ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,839 labview งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  LabView code for SPI commands to EVAL-ADGS1409SDZ หมดเขตแล้ว left

  Programming in LabView to operate the change of channels using the EVAL-ADGS1409SDZ card, with SPI protocol on Compact-RIO hardware (.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  DAQ Development in Labview หมดเขตแล้ว left

  Acquisition Mode features  Data acquisition under different operational modes  Parameter definition (measurement description, measurement type etc.)  Selection of scan and increment axes (parameters, scan direction, stepped or continuous mode)  Configuration of different connected instruments and Sensors  Storing configurations and custom settings, recalling stored configurations, saving measured data in pre-defined file formats  Real-time monitoring of acquired data with the ability to pause and save partial data set  Supports concatenated batch runs  Support for commercially available Keysight, Rohde & Schwarz and Anritsu RF instrumentation  Measurement abort on user defined critical events  Resuming unfinished measurement Analysis Mode features Raw data 2D/3D plotting in...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Read temperatures from MLX90614 Sensor using I2C หมดเขตแล้ว left

  LabView- Code for FPGA to read temperatures from MLX90614 Sensor using I2C Protocol and Compact-RIO Hardware.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Create custom device using my hardware and LabView หมดเขตแล้ว left

  The aim of this project is to create a scanner that measures electrical impedance on the skin (Magnitude + Phase shift). The hardware that i am going to use is: USB-2020 DAQ, Universal Screw Terminal (37-pin), Arduino, SparkFun MiniGen signal generator. The software that i am going to use is: Labview 2019 SP1 I need a freelancer to help me build my acquisitioning circuit and develop the LabView software to operate it. The logic behind the circuit is, we apply some voltage/current on the skin and measure the impedance of that area as a response. We then do the necessary calculations and print the results on the screen in Graph form, Nyquist plots and (if possible) some type of spectrogram. Hardware should be placed in a black box and operated exclusively through software.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Develop an Android app หมดเขตแล้ว left

  Develop a small Android interface app which can connect with an Arduino robot. The main code should be NDK (C/C++), and knowledge about Labview and STM32 is a big plus. Deliverables: The code of the app

  $20 - $50
  ปิดผนึก
  $20 - $50
  3 คำเสนอราคา
  I need a LabVIEW Programmer หมดเขตแล้ว left

  We need to operate our test battery system in the lab in Binghamton, NY. Need LabVIEW programming experience.

  $27 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi, I need someone to make this simple VI for me. I would like to measure the speed of a rotating shaft inside a transmission gearbox. There's 3 shafts in total, each having a hall effect sensor mounted to them. I would like to have the RPM of the shaft displayed on gauges at a rate of 10 Hz minimum (meaning 10 RPM readings per second) in order to have a high speed reading of the speeds. The data must also be logged with their time stamps. Additional info: The speed sensor outputs a voltage (pulse) with each passing gear tooth so you can simulate a high/low digital signal to as an input from the sensor. I have already attempted to write this VI but it is currently unreliable because it fluctuates. The DAQ device I am using is the USB 6002 from NI and I want to make use of the D...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  image processing using labview หมดเขตแล้ว left

  need to match sub images from image

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Labview-Solidworks หมดเขตแล้ว left

  I need a SCADA in Labview to automate a Delta Robot (I have the Delta robot file) in Solidworks. I need to control it, and I need to show the plots of position, velocity, acceleration and forces in real time.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Labview Developer for 3mths หมดเขตแล้ว left

  We require experienced Labview developer to review n improve our Remote Online Analytical Monitoring program. Must be able to scale program to monitor up to 16 pumps, with 5 sensor inputs per pump.

  $3040 (Avg Bid)
  $3040 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  LabView project หมดเขตแล้ว left

  If you have the experience to work on LabView, you are welcome to propose here.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Develop a LabVIEW code หมดเขตแล้ว left

  Dears, I am Dr ahmed Hamood, a university lecturer at the University of Huddersfield. I have a LabVIEW code made by a NI engineer. The code works but still shows an error message. I am looking for someone who has skills in LabVIEW to look at the code to develop it towards data saving ability and better graphical user interphase live data presentation. I am a beginner user of Lab VIEW, therefore, my guess for the required time may not be correct. The time for the job is few hours for a competent LabVIEW user as the code is working already, however, I want it to have better data presentation and more data logging options. The job is to log data from NI kit (cDAQ-9174, NI 9205 and NI 9213) recording data of pressure and temperature. It would be a great advantage if you ca...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  DLL to LabVIEW หมดเขตแล้ว left

  I have a simulink model which is converted to DLL using NI Veristand blocks and code generation. Now this DLL need to call into LabVIEW to make a complete project for NI PXIe 8840 device, anyone else there ? Simulink file and DLL will be provided

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Matlab file to dll for NI Phar lap หมดเขตแล้ว left

  I have a battery single cell 40AH simulation model at Matlab and its needs to convert to dll for NI Phar lap real-time and windows target. This dll will use in NI Phar lap real-time targets using Labview. Simulink model is given and just need to run it in matlab and then convert into it into dll file for NI Phar lap real-time and windows targets

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  NI Veristand หมดเขตแล้ว left

  I have a battery single cell 40AH simulation model at matlab and its needs to convert to dll for NI Phar lap real-time and windows target. This dll will use in NI Phar lap real-time targets using Labview

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  LabView developer required หมดเขตแล้ว left

  We have interfaced sensors and actuators to NI-DAQ. We need support for developing LabView application for controlling the system. The application will communicate with the NI-DAQ and control the GPIO. LabVIEW experience is required. The flow and GUI will be shared in chat

  $664 (Avg Bid)
  $664 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We are looking for electrical and electronics engineers with good experience in following areas: • Embedded C Programming. • VHDL/Verilog, LabVIEW/ Multisim/PSPICE • Network Simulator NS2/NS3 • Microcontroller like Arduino, Raspberry Pi, FPGA, AVR, PIC and STM32. • IDEs like Keil MDK V5, ATmel studio and MPLab XC8. • PLCs / SCADA • PCB Designing-Proteus, Eagle. • IOT Technologies like Ethernet, GSM GPRS. • HTTP Restful APIs connection for IOT Communications. Feel free to place your bid and mention your areas of expertise in your proposal. we highly encourage new freelancers to apply for this post.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Labview Project หมดเขตแล้ว left

  Need a LabVIEW engineer to make some changes to our software. Need to update Labview 2017 to 2021.

  $1500 - $3000
  ปิดผนึก NDA
  $1500 - $3000
  32 คำเสนอราคา
  Delta robot หมดเขตแล้ว left

  I need someone to do a connection between solidworksand labview for a delta robot

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Project for Ahmed Z. หมดเขตแล้ว left

  hi I have two Labview projects you can help me with met me know when you’re available.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Brief explanation หมดเขตแล้ว left

  I need brief explanation and introduction about building an oximetry system that measures the oxygen saturation in the blood. The attached file and link contain enough information about the system

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Give me a brief introduction หมดเขตแล้ว left

  I need brief and unique introduction about building an oximetry system ( which measures the saturation level in the blood ) . Please check the attached link and file contain enough information about the topic.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Banc d'essais Labview + Siemens หมดเขตแล้ว left

  Nous sommes fabricant de bancs d'essais électrohydrauliques. La base est standard mais nous personnalisons nos bancs en fonction des cahiers des charges. Nous recherchons des partenaires pour programmer, mettre au point dans notre atelier et mettre en service sur les sites clients. Des compétences en Labview et en Siemens sont nécessaires. L'automate gère la machine et ces mouvements. Labview sert d'interface Homme machine , affiche des courbes, imprime un rapport et génère des fichiers de données.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  WCST (Wisconsin Card Sorting Test) on NI LABVIEW หมดเขตแล้ว left

  It is required that I program a Wisconsin Card Sorting Test on NI LABVIEW. This specific task involves presenting a series of 4 cards containing stimuli that vary along several dimensions, including shape, color, and form (number of elements within the card). The users are asked to sort the cards by matching the stimulus cards with a key card that has the same characteristic (e.g., shape). The user is told to match the cards, but not how to match; however, they should be instructed whether a particular match is right or wrong. Once the subject demonstrates the ability to successfully sort 5 cards with the current principle, the program switches to a new sorting principle and the subject taking this test must find the new sorting principle (e.g., color). The key card on the bottom sh...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Project for djac91 หมดเขตแล้ว left

  Hi djac91, I am looking to hire you for a small project. It is a simple LabView project client/server that monitors simulated humidity, temperature and some alarms. It is to be done using DSC module. The project is very time-sensitive and needs to be completed by May 7th at the latest. I will attach the file with all the details for you. Please let me know.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  LabVIEW developer required หมดเขตแล้ว left

  LabVIEW developer required for collecting data from modbus device, log data to MySQL. Optional skill to create web page would be preferred. I have posted per hour but could be fixed price after discussions. Only actual developer need respond not agencies or mediators.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Labview project หมดเขตแล้ว left

  Transfer or build a basic labview VI to dsc

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Certified LabView Developer.. หมดเขตแล้ว left

  I need the Certified LabView Developer for multiple jobs. Details will be discussed

  $7 - $72
  ปิดผนึก
  $7 - $72
  7 คำเสนอราคา
  Certified LabView Developer หมดเขตแล้ว left

  I need the Certified LabView Developer for multiple jobs. Details will be discussed

  $7 - $72
  ปิดผนึก
  $7 - $72
  3 คำเสนอราคา
  Project for Milorad S. หมดเขตแล้ว left

  Hi Milorad S., I am looking to offer you my project. It is a very simple LabView client/server VI made to simulate/control temperature and humidity. It needs to have a very simple client VI that allows the person to "control" the system. I will send details in the next message. I need the project by May 2nd. Please let me know if you are interested. M.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Sandeep C. หมดเขตแล้ว left

  Hi Sandeep C., I am looking to offer you my project. It is a very simple LabView client/server VI made to simulate/control temperature and humidity. It needs to have a very simple client VI that allows the person to "control" the system. I will send details in the next message. I need the project by May 2nd. Please let me know if you are interested. M.

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Bala V. หมดเขตแล้ว left

  Hi Bala V. I am looking to offer you my project. It is a simple LabView project client/server that monitors simulated humidity, temperature and some alarms. I can provide more details. The project is very time sensitive and needs to be completed by May 2. Thank you so much for you time and please let me know.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Automatic Control System / simulink -- 2 หมดเขตแล้ว left

  need help with Control systems who has a background with Automatic Control systems such as root locus, PID controller, etc. also have some background in using Simulink/MatLab or LabVIEW.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  i need to automtizate and make pid control -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I have ready program. Just I need to add pid control for the power supplier rohde schwarz 2030 for my labview program. it is a test bench. and alsoi hve loop control for voltage knob to increase voltage to 0-4 V but it has an error. Fix this error. It will take 1-2 hour maximum

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  project help in labview หมดเขตแล้ว left

  Need to create a project for my company work in labview

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Labview Gauss fit on noisy graph หมดเขตแล้ว left

  Create a VI that will fit the data like excel does the data is has a lot of peaks and valleys do not change the tolerance of the LabVIEW fit the function will be tested on several graphs like the loaded one

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  i need to automtizate and make pid control หมดเขตแล้ว left

  i need to 1 automtizate and 2 . make pid control the power supplier rohde schwarz 2030 for my labview program. it is a test bench. in 1 . program there should be loop. voltage will increase from 0...4 V step by step.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Labview trafic lights project หมดเขตแล้ว left

  I want to make a 4 road trafic light project ( a cross road )

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Air Conditioning Temperature and Humidity in Labview หมดเขตแล้ว left

  Need to build in labview as described in uploads for assignment

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Deep Learning หมดเขตแล้ว left

  we have deep learning model ready with us for one of our vision project. we need .dll file to integrate this model into labview program. basically it should support GPU. dll file should support Tensorflow GPU 1.15.0 and CUDA version 10.0. we are using NVDIA GPU T1000.

  $409 (Avg Bid)
  $409 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Converting old Labview project to new version หมดเขตแล้ว left

  I have a project with labview 4.4 and I would like to update it to 2018 or 2019 version

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Project for Thiyagarajan S. หมดเขตแล้ว left

  Making a labview code satisfy the attached requirements please.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Yasser E. หมดเขตแล้ว left

  Make a labview code satisfy the attached requirements please.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Bala V. หมดเขตแล้ว left

  Make a labview code satisfy the attached requirements please.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  convert some labview 2012 files to labview 2011 หมดเขตแล้ว left

  I've got some labview 2012 files, but only have labview 2011. Can you convert the files for me? There are 13 .vi files Thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  labview program หมดเขตแล้ว left

  I want you to connect my multimeter and power supply to labview by writing a program. multimeter is fluke and has all drivers. power supply also has all drivers ready. you should configure the voltage and read the received date from multimeter , in a plot.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา