ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,634 javascript fade งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ิค เมื่อทำการขยายภาพ ภาพแผนที่จะเปลี่ยนจากตัวlayerที่มีความละเอียดต่ำกว่าไปเป็นตัวlayerที่มีความละเอียดสูงกว่า (หากเป็นไปได้ อยากให้มี animation การเปลี่ยนภาพ เป็นแบบ fade in และ fade out ภาพที่ความละเอียดต่ำจะค่อยๆเลือนหายไปในขณะที่ภาพที่มีความละเอียดสูงค่อยๆปรากฏขึ้นมา )* 2 หากตัวอุปกรณ์ support location access ให้ใช้ Location Manager บอกตำแหน่งของอุปกรณ์นั้น

  $3109 (Avg Bid)
  $3109 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Drone video editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...We will send you 4K mp4 video footage. Final product will be mp4, 1080p, 1-2 minutes in length. Pay is $30 per video. Each video will be edited in the same way with simple fade transitions. No audio or music required. If you are interested we will provide specific instructions for how we want the videos to be edited. Click here for an example: http://360

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Fix Transition on Slider CSS Work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on my wordpress site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I've basically turned it into a plugin. By default it only slides but I've managed to add a fade in/out transition. I'd like to add a transition where pixels that change still blend together but where there is no fading. Adding the first new transition was done strictly

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...ly/2S26PBi As the user scrolls, items (text bubbles) fade in as they enter the right edge of the window, and fade out as they leave the left side of the window. I need to: 1) Start with no bubbles showing until user initiates scroll 2) Bubbles should fade in as they get to the center area of the screen, and fade away a they leave the center area. 3) Should

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Woocommerce Add to Cart Spinning loader Overlay 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Woocommerce site and I want to show a loader/spinner in an overlay window when a user clicks the "Add to cart " button. The Overlay spinner window should fade out when the cart page /checkout page is loaded. Above the spinning circle it should show a message " Loading...".

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Simple 2D animation with 6 scenes to be used on web 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...bottom of mountain -> fade in characters -> characters have conversation (speech bubbles with text) 3. Fade in safety rope -> add safety rope to characters 4. Zoom out to bring "Basecamp" building into frame -> draw path up mountain from basecamp building 5. Pan up mountain to end of drawn path to reveal new cliff ledge -> fade in characters - one ...

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Modificación de video 5 วัน left

  Necesitamos cortar un video en algunas partes, agregarle un audio (relato del video, nosotros generamos el archivo de au...video en algunas partes, agregarle un audio (relato del video, nosotros generamos el archivo de audio) y agregarle un inicio institucional al mismo (nuestro logo que aparezca en fade o similar). El video está en mp4 y pesa 250Mb.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I have a Woocommerce site and I want to show a loader/spinner in an overlay window when a user clicks the "Add to cart " button. The Overlay spinner window should fade out when the cart page/checkout page is loaded. Above the spinning circle it should show a message " Loading...".

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...Portal with metallic border showing beautiful sunny fantasy world with mountains and flying dragons. Fade to black on left and right edges of the image. 300 px wide x 800 px high 2- Vampire turned to the right at a misty gothic town at night. Fade to black (top, right, bottom) [See sample] 300 px wide x 800 px high 3- Girl with Katana turned to the

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  landing page build 3 วัน left

  ...of an animated GIF. Upon end of GIF, the window closes and "message bites" will enter top of page and drift down the page. Bites will fade out as they approach the WowWord logo. Bites will enter, drift down, and fade continuously until the visitor selects a button or navigates away. This page will be flexible; the GIFs and bites will change to match

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  126 การประมูล

  ...provide the current version of my plugin to be edited. Block One should have an Inspector panel with the following settings, changing the slideshow: - Fade vs slide ( setting fade: true or fade: false in Slick) - Arrows (true false setting arrows: true or arrows: false in Slick) - Auto Play (true false setting autoplay: true or autoplay:

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Trophy icon Need a video edited into a commercial 2 วัน left

  ...like for the following video at the link below to be edited so it can appear as a Facebook commercial: Video: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here it the text: Fade into video either from white or black Around 00:04: Little girls deserve a dream party Around 00:07: Parents deserve rest Around 00:13: [Party Carriage Logo] Around 00:14: We

  $190 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  Web Developer 2 วัน left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this is the site i want to replicate in terms of design [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] want to create something like this where they just transition/fade we want when you scroll down for the information to appear, we need a 1) Landing page which will have a scroll down 2) register page 3) payment/checkout 4) login page and a forgot

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  VFX Keying and Ghost/Squeeze Effect หมดเขตแล้ว left

  ...greenscreen background is a bit too bright and creates a "hot spot" on the greenscreen.) Then, please create a feathering mask so that the actor's robes at the bottom of the screen fade to nothing. Then, please apply a blue-ish, glowing, ghostly effect. (However, please do NOT make the actor transparent. The actor should still be "solid." I just need the

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Video editing หมดเขตแล้ว left

  I need a proposal video edited. See mockup attached for layout of the video. I have 50 videos I need to fade in and out of the layout you see in the mockup.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล

  ...with the API to get the token) 9- after that a new screen presented to show the total purchase and the payment method. Once chosen and the payment method new screen will popup/fade-in to show the required fields for credit cards. 10- show notification on the payment status. And on click “OK” redirect to “orders” screen 11- a hamburger icon on the write

  $4146 (Avg Bid)
  $4146 การประมูลเฉลี่ย
  159 การประมูล
  iOS and Android App without Backend หมดเขตแล้ว left

  ...with the API to get the token) 9- after that a new screen presented to show the total purchase and the payment method. Once chosen and the payment method new screen will popup/fade-in to show the required fields for credit cards. 10- show notification on the payment status. And on click “OK” redirect to “orders” screen 11- a hamburger icon on the write

  $4143 (Avg Bid)
  $4143 การประมูลเฉลี่ย
  139 การประมูล
  Make a power point slide presentation หมดเขตแล้ว left

  With fade in fade out, about 80 pictures and 40 brochures of products, with music suitable to post onto internet/website etc.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Video Editing for Product Promo Video หมดเขตแล้ว left

  ...promo video for our new product. It will be no more than 1:30 duration. The video will be a mix of existing footage (we will provide), stock footage (you provide) and a logo fade (we provide logo) and voiceover (we will provide). The scope is as follows: 1. Cut existing footage to showcase most interesting and relevent scenes to match the voiceover

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  ...easily in the Elementor Page Builder - Option to change hotspot icon images - Option to change hotspot icon colors. - Option to choose different tooltip animations: grow, slide, fade etc - Option to select tooltip arrow position: top, right, bottom, left, top-right, top-left, bottom-right, bottom-left....

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  JS & CSS Masters หมดเขตแล้ว left

  ...What I want is this: Based on the users mouse motion to display a 360 degree panoramic view. With various hotspots (gathered from data stored). On hover, the hotspots will fade-in through 1 of 3 styled comment boxes. #1 Box - thought bubble (codepen available) #2 Box - speech bubble (codepen) #3 Box - a fullscreen semi transparent color box (for use

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...will begin with a title as “Learning gatherings”, and then will show a group of colored anthropomorphic (characters,fruits,ball etc..) on the surface (can use any affect like fade IN, or slowly in to surface), and align in the vertical middle, On top of the surface will have the place for incremental Number, Under the colored anthropomorphic or in

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Create animation sample page หมดเขตแล้ว left

  ...options. On submitting they will see the animation happen with the options they had chosen: These are the fields: 1. A select box with the animation to choose from: example: fade-in 2. Another select box for data duration (1 - 10). This corresponds with the aos library feature: example: data-aos-duration="3000" 3. A select box to choose the data offset

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Video Editing smal job. video 1 minute long. หมดเขตแล้ว left

  Hi i need help edit together 2 videos. i have attached both files Video 1 is the Main video Start video1 at 01.45 make it fade in the start. just 2 sec. Cut in video2 at 02.10 and wrigting Co STARRING GABRIEL FRIMAN same font and color as original film. Video2 need to rotate to left. and it must start at 0.10. Keep music from Video 1

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  youtube intro and outtro หมดเขตแล้ว left

  i need a intro animation and an exit animation for my new you tube channel, we are called The Forge and Foundry Gaming and we create gaming videos for...spreading out leaving our logo behind. for the outtro we could have a glowing piece of metal and another hammer strikes the steel leaving our logo behind then the metal cools and fade out to black.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Project for Swati P. -- 18/09/20 20:14:01 หมดเขตแล้ว left

  I need a new character logo design for a clothing brand. I need him to look realistic but anime related. He...are necessary is for him to be able to be remodeled for other poses for different designs. He must be of black ethnicity, dress in one of my name logos and have a low taper fade with a nose piercing. I want him to look similar to me basically.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Clothing Brand Logo - Texas Tennis Center หมดเขตแล้ว left

  ...ideal to have a world globe inside of the tennis ball or tennis racket. Balanced. My vision for the colors and font is clean and with solid colors. No gradient, shadow or fade. I would like the logo to incorporate a tennis ball or a tennis rackets and a world globe (circle) but an open to other ideas too like the ones attached. I will be happy

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  VIDEO EDIT: SPLICE TOGETHER A SERIES OF VIDEOS หมดเขตแล้ว left

  ...give copy instructions after. Likely just adding 'ERBIUM' etc. But need to see what the video looks like before doing this. OUTPUT: For Youtube TRANSITIONS: just do basic fade to white quickly. nothing fancy AUDIO: Once the video is complete, I may record an audio file for over the top - not sure yet, need to see finished vid >>>>> JOB MUST BE

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...with silhouette • [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on either front or back • [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on either front or back We have a general preference for a water/blue fade background but are open to something different! Examples of these types of long sleeve tops/hoodies are available here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $144 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Website Concept Art Needed หมดเขตแล้ว left

  ...style (non-cartoony please) and is based on the game World of Warcraft. The middle should be left black or faded so elements can be seen clearly, with artwork on the sides and a fade to black so it will transfer to all desktop sizes. Our main colours are black, grey and the highlight colour code is: #FF0327 Page dimensions: 2060 width x 3024 height As

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Trophy icon Upgrade to Gold Membership Flyer หมดเขตแล้ว left

  ...be on the left side, slightly higher the the BJJ picture which will be slightly lower on the right side. We would like the Muay Thai Picture to fade/blend into the BJJ picture. Where the two pictures fade together can we have the writing SEE RECEPTION FOR DETAILS On the bottom left we would like the Hammer's Logo (which is the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] attachment)

  $7 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Retouch Quilt Photo หมดเขตแล้ว left

  Need photo of quilt corrected: 1. Fix top edge it has the same edge as other 3 sides. 2. Fix lower right corner so it rounded instead of skewed 3. Lower left side of quilt is fade - adjust color to match rest of quilt 4. Do an overall color correction 5. Clean up edges as there may be fragments of the background wall remaining.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Create a animated video หมดเขตแล้ว left

  ...shoulder shot of male) The male feels proud looking in her eyes with love (over the shoulder of female) Long shot, female takes her hand and holds Close up of the hand holding-- fade out End frame the same artist must be at 4 places---4*4 matrix- Birthday, private party, Anniversary celebration, some Indian festival Please send a quote along with your

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  [SC-11] Onboarding Highlight หมดเขตแล้ว left

  For $100, when my clients register, I want a onboarding highlight of the different areas of their dashboard. I want the web application to fade to see through black with a focus on certain areas and a comment bubble explaining the specific area.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...of some kind of old-timey looking font and maybe an old-timey border around the label, although I'm not married to the idea at this point. I was thinking the background could fade from yellow to red. I'm also open to other ideas as well. I've uploaded the original picture as well as a very bad rendition of my idea that I made myself (you can see why

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Trophy icon Intro for a movie หมดเขตแล้ว left

  ...It should start just with the sound of childs play and laughter and you display children playing in a park with a playground ship and display this with sound and video then fade put to black and the sound of the sea hits a wooden boat (dark screen). Then gradually you display the hull of the migrant wooden boat in the sea (at night) and voices and

  $402 (Avg Bid)
  รับประกัน
  SIMPLE VIDEO EDIT - SPLICE VIDEOS/IMAGES TOGETHER หมดเขตแล้ว left

  ...give copy instructions after. Likely just adding 'ERBIUM' etc. But need to see what the video looks like before doing this. OUTPUT: For Youtube TRANSITIONS: just do basic fade to white quickly. nothing fancy AUDIO: Once the video is complete, I may record an audio file for over the top - not sure yet, need to see finished vid >>>>> JOB MUST BE

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  I need a Facebook Video Copied. Cut and spliced. หมดเขตแล้ว left

  I need a video on facebook copied at high quality, cut into 6 sections and spliced together with simple fade in and fade out transitions.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Trophy icon Design A Website Banner To Promote Gaming Headset Sales หมดเขตแล้ว left

  ...visit: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Banner sizes: 1170 X 511 and 1200 X 600 Background: BLACK - Please check website. Image border must be black on the left and right or have a "fade to black" effect around the edged as the banner fits into a container that has a black canvas. The style must match the colour scheme of the website. Please use the website

  $38 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Design A Banner For My Website and Facebook (Laptop Special) หมดเขตแล้ว left

  ...visit: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Banner sizes: 1170 X 511 and 1200 X 600 Background: BLACK - Please check website. Image border must be black on the left and right or have a "fade to black" effect around the edged as the banner fits into a container that has a black canvas. The style must match the colour scheme of the website. Please use the website

  $34 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Cut, Mix & Merge 2 Audio Tracks หมดเขตแล้ว left

  ...55 seconds and then fade out. Intro effects are acceptable (again provided it matches the beat, tempo and overall feel of the music. And again, theatrical is acceptable.) Fill the remainder of the final 3 minute mp3 with the second track, it should begin at the 0 min 00 secs marker (or as close to as possible). And fade out. Please ensure

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Video Animation 15" หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a 15-second animation for the rotors at the edge of one of a football field. 11 tomatoes entering (starting from the right) turn around showing the shirt number...one of a football field. 11 tomatoes entering (starting from the right) turn around showing the shirt numbers. (total 7 seconds) The company logo with the payoff appears in fade.

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  ...Besides 30 long tail keywords for each niche. Continuity: The niche must be about something/problem that will last for a long time. Not tied to an event or a trend that will fade away soon. Affiliate programs: The identified niches must have the affiliate program. Our business model is built around developing affiliate websites. SEO Competition:

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Trophy icon Make video for Facebook cover หมดเขตแล้ว left

  Make video out of attached image like the first 10 seconds of example video linked to below with the text "New arrivals", and then fade to logo with similar coloured background. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Create 3 Emojis หมดเขตแล้ว left

  ...typical poker player IE Hoodie, hat, etc. Dust- a term used for not having any chips left. I would like this one to have a person playing with chips at the table and slowly fade to dust like the characters in Infinity wars! If this is possible I would extra for emojis that move. Huge stacks or Heaps as we call it- Guy sitting at a table with different

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Project for Dinesh L. -- 37961 หมดเขตแล้ว left

  8 hours for: Slideshow banners on the homepage (sent/sending photos) with fade in/out, dots instead of arrows. Inspirations: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], and EPVP 2: The numbers on the messages. None for all, then only have numbers with white text and black background appear only after there are messages :)

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  AnimatedEd หมดเขตแล้ว left

  An animated short film with some written quotations as a memory for the grandchildren who recently lost their grandfather. I have designed the rough sketching but ne...After that, the scene can cut to Ed "tossing" a flock of sparrows up into the air and they fly offscreen. The final frame would be Ed with his eyes closed, a quotation then a fade away.

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Lighting controller หมดเขตแล้ว left

  ...also wrote a PC program in JAVA to define how the lights change/fade over time. The PC program has a similar UI to Audacity in that there is a timeline to represent each of the channels (the LED strips). The user defines events (brightness and time at that brightness) and how long a fade between this and the next event (see screenshot). The program

  $1686 (Avg Bid)
  $1686 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Trophy icon Design the Corporate Identity for a new company หมดเขตแล้ว left

  ...A colour guide, i.e. 1. 10-12 main colours which will be used for graphs & charts 2. Auxiliary colours used for diagram background and PPT elements. These should be more fade than the main colours and can be a variation of several main colours. Here is an example of colour guide/manual: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน