ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,129 java application android งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  The Role: In this role, we're looking for an experienced backend Java software engineer to help build, certify and operate complex payment systems. Create, design, code, debug, maintain, test, implement and validate applications and collaborate and communicate with appropriate parties. Analyze existing applications or formulate logic for new applications

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Personalizar um Aplicativo já existente 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need to customize IOS / Android application (Native). I need this customization: - Perform integration with the payment gateway. - Perform integration with user registration API and data validation. - Perform UI / UX Customization in the application. (we already have the UI / UX project) - NDA contract required. the Application is ready to complete only

  $1517 (Avg Bid)
  $1517 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  search app taxi 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  you need an expert programmer in Android studio with Java language proficiency, google maps and google places, to replace the current search engine that has the app, attached image of how it is required, the search engine will be similar to the application alo taxi.

  $758 (Avg Bid)
  $758 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...team or a person that will be able to develop an Android & iOS application must be really experienced with front-end design and have the ability do add animations into design. The deliverable:- Mobile Apps. Admin Panel & Seller Panel(Template already purchased through themeforest) API About the application:- The idea is a social platform for shopping

  $2479 (Avg Bid)
  $2479 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล

  java android studio Storage Tests - utility class in the starter project should be unit/integration tested to ensure storage works properly. - mock all relevant code components as to not alter production storage in anyway. - Separate test methods should be written for saving, loading, and deleting data. Espresso Tests - Espresso tests should

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...and modules at a later stage. However due to shortage of time and urgency of deployment, we will need to take a bottoms up approach where we would need to create a basic application with limited functions. Following would be the modules and feature list: User Management (Role Based Access Control) View List • Create User Group • Enter Group Name • Create

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...I_K1Spaw-NKo/edit?usp=sharing gRPC C++ debugging on Android Task: Debug gRPC C++ library on Android (for Google TTS/STT APIs) Overview 1 Connection failure 1 Build environment 2 Android NDK and gRPC source 2 Google cloud platform APIs 2 Libraries 2 Test programs for Android platform 3 Android architectures 3 External links 3 Overview It is required

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Java developer หมดเขตแล้ว left

  I have developed and android and web application, also I developed Backend code using java, spring boots soo on

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Design and development of Android application in Android Studio with Java. The app will have a small intro, 2 screens for the user to interact and several dialog boxes. The application has to implement admob. The design has to be careful. An experienced developer will take 7-8 hours. If you have questions, please ask. ---------------------------

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  sherkawye123 หมดเขตแล้ว left

  ...to create a bowling score calculation application. At a high level, create a high-level bowling score calculator Android Application with Java. Application is required to keep the score of bowlers. Your application should be able to handle all the typical

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  An Android Application หมดเขตแล้ว left

  ...to create a bowling score calculation application. At a high level, create a high-level bowling score calculator Android Application with Java. Application is required to keep the score of bowlers. Your application should be able to handle all the typical

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Real Estate Mobile App หมดเขตแล้ว left

  CUSTOMER PANEL/ BROKERS APPLICATION Register/Login: It is time to register to the mobile app using the email ID or one can even use social networking credentials. Profile Verification by Admin: The profile needs to be verified next by the admin. This step is crucial in order to maintain the authenticity of the app. Search Property: Once the profile

  $1997 (Avg Bid)
  $1997 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Complex project. Native Android หมดเขตแล้ว left

  Very complicated project, only in native Android, all source code should be written in Java in Android Studio. You should have deep knowledge of the following things: * Application architecture, MVP * SOLID design principles * dependency injection, Dagger 2 Android * RxJava 2 * REST API, Retrofit * SQlite, Room * and, most importantly, tests, tests

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล
  App for Reports generated from Accounting Records หมดเขตแล้ว left

  A client of mine has developed (in excel with VBA) an application that pulls data from accounting data bases and produces smart reports using analysis and prognosis algorithms. The reports are financial and management reports. The code which pulls the data from the databases and the algorithms can be shared. They want to develop an app for PC to pull

  $5050 (Avg Bid)
  $5050 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล
  Port our iOS|Android application to Xamarin หมดเขตแล้ว left

  We, Limelight, are a mobile events platform (currently on iOS and Android) that allows users (event hosts) to create events. These events are the automatically shared in real time with other users (event seekers) through our live feed. Moreover, every event on Limelight is fully interactive, allowing event hosts to engage directly with event seekers

  $1834 (Avg Bid)
  NDA
  $1834 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  create mobile application หมดเขตแล้ว left

  Hello freelancers I am looking for someone expert in creating mobile applications in Java for Android and iOS Sweet we already have the semi-built application But there are errors that stops a lot we want to correct verify the code.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Android developer with Material Design. หมดเขตแล้ว left

  Looking for a experienced Android developer with knowledge of: - Material Design - Git Fluent in english, french or spanish. You would have full flexibility to decide your schedule, but a minimum of 15 hours per week is required. DESCRIPTION OF THE PROJECT: It is an application that is already started but in a VERY early stage. I started the development

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Looking for a qualified Mobile Apps Developer หมดเขตแล้ว left

  ...generation of our mobile applications. Must have: • Good working knowledge of Apache Cordova or Ionic Framework i.e. in Hybrid platform. Responsibilities • Support the entire application lifecycle (concept, design, test, release and support) • Produce fully functional mobile applications writing clean code • Gather specific requirements and suggest solutions

  $858 (Avg Bid)
  $858 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Build the Game of the Amazons หมดเขตแล้ว left

  Your job is to create a Java-FX application to play Amazons. Note that the AI in your program should be capable of finding a win that is within 10 moves. The branching factor for Amazons is quite high at the beginning of a game, but rapidly declines thereafter. Therefore I suggest that you choose a maximum search depth for a move that depends on how

  $25 - $25
  $25 - $25
  0 การประมูล
  RECRUITMENT OF ICT CONSULTANT หมดเขตแล้ว left

  ...requires an ICT Consultant to design an Android based application with back-end integration on GIS Server. Eligibility Criteria 1. Knowledge of JAVA (for front end of android APP development). 2. Knowledge of Geospatial database (PostGIS, PostGres) 3. Knowledge of SQL Practical experience in development of application is required Terms of engagement Consulta...

  $816 (Avg Bid)
  $816 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Software Engineer, Mobile Applications (Android/iOS) หมดเขตแล้ว left

  ...understand what we are aiming to build and have a passion for mobile apps, fashion, & mobile shopping applications/platforms. Responsibilities Develop mobile applications in Java and/or Objective-C for multiple platforms. Design and implement new user-facing features in WonderFits mobile apps. Write scalable, performant server-side code. Build on top

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Android app teach Arabic 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking to develop an android application that teach Arabic language as per the attachment, the programming language is Java for android and android IDE. am looking for a simple prototype not a will functional app. Attached the details. The app has Arabic language content and this will be provided by your side. All content is provided by you

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Android app หมดเขตแล้ว left

  Hi, I want an Android-based Food Delivery application, will call it KU Pizza using the Java Object Oriented Design (OOD). This application should fulfill the following functionalities: • Register a user’s profile by saving the following attributes to a file: Name, phone number, e-mail and address (Building number, floor, and Flat number), location

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  We have a map application with a Laravel website and an Android application. The existing implementation is based on Google Map to display points at particular locations. We need to use open source libraries, like Leaflet or Openlayers. Besides, we need you to use GeoHash for geocoding and search query in the imported data and our own data. In our

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  An android app, basic version หมดเขตแล้ว left

  The freelancer needs to have...needs to have a good knowledge of android app development. We need a basic android app to be created, we have the wireframe (which element will come where), all you need to do is code a little bit of java and hand me over a basic version of an android app. The money limit is extendible if we really like your application.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Port android app to ios หมดเขตแล้ว left

  Application Type: I need to port an Android app to iOS, preferable using either robovm or MOE. Brief: I am currently having a app developed for Android that I would like to port to iOS. Because I do not want to have two completely different codebases, I want to use either the Mobivm/robovm or Multi-os-engine (MOE) to port it, so I can continue to use

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Seeking Android development advisor (per hour) หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a long-term student-advisor relationship for Android development. In other words, I need someone to guide (and help) me through how to solve a particular problem, and probably the way it should be done. Please kindly note that I am not seeking "send me your source code and I will do it for you" kind of service. Currently the

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Small Android Apllication หมดเขตแล้ว left

  Need to develop small android application based on Excell. App should read input from Excel file and generate output according to logic. UI and logical requirement already developed in Java desktop application need same for Android. Desktop application can be used for UI and output reference

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  KOROT-Native iOS app and Android and website หมดเขตแล้ว left

  I want you to develop iOS app and Android app and website,the design / Layout / Function should be the same as below application Link : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And below all specs Native iOS App Native Android App Full Admin panel to control all app departments and Process of workflow , Generating reports

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Matlab to Java code conversion -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need a 100 lines of Matlab code to be converted into Java to be used in Android Mobile application. I want this code ASAP.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Port our iOS/Android application to Xamarin หมดเขตแล้ว left

  We, Limelight, are a mobile events platform (currently on iOS and Android) that allows users (event hosts) to create events. These events are the automatically shared in real time with other users (event seekers) through our live feed. Moreover, every event on Limelight is fully interactive, allowing event hosts to engage directly with event seekers

  $1484 (Avg Bid)
  $1484 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...Communicate and interact with a team of software and quality engineers to achieve common business and technical goals Perform peer code reviews Skills/Traits Required Expertise in Java and C/C++ programming languages A personal commitment to excellence when approaching problems and delivering well tested code An analytical mind with great problem-solving skills

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Mobile Apps Developer หมดเขตแล้ว left

  ...mobile applications and mobile websites for Android, iOS, Symbian, Windows Mobile or Windows Phone. • Demonstrable portfolio of released applications on the App store or the Android market. • Good knowledge of Apache Cordova or Ionic Framework • Strong knowledge of Android SDK, different versions of Android, and how to make compatibility with different

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build hotel Geo rate REST API and clients SDK หมดเขตแล้ว left

  I looking for Java/Spring MongoDB developer to build hotel Geo rate API and Client SDK for Web application , android and IOS.

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Mobile Platform Developer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for some mobile platform developers that have the ability to develop mobile application and games for Android / iOS / Windows Mobile Work Experience Creative Educational degree is NOT required Knowledge of API Knowledge of related frameworks and libraries Understanding of coding standards and testing understanding of object-oriented

  $2393 (Avg Bid)
  $2393 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Point of Sale หมดเขตแล้ว left

  I have a native Android app built in Java, designed using XML, and using MVP architectur that functions like a credit card processing terminal, (entering amount, returns, voids, etc), with some custom options similar to that of a barter exchange system, for example the buying, using, and redeeming of stored value. I am looking to take this app to the

  $2517 (Avg Bid)
  $2517 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  Android Stock Portfolio App API migration หมดเขตแล้ว left

  Take an existing android stock portfolio application and change the application to use a different back-end API ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to get stock information. Candidates should have few years of Java/Android development experience. TERMS: 1. Completion of project should compile and run on current (latest) version of Android Studio 3.2.1 2

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Build and Post Mobile Application (Android and IOS) หมดเขตแล้ว left

  ...Portal I want to build Mobile Application would be the reflection of the responsive web or its own UI and get the Data from the web Mysql (json web service perhaps). The App must send notifications (Push Notifications) for new Feeds or for Category of News the Client saved as Favorites. It may be worked with java - Android, Swift – iOS, Ionic framework

  $888 (Avg Bid)
  $888 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  Java Support หมดเขตแล้ว left

  Required candidate Looking for THREE offshore candidates with solid Java delivery and support experience  (Java, Micro Services, REST API services, API gateway, CI/CD Pipe line, Jenkins, MySQL and Kafka with troubleshooting and support). Please let me know if you have or find them.   Contract: 1 Yr + possible extension Rate: To be discussed based

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Customisation Security & Design of VoIP APP หมดเขตแล้ว left

  ...client LinPhone or Ring or Wire (if not than Jitsi). Preferably LinPhone, but if not possible one of these. Customization of mobile + tablet apps (iOS + Android) // Objective C = iOS + Java = Android --> ready in two weeks. The main customization's must be: - Upgrade security Many security features, which include i.e.: --> Use TLS connectivity for

  $2499 (Avg Bid)
  $2499 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Remote Desktop Software หมดเขตแล้ว left

  For experienced freelancers, who have done similar projects. No Time Wasters Build a secure web based remote access application. Reference: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This is how the application should work 1)Install agents on your Windows, Linux, MacOS computers 2)The agent will report to a central server 3)User will login web portal securely using

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Communication Development for OpenSource หมดเขตแล้ว left

  ...Preferably LinPhone, but if not possible one of these. The development has to be done in two phases: Phase 1: Customization of mobile + tablet apps (iOS + Android) // Objective C = iOS + Java = Android --> ready in two weeks. Phase 2: Customization of PC apps (Windows, Mac OSX and Linux) // Qt/QML = Windows, Mac OSX and Linux --> ready in four weeks.

  $2329 (Avg Bid)
  $2329 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Android App development for Mental health app หมดเขตแล้ว left

  ...abroad. We believe in using technology as a tool to promote well-being and make mental healthcare affordable, convenient, and accessible. The InnerHour App is a mobile application that is designed by a team of domain and product experts to help individuals lead happier and healthier lives through the use of this self-help offering. Through the app

  $1685 (Avg Bid)
  $1685 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I want to use data from a web service in android studio. My android application is ready to take JSON data, I tried to link it with the web service but it gives XML data and I do not knowhow to use it. After trying to make it gives data in JSON, JSON data is capsulated in this line: <string xmlns="[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"> {"Object 1":{"Obj2&...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  LinPhone Development Project หมดเขตแล้ว left

  ...customization of the opensource VoIP / SIP client LinPhone. The development has to be done in two phases: Phase 1: Customization of mobile + tablet apps (iOS + Android) // Objective C = iOS + Java = Android --> ready in two weeks. Phase 2: Customization of PC apps (Windows, Mac OSX and Linux) // Qt/QML = Windows, Mac OSX and Linux --> ready in four weeks.

  $2502 (Avg Bid)
  $2502 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Personalisation LinPhone Security & Design หมดเขตแล้ว left

  ...customization of the opensource VoIP / SIP client LinPhone. The development has to be done in two phases: Phase 1: Customization of mobile + tablet apps (iOS + Android) // Objective C = iOS + Java = Android --> ready in two weeks. Phase 2: Customization of PC apps (Windows, Mac OSX and Linux) // Qt/QML = Windows, Mac OSX and Linux --> ready in four weeks.

  $1142 (Avg Bid)
  $1142 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Customization of LinPhone SIP / VoIP Client หมดเขตแล้ว left

  ...customization of the opensource VoIP / SIP client LinPhone. The development has to be done in two phases: Phase 1: Customization of mobile + tablet apps (iOS + Android) // Objective C = iOS + Java = Android --> ready in two weeks. Phase 2: Customization of PC apps (Windows, Mac OSX and Linux) // Qt/QML = Windows, Mac OSX and Linux --> ready in four weeks.

  $836 (Avg Bid)
  $836 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We are building a new Social Network Platform to sort and help all the needs any traveller might n...be the new age Social platform with hassle free travel. We need a Full stack developer who knows Java, XML (Basically working on the Android Studio) and We already have the design. We need help in materialising those designs into a whole Application.

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Develop Android Facility Management APP หมดเขตแล้ว left

  Develop Android Facility Management APP, most of the UI screens are developed. The programming is to be native (java) with (SQL DB). The API and control panel can be core PHP or ASP.net (C#). The application is to be functional professionally and errors-free. Source code is to be provided by the end of the project.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล