ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,916 java jsf problem site loading find bug งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  page loading twice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  whitepage is being created by JS conflict upon load

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  this is the webiste: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] thiis is the error: Refused to apply style from '<URL>' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled. (index):1 Refused to apply style from '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Data Not Loading 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PHP page not loading any more due to large data. SO when opened page i see error 500 Internal Server Error.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  WordPress Portfolio Projects Content Loading 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Loading about 80 project pages with gallery photos and old text to new format.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Loading speed 4 วัน left

  i have a shopify store and need someone who knows how to fix loading time.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  AWS, website not loading on some countries 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to fix my website, it's not opening in some countries. I'm using AWS.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We currently have a TamperMonkey Script that blocks sections of a social network web page from loading. The script works, but we want to enhance it. Updates needed are blocking a 4 sections on the bottom of the page from loading. Please be an expert in TamperMonkey and this will be a quick job for you. Tell us something about your TamperMonkey experience

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Our provider forced us to migrate to a new server. We ...Legacy Version Server before and just migrated to a CPanel Linux server. Also the pages load fine, the site became ultra slow. Before loading speed was not an issue at all. Our hosting provider advised us to find a developer to update the 'image loading script' Link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Please view [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] from mobile. Notice the look and feel of the desktop site, it has a much less appealing form when viewed from an iphone. Example photos - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Homepage Services Resources About Us Contact (ignore organize or other pages)

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I have a wordpress site that I'm working on that currently has a page loading graphic of a green cube that rotates (see screenshot). I'd like to change it from a green cube to a rotating graphic of my green logo. I attached a screenshot of that as well.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I have a Woocommerce site and I want to show a loader/spinner in an overlay window when a user clicks the "Add to cart " button. The Overlay spinner window should fade out when the cart page/checkout page is loaded. Above the spinning circle it should show a message " Loading...".

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Hotel contract loading / data entry (previous experience is a must) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hotel contracts into our new system - like room rates and room configurations. The contracts can be very complex and complicated, so we prefer a freelancer with experience in loading hotel contracts. And who is accurate and quick. It is a task that, if you are the right person, can be a long-term freelance job. The salary will be based on your previous

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is our site. skillpracticaluser10 skillpracticaluser10

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Optimized my site speed and loading time 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing site and it needs to improve google page speed both on mobile and pc. The site must run as is and existing plugins should remain functional after the work. You are required to improve the load speed of the site and keep the site running as it is. Thanks

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Improve Website Loading Speed หมดเขตแล้ว left

  Photography portfolio WordPress website loads very slowly. This needs to be improved. The faster you can propose the site to load, the more likely you'll get the job! It's a very simple site; two pages, a contact form and Instagram link. Very easy project for someone who knows how to use WordPress. As well as this there are more improvements we'd

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  Magento css not loading หมดเขตแล้ว left

  Hi, I just installed a new Magento version on my vps but the CSS in both the admin side as the frontend aren't loading.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Trophy icon Make My Logo a Loading Animation หมดเขตแล้ว left

  I want my logo to animate whenever someone is clicking onto another page on my website. Attached is my logo

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Enhance performance and screscreenen loading of android app with full images wordpress site

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Joomla 3 / Virtuemart 3 site issue with high loading หมดเขตแล้ว left

  We have joomla 3 / virtuemart 3 website and we have high amount of loading [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and this causing server issue. We need a joomla developer who can asap resolve this

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Fit canvas when loading / scroll templates on both container and templates pages.

  $1033 (Avg Bid)
  $1033 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Wordpress some images not loading หมดเขตแล้ว left

  I need my website re-configured. Some images will not load on my wordpress website..

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Trophy icon Create a loading screen หมดเขตแล้ว left

  We need a background for the loading screen of our application.

  $172 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  Project Duration: 1 Hour Only - You must be able to start work immediately Project Type: Wordpress Bug Fixing Number of Bugs: 1 1) RevSlider does not load, just shows loading spinner but no banner loads YOU MUST BE ABLE TO START WORK IMMEDIATELY 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Project Duration: 1 Hour Only - You must be able to start work immediately Project Type: Wordpress Bug Fixing Number of Bugs: 2 1) RevSlider does not load, just shows loading spinner but no banner loads 2) Page takes extremely long to load in general YOU MUST BE ABLE TO START WORK IMMEDIATELY 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Slow loading on wordpress (specific page) หมดเขตแล้ว left

  Hi my site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with specific page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is very slow can be 19s - 25s using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] all pages average 5s-6s. If u can fix it just chat

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล
  Reservation Planner loading program หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to organize a b&b planner. Actually I'm using an excel realized on google sheets. It works good, but I need to authomate the reservation loading. Need a program who connect to the channel manager where download a list of reservation and organize that in the google planner. Need a program that can manage this situation: The "Double Room"

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Trophy icon Create loading animation in SVG for web app หมดเขตแล้ว left

  Create a loading animation for our web application in SVG (much like what Netflix loading screen looks like on their app). You will need to animate the letters VDBS in the file provided in a cool way. Delivery consists at minimum of a html and svg that is animated with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and After Effects. See [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $57 (Avg Bid)
  รับประกัน
  lazy loading หมดเขตแล้ว left

  lazy loading images css html js

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Lazy Loading html ,css and js หมดเขตแล้ว left

  need the project for lazy loading images and the images should be in the local directory

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Make loading faster with vue.js หมดเขตแล้ว left

  We,have a webpage that gets data from firebase database and we are using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] job is to make the loading faster Right now if we have more data it is taking long to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] experts [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you need to work remotely connecting with our PC as the server is ip protected.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Django Hosting Issue (Media files not loading) หมดเขตแล้ว left

  When deployed to DigitalOcean with nginx the Django app stopped loading media files. Its loading static files. Figure out the issue and solve it.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Create a new faster loading INDEX PAGE หมดเขตแล้ว left

  ...web designer to change the look of our Index page and make sure that it loads in 3 seconds or less. Not 3.5 seconds but 3 seconds or less using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to measure the loading speed. Much of the page is static content but some content would be provided from MySQL tables. Current Index page is done in PHP. Need the work done soon and before you bid

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Flipboard type app with. Content loading . หมดเขตแล้ว left

  Flipboard type app with. Content loading . Should me able to load content from PDF or other internet source .

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  make a loading animation from a logo หมดเขตแล้ว left

  I have a logo and would like someone to make a cool loading animation out of it. The loading animation will be used on a website so please make sure it's the right file type. I only have the png of the logo. Please supply me with the working file (eg. the abode aftereffects file or if you use a different program, then please supply with the master

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Site loading very slow หมดเขตแล้ว left

  Hi, My site is loading very slow can you look at my site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and let me know what you can enhance on my site.

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Proyecto de grado go event หมดเขตแล้ว left

  Buen día, requiero un programador con conocimientos en java y c# y manejo de web service en soap y rest, la idea es culminar un desarrollo que tiene la parte visual en java con jsf y la lógica de negocio en c# conectadas las aplicaciones a través de web service, ya se ha desarrollado algunas cosas pero faltan otras puntuales que por cuestiones de tiempo

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Hotel Contract Price Loading หมดเขตแล้ว left

  We require an experienced hotel pricing contract loading person, with exceptional attention to detail. Must have extensive first-hand experience and understanding of complex hotel pricing contract, that must them be loaded to our Hotel Reservations System.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Speed up loading time on my LMS site หมดเขตแล้ว left

  The load time on my site is 8-12s per page. I have had 2 developers try to fix this with no success. I want an expert to help me fix the loading time of my site asap and will make it worth their while for fixing this issue.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  A website is loading first Image. Not updating on color change. Need to check .theme file around line 90 to see and fix the issue not loading other images when textile color is change. {{- product.variation_field_image -}} function is in templates-->commerce->cart-->[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Casino games Admin หมดเขตแล้ว left

  ...some software for me. I would like this software to be developed using Java. * Must have very strong foundation in Java. In particular, the following - Threads - Collection Framework - JVM * Design Patterns * JavaScript * Frameworks: Spring, Hibernate, Groovy, Grails, JSF, JSP and Servlets * SQL * Database: Mysql * IDE: Netbeans / Eclipse

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  JSF banking domain website หมดเขตแล้ว left

  design and develop modules for a banking domain website.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Our Wordpress plugin is loading different JSON files from a few domains to show reviews on a page. Loading takes very long. We are looking for someone to evaluate the code and help us with the load time. URL and plugin will be provided. JSON is currently loaded from 4 domains like this: $json_url = "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]";

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I have an admin panel for an app where I can review orders and current status of them but some pages are not loaded correctly It just shows loading there is an image to show you what I have

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  POLE LOADING ANALYSIS หมดเขตแล้ว left

  Analysis of tension in poles Make ready Engineering CSV, KMZ & Report preparation Designing all the structures in the pole

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Java developer หมดเขตแล้ว left

  ...Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems Experience • 5+ years Java experience working on complex back-end distributed systems • Strong core Java 8 concepts and object oriented programming. Java 8 is a must. • Hands on experience on JSF, Spring DAO, Spring Core, Hibernate is a must. • Exposure to Spring MVC and Spring ...

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I'm looking for an expert to reduce website loading time. Website was created by PHP Script. Note: Please only apply if you are able to reduce loading of a PHP based website. Thanks.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  Diagnosis and fix slow page loading หมดเขตแล้ว left

  We have a large website and some of the section load very slowly. This issue is NOT about optimizing images. The problem occurs mostly when a user logs into their account. There appears to be very slow responses to retrieve the content. If you are an expert with PHP/MYSQL, Javascript and resolving issues with page speed please apply. ***Very

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  We need a part time resource on Pl/sql, sql, java, spring, jsf, ejb, hibernate, jms/mq, bart tool, svn, RAD to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hi I have a fashion on-line ecommerce store. I need someone efficient and accurate on a long term weekly basis who has proven experience with SHOPIFY and WORDPRESS . From time to time you will need to load up new product images and text copy. Must also know all about SEO optimisation for key words for google rankings eg Neil Patel hacks. Must be good with English language. Once a month need yo...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล