ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,161 jquery css fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Break fix Html form for sharepoint online SharePoint online developer with front end skill (HTML 5, Css, Javascript, jquery, knockout js )

  $487 (Avg Bid)
  $487 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล

  Break fix Html form for sharepoint online SharePoint online developer with front end skill (HTML 5, Css, Javascript, jquery, knockout js )

  $569 (Avg Bid)
  $569 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Wordpress Theme Quality Developer & Analyzer หมดเขตแล้ว left

  ...parts of the codes based on our coding strategy 4. Raise, Highlight and fix the issues 5. Capable of doing heavy tests 6. The candidate will work with other team member as a quality assurance of the developed theme we are looking for a freelancer with PHP, MySQL, CSS, and jQuery skills that can manage and monitor the overall theme quality. This is

  $166 (Avg Bid)
  $166 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล
  React Native + Ruby on Rails developer หมดเขตแล้ว left

  ...React Native - Ruby on Rails - HTML, CSS, Jquery - Mysql - Api - Git There will be a basic test to prove your skills: React Native: Our existing app(it's in beggining phase) works on Android, but fails on IOS. You need to clone the following git repo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], debug and fix the problem. Report it back or upload

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล
  Fix above fold issue on my website หมดเขตแล้ว left

  I need to fix the 'above fold' issue on my website to improve SEO. Please ONLY people with STRONG experience in SEO, PHP, CSS and jQuery to contact. Please only big if you agree that I will ONLY release funds once issue has been sorted and that I will pay only what I have mentioned, I wont pay your freelancer fees.

  $93 (Avg Bid)
  $93 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  You need to optimize one-page website build using HTML, CSS, JS, Jquery. Tasks: 1: Fix mobile responsiveness 2: Fix the styles so it looks same in all browsers 3: Fix load time needs to be done asap!

  $45 (Avg Bid)
  $45 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Error in Laravel project หมดเขตแล้ว left

  I need to fix problem : GET [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 404 (Not Found) (index):62 GET [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 404 (Not Found) (index):12 GET [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 404 (Not Found) (index):62 GET [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  ...Middleware: JBoss IDE: Eclipse/Netbeans Database: MySQL Client Side: Bootstrap CSS framework with Jquery Deployment Tool: Ant Technology Stack (Mobile App): Programming Platform: Java (Android/IOS) Database: MySQL Web Service: Java Maintenance Policy: 1. Freelancer will fix any bugs arising from our side free of cost at any given point. However, Freelancer

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Various Wordpress admin roles หมดเขตแล้ว left

  ...https) 4. To upgrade JQuery to a recent version 5. Remove the code in the pages that allows bots to leave comments Improve significantly:- [You need only address the issues if they are available to fix outside the Wordpress template] 1. Reduce the render blocking scripts 2. Reduce render blocking stylehseets 3. Remove unused CSS rules 4. Serve images

  $97 (Avg Bid)
  $97 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Junior Front-end Developer หมดเขตแล้ว left

  ...to help us build the easiest-to-use and most customer-friendly investing platform. Requirements: - Basic Javascript knowledge and some experience with JQuery - Good understanding of HTML5/CSS - Some experience with Bootstrap tables and layouts Optional: - Basic OOP knowledge - Understanding of the .NET Core platform - Understanding of microservices

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  81 การประมูล

  The mount of the first milestone is 300$

  $487 (Avg Bid)
  $487 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  53 การประมูล

  CSS ONLY - FIX MY MENU CSS ISSUES - CANT USE A PLUGIN - CANT USE JQUERY

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล
  Fix my program - 27/04/2018 22:08 EDT หมดเขตแล้ว left

  I need someone who understands PHP, sql, AJAX, CSS, HTML, Jquery to look at my program and help me fix it. I am having issue. this needs to be done immediately!!

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  ...dl=0 The advertising pages will be on a variety of categories, including sweepstakes (e.g. "You have a chance to win an iphone") and antivirus. You will be requested to fix errors that result from downloading these ad pages from the repository, then make modifications as requested to the code. Changes can range from minor (e.g. replacing images

  $146 (Avg Bid)
  $146 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 การประมูล
  Fix JQuery + JS Script Dependencies in webpage. General CSS หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Hey! I have a webpage that looks good on codepen, but won't p...looks good on codepen, but won't port to my local environment. I think the JQuery/JS libraries are causing problems, but I'm not sure. Need someone who's good at webdev. Juniors are fine. I need someone who will pair program with me online in my cloud IDE. Also have some general CSS work.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  Build 3 web pages - a part of a site หมดเขตแล้ว left

  ...details would be provided. Project work environment - Visual Studio. Languages and technologies to use: .Net Framework 4.6, MVC5, HTML, HTML5, CSS, Bootstrap (version 3.3 is preferred), Javascript, Jquery (version 1.10 is preferred), C#. Connection to DB with ORM Dapper or self-builded ORM. NOT ALLOWED languages and technologies: PHP, Node.js,

  $523 (Avg Bid)
  $523 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  42 การประมูล
  HTML5 Page - FrontEnd project หมดเขตแล้ว left

  I have a small chat using JQuery, AJAX and HTML5. In this first stage of the project I need: - Fix the chat so it displays perfect in all kind of devices. (Rigth now, it doesn't). - Add a CSS so in future I can edit the CSS and customize the look and feel for customers (avatar, font size and colors) You can check it rigth now in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Need a simple FullCalendar.io Solution#2 หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], jQuery and CSS. The final result will be added to my existing code by me, so I only need someone to fix these specific issues: I use the FullCalendar in Week mode, and code should be written in jQuery with the latest [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Issues that need to be solved: 1. I use the BusinessHours option to

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Continuous PWA development with Polymer 2 หมดเขตแล้ว left

  I have an in-de...for source management The following tech is not used, and likely won't be used: - jQuery - CSS processors like LESS - other convenience libraries that add syntactic sugar I have a backlog of UI/UX tasks (e.g. "design a widget with defined behavior" or "fix layout") as well as PWA tasks (notifications, caching, offline work).

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Server Security Expert หมดเขตแล้ว left

  ...our server and given us a list of things to fix. We need someone who can fix these things and do it Fast! We need everything done by Monday the 19th! We are running a 2012 windows server with iiS on an AWS EC2 with ASP .NET applications There is also a front end component that has Java, JQuery, HTML and CSS. We have a detailed report from IBM's

  $229 (Avg Bid)
  $229 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  But fixes in a nodejs project หมดเขตแล้ว left

  a nodejs application with simple html/css/bootstrap/jquery frontend needs some bug fixes related to design/jquery related tasks. I need a 'Ninja' who can quickly fix those small bugs. No time to research or visit stackoverflow for copying code. Just fix it get paid !.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  QNAP permissions issues 2 หมดเขตแล้ว left

  ...WooCommerce WP area - JQuery / CSS / PHP / JavaScript expert - Apache / Nginx / Varnish / guru - MySQL - Must have large experience managing databases. - All kind of caching that helps to improve WooCommerce - Datalog / NewRelic management - Application Performance Management and Monitoring tools == Tasks for today: Help us to fix some issues with

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  QNAP permissions issues หมดเขตแล้ว left

  ...WooCommerce WP area - JQuery / CSS / PHP / JavaScript expert - Apache / Nginx / Varnish / guru - MySQL - Must have large experience managing databases. - All kind of caching that helps to improve WooCommerce - Datalog / NewRelic management - Application Performance Management and Monitoring tools == Tasks for today: Help us to fix some issues with

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  JQuery modification to datatables หมดเขตแล้ว left

  I need someone to help me correct the way my jQuery datatables are displaying in mobile responsive mode. The first column which contains an image has rows that are larger than that the rows in the rest of the table which puts it out of alignment. I need assistance to fix this small issue. If you prove to good at your job I have additional work.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  JQuery modification to datatables หมดเขตแล้ว left

  I need someone to help me correct the way my jQuery datatables are displaying in mobile responsive mode. The first column which contains an image has rows that are larger than that the rows in the rest of the table which puts it out of alignment. I need assistance to fix this small issue. If you prove to good at your job I have additional work.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Sysadmins - Some mail server TEST tasks หมดเขตแล้ว left

  ...WooCommerce WP area - JQuery / CSS / PHP / JavaScript expert - Apache / Nginx / Varnish / guru - MySQL - Must have large experience managing databases. - All kind of caching that helps to improve WooCommerce - Datalog / NewRelic management - Application Performance Management and Monitoring tools == Tasks for today: 1.- Fix issue in a new Debian

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Moldova web developer needed หมดเขตแล้ว left

  CSS, Jquery bug fix, web site maintain.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  PHP and CSS Expert หมดเขตแล้ว left

  Hi ! I have very simple php site which I have made from copy one site. You need to clean codes and fix issues if there. If You are expert in PHP and CSS as well java script and jQuery, You can easily do it. Please only bid with Your final hourly rate. You will get more work in future + Good review. Let me know if You are able to start now. Write "

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  Magento 2.1.7 website bug fixing หมดเขตแล้ว left

  ...Magento experts to fix the bugs as well as minor corrections on the website. The scope of work is quite simple as the website is already settled and no core developments are required for the same. Majority of the work is falling in the minor fixes and simple custom jobs. Skills required areMagento, Magento 2, HTML5, JAVA Script, Jquery,CSS, Ajax, MVC.

  $120 (Avg Bid)
  $120 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Fix MySQL issue migrating WP site หมดเขตแล้ว left

  ... General info -------------------> == Techs / areas we want you to be a guru: - Google Insights / mobile / gtmetrix / pingdom optimization in WooCommerce WP area - JQuery / CSS / PHP / JavaScript expert - Apache / Nginx / Varnish / guru - MySQL - Must have large experience managing databases. - All kind of caching that helps to improve WooCommerce

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  Optimization | Fix Issues . Looking for Expert on CSS,HTML,JavaScript,CMS,Blogger,jQuery for long term co operation mainly for several blog on Blogger. If you don t know properly this platform avoid to bid in order to waste your time. The blog are running over 90 on pagespeedinsight, so skilled should be important.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Shopify Theme Editing หมดเขตแล้ว left

  Edit my current shopify webshop using Fastor design, fix existing bugs and make some changes. Example css: readcrumbs, Example js: product category pages are rendered by a plugin using javascript/jquery which needs editing as well. Used languages: html, css, php, jquery, javascript

  $197 (Avg Bid)
  $197 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  59 การประมูล
  Nginx / Magnento toubleshooting หมดเขตแล้ว left

  ...rewriting issue), which is unexpected. This is easy fix for someone, who has already have worked on Magento 2.2.2 and NGINX on AWS. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You will work

  $42 (Avg Bid)
  $42 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Trainee program fix salary work หมดเขตแล้ว left

  Hire some for a Trainee program, to work full time that have this skills: PHP, Codeigniter , Mysql , MVC , jQuery , Html , Css , Web Crawling. Fix salary of USD 200 for 3 months, and finishing the first part of trainee, doble it to USD500 per month. -. Aproving the trainee program, will be hired permanent for USD1.000 dollars. The idea, is

  $175 (Avg Bid)
  $175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  bubbleco.in หมดเขตแล้ว left

  want to fix some minor issues in html script using css and jquery, mentioned below are the tasks. 1. mobile optimisation minor bug fixing, and styling issues. 2. in mobile ios devices are having an issue in the scroll feature. () user if clicks anything he or she is is not able scroll down again to the homepage() 3. video needs to auto play in the

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  Possible Optimizations Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content Your page has 7 blocking script resources and 15 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page. None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously

  $72 (Avg Bid)
  $72 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Fix Formatting errors and make mobile friendly $10 หมดเขตแล้ว left

  You will be tasked with fixing my website. YOU CANNOT USE JQUERY OR ANY EXTERNAL LIBRARY. The slideshow must use the CSS i have provided. You just need to figure out why my slide show pictures overlap section one i cannot figure this out for the life of me. Please also change all values to percentages so the format does not mess up when it goes to mobile

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Skilled javascript expert หมดเขตแล้ว left

  ...webpage is already in responsive design, but has some bugs using the keyboard that pops up on an iPhone. This bug needs to be fixed. We would also like to test if a virtual jQuery keyboard will work better on mobile devices. A popup/modal is needed on a correctly solved puzzle, where the customer will be able to submit the solution to an email address

  $1406 (Avg Bid)
  $1406 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  68 การประมูล
  Ugent Javascript, CSS, JQuery expert needed หมดเขตแล้ว left

  ...application and looking for a Javascript expert who could quickly understand already written logic. The logic is written in Jquery. We are facing a problem which is mix of both Jquery and CSS, but our designer has almost fixed CSS issues and now needs help of Javascript expert. Problem: We have a logic which displays an HTML page in print preview

  $128 (Avg Bid)
  $128 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  50 การประมูล
  Frontend developer required to fix a website หมดเขตแล้ว left

  We need a frontend developer to fix a website that does the following things - present information to the public - allow users to register and manage their information - allow admins to check and align user data The backend is implemented in php and mysql. Access is via Ajax and Json. Skills html, css, jquery, js, angular, bootstrap, website-design

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Django - CSS 404 bug หมดเขตแล้ว left

  ...Bootstrap core CSS --> <link href="{% static 'vendor/bootstrap/css/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' %}" type="text/css" rel="stylesheet"> <!-- Custom styles for this template --> <link href="{% static 'css/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' %}" rel="stylesheet" type="text/c...

  $73 (Avg Bid)
  $73 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Bug Fixes for Kendo UI/Symfony 3 Project หมดเขตแล้ว left

  ...- Git - Kendo UI (PHP & JS) - Shell Scripting - HTML/CSS/JS/Jquery - Mac/iOS/Swift I will train to get you used to the system. If you are missing a skill listed above I'm a developer also so I got you covered, but too busy to finish this project currently. Pay will be on a per bug fix basis and paid using Freelancer. If I'm required to train

  $152 (Avg Bid)
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  fixing one portion of design for website หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have his website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] , the website has the the are wen you click website ...design works good, but on phone and tablets, the lines goes awkward and does not follow what is actually are on desktop, can you fix this portion, let me know what you got. its a small and easy job for guy who knows css and jquery very well.

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Web, .Net, SQL Developer หมดเขตแล้ว left

  ...feature user-friendly design and clear navigation • Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the application, identify and correct bottlenecks and fix bugs • Perform system level testing on applications; participate in developing automated tests • Help maintain code quality, organization, and automatization of builds and

  $83 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่ แนะนำ ด่วน
  $83 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  So I'm developing a Shopify right now over [here]([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) (password is jeolyu - you'll need it to see the page) but I'm having issue with a jQuery animation. You can test the issue out yourself by opening & closing the hamburger nav in the upper right hand corner of the page. Notice that when opening the nav, there

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  ...tutorials, etc.) - ASP.NET, ASP.NET Core, C#, MVC, .NET design patterns and other Visual Studio-related posts (also including UNITY, Xamarin and so on) - HTML5, CSS/SASS/LESS, JavaScript, JQuery, Mootools, Angular, ReactJS & client-side development - Node.JS, IIS, Apache, MSSQL Win2kServer, Azure & MS-based server-side hosting - PHP, MySQL/MariaDB

  $108 (Avg Bid)
  $108 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  magento 2.x urgent need experienced coder หมดเขตแล้ว left

  ...PHP 7, Bootstrap, CSS, Jquery , mySQL , nginx . have developed new module or updated modules . . work and be focused 100% on this project full time tasks 1. bug fix for small issues on current project 2. test all website before launch 3. continue work on custm moduel , and help work on new module 4. finsih correct css to make 100 % responsive

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Customize existing wordpress/woocommerce site หมดเขตแล้ว left

  ...doesn't have to custom development - I am open for plugin/css usage. 2) Help with any minor Jquery/Javascript/CSS costmetic changes 3) Customize Custom order and other pages to be more visually appealing and readable. 4) Help with final rollout of website. 5) Mobile compatibility 6) Fix any other minor issues to ensure final rollout Not an exhaustive

  $183 (Avg Bid)
  $183 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Update GUI (VB.NET/ASP.NET) หมดเขตแล้ว left

  TECHNOLOGIES: VB.NET, ASP.NET, css, java, jquery) DESCRIPTION: Update GUI on website. The GUI is already made and just needs to be placed on the existing site that is already online. The site is written in VB.NET on ASP.NET, including all standard web technologist such as HTML, css, java, jquery) The site currently uses PayWhirl as an e-commerce

  $443 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $443 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  I need modification to a page in the website หมดเขตแล้ว left

  Looking to implement a CSS/ jquery slider ajaxfor a website page of mine. Page Work > the page has contents and image slideshow. >need arrows on both sides to go to next event (better effects can be suggested) > the event should slide over to next > need to be fully responsive. Website work > need to clean code. >> remove all unnecessary

  $176 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน NDA
  $176 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล