ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  181,390 keycode web download งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมด...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  download tiktok video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  download tiktok video from cdn

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  A cloud formation template for EC2 Image builder has bee created on AWS for Windows Instance, while launching the instance it has to go through the user data and download a couple of msi files and one exe file and install them on the instance to be launched ( Softwares to be installed - Fireeye, SCCM, SCOM). Additional files such as the template, the 3 agents will be provided on chat

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...conversation link or trigger the add task button to select a task so that we can label the customer. we send them a Payment link or something with a price form where they can pay online or send us a photo of payment transfer slip which we will manually verify. we will send them documents in a pdf or image format which will stay in our web and then they can download that as per their need until we manually remove it. For Staffs Both App + Web system is needed 1. Staffs can filter the chat list from Labeled or Recent 1. They can see all the notifications and until a label is assigned to the customer , everyone will be responsible to reply them. 2. After labeling the customer, staffs who are assigned with the Label will see their notifications. 3. They will updat...

  $1848 (Avg Bid)
  $1848 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  We have an excel spreadsheet with 13,000 links, that lead to a graphic file. We need all 13,000 files in column A, downloaded, and each file named with the file name in column B You have 24 hours to complete this project. You will put any files not found in a txt file. You will put the 13,000 files into one or more ZIP files (about 300 mb) and attached to the project

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...be seen here: Kindly note: This project will not provide you access to my private magento2 instance. Please do not ask for cpanel access. Magento2 does not run with cpanel and your Bid could be discarded for this project. You can download Magento 2.3.6 to your own laptop (or server) for you to write this php script. There are additional details in the attached PDF “PROJECT BRIEF”. Please download this file and look at it. ** If you have any questions, please ask in CHAT. I will be available for the next 6 hours or so to answer any questions. I hope to have this awarded to someone that can begin work today. Thank you and Good Luck! ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am looking for a Shopify Plus Developer who can help in Ma...T-Shirts (Configurable Products). Products do have more than 1 image associated with each Product. Kindly note: This project will not provide you access to my private magento2 instance. Please do not ask for cpanel access. Magento2 does not run with cpanel and your Bid could be discarded for this project. You can download Magento 2.3.6 to your own laptop (or server) for you to write this php script. There are additional details in the attached PDF “PROJECT BRIEF”. Please download this file and look at it. ** If you have any questions, please ask in CHAT. I will be available for the next 6 hours or so to answer any questions. I hope to have this awarded to someone that can begin work today. Thank...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a demonstration web page with a 'Download' button. Pressing this button should trigger a JavaScript routine that allows the download of a sample binary file via Fetch API. This should be an AJAX GET call, which should happen without page refresh. This application should work for any binary files. The application should work on an Apache server without Node.js or jQuery. The sample binary can be placed in the same directory as the web page.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Docker Composer Wordpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...automate it. I want to automate provision of websites on my development server. To achieve this i require the following docker composer file. / Script Download the latest version of wordpress. and attach to local storage and an existing MYSQL database Rules All databases will be the name of the domain with "-" instead of "." i.e. = richardharvey-uk The root folder for the file storage will be the same. i.e. richardharvey-uk you will get the domain name from the command line you will use and --env-file for the passwords etc They will all share an existing MYSQL server if the database and storage already exists you will download and configure the container to us it. if the database and storage does not exist you will create it. you will create a da...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  wordpress Plugin Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Guys I looking for development of a wordpress plugin. similar to a plugin available by www.restropress.com. they have food ordering plugin which is free to download however the order receiving app which includes Desktop app for Windows, OS and android APP too. the app is just to receive orders and connects by an API. I would not need all the extensions which are available however some of the extensions are a must. I have been using the plugin and some extensions however Im looking for it to be branded by my company and I dont have to pay yearly fees.

  $1427 (Avg Bid)
  $1427 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Prestashop Supplier import with widget 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a module for my prestashop site. The store is currently running 1.6.1 and as part of this requirement it must be upgraded to the latest version first. I can download from my supplier a .CSV file that will populate my products. I need the module to compare the CSV file to current products and make changes to reflex the current product state of the CSV file. There is also a small widget that has to appear on the website if the category for that product is selected. I have a current module that does these things that you can refer to but once yours is ready I want the old one not to show from the back office anymore. MY budget for this is around $250 USD. Adding the CSV File(fig 7) A top section that will allow me to browse for the CSV file and then add to module. Input Sectio...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hi Sirajum. I hope you're well. Please download, disinfect, test, reinstall & secure on a cleaned off server (after I ask the webhost to nuke it) the following sites: How long do you think you'll need to get it done? I'll email you. Thanks, Rob

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Online promotion 13 วัน left

  Hi, This is a simple task in which you are required to go to the following link and click on the FREE SHORT STORY link which is available in last of this post. Then download the short story and you are done. Send your email id as proof of working so that I can match it with my records. One entry per person is allowed and every person is a winner as all participants will share the total prize money. Hurry up as time is short. Thanks.

  $6 (Avg Bid)
  การันตี
  Loyalty application 6 วัน left

  I need a mobile application app for my retail store, with a control panal to calculate point for certain amount of money or per visit th the store. Every customer download a version of the app and register with verified phone number and birthday date, with the ability to push notifications for offers or new products arrival.

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have wordpress plugin put button in last of any post of my site and redirect them to page have a table with info and download link {like image } you can test the plugin: +the plugin work only in this site but in other sites no ""+ the plugin have a 3 problems plugin dont work in all sites and themplates direct download link dont work (the plugin have 2 options javascript or direct link ) i want direct link work if the javascript is empty () timer not in the center () i want the plugin in this 3 days and my budget is 50 dollar in max The plugin was programmed by a person with an average level

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Event ticketing system 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for the app described below Web App Written in React Logo and navigation bar (different for users with admin role) RESTful All texts and labels should be in English Easy way for us to translate to a 2nd language (and select which one to use) Login + Sign up (with captcha) Security in conjunction with back-end (token + session + roles) Admin Panel Creation and edition of Venues Creation and edition of Layouts Linked to a Venue Inclusion of an image with the map (for now static) Zones (e.g. VIP, Gold, etc.) + Areas per Zone (e.g. 102, 103...) + Rows per area (e.g. A, B, C...) + Seats per row (1, 2, 3...) Creation and edition of Events Linked to a Venue + Layout Reservation of specific seats as Complimentary Way to download these tickets...

  $1698 (Avg Bid)
  $1698 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Membuat postingan wordpress atau eksport postingan wordpress mengenai situs download anime

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Add Pdf Export Button in Codeigniter 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a web application that already have a button to generate/download data as xls file ( attched xls file) And i need to add another button (download PDF) format from same data source and formula as used in xls, it will generate multiple file PDF, one file every id ( attached the pdf sample).

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  boot post and publish mangas automatic from other mangas websites 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want boot post and publish mangas automatic from other mangas websites (download chaps and upload it then publish it automatic)

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  Currently I have Whmcs and it comes with a section for the client to download files, but it only allows me to upload .zip, .pdf and .exe files, it does not serve me since I want to upload other types of files. I want something simple, it doesn't have to be expensive.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. All in one Video Downlaoder Script for Website. All Social link to download video.

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  i have paid account on scribed but for some reason, I can't download one PowerPoint slide if you can download it for me or at least find me or at least type it over we are willing to pay you.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I ask you to assist us in...such from real estate companies. Download the PPT or PDF documents (the should be ca 10-50 pages in size) from companies in Europe, North America or Asia in a European language only (English, German, French, Spanish, Italian....) - no Asian languages Please select general corporate presentations Investor presentations (from investor relations sites are ok too) Do not select: (annual, quarterly) report or small project presentation unless they are excellent in terms of design or layout. Review them with an eye on design, layout, impressiveness of (modern) design etc Actual numbers, results etc are not important. Then select the best ones useable as templates. PPT would be preferable, otherwise PDF Upload to some server where I can see and dow...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am looking to automate a manual task, which i am doing on a daily basis. Basically, it should automatically download customer images and comments and name the files according to order number. The automation could be done in a cloud or with a desktop robotics software. However, I do not have anything yet, free software will be preferred (maybe MS Power Automate?). Detailed Workflow: a) Each day at 7pm (alternative: manual start), login to Shopify and go to orders page b) open new order (which was not processed in the automation before) c) make a new folder on desktop with order number (e.g. "#1234") d) from shopify order details, download the customer image of the order (usually 1 image, sometimes 2 or 3) e) name the image with order number and add an fixed ...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...================================= - LinMot Servo Controller E100-AT, Firmware 1.3.14 (Art. No. 0150-1601) - LinMot Power Supply S01-48/150 (Art. No. 0150-1940) - Linmot Actuator * Stator P01-23x160-D100 (Art. No. 0150-1202) * Slider PL01-12x420/370 (Art. No. 0150-1324) - Arduino Mega 2560 R3 with RS232 shield Documentation of ASCII protocol: =========================== Goals: ====== 1. Finalize design and wiring for a control box employing - Arduino

  $829 (Avg Bid)
  $829 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  findbugs project 5 วัน left

  The purpose of the project is to achieve a deeper understanding and hands-on experience with a static analysis tool called FindBugs. 1. Installation a) Download and Install FindBugs following the descriptions found in this website: Or Download from blackboard and unzip. b) Download two jar files from blackboard Course Documents → Projects & Assignments → jar files download for Static analysis You need to unzip the zip file to get the jar files. 2. Running Follow the instructions under the Section “1. Quick Start”, under this link: 3. Experiments (static analysis): a. Create a new project, b. load in the “Class archives and directories to analyze” field c. load

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hello, I need simple program which can download complete folder from s3 bucket and save it in local drive. Note : (1) Download progress need to show. (2) Should be multi threading or faster -Download folder contain around 50-100 files and approx size of folder will be 1GB. - So need efficiency in download. Thanks.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Static Site Generator 5 วัน left

  This is not for WordPress!! I want a GUI tool that basically can do what hugo or jekyll can do. It's hard to explain so it's best that you understand how these two tools work (they work very similarly). The idea is to have a GUI tool that allows me to build a website, create new blog posts, pages, etc and then have the tool compile the pages for download. A later option would be to compile the pages and send them to the cloud, github or some other option.

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Automate download a link in chrome 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to set up daily click on a browser link. Just need say every morning my time 8 am click on a link in a specific website. This website require login.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Accountant UK 5 วัน left

  To complete the attached sheet with our annual accounts documentation. I have the bank download sheets but need help completing the other sheets in the next 24 hours.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Project for Branden G. 7 วัน left

  Hi Branden G, I am currently looking for somebody to take on a small project for me. The project involves a web request to a link that will automatically download a csv file with data that then needs to be imported into a separate CSV sheet. If this is something you are interested in and think you are able to do please contact me in chat with any other questions Thank you!

  $250 (Avg Bid)
  NDA
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have an audio file. The language is mostly Vietnamese with small instances of English. I need the audio translated from Vietnamese to English. The audio is a little over 40 minutes long. There are parts where the audio is hard to make out due to background noise. I will provide more context and a Dropbox link to the audio download in chat when the project is accepted.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Need resource for website 4 วัน left

  Hi ! I come from all-free-download.com. A website that offers free design resources. I am looking for vector designs to put on that website. If you have designs available, please sell them to me. I will put them on a website called and people can download and use them for free. Please give the price you want for each vector design. Best. I need files in AI, EPS, PNG, JPG

  $250 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Just in case 17 ชั่วโมง left

  ...will be monitored, and upon finding you unavailable on the set login frequency date, you’ll be notified just to make sure. If there is STILL no activity after that, we will release the information to the person you selected. And no, not just like that. ONLY the selected person will get a unique authentication code to access your message, so you can rest assured - Your secrets are safe with us. Download JINCS today, and live securely!...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I have a clickfunnels website that requires users to sign up with their email address and password to get access to a members area. Within the members area they can currently download a set of google sheet tools to use within their own google drive accounts. They are currently able to make multiple copies of each sheet and use them in whichever google drive accounts they wish. I am trying to figure out a simple way to force each user to have to signup for additional accounts on my website if they wish to create copies and use the sheets in multiple google drive accounts. I was hoping to handle some of this on my clickfunnels website side with a custom form of some sort but I am only able to gather my customer list (emails) and not add additional fields to the data base. I can auto...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have developed a battle royal game like generation PUBG in ue4 blueprints. I want to convert the whole project in C++. I can share the project with you if this is comfortable for you to download 55GB of zip file. or the second option I will give you the blueprints and you will convert them to C++. Thank You.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We are looking for a designer to create custom icons for our website. Nimonik () provides state of the art Environmental, Health and Safety, and Quality management software services for all types of industries and institutions. Our applications are provided as a service via the web and mobile app interfaces. We currently have a very inconsistent set of icons and buttons in different colours, sizes and formats. This makes it difficult for users to navigate the site, as icons and buttons can be unclear and difficult to find. Additionally, certain elements rely solely on colour-coding (inaccessible for colourblind people). Here are some examples: are currently three separate edit icons/buttons that appear in different parts of the website. This can throw users off, as

  $417 (Avg Bid)
  $417 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Build lime a website using click funnels 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a website built on click gunnels. description below utilize following website as an example of the 1st/home page: Home page 1st contact email and phone number Header: home About us Dispat...invoicing 24/7 support Credit checks Roadside assistance support Health benefits “Learn more” button under each service About us  Contact us form Include phone number Book appointment, 2nd page Direct page from 1st page buttons Calendly custom script Pop up menu pop up when trying to exit 1st page or second page Form fill Name Email Phone number “Even point breakdown document download” “Free Profitability consultation” Book appointment 3rd page Direct page from pop up menu Calendly appointment custom script

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  python assignment -- 3 4 วัน left

  Download the zip file (Module 11). For each of the following questions, write Python program using multiprocessing. Total rows across all files Average price of app per file (display file name and average price) Average user_rating of apps per file (display file name and average user_rating) Average size_bytes of apps per file (display file name and average size_bytes)

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Wordpress cusotm code 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to create something similar to this site. I am looking for the same funtionalities shown in this video This page must be duplicated a couple hundred times so I would like to be able to handle the data entry.

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  Hi! THE TASK IS ONLY FOR AUSTRALIAN RESIDENTS! You need to evaluate the quality of the app and its landing page. 1) Do you like the visual of the page, is the text clear, the description? 2) Did you start downloading the app by clicking on the landing page? 3) What would you recommend to fix/add? 4) Does the app download and open properly?

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  python project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Download the zip file (Module 11). For each of the following questions, write Python program using multiprocessing. Total rows across all files Average price of app per file (display file name and average price) Average user_rating of apps per file (display file name and average user_rating) Average size_bytes of apps per file (display file name and average size_bytes)

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Desktop Application fixing 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have Desktop Application which is using Simple API to get student tutorials (MP4,PPTX,PDF)from online Mysql database to display in desktop application. in application we can download whole classes (MP4,PPTX,PDF) by one click the problem that we are facing that even the download successful completed we found some data is missing even in online its existing and working very well. so the requirement is : 1 - fix download issue. 2 - need to create installation file 3 - need to hide or encrypt the downloaded data (no possibility to watch it by student from out of the application) 4 - need to get some text content as news and display it in dashboard of the application (API is ready) please note : This application is ready and just have above issues so if y...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  exchl projet 4 วัน left

  This page has Excel sample data that you can freely use for testing, Excel training and demos, and other educational purposes. There is a table with office supply sales sample data, or download one of the sample data files in Excel format - property insurance data, food sales records, work orders, and other topics.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  It is a consultation of exe created in C #. The image is acquired from the API of a certain site and displayed on the PC screen. At that time, the display speed of the image displayed on the PC is slow and the image with the webp extension is converted to jpg that can be displayed with download C # and the image is saved in the file. I have to convert and save this image and I want to reduce or speed up this process. Also, since an error has occurred when debugging, I want to solve what this error is, and if I run the exe file, it will stop after a while, so check the code remotely to see how to make it work without stopping. I would like to receive your advice. I look forward to working with you.

  $164 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  mobile application with Admin Panel to manage 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Note : If ...users 2. Manage packages 3. Upload Frames, Images, Post 4. Payment Integration for a subscription plan 5. Sales Tracker 6. Create Groups ( for frames or posts ) 7. Anything left for managing Users, Groups, Account, Payment gateway, Post, Images, Frames has to be done by default users task 1. Download 2. Install 3. Signup / login 4. Choose packages 5. Logo, name, address, phone no , emailed, WhatsApp , social media icons, sticker, emojis or any text they want can add on post or images. 6. Render , download or share on social media or Whatsapp 7. Can see the history of images rendered 8. Can see groups / post / frames as uploaded from backend admin 9. Can upgrade or downgrade plan 10. manage their account 11. Anythign left for managing above points should be do...

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  We have an online dating application in Google Play store. We are looking for downloads, good rating & comments. We are also testing the app on different devices and so we are also looking for constructive criticism to help improve it & also improve other planned app releases. Your job is to download the app, if it works for your device, give it highest ratings(hopefully) and leave a nice comment. A winner will be picked from a pool of the highest raters & best comments. Constructive criticism can be channelled through the "Send email" in the developer section at the bottom of the apps Playstore page. The name of the app is 'Thai Romances - Thai Dating' by 'Skainet Limited' and the link to the Play store app is Also attached

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  android app 4 วัน left

  Hi Dear we want to same coustmaize my app that alrady in google play store 1 find friens, releted page and geoup. Show in after 10 post 2 blog post catagry. 3 video replay and playli...google play store 1 find friens, releted page and geoup. Show in after 10 post 2 blog post catagry. 3 video replay and playlist. And thumb size do Vertical 5 aap reffral setting 6 on post share send also link of app download not website only 7 fix Website google login error 8 Appale login dalna hai. 9 suppor...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I have a new startup idea where I will serve clients in the financial services space. We want a platform/tool/solution where my client will upload (Excle/word) files on a particular platform and my team can work on it without being able to able to download or save files on the local PC/server. The objective of the practice is to gain clients' confidence in the data security/protection aspect. Please suggest me way to do it. Please note that you just need to suggest me and not perform any task for it.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา