ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  43 jquery scrollto fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Convert Python Script to RestFul API - 30/04/2018 13:30 EDT หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  i have python script just need to convert this in API and make it live need all response into json .. link o...to convert this in API and make it live need all response into json .. link of python script https://colab.research.google.com/drive/12nI8JXse9JBKcZn-sD5NDkLe1bpab-eO#scrollTo=R8fZZvIeZTNc&forceEdit=true&offline=true&sandboxMode=true

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Update Website using Vuejs หมดเขตแล้ว left

  ...with the current functionality and I’d like to set it up for future functionality. I would like to have the following updates: - Convert the site to use vuejs - Use vue-scrollto ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to animate navigation scrolling - Update registration forms to use vuejs components and optimize for mobile devices. Forms will be posted to defined

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  I need Opencart price comparison 2.3.0.2 module like this Ex : http://www.mysmartprice.com/mobile/apple-iphone-7-msp10208#scrollTo=price-table Module should have option to add N number of stores to compare and price should get automatically update through API and required option to add link in product page as well as product feed with module

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need Opencart 2.3.0.2 module like this Ex : http://www.mysmartprice.com/mobile/apple-iphone-7-msp10208#scrollTo=price-table Module should have option to add N number of stores to compare and price should get automatically through API and required option to add link in product page as well as product feed.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  scroll so browser bar disappears android หมดเขตแล้ว left

  When user visits site i want the browser bar not to appear i have tried scrollto 0,1 but this doesn't work

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need someone to scrape the following website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And pull all 2359 reviews into a single sortable, searchable table/database, preferably in CSV or XLSX. Each row should contain a review. The columns should be: - Name of buyer - Whether buyer was Verified or not - Star

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need someone to scrape the following website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And pull all 2359 reviews into a single sortable, searchable table/database, preferably in CSV or XLSX. Each row should contain a review. The columns should be: - Name of buyer - Whether buyer was Verified or not - Star rating

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...from a developer and this is the outcome so far But there seems to be a minute issues which I want to get resolved quickly like just in a day. So anyone familiar with the Jquery and javascript will be more than welcome to come onboard. I have got a very little budget as I believe the best person will take two hours to resolve this issue. Ok the

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Create a Wordpress Template หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have a complete design for my wordpress website, al...my WP website. Please note: -It's a one-pager design -it must use bootstrap and be fully responsive with mobile menu -must be cross-browser compatible -should use scrollTo top-menu to be navigate in content -scrolling horizontal client's logos gallery -all must be W3C compatible

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล

  Make the "scrollto" jquery plugin work on the following page so that anchor links can be scrolled to when clicked WITHIN the DIV (id "mainstuff"): [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Right now what you'll see is that the scrolling action scrolls down the page instead of scrolling within the div. I've seen examples of where this works

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Jquery ScrollTo Offset Problem หมดเขตแล้ว left

  I have a website in development, the scroll to anchor from the Main menu works correctly on the homepage, but after navigating to a single page and the back to home the offset is incorrect and the title of the section is cutoff. For example [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] go to the homepage, Navigate to a standalone / separate page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And then back to a section on the...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  jQuery scollTo bug หมดเขตแล้ว left

  We have implemented scrollTo on one of our websites, but it is not working exactly how we require. The up/down button that take the user to the next/previous sections are only working half the time, and often the user needs to start scrolling before they start working again. Budget for this is $10 as it is only a minor bug that should take the

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  jQuery scrollTo help in Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ... I need the previous and next arrows to scroll to the previous and next sections for the user, but I am not sure what settings to use. Here is a jsfiddle that uses the scrollTo function as we need it to work: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We also need the arrows to only fade in once the user scrolls down to the second section on the page.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Build a Wordpress Webpage หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a webpage to be built in WordPress with similar functionality to this site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] so that it is one scroll-able page with 'scrollto' links at the top and a similar Contact Form which will send request by email I will provide all content and pictures or better again if you can create the basic template and then

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  Wordpress Gallery mit portfolio.js หมดเขตแล้ว left

  Das jQuery-Galerie-Script (abrufbar unter [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) soll in Wordpress als Shortcode im Seiten-Editor verfügbar gemacht werden. Beispiel Shortcode: [av_portfoliojs size='no scaling' loop='false' autoplay='false' easingMethod='easeOutQuint' height='500px' width='100%' lightbox:=false] [av_slide id='...

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  support on jquery / scrollto script หมดเขตแล้ว left

  Hello I need help in implementing scrollto script and it's working to work in this site (I'm working on the same site but in rtl) example from the demo site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] when I create a link form a page (by <a name and #> ) in the site to a page that have "left Navigation" (java script navigator

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  1 Single Page HTML5 Responsive Site from PSD design หมดเขตแล้ว left

  ...places to jump people up the page. See attached mock ups. Requirements ---------------------- - use HTML5 Boiler plate ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) - jQuery One Page Nav Plugin - jQuery scrollTo Plugin - Google fonts to be used - Delivered within 3-4 days max Please respond with "Smurf" to know you read the above and don't give a time you can't

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  jquery toggle and scrollto หมดเขตแล้ว left

  ...NOT INTERESTED IN THE ANIMATION HAPPENING WITHIN THE PANELS. This project is simply to recreate the Reveal / Scroll effect: My assumptions (I'm somewhat familiar with jquery). I have my content inside a ".content-wrap" DIV. - lets assume my content is 3000 pixels in height. The ".content-wrap" has its height set to say

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Joomla small component change special effect หมดเขตแล้ว left

  ...slideshow component. In the frontend it should look like their old gallery: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (no flash!!) But built with the scrollto script: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] client specifically wants this script and nothing else! In the backend it should be manageable by the client to add new projects, text and

  $164 (Avg Bid)
  ด่วน
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Joomla small component change website หมดเขตแล้ว left

  ...slideshow component. In the frontend it should look like their old gallery: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (no flash!!) But built with the scrollto script: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] client specifically wants this script and nothing else! In the backend it should be manageable by the client to add new projects, text and

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  The frontpage need to show all conte...scroll to these contents (news, pages, contact, archive) on one page. An example for the navigation can be found here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). Please only bid if you think you're capable to finish it based on the deadline you make. I need fast work with hig quality.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Wordpress JS/JQuery Integration &amp; Customization หมดเขตแล้ว left

  I need a few jQuery/Javascript integrations into the WordPress installation at: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It is using the theme, "Karma". The winning bidder will receive login credentials and will have to do the following: 1. FCBKcomplete: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You will need to match the colors of the target

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Directory Search w J-Query หมดเขตแล้ว left

  ...in front of the page or in a cell in the right-blue column on the page. I like Ariel Flesler’s “[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]” effect for this latter action (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and/or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The displayed information should be printable. Once the code and installation instructions for the

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a Javascript (or jQuery) script which, after opening an EXTERNAL (not same domain) webpage in a new popup window (using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) will auto-scroll at the BOTTOM OF IT when the page is loaded. I can't modify/edit the external opened page. For some reasons (security reasons?) I can make the script work only if the popup opens an internal

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  503672 Jquery Navigation 2 หมดเขตแล้ว left

  Step 1 I require a jquery accordion menu with content loader and animation. The menu navigation will be vertical. Once clicked on the menu an external HTML page content will be loaded into a container below. If you click the same link again the window closes and removes the content. The action must be. Click > Loading (With fade in and out) >

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Combination of jQuery's plugins หมดเขตแล้ว left

  I modified opencart and added some effects like slideUp/Down etc but I don't have time to do the rest. I am using jQuery and jCarousel along with a tabs plugin and cloud zoom. Inside carousel there are two rows of images, one for each product. When the mouse is onhover I want the div to extend like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - remember I have one image/product

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  500355 Jquery Navigation หมดเขตแล้ว left

  Step 1 I require a jquery accordion menu with content loader and animation. The menu navigation will be vertical. Once clicked on the menu an external HTML page content will be loaded into a container below. If you click the same link again the window closes and removes the content. The action must be. Click > Loading (With fade in and out) >

  N/A
  N/A
  0 การประมูล

  ...convert this design to a full functioning portfolio site. This is a one page website design only with a scrollTo capabilities for the navigation menu, and a sexy gallery using lightbox or other plugins, need to create a sexy contact form build in jquery and sidebar up and down scroll button. Attached is a very simple design that needs to be converted

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  80782 Zlece implementacje jQuery SrollTo หมดเขตแล้ว left

  ...kogos kto zakoduje jQuery SrollTo na mojej stronie. Taki sam efekt jak tutaj-[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Uwaga: Moja strona posiada suwaki po prawej stronie, wiec dlatego szukam osoby, ktora dobrze sie zna na tym temacie. Strony sa oczywiscie juz zakodowane w HTML i CSS. Potrzebuje tylko zintegrowac z jQuery ScrollTo. Osoby zainteresowane

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Simple scrollto() script -JQuery หมดเขตแล้ว left

  Hello All, I've designed a site that is to incorporate side scrolling. There are, I think, three pages... no make that two pages that need a local-scrolling script. The idea is based on [this guy's library.][1] I'm sure I'm missing some important details...if you have any questions please ask them. It's a really simple script that I have no time for. It should be very...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Horizontal website coding หมดเขตแล้ว left

  ...communicate in english, is online on IM and can do the following for me within 1 day. 1. Make my horizontal webpage scroll horizontally using mouse scroll. 2. Add a left right scrollto button to the layout so people who do not have a mouse can click on it and scroll left to right. 3. Modify the current header to have a logo on left and buttons on right

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Simple Mobile ScrollTo and Zoom Javascript Function หมดเขตแล้ว left

  ...viewport as much as possible with the div. -On page load, the function will be run with a div ID handed to it already. i.e. on load...Scaler('testDiv'); The page will scrollTo and zoom to fill the screen with the div with id="testDiv" You may use any code that you find on the web to accomplish this task (with credit/license if required). This

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  add scroll to jquery to one page joomla site หมดเขตแล้ว left

  hi, I need a a simple jquery scrollto script implemented on a one page joomla site. It currently has jump to anchors that need to be replaced by smooth scroll action where it slows down more when gets to the anchor. something like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] dont really want to pay more then $25 for this. need today! thanks,

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  WebSite Design for Import-Export Trading company หมดเขตแล้ว left

  ...use of Flash. I suggest Jquery to use rather flash. The perfect candidate for the post would have knowlege of developing as well. I may pass you more information upon receipt of the proposals . ## Deliverables Desire company or candidate must have knowledge of Designing and Developement. Must be used to with Jquery, PHP, Joomala technology

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ
  415067 Jquery ScrollTo Little Problem หมดเขตแล้ว left

  i have a little problem with a simple js script. the html page scrolls to the div position but without animation (easing) my page: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi, I have finished a website but cannot figure out how to add a smooth scroll function on the site. I am looking to use the scriptulous scrollto function but can't figure it out. I just need the user to be able to click on a button at the top of the page and for the page to scroll down smoothly to an anchor point. There are 5 anchors in all. Must have

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  350691 Jquery scrollto fix หมดเขตแล้ว left

  Please see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The carousel is using scrollto, but I wanted scrolling for the links in the top paragraphs and the sentences with the arrows. Please fix or write a new script. I want the carousel to work and I want links to scroll to different parts of the page. Thanks

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  306838 Project Navigation หมดเขตแล้ว left

  I need a programmer to program java (scrollto) function into a site. You can either use the scrollto, or the fadein/out method to show new content. the site has a top navigation with four links content that is stacked vertically. All main sections have a horizontal movement with three sections. For quicker consideration, please provide a link

  N/A
  N/A
  0 การประมูล
  268850 Jquery scrollto configuration หมดเขตแล้ว left

  Hi There - $25 for the first working code for the following: I am using jquery to show / hide a panel at the bottom of this page: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - click on "Site Map' to see it in action. If you view source you'll see it is triggered by a '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' function in the head (I'll move to an external file later). If

  N/A
  N/A
  0 การประมูล
  Need Help Modifying Javascript for a Website หมดเขตแล้ว left

  ...am looking for a person who helps to check a website and make arrangement with javascript/CSS/HTML. I have trouble with putting some jquery plug-ins. As long as it has same function, it's your choice to use jquery plug-ins or make your own. It is only one page and design (HTML and CSS) is already done. CSS and HTML are free to arrange in order

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Thumb Position in Windows Scroll Bar หมดเขตแล้ว left

  ...**Specific Tasks**: a. Get thumb position (as a percentage of scroll bar total travel?) (api call to find?) b. Convert this thumb position to a value for use in the activeX's ScrollTo(nnn) OR use a Windows api call to scroll back to (this saved) position (perhaps simpler) 4. **Desirable additional resource for coder**: Fast enough internet connection

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Java ScrollTo Middle of Screen หมดเขตแล้ว left

  We currently have a PHP page that uses MySQL to pull catalog numbers, descriptions, prices, and URLs from a Microsoft Excel spreadsheet. This page is accessed from a link “dealer pricing available?? on our item pages. An example of the link can be seen on this working test page: <[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]>, under the “Order Now?? button. When you click on the link, you are sent to...

  $5 (Avg Bid)
  $5 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล