ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,298 java push based application งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  make hybrid app for my social site with push notification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  make hybrid app for my social site with push notification

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Estoy haciendo un proyecto para avisar a un proveedor cuando se le realiza un pedido desde sus sucursales. Las sucursales se conectan a una página web y agregan el pedido a la base de datos. El pedido tiene un "tipo de pedido", y una lista de productos (identificados por código) con las cantidades de cada producto. Lo que estoy necesitando es un sistema de alerta al proveed...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Push mediante Beacons 5 วัน left

  Disponemos de una app completamente desarollada y funcionando en Android, donde el usuario de esta recibe una información push diferente cundo pasa en la cercania de diferentes beacons mediante la tecnología Bluetooth 4.0 Necesitamos ahora desarrollarla igual en iOS nativo. Imprescindible conocimiento sobre los Beacons (BLE) y hablar español.

  $1454 (Avg Bid)
  $1454 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Push Alert Android like alarm 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an application with php page where i can send push alerts to our guild members. The reason of this project is because we need it for a guild in an android game, where if you are not using the phone, you can be attacked and your troops killed. so as guild we need an alert application easy to use to our members, basically we need three alerts

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Push my app to IOS 5 วัน left

  I have a school management software. It us in AWS. I have it in android. I need to have the push notification and deploy this to IOS. I have an IOS account also.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  This is a...a small project, i am looking a quick resolution, you have to just use the Arduino debouce lib to connect 4 pins ( push buttons ) to the other 4 pins ( relay ) on a esp8266 microcontroller. i will share a quick demo as well. The push button should work even while the microcontroller is not connected to the internet. Protocol used ( MQTT )

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  This is...is a small project, i am looking a quick resolution, you have to just use the Arduino debouce lib to connect 4 pins ( push buttons ) to the other 4 pins ( relay ) on a esp8266 microcontroller. i will share a quick demo as well. The push button should work even while the microcontroller is not connected to the internet. Protocol used ( MQTT )

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  i have a simple code and i need to use github desktop to merge it with my friend code master in github

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  I WANT TO DEVELOP CUSTOM CLOUD FCM PUSH NOTIFICATION SYSTEM 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for people who can help in developing custom push notification systems , like fox push etc . Note : interested people can submit their quotation with detailed feature list , that they are able to provide , IT should contain all standard features in the todays push notification system . can suggest any development language apart form php

  $1174 (Avg Bid)
  $1174 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Create web and moblie push notifications to our wordpress website on new and updated posts

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] main goals of this project; Your project must include all requirements. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of Java’s Generic (a) ArrayList for a graphics application as well as an (b) static array. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] must design separate (c) class files to build (d) multiple parent-child hierarchical objects including incorporating abstract as well as interface cl...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Need a WFA to Pull data from google sheets and push into any database. there needs to be a config setting where the user can specify the URL of the spreadsheet, google credentials, the sheet they want to import and then the SQL server details, should not matter if it is cloud or local. the user will specify the table in the import. Read Less

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Need a WFA to Pull data from google sheets and push into any database. there needs to be a config setting where the user can specify the URL of the spreadsheet, google credentials, the sheet they want to import and then the SQL server details, should not matter if it is cloud or local. the user will specify the table in the import.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Push Notifications efficiently from multiple websites 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need an application or a program that can send notifications to my email or phone as soon as, either of the websites update content or add a new item to their page. I would provide the information on which websites later. For Example, Calvin Klien Adds a new shirt to be displayed on their webpage for the customers to view, we should be able to get

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  update facebook PHP app to push alert to page (Graph 2.8 API) 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We push notifications to our Facebook page but with the updates to Graph API have been left behind so need to push alerts to our page We will need to: 1. Assemble the information from local database 2. Send image, text and URL to facebook page We have the original app written into a PHP function so can offer that to developer to update

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  web push notification service 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  we want php or c# script to provide web push notification service for websites similar to this website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] just the web push notification android , ios etc not required

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  Our Company needs an application or a program that can send notifications to my email or phone as soon as, either of the websites update content or add a new item to their page. I would provide the information on which websites later. For Example, Calvin Klien Adds a new shirt to be displayed on their webpage for the customers to view, we should be

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  ionic firebase push notificatio หมดเขตแล้ว left

  need ionic developer i have an app which is connected with php and mysql . in the app there is admin and users. i implement ionic firebase push notification in the app . and its work fine but know i want when the admin click on message it hase 2 fiels title and message . when the admin type title and message and send message it goe to firebase and send

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Push domain name up to sell หมดเขตแล้ว left

  Hi. I have a few old domain names that have been very dormant for few years. I want to start with one . Lovehuddle and get up some how to sell in Auctions anyone can do something like build basic website etc or few key words on ONE PAGE etc To get TRAFFIC to favour me in selling domain name. I have. Lovehuddle Tips3 Recipes3 Crowdfundforme Please there start withLovehuddle and explain how you can ...

  $544 (Avg Bid)
  $544 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  ZKTECO SDK PUSH หมดเขตแล้ว left

  I need push sdk for zkteco iclock 260

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Design door push/pull signs involving a mascot หมดเขตแล้ว left

  I need signs that marks whether doors in an office build...should be pushed or pulled. The signs should include a mascot looking like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]~guenther/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The mascot should visualize the pull or push clearly. The illustration can be funny. The work should be done as a vector graphic. The .svg format is preferred.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I have developed an android app which will receive GPS location details from the android user. I want to deliver push notification if the speed of the vehicle is greater than the threshold. My existing app was able to receive push notification only when the app was running in the background. I want the notification even when the app is in foreground

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  help with git branch and push หมดเขตแล้ว left

  help me push some code to a git branch in bitbucket via ubuntu ssh

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need you to do the following: - Add delete button (make it function) on the two sections of the page (Please see image) - Code and push live the two web pages (see images). I need a developer with skills in Python, Django and Gitlab. Please see the images before quoting, otherwise we're wasting each others time. To apply. Please start with "I

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I hire PHP developer today create JSON API with PUSH notification.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  push notifications (firebase messenger) หมดเขตแล้ว left

  add push notifications to our current message service that was unfinished by a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] need to start new firebase to add push notifications when messages are received ios

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Push notifications android 1st, then iOS หมดเขตแล้ว left

  ...'data' => $data, 'priority' => 'normal' ); $headers = array ( 'Authorization: key='.API_ACCESS_KEY, 'Content-Type: application/json' ); $ch = curl_init(); curl_setopt( $ch,CURLOPT_URL, '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' ); curl_setopt( $ch,CURLOPT_POST, true );...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  1- We want my VOIP app to 1- Keep Awake and 2- Push Notification always on even app is closed in opensips for android first. Must be familiar with linphone, opensips and firebase. 2- Upload to google play. 3- Give me source code after finish the job.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  docker image push to ecr and dockerhub by jenkins หมดเขตแล้ว left

  docker image need to build and push to ecr and dockerhub by docker plugins in jenkins It is $25 project

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need to integrate a push notification system (web and mobile) to a web page I want to use an [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] theme for this, that is, I will modify all the changes that I want from the package template and I need a developer that integrates a push notification system for that responsive web. The developer will have to integrate any third-party system

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...attempted to get the Web-Push-PHP working with our server but failed dependencies with composer are stopping us from getting it working. You may use the web-push-php library, but it has to work on our system and we need to know how to get it installed correctly if you choose to use this. We need someone who thoroughly understands web push notifications using

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have a simple Joomla user dashboard, upon logging a user would be able to access an external application via SSO utilizing: Method GET. ie. ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Please note in attached file , I only need #3 completed.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Need to push my ranking to 1st position from 3rd in US and UK. Rank drop due to hosting issue Payment will be release only after seeing the rank

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Generate IOS Push certificate หมดเขตแล้ว left

  Generate IOS certificate for push notification

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ... It doesnt work on all android devices, some people just see a white screen or the app loads for them but no buttons inside the app work. The other thing is, the app has push notifications (OneSignal) we have successfully added it to the app, however I need assistance setting it up for iOS (such as the certificates and editing the xcode code to make

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I am facing issue in IONIC 3 based iOS App where the push notification 'popup' is not coming when App is suspended state although this is working fine for Android platform.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I am facing issue in IONIC 3 based iOS App where the push notification 'popup' is not coming when App is suspended state although this is working fine for Android platform.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am facing issue in IONIC 3 based iOS App where the push notification 'popup' is not coming when App is suspended state although this is working fine for Android platform.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am facing issue in IONIC 3 based iOS App where the push notification popup is not coming when App is suspended state although this is working fine for Android platform.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am facing issue in IONIC 3 based iOS App where the push notification popup is not coming when App is suspended state although this is working fine for Android platform.

  $70 - $100
  $70 - $100
  0 การประมูล
  Apppresser Phonegapp Push cordova install หมดเขตแล้ว left

  Hey. I need help. I have an apppresser ap...apppresser app. It is a phonegap app. I have to install the cordova push plugin and get it working. It is not really difficult but unfortunately have few technical skills. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I am facing issue in IONIC 3 based iOS App where the push notification popup is not coming when App is suspended state although this is working fine for Android platform.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need push notifications set up for my site but with an added feature that i will discuss in private.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  push notification web + mobile - Php script หมดเขตแล้ว left

  hey guys looking for someone who have a push notification Php script for web + mobile if you have develope a script for push notification share with me details please thanks

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  -2 web apps, todas con usuario. 1 de ellas debe funcionar bien en móvil y en PC. - Las aplicaciones leerán y grabarán en BDD y en cuenta/s BOX. - BOX se usará desde un PC configurado, para agregar más documentos (PDF) - Se tomarán fotos que subirán a BOX, y el resto a BDD. - Se busca un sistema FRONT , BDD, y API sencillo y fácil. Se espera ...

  $3019 (Avg Bid)
  $3019 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Push down negative content on Google หมดเขตแล้ว left

  We have false information we would like pushed off the first page of Google. Can only be found when searching our company name directly.

  $1049 (Avg Bid)
  $1049 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Want to Make A Service Application with push Notification For Both Andriod & Ios. We are into Service industries For Laptop Desktop Mobile Repairing .. So want to make that kind of app

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi, I need to move apis, cron and database to production server from staging server and remove the firebase and include AWS for push notification scheduler so that we get push notifications popup on iOS App in correct format.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  push notification on habrid app หมดเขตแล้ว left

  Hello guys, could you help me and done push notification into my current app hybrid app..?

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I want a simple prototype app that will accept push notifications from server, using PushKit, and display notifications like a phonecall or voip notifications so it asks the user to accept or deny. But, we are not actually building a voip app just want the notifications to function like that. if user clicks deny on notification, then the app should

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล