 (Avg Bid)
  $96 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Build IOS Mobile App หมดเขตแล้ว left

  I need a fullstack developer with IOS-Swift3, Android, Java, Backend PHP. Build Login Page: Add Info and video pages for app intro. Users can register with API for Facebook, Instagram or Integrate and API for verifying user identity. Update password feature. Select user type and price range. Build a profile page, host pages and status page. Autofill

  $857 (Avg Bid)
  $857 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  155 การประมูล
  Websocket API integration in java 8 หมดเขตแล้ว left

  Websocket API integration using Java.

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล