ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  269,094 java assignment free help งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Help me write something หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ Java

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Help me write something หมดเขตแล้ว left

  เขียนบทความ รับจ้างเขียนบทความ ทั่วไป

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...application milestones Development Technology: - Eclipse RCP 3 or 4 technology (suggestions welcome) - MySQL Development Environment Software: - Eclipse IDE for Enterprise Java Developers Version: 2018-12 (4.10.0) - From Eclipse Marketplace: - Subclipse 4.3.0 or other svn tool (for using Subversion-Server) Working time: 2-10 hours a week Requirements:

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Mechanical Engineering Help 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a person who will help me to solve some exercises related to Mechanical Engineering topics. For further details feel free to contact me! Thanks!

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  VTiger specialist for CRM Fork development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...fork of the VTiger CRM. We are looking for VTiger experts willing to help us implement new functions in this fork and/or customise existing features. Our CRM is based on vTiger, with the addition of a few other open source modules such as a BPMN module. This can be a long term assignment and viewed as a cooperation based on several small projects rather

  $637 (Avg Bid)
  $637 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...WebSockets), higher-order components and a good grasp of how to unit test front-end code. If you've read this start your application with 'eHealth'. Requirements Back-End: - Java - PostgreSQL - Shell scripting - SQL Requirements Front-End: - React - Redux - Material UI - Basic HTML and CSS - EcmaScript 5.1 Requirements Testing: - Integration tests

  $1319 (Avg Bid)
  $1319 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  need a help of someone who is expert in deployment on pythonanywhere 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need a help of someone who is expert in deployment on pythonanywhere

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  DESKTOP APPLICATION IN JAVA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WEB BASED APPLICATION NEEDED TO TO BE CONVERTED INTO DESKTOP APPLICATION

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I would like to set up and design a funnel using click funnels to gather more leads for my web design agency. I'd also like some help with marketing and advertising tips on how to make it successful. I'd like to make this a fixed price project or possibly a month-month payment method. Please let me know your rates for a project like this.

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Java Swing Framework project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for some one who can help me in existing java swing application. It uses Jframe etc.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Agent need to find testers from your surround or various social media,like as Ins、Facebook、YouTube... The testers must cooperate with our [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can get free products to test and keep them all the time. We need to know the testers' contact way so that we can follow up the results. The agent only need to find honest testers.(The testers need to

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Project Java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Implementation multiple WebService in Java.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hello I'm trying to make a word press deal site. I have already bought my theme but I want to look just like the theme I purchased. I can show you an example of ...trying to make a word press deal site. I have already bought my theme but I want to look just like the theme I purchased. I can show you an example of what I want. Can you help? Thanks

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  I want to hire a freelancer who masters Java Spring Boot for back end and AngularJS for front end. I want to fix minor bugs asap. Who is master in JHipster and Angular can fix in one hour.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...notification • All developed code will be shared through a GIT repository • Detailed documentation for medical belt and access to vendor Git repository will be provided The assignment is to • provide Android BLE interface to the belt that exercises all characteristics • relay information from the belt to a simple web app (running Python on Heroku) that

  $590 (Avg Bid)
  $590 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Hello everyone, I am looking for a SEO person to fix some issues in my on page website. This will be a long term project if i am happy with your service. All i need done in few minutes. This is urgent task so only bid if you can guide me well for SEO. I need someone who can run my NGO in future. I have lot of tasks related SEO, PPC, Google adwords. Waiting for your bids. Note : I need this done...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Revise a technical finance report 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help from a proven technical writer for a finance report that needs to be revised based on the critique given from the report in red comments. Questions 1 and 2 have been revised on my end while questions 3-6 still need to be revised accordingly. Please see the report provided that needs to be revised. The Excel spreadsheet and actual assignment

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  proofreading 6 วัน left

  ...currently looking for a highly professional proofreader/copyeditor who can help our company to proofread/copyedit various documents such as training manuals and company process documents. We're looking for someone who is based in Shanghai, China as this temporary assignment may lead to full-time work for the right candidate....

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Virtual Assistant & Biz Help + Data Entry 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a virtual assistant who is a self-starter, who can send emails, perform data entry, help me respond to emails, make FB posts and keep my online business running. I need organization, consistency and structure. Need graphics created from time to time, emails created & setup, landing pages created & setup, and admin tasks in word & excel. I need

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  java based rule engine 6 วัน left

  spring boot application, JPA, Integration test cases, JUnit test cases, production issues looking for an hourly basis

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want to develop an app for both Android & IOS platforms to work as a FREE items exchange platform for a non-profit social welfare project with a purely humanitarian cause. The main apps will be in English language but should have an option of languages like Urdu, Arabic, Chinese, Japanese, Spanish, French, German, Portuguese etc to make it multilingual

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  We are given a CSV file containing the prices of every item on every menu of every restaurant in the town of Jurgensville. In addition, the restaurants of Jurgensville also offer Value Meals, which are groups of several items, at a discounted price. Below is the file's format for lines that define a price for a single item: restaurant ID, price, item label for lines that define the price f...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need to get help with article writing from North American. The pay will be top price for the right candidate. I only prefer people from North America, so please don't apply if you are from some other countries. Thank you.

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I'm looking for a Java developer who can help me with my several Java project assignments. Although the projects are not that complicated I need them done by TOMORROW. Preferred someone with Java Processing experience. Please only bid if you can start the job right away. Give a price quotation for 10 hours of work to get an idea.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  2 screen native android app with real payment using java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  2 screen native android app with real payment using java Screen1 requirement 1. Show list of items use simple textview for each item “not list view”. 2. Each Items should have “Add to cart” option next to it. 3. Each item should have a price associated with it, it can be hardcoded. 4. Based on cart addition, at the bottom update Total cost. 5. Show

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need a Java / JavaScript program to accept payments for a site I'm going to setup. Maybe you've already done such a program for someone to accept payments through [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If so, it means a little quick and easy change for you. If not it's not that complex, I simply want it in Java and I don't know Java neither do I have time to learn it a...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Authorize.net Certified Developer needed for Subscription Help 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need help with setting up the Initial Unsettled credit card transaction. Please let us know your experience with the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] api

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Implement the prototype in the uploaded documents 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is required to implement the prototype that is describe in details in the uploaded docs. The prototype deals...describe in details in the uploaded docs. The prototype deals with checking the integrity of the hardware using intel TXT. Skills required is OpenStack developer, Intel TXT, Java and Python. The work has to be done remotely on my machine.

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Startup Finance - Need Tutoring Help with an Investment Cap Table on Carta or Capshare

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...exchange platform using java tomcat 8. We have used several techniques and technologies to achieve this. The exchange is already multi lingual We have passed the alpha test phase and the current developer will be handing over soon sobwe want someone whose reliable enough to work with us for the long term. You must be fluent in Java Java services Linux Postgresql

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  CALLING ALL NODE REACT JS Developers to help with my project. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Must have extensive experience in the developing field (4+) years. Must sign an agreement before proceeding to work together. Must have a fast computer with reliable internet for remote access. Must be able to speak fluent English and be able to communicate with customers from America. Does this sound like you? Let me know why I should work with you ~ I look forward to meeting my next partner.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  I need help with a logo design I have created but it needs some changes as the text is too small to see and I would love some ideas on how to make it better. Not sure if the text should be white. When I print it out on paper the green colour is much darker than it is on screen. Any ideas to make this logo better would be appreciated. As you can see

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Analista Moodle 6 วัน left

  ...0) · Programación en PHP, JAVA, Visual Basic, .NET y Linux Funciones: Crear y modificar configuraciones de cursos en el catálogo de los mismos asignación de roles, dentro de la plataforma Moodle SCORM 1.2 Apoyo en la infraestructura de portal interno educativo Desarrollo en PHP (avanzado), Linux (intermedio), Java (intermedio) para aplicaciones

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Amazon product listing help 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who can manage my Amazon account, product listing etc. Need someone from India.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  need to develop the project ##############

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello, I am looking for someone to collect pricing data across different websites online. This will include doing research on a large variety of websites and then compiling the information into either excel or google sheets. I will be providing websites that I need data collected from. The data will be the pricing information as well as product identifier info, such as UPC codes. Please put your f...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  a few bug fixing and layout change 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...com/store/apps/details?id=com.cashcry.android&hl=en and I want a layout like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] android part is written in java, backend is php + mysql. a few small bugs needs to be fixed in backend (like null exception) and the layout (so a bit of workflow) of the app needs to be changed. Please quote

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I'm having a fairly painful time trying to fix a breaking changes between 1.0 and 2.0. Need some help with rewriting a method

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...♦ SHOPIFY 3) Python and PHP Frameworks ♦ Django ♦ Laravel 4) Back end ♦ PHP ♦ Python ♦ Node JS ♦ Ruby On Rails 5) Others ♦ CSS ♦ JAVA-SCRIPT ♦ JQUERY ♦ BOOTSTRAP ♦ HTML ♦ HTML5 ♦ MYSQL ♦ Web Scraping. ♦ Ionic App de...

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...technologies related examples and Tutorials. What we are looking for? We are looking for a 1+ experience full stack developer, who have good experience on following technologies: 1. Java 2. JavaScript 3. Python and C++ ( advantage) 4. Angular 6+(basic knowledge ) 5. Spring, Hibernate, Spring boot This is fixed price project, you will be working with us on daily

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Java work project 6 วัน left

  I really need ha guy to do project at hime

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  modifications to my phpprobid V8 script. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to make some modifications to my phpprobid V8 script. See attachment for the changes. Preferably you have worked with phpprobid V and/or object oriented php. The assignment will be very easy. I am paying high b/c I expect clean work and maintaining the integrity of script and long term relationship. Will be available through out to provide support

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...and Travel Agencies. We are an Agile development S/W Engineering team with a strength of 50+ full-time S/W Engineers and I need to augment this team with 5 SSE's that possess JAVA Spring development experience. Strong understanding of GIT, BitBucket, Visual Studio Core or Eclipse, Angular/JS (if you are a FE Developer), MicroService knowledge, REST

  $57719 (Avg Bid)
  $57719 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Java Developer( 12+ year of experience and have exposure of Microsoft Azure Cloud). Need Urgently

  $9 - $21
  $9 - $21
  0 การประมูล