ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,180 joomla code validator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Riparare i file css e html 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ciao, ho appena finito un sito, in validator html e css si possono vedere gli errori da riparare, vorrei anche avere una performance buona in page speed insight, possibilmente vicina al 100

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Deadline: 3 Hours Maximum Budget: $50 Experience Required: JSON Project Type: Simple Custom Wordpress Plugin Requirements: Simple custom Wordpress Plugin to validate JSON Data from our data feed & output the data in responsive data tables YOU MUST BE ABLE TO START WORK IMMEDIATELY 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  SSO Setup - Access Token Validator API หมดเขตแล้ว left

  ...who is advanced experienced with Wordpress. You'll need to be able to use the command line, do some scripting, etc. Everything is done except the setup of the Access Token Validator API. I was able to get this document, which has the steps you'll need. We already completed the installation of the OAuth plugin and the generation of the Client ID and Secret

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Code validator หมดเขตแล้ว left

  Looking for code validator for Keras and Cuda laguages

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  I need email validator checker หมดเขตแล้ว left

  hello guys .. i need a coder to make me a program to check all my data base ..

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  configure rakuten file - MAGENTO หมดเขตแล้ว left

  hello, i have shop ma...magento 1.9.2, and want to create feed for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], but after created file as file excel, get issue, when need submit file at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need create correct file through module alredy installed for create generic feed and submit without issue at rakuten. greetings

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  configure rakuten file หมดเขตแล้ว left

  hello, i have shop ma...magento 1.9.2, and want to create feed for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], but after created file as file excel, get issue, when need submit file at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need create correct file through module alredy installed for create generic feed and submit without issue at rakuten. greetings

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Re-make 4 page of website using HTML+CSS+Bootstrap หมดเขตแล้ว left

  I need to refactory in perfect code validated w3c a my website using correct html5 and css3 with bootstrap4, jquery, font awesome. The pages are: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The website have to be responsive with perfect UX experience on mobile, without any error with: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  need a app to find emails and contacts & validator หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm looking for a software to search for valid data from the Internet & social media platform. Also, the software is able to test the validity of existing contacts and email addresses. Please contact me if you can meet our demand. Thank you.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...Journal 2 theme and sells digital products; The main extensions it uses are Ajax One Step checkout (by extension bazar), Register form manager (extension bazar), and eu vat validator ( Jorim van Hove, opencart marketplace) using a custom field to check vat number is valid against the VIES database. Extension Bazar have fixed several bugs in their own

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Pre-upload excel validator หมดเขตแล้ว left

  I want to build an app that validates my CSV sheet before uploading to the database to avoid error.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Build me a News Website หมดเขตแล้ว left

  General: I'm looking for someone who has previous experience working on a website where Metamask has to be integrated ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). Besides that, the indi...described on the post of expotrading: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The functionality of the website: - 3 different users: Reader, Poster, Validator

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  Debug Form Validation หมดเขตแล้ว left

  Debug Form Validation using validator plugin

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Help with my HTML 5 google ads หมดเขตแล้ว left

  I have some ads that I created in Indesign 5 and I converted them with In 5 exporter, I have used the google Ads Validator online and it works perfectly but when my client uploads them on googlw to a campiagn the images do not show and nothing animates, I have attached an exmaple, this is an urgent job

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Correct an existing website หมดเขตแล้ว left

  ...org/ & [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I do not exclude a complete overhaul in the future but would presently be happy if someone knowledgeable could change the source codes (HTML, CSS) such that the looks and function remain the same, while the bugs are gone. Also, Google has notified me that there is a high code 404 incident rate, and they blamed

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  word press website development หมดเขตแล้ว left

  we are looking for professional word press developer to do...signature on our webserver 10- Check our "Vary" Response Header 11- Some images lack width or height attributes 12- our HTML does not validate properly via the W3C Validator * if you win we will give you the link to have the full detail report for all the issues we are facing good luck

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  Configure AWS Virtual Machine + Java/Tomcat project หมดเขตแล้ว left

  ...an AWS hosted virtual image. We want to host the code found here inside the VM: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We will be calling the code from outside the VM. We saw that there was a report of an OutOfMemory exception ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and 46) so you may need to know something

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build SEO Tools for WP หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for a WordPress expert to create a WP plugin for the following SEO tools. The tools must work regardless of which plugin is in use. I will provide PHP code for most of the tools which needs to be converted to JQUERY. You can also search on github. Some tools will have a bulk check option. The number of checks allowed should be a variable

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Quick debug Javascript and JQuery หมดเขตแล้ว left

  I have some using a form validator that sends the form even though the validator is showing an error. I think I'm missing one line. Need help fixing it ASAP. I believe we're using this : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Need this done within the next hour or 2.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Develop validation & training software. หมดเขตแล้ว left

  ...need to do registration in which his personal, education, job details and experience details are filled. Photo and documents uploaded. Then that worker go to concern trade validator. He will take test as mentioned. In each tests question wise marks will have be entered. example written test will take separately and his marks entered. In oral and practical

  $1805 (Avg Bid)
  $1805 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Build SEO Tools in WP หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for a WordPress expert to create a WP plugin for the following SEO tools. The tools must work regardless of which plugin is in use. I will provide PHP code for most of the tools which needs to be converted to JQUERY. You can also search on github. Some tools will have a bulk check option. The number of checks allowed should be a variable

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Configure Hyper-V Machine -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We need someone to set us up a HyperV virtual image that we can import into our server. We want to host the code found here inside the VM: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We will be calling the code from outside the VM. Once you have the system configured, we need to be able to import the HyperV image into our server. CentOS

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Need a debug of a script. Please request chat so we can discuss the code further and determine if you can do this. Needed within the hour if possible.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Peer Code Validator - Ruby/Java/Python หมดเขตแล้ว left

  ...review code snippets/repositories that are submitted by our users. You will be rewarded for your contribution as a Code Quality Validator on Indorse. You will be able to earn up to USD 5000 for just reviewing codes in 3 months! Your Role: To review code written by other programmers for quality, authenticity, and functionality. Reviewing code and validating

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Configure Hyper-V Machine หมดเขตแล้ว left

  We need someone to set us up a HyperV virtual image that we can import into our server. We want to host the code found here inside the VM: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We will be calling the code from outside the VM. Once you have the system configured, we need to be able to import the HyperV image into our server. Please

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are looking for gifted and talented developer/designer who is mainly specialize in WP Sites. Website is Rel...PLUGINS * IMPLEMENTING CUSTOMER SUPPORT CHAT AND HELPDESK * IMPLEMENTING SERVICE SIGN UP AREA AND SERVICE TRACKING ABILITY * SECURING WP - CLEANING AND FIXING CODE TO PASS ANY CODE VALIDATOR * PERFORM INITIAL ON-PAGE SEO FOR MARKETING

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  ...jni4net to help us build a c# proxy project around [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] There is a link available on the assets page to a WAR file which should contain all the compiled classes: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The goal is for us, in c#, to take a

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  HTML -css - validator หมดเขตแล้ว left

  I need quick fix on this html code --- keep the content and layout the same but fix the error [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Expert Vaildator - Ruby Language หมดเขตแล้ว left

  ...review code snippets/repositories that are submitted by our users. You will be rewarded for your contribution as a Code Quality Validator on Indorse. You will be able to earn up to USD 5000 for just reviewing codes in 3 months! Your Role: To review code written by other programmers for quality, authenticity, and functionality. Reviewing code and validating

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  JAVASCRIPT LOGIN VALIDATOR NOT EMAIL VALIDATOR หมดเขตแล้ว left

  I need 4 scripts if you can make 1 only no problem I will take it alone for different price. I need 4 scripts that must check if given username and password is valid via [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or just 1 of them if you can't do the 4 everything must be done using client ip not the server ip (because many fail attem...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...триал или нет. Покупка и логика покупки и расширения функционала работает [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Использую плагин 'iap-receipt-validator'; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] После активации триала или покупки не должна показываться карта подписки. Логика есть, но не могу провалидировать

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...with Subscribe ( Trial ) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Purchases and logic are working. Its fine. But i have mistake with 'iap-receipt-validator'; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need disable show card Subscribe after user activate trial or subscribe Not working validate, but i have

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Amazon ASIN Validator/Checker หมดเขตแล้ว left

  Greetings! We are looking for a tool for Bulk ASIN lookup across multiple Amazon marketplaces. The tool would run on the Amazon MWS API. ...required to run bulk lists (i.e. upto 36,000 ASINs per hour), as that is the maximum limit per hour. The tool can be either web-based or a standalone software built using the code base you are comfortable with.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...graphics,home page,gallery should be attractive and very organized with high speed latest web elements)[ NO change in content/URL structure] • Do code optimization (clean the code also,check with html validator), make site much mobile friendly and to increase google user experience to 100% • Fix all script errors,w3 errors, enabling caching and speed

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  XD Design to HTML หมดเขตแล้ว left

  ...send us some example code of a project that you have completed using SASS. Please send us SCSS file, not a link you the website you have done. The solution must utilise: - Bootstrap (latest version) - Sass (this is important) - HTML and CSS must pass the W3C validator ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) defect free - any

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...graphics,home page,gallery should be attractive and very organized with high speed latest web elements)[ NO change in content/URL structure] • Do code optimization (clean the code also,check with html validator), make site much mobile friendly and to increase google user experience to 100% • Fix all script errors,w3 errors, enabling caching and speed

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Fix Shopware validator issue หมดเขตแล้ว left

  Hello! I am seeking a person to fix a bug of our company's Shopware plugin. Currently it is not passing the internal marketplace validator, this is the response, a screenshot is attached. The plugin can be accessed at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please let me know if you can fix the issue and how much it would cost. Thank you!

  PHP
  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Register and login form sha512 hash หมดเขตแล้ว left

  I want someone to create a simple login and register form with sha512 password hash! database name account, tble n...need the folowin lines! username : insert in to login unique key min 4 max 18 passsword : insert in to password min4 max 20 email : insert in to email , with email format validator For primary key i have seted id with autoincrement!

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  games developer หมดเขตแล้ว left

  hello, i have a kiosk with a pc in side, 21,5 inch touscreen ,coin validator and bill acceptor. i want on this kiosk 3 games what customers can play on the touchscreen of my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] theye put 1 euro on the game must come 1 credit like thath. admin panel(general settings,accountcy) 3 games kind regards

  $1135 (Avg Bid)
  $1135 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...(latest version) - utilise Sass - use npm - HTML and CSS must pass the W3C validator ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) defect free - any images used are to be compress - Responsive design - Must work for mobile, tablet and desktop - Any variables, code comments etc must be in English NOTE: Work will be Peer Reviewed

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  recipes website and chef booking หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] users should be able to create account for submitting recipes, obtain ratings and also link in with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] whisk api to allow ingredients to create a basket which is all part of the whisk api. there should be a admin area, customer area to allow submission of recipes ability for

  $1270 (Avg Bid)
  $1270 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล
  Optymalizacja strony หมดเขตแล้ว left

  Zlecenie polega na optymalizacji strony (WordPress) pod względem szybkości wczytywania (google speed test) i walidacji błędów (W3 validator). Adres strony podam osobom zainteresowanym.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  java program which validates หมดเขตแล้ว left

  need a java code where i can give you the class and you just need to write the testapp known as validator

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon Data Export to CSV from Web Site หมดเขตแล้ว left

  ...a CSV against an online map, outputting results to a single PDF for all addresses. This was done in the last project to create HUBZone Bulk Validator 1.0. NEW, I want to export results to a CSV. I have the code for the Version 1.0 and will share that. Ask me any questions in the generic area for the contest so I can share the answer with everyone.

  $300 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  FIx w3 Validator errors and warnings of website หมดเขตแล้ว left

  Hi i need wordpress php javascript expert to fix all errors and warning of my website. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] please check as i need to get this done as soon as possible

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  FIx w3 Validator errors and warnings of website หมดเขตแล้ว left

  Hi i need wordpress php javascript expert to fix all errors and warning of my website. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] please check as i need to get this done as soon as possible

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Repair seo amp errors in amp validator หมดเขตแล้ว left

  I had freelancer (Zher Rin J.) start the job but could not complete it I spent $120 so far I paid him. Please don't tell another freelancer I paid this much so far I don't have that much to work with. Really need these errors to fix at this site when entering my domain: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thank you

  SEO
  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Smart Contract Developer to join the team. หมดเขตแล้ว left

  ...ground in terms of Blockchain. Early Mover advantage and solves a major problem faced nowadays. Solution, concept and idea was conceived a couple of weeks ago. Selected for a Validator Programme with a local government organisation which helps start ups in the blockchain sector within a blockchain friendly jurisdiction i.e. Malta. Ready to get things moving

  $1394 (Avg Bid)
  $1394 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Tech Co-Founder to develop a Smart Contract หมดเขตแล้ว left

  ...ground in terms of Blockchain. Early Mover advantage and solves a major problem faced nowadays. Solution, concept and idea was conceived a couple of weeks ago. Selected for a Validator Programme with a local government organisation which helps start ups in the blockchain sector within a blockchain friendly jurisdiction i.e. Malta. Ready to get things moving

  $3169 (Avg Bid)
  $3169 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล