ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  251,832 java writing ftp งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ Java

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $948 (Avg Bid)
  $948 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  ...สำหรับภาพตัวอย่างบทความต่างๆ ให้แปลงจาก กระทู้ในเว็บมาเป็นบทความในระบบ ทำแสดงแค่ "1 ตัวอย่าง" ก็พอครับ - เมื่อจบงานแล้ว ให้แนะนำวิธีติดตั้งระบบ เพื่อรันงานจริงด้วยครับ ทางผมจะนำ code ไป ftp ขึ้นเองตามคำแนะนำ ต้องการใช้บริการแบบต่อเนื่องด้วยครับ คือ คิดว่า จบงานแล้วคงมี อัพเดตเป็นระยะด้วย ก็คิดเงินเพิ่มให้เป็นรายฟังก์ชั่นไป

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Press Release for company and Article Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for Experience professionals Journalist / PR Service Providers / Press and Media Professional to write press release for us on regular basis. the Press release Publishing ( in Leading India Media outlet is added advantage and for that we can pay extra money as well ) the write with excellent skills to write press release for startups specially in car rental / Vehicle rental is pre...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need you to write content for an ebook. You will need to understand nutrition and read all three ebooks I send over, then create an ebook with all the information in your own words.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need you to write some articles.

  $49 / hr (Avg Bid)
  $49 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  java socket web services . 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  design and implement a distributed application prototype of your interest (e.g. a student registration/manageme...registration/management application with certain functions), and put into practice the distributed computing architecture, model and technology that you have learned from this module (e.g. Java socket, RMI, Web services, or combinations).

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I am in need of someone to write a music jukebox application. This application must be written in either Java or C. C with visual studio would be amazing but Java is ok. The app will feature a user friendly GUI where the user can select an mp3 file to be played. there will be a search option for song title, Artist, and also Genre of music. The

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Attached to this project is just a small Compass project written in Java I need to convert it to Kotlin Now, It is a simple few minutes job. Please download the attached project, it is working and running in Android Studio, you will provide the same project working without any issues but converted to Kotlin.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Copy writing for online ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to write get good copy for online ads on Facebook, Google etc. based on concepts and strategies

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Android APP 6 วัน left

  ...file or .csv file for a row that matches a value in the first column. There are two parts to this project: 1. Connect, download and upload text files from a Host Website using FTP. The app needs to do this upon startup and also using a manual button. Needs to store the text file on the local device where it is not visible from a file management app. Each

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Attached to this project is just a small Compass project written in Java I need to convert it to Kotlin Now, It is a simple few minutes job.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello Freelancers, I am searching for a proffesional to create a standalone Java application with a graphical GUI interface (based on Frame or JFrame) that allows user to create, read, modify, and save text files. Use the JFileChooser dialog box to open and save the files. When opening the file, its full path should appear in a special TextField, appropriately

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...and creative writing experience to Edit, Proofread and Finnish writing for my entire Resume Portfolio (context is about 85% completed). I have hit a "writers block" and need to have it finalized asap as I still need to focus on creating and finalizing the actual 'design', rather then its context. This includes completing, re-writing, editing, proofread...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...logging into a FTP site using a specific username & pw, downloading a specific file name, and then performing inventory updates in Shopify based on total available inventory in the downloaded file. I need to have the below modifiable fields in the app if possible. -What time the task runs. (3X per day) -Username & Password of the FTP site -FTP Site address

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Content writing and SEO tasks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a content writer, willing to work on SEO tasks, like content optimization. Of course, I'll provide all the instructions. I need you to be excellent in English, fast learner, and a good writer. Please join your cost($) for a 500 words text, so I can sort who qualify in my budget range. Don't ask my budget : just tell me how much you ask. Also, prepare a 300 words t...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Help me on my java online ordering application [MAX $80AUD] 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Freelancers, I would like an experienced Java proffesional to help me on the creation of an online ordering application for catering establishments/restaurants. The application serves 2 types of customers: the Registered Customer and the Guest Customer. I ATTACH full descriptions with all the needed points. Kindly review in depth and let me know

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Java programmer 6 วัน left

  I want to hire someone with experience in java, oops concepts, data structure and algorithms to solve a java based job

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  In need of a simple app to manage empoyees, payroll and taxes the app needs to: Store employee information: Name, Tax id, Nis, Dob, Address. etc Wage...backend to modify each tax field and how it is calculated. Be user friendly Built in option for in app ad revenue. Must include Source code and be android ready (Written in java would be a big help)

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Bence Command is the ICT arm of W H Bence Coachworks Limited. We are dedicated to, not only providing excellent customer centric products, service and solutions but also developing the latest state of the art ICT systems to assist first responders, medical and other clients save lives, improve efficiency and save money. Our customer centric support services rely on our ability to link securely int...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hi. We have an app on Android written on java, and we would like to have it on iOS aswell. Time and attention to details is very important to us, aswell as design. We would like it exactly like our android app.

  $1076 (Avg Bid)
  $1076 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  I need someone on urgent basis who can write a report on software quality management and testing. you should have knowledge of software development life cycle. I need to design a prototype of software for my organisation. More details in chat.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Proyecto en Java 6 วัน left

  Elabore el diseño de una jerarquía de clases para modelar los alimentos de un restaurante, en el que se sirven: • Platillo fuerte • Ensalada • Sopa • Postre • Bebida El sistema debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: • Todos los alimentos tienen como datos el nombre y su precio. • El pollo puede ser un ingrediente del platillo fuer...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Data base tables, er diagram etc for the existing app

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Java, Python, C Academic Writers required to work on simple programming tasks. Task durations are Simple 4-5 hours Each. Adequate Pay Rates. Cannot Afford Extremely High Budget Developers. Rapid clearance.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We have a small wordpress blog built a few years ago that needs the following changes: - upgrade to the latest version of wordpress - th...If you do a good job, there is more work to be done! If you need to see the blog I'm happy to share a link with you in the chat. After I award you the project, you''ll have FTP access to the blog's home directory

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Linked List Java 6 วัน left

  ...Polynomial 4x^3 +3x^2 -5 would be represented as the linked list: |4|3| | —> |3|2| | —> |-5|0|/| -Write a Polynomial class that has methods for creating a polynomial, reading and writing a polynomial, and adding a pair of polynomials. -In order to add 2 polynomials, traverse both list. If a particular exponent value is present in either one, it should also

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  parser en Java -- 2 6 วัน left

  Bonjour, Je cherche quelqu'un qui peux me faire un parser en Java qui parse les pronoms personnels, par exemple je suis une femme => <prenom personnel > je </pronom personnel> suis une femme. Merci

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  need Small 2 player java game as per doc 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Java. all details in the doc. very very urgent fake bidders stay away I will report you.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need...the game creation and web programming skills, do not bid it. Details are discussed through charting. Skill: PHP, HTML, WordPress, Javascript, Software Architecture, MySQL, Java, Python, C# Programming, C Programming, C++ Programming, Web Scraping, Angular.js, node.js, Laravel, Visual Basic, Unity 3D, Windows Desktop, JQery, Assembly, Unreal

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...include a derivation tree to prove whether it is accepted or rejected. 4. You may choose to use any high level computer language of your choice. For example, you may use C++, Java, Java script, Mat Lab, Python or any combination of them. 5. If you get to borrow a part of your code from existing code developed by someone else, you must specify the source

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build me android app 6 วัน left

  I need a fully functional android application. If you can build this in java language please bid, Else don't waste your bid. Thanks

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Build an auction website CMS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a site similar to Ebay, it is for a small scale, customer registers himself,...business registration and to be able to place more ads, free ads will be limited. Registered user can integrate Dropshipping vendor to sell product through site. prefer language Java. note:- please mention sample website like this project if you have done in past.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  we need competitve coder who are expert in at least two language from the following C++/JAVA/MATLAB/Assembly Language. We prefer student & new feelancer only beacuse earning is less, the coder from PAKISTAN , BANGLADESH & African Region are most preferable.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have a little error , Who have a java script knowledge ,my google adsense not show on my wodpress website , I have More than 1 year approved adsense it work properly since 1 year suddenly ads is not show and after refreshing multilpe time only single one ad is show and again refreshing the page Ads are disappear..... If any one know please

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  A problem in Java windows software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a java expertise to solve a problem in Java windows software

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...to subscribers based on their products subscription and i need to add the ability to send pictures and links as well + slight changes The desktop application languages are : JAVA & PHP . I had very bad experiences with previous devloppers, so i will be very cautious in my new dealings. I can send you the complete backup coding that i previously save

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Application to market a medical product for dental hospitals .. The application seeks to link between the patient and Dr. and open the door to marketing the product ... I need it within 24 hours

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Project - Phylogeny 6 วัน left

  looking for someone with the right skills in java and biology to write a program that calculates the phylogenetic tree of k>1 sequences (DNA, RNA or proteins).

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a writer who has some knowledge about manet, svm, pso. The work is around 20-30 pages and My budget is 120 INR per page. Indian writers preferred. Please bid if you accept the rates.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Oracle Mobile Application Framework Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a guy with experience in Oracle Mobile Application Framework Developer( MAF) . Good experience in HTML 5, Java Script and hands on experience in customization of Oracle Mobile application

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  parser en Java 6 วัน left

  Bonjour, Je cherche quelqu'un qui peux me faire un parser en Java qui parse les pronoms personnels. Je préfère quelqu'un qui parle français. Merci

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Copy writing for social media posts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Every month, I will post to social media (FB/IG) posts on my business. I need a skilled copy writer who can craft the post (no graphic designing needed, just the words). Detailed instructions will be given for each post (which will be designed as a campaign)

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Expert Sharepoint Teacher 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Sharepoint, HTML, CSS, Angular, Java script teacher required.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Full stack developer 5 วัน left

  ...food delivery application. Certain main portions of the modules are already built, we are revamping on a couple of things. Technology stack a.)Website: Angular 7 b.)API's: Java 8, Spring Boot 2 and Spring Boot 1.5, Postgres, Maven, Gradle, Thyme leaf, Velocity. - 3rd party services that are required in the component - Keycloak Do not bid if technology

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...would be there. One is our Admin/Subadmin Panel. Second is Client Admin/Subadmin Panel. Third is Client Employee Panel. All panels would be made dynamic through JSON codings in Java-Spring & JPA as DB. Through our Admin/Subadmin Panel, we can be able to manage the client admin/subadmin panel and client employee panel. In Client Admin/Subadmin Panel, 2

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล