ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,070 java application android งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  exe application for encryption 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  i have a encryption written in java for a android player. i want a exe application to encrypt the files using that encryption

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  We are looking for a someone to help us with a Java project on Android studio. What the project is about? An Interactive Game with Chats (NOT REAL CHAT), calls, emails, ... Basically a game that have all the functionality of a phone but this is just a game. You can check out in the playstore the app "Innocent" to have an idea of what we're trying to

  $812 (Avg Bid)
  $812 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need a chatbot android application in both languages Arabic and English . This application I can ask it some question and it will answer it , It's based on search tree AI . I need to use this application to be integrated with a ready android java application which i developing now.

  $581 (Avg Bid)
  $581 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...night. With this application, the city government hopes to reduce crime rates and be able to handle people who need help faster. in this application people can report if something happens to them. events such as fire, robbery, accidents and others. All things that are sudden and dangerous, people can press a button on the application which then causes

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...to build a desktop application to communicate Windows PC (Windows 7, Windows 8, Windows 10) and Bluetooth low energy device. The code is currently written in Java. The developer must be able to read the code and convert it into C++. The features which are implemented in Java must be implemented in C++. A link to the Java application is as follows "https:/...

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Build real estate properties listing booking application 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I looking for java/Spring boot or node.js+ [login to view URL](android and IOS) Expert to build Build real estate properties listing and visit Appointment schedule booking application. Regards

  $1115 (Avg Bid)
  $1115 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  ...the city. so, this project aims to create a mobile application for farmers to sell at a decent price. but for the initial stage we want to complete the interface display for android (XML). Project Scope Mobile Platform : Android Native Output : Source Code in Android Studio , APK Language : Java, XML number of pages : 12 (include pop up and splash

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have one application using OpenCV to detect QR code. Btw, it is not working on Android devices (Samsung Galaxy s7, Samsung Galaxy s7 edge etc). The main reason is that we need to use Front camera to detect QR code. Android devices support only Fixed mode for front camera, not supporting AUTO_FOCUS and camera resolution is also poor than rear camera

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Need a tech founder to help with a business app development. The product will be made in java and android for mobile application. need integration with ERP systems and ability to work with APIs.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...icon, hover effects, information overlays, clicks, etc. The app will be developed using objective C for IOS, Java for Android. Each platform will have a separate application i.e. native in nature rather than a hybrid solution. The application will allow us to show our waypoints to the user's devices by the help of an admin panel that allows managing

  $564 (Avg Bid)
  $564 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  This is a mature application that primarily uses MS SQL, Java 1.8.0 and Eclipse. The following is what I need to have done: Update the existing JBoss 4.2 application to Wildfly and correct any necessary code irregularities that may occur, including APIs and any other lost connections along with correcting notification issues that may occur with mobile

  $3257 (Avg Bid)
  $3257 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...time getting Admob ads working with it. Java, Cordova, Android Studio, keystore file, environment variables and everything is already setup on my system. I would like someone to help me implementing Admob ads and generating signed apk with targetSDKVersion 27 You will have to use TeamViewer application to access my system and job has to be completed

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...client server application. The server is a VPS with Debian and postgres. On the server there is a Java server application running accepting incoming connections, doing encrypted communication,checking rights and sending out push notifications to other clients about changes in the DB. On client side we have a delphi application with a link to Java classes

  $2 - $35 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $35 / hr
  17 การประมูล

  Hi, I need mobile application. We will give ironing service for customers. - Welcome page (Only first install) - Register / Login - Create ironing order. ---> Choose clothes types from list. ---> Choose "pick up" and "drop off" date & times. ---> Add adress or location ---> Choose payment type. (Credit card or Cash) - User can track order

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  We need an android application. The android application should be able to run on all android based tablets and mobile phones. The application should be coded in Java. The program codes of applications should be simple, easily understandable, descriptive and efficent. Purpose: An application should be developed which detects optical marks on ...

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...have an in-house team of 45 developers, which include Android, IOS, PHP, .NET, React /Xamarin/IONIC and Node JS. We specialized in Product Engineering. We do Web Development with Web/Mobile Application. We work on all platform to create or develop solutions for different business eg - PHP, .NET, JAVA. We are an end to end technology development company

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We want to build Cache Cleaner for android devices (tablet + mobile) which should clean cache from android devices and speed up the phone. User interface should be exactly same like clean master junk cleaner function where list of all apps from should appear from cache is found (in descending order) with option for user to deselect any app from where

  $1227 (Avg Bid)
  $1227 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  ...high performance and responsive mobile applications (iOS and Android) along with consuming APIs. He/She should also have ability to take ideas from other Apps to incorporate UX designs. You Have: 1) Good hands on developing mobile applications using React Native. 2) Good knowledge of Java Script & CSS. 3) Builing Rest APIs using Node.js or Spring Boot

  $888 (Avg Bid)
  $888 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. [31/08, 11:24 pm] Suraj Modi: I want to add some new features to telegram application (telegram source code is available) all plus messenger app features, like themes, and all extra features (plus messenger source is available) final the customize telegram app should

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello. I have a PhoneGap application. I have the code. I am looking for a developer to make android printer work on this application (cordova plugin) the printer is android printer. I have the android SDK + some examples. I am looking for a developer familiar with phonegap build. phonegap. cordova java and android. Please show me your experie...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...the key words. android development tutorial android studio tutorial android programming android studio android tutorial android app development tutorial learn android app development learn android android programming for beginners android tutorial for beginners tutorialspoint android android game development

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi. I'm looking for someone who has Good Java and Android Studio Knowledge, to help me develop an App that uses that Language and that Application. It is a several months job. Which will consist on two tasks. These are: 1) Doing videocalls with shared screen on my part, so you help me develop what I want to develop. 2) To look for solutions, or pieces

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Hi. I'm looking for someone who has Good Java and Android Studio Knowledge, to help me develop an App that uses that Language and Application. It is a several months job. Which will consist on doing videocalls with shared screen on my part, so you help me develop what I want to develop, on almost daily basis (probably 3 or 4 times a week) with probably

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi, We develop a mobile application using Xamarin forms. This application needs to be able to scan documents with a mobile phone using the embedded camera. We need then a library which works on iPhone and Android. Functions we need: • San a document with the mobile -> obtain the document only (not the table or all around) • The camera detect the document

  $806 (Avg Bid)
  $806 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi All: I need application which has the below functions. Please please read the description carefully and advice first if it’s possible to carry out and then bid. This will be in Website & then Android and once we lock APK locked then we will go for iPhone. No need to start iphone first. I will not provide anything so I need rates and your creative

  $5002 (Avg Bid)
  $5002 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  Hello, Our android application needs some customisation regarding layout and functionallity. Only reply if you have perfect expertise with android/java. We will have short discussion about project Deadline is 10 days Pricing is €250 With small bonus

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  HI we have a project live going on chat application and other feature looking for IOS, Android and Java developer. who will be developing the feature on task basis and submit us. the only requirement is the developer need to visit the office on every Saturday to show the progress and status of the development. We are looking for min experience of 4

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...various aspects of their lives. The high-level project description is to build a prototype of an app for testing functionality on an Android platform. However, the app will ultimately be implemented on both Android and iOS. We will pursue the creation of the UI later—when we're satisfied with ability to capture and display data. The developer must

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I want an android application (Android studio java) that records audio and converts it into text. (I have explored this functionality thru google voice) But I don't want to use it anymore. Pocket sphinx is another API that does voice to text conversion. My app's objective is to: 1. Record audio using button, simultaneously voice to text conversion

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We want to build Cache Cleaner for android devices (tablet + mobile) which should clean cache from android devices and speed up the phone. User interface should be exactly same like clean master junk cleaner function where list of all apps from should appear from cache is found (in descending order) with option for user to deselect any app from where

  $1340 (Avg Bid)
  $1340 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  Mobile application ANDROID, on which the result will be entered - It is necessary to see the result (plug in or java script) on the site - Web Widgets - Apps on the other device where the result will be viewed (showing result) The application should have it - Adding points (+ 1, + 2, + 3 and -1, -2, -3) - Time that automatically goes, the possibility

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Starter project summary : We are looking for experimented developers to build a custom Android launcher, with Kiosk secure mode limiting access to a specific signature APP and including internationalization in English and French. **** WE ARE ONLY LOOKING FOR ANDROID EXPERTS WITH PREVIOUS LAUNCHER AND SYSTEM CODING EXPERIENCES **** DO NOT BID IF YOU CAN

  $1041 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1041 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need you to develop some android app for me. I would like this software to be developed using Java or any other language which is secure and high quality. The application will be simple not too much complicated. The app must contain google Adsense integration. There must be a online data ( like link, ad unit etc ) changing system so that i can change

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  The aim of this project will be to develop the following applications. ➢ Marketing Website, ➢ Android mobile application ➢ IOS mobile application ➢ And other types of IPADs and Mobile Telephones devices Technology Required a) Engine: a) Unity b) Gamebryo c) Vision d) Leadwerks e) ORX d) AutoCAD,ACES f) Visual3D e)

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  As a startup company, we are exited to work in our new mobile application for Android and iOS. We are looking for talented people to transfer PSD design with around 30 pages to code using both Android Studio and Xcode. The android studio will be in Java and Xcode will be in Swift. We also would like to design animation and transitions between different

  $1493 (Avg Bid)
  $1493 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  Need Java Based Online Exam Code using Angular JS and Java 1.8. Need to host the application on JBOSS v7.1 or APACHE Tomcat and MySQL as the data base. Need Easy to use 1) Admin Panel 2) Web Site Responsive to the screen resolution 3) Web GUI enabled Android and IOS Application 4) I should be able to upload questions through Word Document and Excel

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for Android Engineers to join our Barcelona Office on a 6 months contract, there will be possibilities to extend the contract afterwards. We are Shedd - a fashion marketplace for regular people, stylish fashionistas, designers, and small businesses to post and discover unique, original, desirable, interesting and obscure fashion items

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Seeking an experienced front and backend ...experience with creating social media like apps as well eCommerce applications. Must be fluent in swift and Xcode. Preferred to also have knowledge in android development with a background with Java. Mobile application only, not a website/blog/etc. We have specifications available for applicants upon review.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  122 การประมูล

  Application should run on IOS / Android. The User must be registered on the system and authenticate on the mobile device for use. There should be no permanent user and password request on the mobile device. That is, the user will authenticate and the device remains authorized to use the application. The user using the camera of the device should

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I would like to build a basic java android app (Mobile Application for Attendance System). Attached is the document which explains everything. Its very urgent and should be completed by AUGUST 12TH.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello, I have already developed Native android application in java. Now i want you to create this app on cross platform . If you can use xamarin (C#) then it would be better. Just hit me a knock for more information, Thanks

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I would like to build a basic java android app (Mobile Application for Attendance System). Attached is the document which explains everything.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...consider developers who probably have done some features as listed in attached document and can share login details to test the system. Application: Web Version + Mobile App (Android + IOS App) Built on : Java or PHP Detailed Features: As per attached We need both in Web and Mobile App. If you have only developed the web app, you should be ready

  $4532 (Avg Bid)
  $4532 การประมูลเฉลี่ย
  137 การประมูล

  I need a uber expert to quickly and cost effectivly fix my small issues to launch the 15th of august web application = laravel android = java ios = swift 1 week timeframe $250-$350

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need a really simple android application in java that routes microphone audio to the speaker at the press of a toggle switch. It also needs a slider to control the pitch of the voice output to act as a voice changer. I just need these basic functions, I can edit the visual layout to my own needs.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...develop a minimal application for android (just one activity) using existing libraries written in C ++ (java, NDK). The essence of the minimal application is the two-way synchronization of the file using the rsync protocol. The source code for rsync client on C is provided. The result should be a set of files - a project for android studio, from which

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...your posting for Full Stack Android Developer. I believe I possess the necessary skills and experience you are seeking and would make a valuable addition to your company. You can view my resume at [login to view URL] .As my resume indicates, I possess more than two years of progressive experience in Android Development. My professional

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...Share requirement are : 1) High Performance 2) Switch On Bluetooth from application 3) Admin Bluetooth Connections 4) Filters Photos, Videos, Music, Documents, Zip Files and Apps. 5) Share via Bluetooth 6) Share via Social Media Applications e.g Gmail, Facebook etc 7) Back up Application and Share Apk via Bluetooth 8) Support Google Drive, Dropbox. 9) Share

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I have an android app / template that I got from code canyon. Little did I know its a music player that only has built in function for loading the music from the local storage devices. Such as Music Folder & SD Card. I would really like it if we could modify this application so I could put a few music files in the assets folder and it would list them

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล