ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 landing pages งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Typing job 3 task for 40 pages หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ Reza Un N. ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trying job 3 task for 40 pages หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ Reza Un N. ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Typing 25 pages หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ Reza Un N. ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trying 25 pages หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ Reza Un N. ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  ...as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบบ Layout เว็บไซต์ 2-3 แบบ สำหรับหน้า Landing page 2. เมื่อเลือกแบบที่ชอบได้แล้วต้องออกแบบ Layout หน้าอื่นๆ อีก 2-3 หน้า 3. สามารถแก้ไขงานได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด เงื่อนไข 1. ไม่สามารถใช้เทมเพลตสำเร็จรูปได้ 2. Wireframe ในส่วนของ Landing ทาง Graphic Designer ต้องออกแบบเอง

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Especialista en marketing a comisión 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...@aumentatuautoestima Te pagaré a comisión. El trato es el siguiente: Tu pones el dinero para la publicidad, y yo a cambio estoy dispuesto a darte el 20% de cada venta a través de tu marketing. Podemos hablar el porcentaje. Los paises que más compran mi mentoria, son los provenientes de Estados Unidos y España. Te comparto mi proceso de venta: -La persona visita mi landing page, esta: -Ve mi webinar gratuito, este: -Aparece en 20 minutos el boton para agendar llamada y agenda el cliente potencial aquí: -A través de 15 correos automatizados, el cliente potencial decide comprar.

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Elegant Landing Page for Luxury Travel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to create a landing page for two businesses. Both businesses cater to a premium clientele within the tourism sector - one is a tour operator, and the other, a luxury resort. Here's a brief on what I require: * The landing page should have an elegant design that effectively communicates luxury. * Each business needs to be presented with its contact information, brief description of services, and location. * High-quality images are to be a major part of the design. Skills and experience: * Strong experience in web design * Proven track record for designing elegant and luxury themes * Knowledgeable in providing user-friendly navigation * Able to communicate effectively to understand requirements * Excellent knowledge in working with high-quality images Even though th...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Montage style web-video edition/cutting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled video editor to help me create a 40 seconds montage style web-video for the hero section of a landing page. The source material iis already available 5 videos background music book images 2 different voice-overs to run a split test. It will need to be arranged in the order as outlined in the attachment. Your expertise should include sound editing and color grading to create an engaging and professional quality outcome. Proven experience in creating similar videos will be a definite advantage. Work samples demonstrating your production style will be highly appreciated. Looking forward to create a fantastic web-intro video. Please do not participate in this offering, if you have not read in detail the attached document. Thanks you!

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  More details: ¿Cuál es el objetivo principal de esta página de aterrizaje? Promover un evento o promoción para venta de boletos de un solo producto que posterio...venta de boletos de un solo producto que posteriormente se va a rifar. ¿Qué información se requiere en el campo "Método de pago" en el proceso de pago? Tarjeta de crédito, PayPal ¿Necesita que se incluyan otros campos en el proceso de pago además de Nombres, Correo, Teléfono, Método de Pago, aceptar términos y condiciones que se envían por correo y Pagar? No, solo esos campos El diseño de la landing no es necesario, el trabajo consiste en el botón de pago directo al checkout. El sitio es El ...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Innovative Multi-Vendor Platform Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I looking a designer for multi vendor platform. I need both web and app. I have a logo and vision of the landing page. I want anime style design, like space thing. Landing page have a menus with info and images. There is no example, so dont ask me. I need someone who make me design when users goes to our site, it Will be interesting.

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  2D Game: Medieval Game Tileset and Character Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...castle on the right, the hero jumps onto its tower or wall (there will be a continuation inside the castle in the future) — the hero jumps from some elevated place, this can be done with some kind of catapult — draw a proper moat (where he jumps into in case of a wrong answer) — background should include sky, mountains, clouds — and the hero himself, states: calm, in flight, successful landing, unsuccessful landing Draw UI elements: — a slider on the left — win and loss counter — a reload button (bottom right) — the numbers at the top — (not shown in the video) a pop-up indicating a successful example solution — (not shown in the video) a pop-up indicating an unsuccessful example solution Please share your portf...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  More details: What is the desired output format for the final layout? This question was skipped Are there any specific design or layout preferences for the book? This question was skipped Will the book contain any images or illustrations? This question was skipped

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Customizable E-commerce Site - 28/02/2024 11:52 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...opportunity to upload their logo, select a range of products from clothing, merchandise to accessories, and make them personal. Key Features: - A space for logo upload - An assortment of customizable product options including T-shirts, Hoodies, Hats, Polos, Shipping Bags, Business Cards, and other Marketing Materials - Customization capabilities that involve adding text and uploading images - Landing page video that automatically plays - Users have the ability to provide their own clothing for a discount - Products available; embroidery, custom logo designs, custom graphic designs, custom table covers, custom shipping/poly mailing bags, additional marketing material is on a case by case basis Ideal Skills: - Web Development - E-commerce experience - User Interface Design ...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for a freelancer to help me with my project. The goal of this project is to build a landing page with intermediate complexity. I have some assignment with jsfiddle link. I'll share link with best candidate. You have to submit in next three business days. Technical stacks are React, HTML/CSS, Javascript and some algorithms problems. The freelancer must be able to provide the desired task in a timely manner. If you believe you can provide a quality service within the specified timeframe, please let me know. If you read through, please start your bid with "JSFIDDLE" Thanks

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Customizable E-commerce Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...opportunity to upload their logo, select a range of products from clothing, merchandise to accessories, and make them personal. Key Features: - A space for logo upload - An assortment of customizable product options including T-shirts, Hoodies, Hats, Polos, Shipping Bags, Business Cards, and other Marketing Materials - Customization capabilities that involve adding text and uploading images - Landing page video that automatically plays - Users have the ability to provide their own clothing for a discount - Products available; embroidery, custom logo designs, custom graphic designs, custom table covers, custom shipping/poly mailing bags, additional marketing material is on a case by case basis Ideal Skills: - Web Development - E-commerce experience - User Interface Design ...

  $593 (Avg Bid)
  $593 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an experienced SEO-oriented copywriter to upgrade product categories and pages on www.PMHI.com. The main goal of this project is to improve user engagement, increase organic traffic, and enhance brand visibility. Key Deliverables: - SEO-focused and engaging descriptions of our prefab home kits categories and products. - Optimization of existing content to align with SEO best practices. Ideal skills and experience: - Proven track record in SEO copywriting and content optimization - Experience writing for Home building/kits or related industry - Exceptional ability to create content that drives engagement and increases organic traffic. Let's enhance PMHI's online presence together!

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I need a state-of-the-art landing page designed, customized to serve the vital purpose of collecting potential client leads. The ultimate objective for visitors on this page should be to stimulate their interest with gripping information about the services I offer. Consequently, they should feel inspired to click through to my main website, where they can explore additional detailed information, and consider establishing a contractual agreement with me. This landing page should not just be visually appealing, but also highly functional. It would prominently feature an overview of the services my organization offers. In order to make the description more engaging and to give potential clients a more immersive understanding, the landing page should also incorporate a ...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Hi, i need you to edit my PDF file and make some changements in images and on different pages. All only small changements. Need it as fast as possible. Cheapest offer wins

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Wordpress LMS Portal & Landing Page Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a proficient Wordpress developer capable of establishing a landing page along with a Learning Management System (LMS) portal. The focus is my handwriting course, which will require video content to be accessible to users, following a payment of 29/- rs. Key Features: - Inclusion of a video player for content exploration - Smooth integration of the PayU payment gateway for easy transactions - A clean and detailed course description Ideal User Interface: - For the LMS portal, a simplified interface is desired. This should allow users straightforward access to the course material post-payment. Please include evidence of previous work on similar Wordpress projects, LMS expertise, and proficiency with PayU system integration within your bid. Experience with video pl...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Digital Typing Animation Landing Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented website designer, ideally with experience in creating engaging landing pages and knowledge of the modern digital typing animation. The project involves creating a landing page that will include a chat simulation showcasing our company's product demonstration services. Areas of Focus: - The landing page aesthetic should be centered around a modern digital typing animation. - The chat dynamic should accurately represent a conversation between a host (our company) and a guest (potential customer). - Within the chat, attention should be given to highlighting the easy-to-use interface, unique features of our product, and exceptional customer service experience. Ideal Skills: - Experience with modern digital typing animations. ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Hi SATNAM WEBTECH, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Comprehensive Pardot Email Automation Setup -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Emails are fully coded already, your job is to load them into pardot as automation and setup comprehensive analytics for them and our landing pages already loaded.

  $50 - $100
  $50 - $100
  0 คำเสนอราคา

  ...functionality of both car parking facilities and a safety enhanced helicopter/airtaxi landing pad. When a helicopter/airtaxi lands on a typical helipad the downwash from the rotors smashes into the landing surface and causes a dangerous condition known as "Ground Effect" in which the air comes back up through the rotors. This slows the rotors more than the pilot anticipated and the result can be a hard landing. There are other issues with landing on a helipad or on the ground as well. When the downwash hits the ground it also blows dirt and debris horizontally. This has enough force to knock over a motorcycle if it is parked nearby or even an elderly person who might be nearby. My idea is to eliminate these dangers by landing the helicopter/a...

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Captivating Lead-Generating Landing Page -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a B2B IoT service provider, seeking to enhance it's digital presence. Accordingly, we are in need of a highly skilled web designer to create TWO separate, captivating, lead-generating landing pages that can effectively leverage Google AdWords, to generate leads for TWO of our flagship services. Key project requirements: 1. Lead Generation: The primary purpose of the landing page is to generate leads. It is therefore crucial that the layout, content, and design all align to capture attention and invite users to engage. 2. Detailed Information Collection: For each lead, the landing page should be equipped to gather detailed information. This includes not only the prospect's name, email, and phone number, but also their respective business nee...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Captivating Lead-Generating Landing Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a B2B IoT service provider, seeking to enhance it's digital presence. Accordingly, we are in need of a highly skilled web designer to create TWO separate, captivating, lead-generating landing pages that can effectively leverage Google AdWords, to generate leads for TWO of our flagship services. Key project requirements: 1. Lead Generation: The primary purpose of the landing page is to generate leads. It is therefore crucial that the layout, content, and design all align to capture attention and invite users to engage. 2. Detailed Information Collection: For each lead, the landing page should be equipped to gather detailed information. This includes not only the prospect's name, email, and phone number, but also their respective business nee...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Engaging Website Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...underlines our values and development trajectory. - Developing detailed descriptions of the services we offer, outlining the unique aspects of each service, its benefits, and how it addresses our clients' needs. - Writing team introductions that highlight the professional experience and unique skills of each team member, showcasing the human side of our organization. - Creating content for general landing pages that effectively draws in visitors and communicates the essence of our organization. The ideal candidate for this job should have: - Proven experience in professional content writing - Excellent research and fact-checking skills - An understanding of SEO strategies - The ability to adopt a professional and formal tone in writing - Exceptional English l...

  $410 (Avg Bid)
  $410 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Urgent : AI to HTML/CSS conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have one landing page design( in AI) and want to convert that into pixel-perfect responsive HTML/CSS using bootstrap framework. Its small page(just 4 small sections) with image slider. and I need this get done today in next few hours. Let me know if you are interested?

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Minimalist Wordpress Landing Page Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking a professional with expertise in Wordpress to create a landing page for me for roofing services. This page's primary function is to encourage the caller to call now for a free estimate. **Key Responsibilities:** - Create an aesthetically pleasing and highly functional landing page on Wordpress. - Incorporate a clean design philosophy, similar to this site: - Set up hovering and clickable Call Now buttons. **Desired Skills:** - Strong knowledge of Wordpress and landing page design is crucial. - Responsive design - Experience in conversion rate optimization that optimizes for a phone call click. In summary, I'm looking for a landing page that is not only visually appealing but serves its purpose effectively in collecting le...

  $434 (Avg Bid)
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  240 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented individual who can undertake the task of redesigning two pages - dashboard and grid view/table page- of our business app. The purpose of this app is to provide an effective communication platform for team members in our business. Thus, the design should be professional and focused on usability. Key Components to Include: - Pop-up messages: Implement pop-up messages in a distinctive style that is consistent with the overall app design. - Toaster Notifications: Create subtle yet noticeable toaster notifications to convey information clearly and efficiently. - Button Styling: Design buttons that are visually appealing and intuitive to use. - Left Drawer Form: The design should include a user-friendly left drawer form consistent with the app's overall s...

  $15 (Avg Bid)
  Migrarte Laravel Project - Not overwrite at some pages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Move only file, I will import db

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in the need of someone proficient in data extraction, specifically, obtaining data from specific pages from a website. Your main task will involve copying the text data and transferring it into a neatly organized spreadsheet format. Key Tasks: - Visiting specific pages of the website to locate the required text data - Copying and pasting this data accurately into a spreadsheet Ideal candidates would possess: - Proven experience in data extraction and copying - Familiarity with spreadsheet software - Strong attention to detail to ensure the data is copied without errors - Prompt communication and delivery within the agreed timeline This task requires precision and careful handling, but for a skilled data extractor, it should be a straightforward task. Hoping to col...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  U52066 - Wordpress Installation and Template Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Main Company Site We have an HTML website located at This is a very basic presentation sites which are connected to an Online Quote Request Form: Landing Page Site We have a Landing page that is currently in progress from a design perspective, but the core ordering form has been completed. Scope of Work Install Wordpress on our primary domain, located at Configure WordPress for MultiSite Set up WP for these additional domains / subdomains: Create Categories and Articles based on the contents on the Main site The Section for Service Areas should be a dynamically generated menu list, that is connected to either an article or one

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  SEO Wizard for Deck & Fence Business 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a SEO company with a comprehensive understanding of Search Engine Optimization and content creation. Part of the job will be related to writing engaging, meaningful conten...conduct comprehensive keyword research and implement regional SEO strategies, - Proficient in lead generation. If you can tick off every requirement listed above, then you may just be the expert we need. I'm an IT professional and understand SEO very well. Please do not try to fool me. The region will be Colorado and North Carolina states. Part of the SEO should be website optimization and landing page building Must come with a comprehensive SEO strategy to dominate the local market within 90 days without improper SEO work risking the website or business with google. is the website

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา
  Vibrant 3D Animated Landing Page Design -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for a gifted web developer experienced in creating stunningly vibrant, animated, 3D landing pages. Design Specifications: - This project calls for a custom-built landing page, echoing the style of , but with a uniquely upbeat twist. - Minimalistic, modern, sleek designs are preferred, paired with dynamic 3D elements and bold typography to create a striking visual centerpiece. Core Features: - The landing page should prominently feature custom-made 3D characters. - Attention-grabbing animations should subtly augment these 3D components, granting depth and movement to the user's visual journey. Ideal Skills: - Expert proficiency in web development and UI/UX design - Robust expertise in creating 3D characters - Strong animation skills to c...

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  ...persuasive and informative landing page that promotes our Managed services offering tailored for Enterprises using High end technology environments eg. Oracle, MySql, Ms-SQL hosted on Cloud, on-premises. The main objective is to capture the attention and interest of the CIO, IT Directors, CTO's, showcasing how our proven services will augment their team and operations, in a compelling way that encourages them to explore what we offer further. To have a more comprehensive basis for selection, please provide me with past work samples that are similar to this project brief. Key to success of the landing page is the encapsulate keywords to ensure SEO aspect is taken care. Ideal skills necessary for this project: - Proven experience in content writing specifically for ...

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Expert for Website Redesign and Customization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talented and experienced website customization and redesign specialist to revamp two WordPress websites for our company. Responsibilities: Conduct a thorough assessment of the existing websites to identify areas for improvement and customization. Customize website themes, layouts, and templates to enhance visual appeal and user experience. Redesign website elements such as navigation menus, landing pages, and contact forms to optimize usability and conversion rates. Integrate additional features and functionalities as required, such as e-commerce capabilities, booking systems, or multimedia content. Ensure responsiveness and compatibility across various devices and browsers. Optimize website performance for speed, SEO, and security. Provide ongoing support and maintenanc...

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in web design to help create a professional and corporate themed landing page for our parking management system. This will be the first point of contact for our users, so it needs to stand out while maintaining a professional look and feel. Key features should include: - User login - Display of parking space availability - A reservation system In terms of lead generation, I want to be able to collect the following information: - Name - Email - Phone number - Country Ideal candidates should have a proven track record in creating professional and corporate themed web design. In addition, experience in developing landing pages for similar industries would be a great advantage. Excellent eye for detail and strong understanding of lead gene...

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา
  NxJS Guru for Funnel Refinement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have 3 very similar funnels to amend (minors). Please watch the funnels and the 2 videos on th...the number, it needs to be 11 digits, starting with 07. Current Marketing Funnels- Requirements. 1/ pixels adding on each page. 2/ length of time offer shows (add 4 or 5 seconds) 3/ enlarge the size of the font text for the free gift amount they have won. 4/ add on to the landing page something relating to them being 1 of the lucky 10 winners that day. Shouldn't take long to amend. We will require a face to face meeting to finalise with the person doing the work. There will be future work if all goes well. We look forward to meeting you. Regards Proactiv Marketing LTD

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Business Portfolio Website Development -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced WordPress developer to create a compelling business portfolio website for my company. Key Features: - A homepage with an engaging landing page. - A dedicated page for the display of services. - An effective contact form. - Comprehensive "About Us" and "Product" pages. - A site that is SEO-friendly. While I didn't specify a design style, I'm open to suggestions. However, the design must reflect the professionalism and reliability of my business. Ideal candidates will have substantial experience in developing business websites and a portfolio to showcase their prior work. Clear understanding of SEO, as well as expertise in usability and modern web standards, are critical for this project. Experience in creating ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Implement our Figma Design. 2 Pages Only 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for skilled web developers to help implement our Figma design into an E-commerce website. The website is intended to showcase our products, though currently, no e-commerce functionality like shopping cart or customer reviews will be required. Here's a little more information about the project: Requirements: - Proficiency with Figma and translating designs into functional websites. - Extensive experience in e-commerce website development. - Excellent knowledge of responsive design and optimization for different platforms (desktop, mobile, etc.). Tasks: - Develop a fully-responsive e-commerce website from our Figma design. - Incorporate interactive elements to engage visitors. - Implement effective navigation and user-friendly interface. Skills & Experience: - Pr...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  Ich suche einen Freelancer, der mir eine ansprechende und funktionale Webseite erstellt. Hier ist, was die Webseite können soll: Hauptanforderungen: - Webentwicklung: Es soll eine Webseite mit 6 bis 10 Seiten erstellt werden. - Datenbankintegration: Die Webseite soll eine MySQL-Datenbank integrieren. What should the website be able to do? 1. Landing page with samples of database content 2. Login for our customers 3. Payment for or three different products. 4. Search Function (Country,State and/or County and/or Zip Code, Job-Diszipline) 5. Generated Results of Database 6. Every Database result which is interested by our customer should be declared by our customer and we get the information 7. Database fill in in the backend only for us not online 8. Contactpage 9. Et cetera ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I Need a website catering for working professionals (Professionals looking to enhance their command of the English language) - Landing page - How it works - Why tt academy for professionals - Pricing/products - Testimonials - Business instructors 6 Pages in total I will provide content if you can provide me with a wireframe or sketch on where content will be required.

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are in search of a talented WordPress developer who is not only proficient in using WordPress and the Divi theme but also has a keen eye for design. This freelance position will start on an hourly basis, focusing on the development and design of various landing pages. Our aim is to experiment with different layouts and value propositions to optimize our website's performance. Success in initial projects could lead to project-based work with agreed-upon quotes for future collaborations.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  ...Factory Data Lake Storage Azure Functions Azure Data Explorer Knowledge of the technologies of source systems (SAP, Oracle, REST interfaces) is important. These systems are often the starting points of the data that is fed into the platform. Job Description: The goal of the task is to transfer data from various internal and external sources into a common area (Landing Zone) within the platform. Knowledge of the data sources and the platform's toolkit (Azure technologies) is necessary. This means that the applicant must understand how to extract data from different systems such as SAP, Oracle, or via REST interfaces and then process and store them using Azure services. Modern Data Architectures: The applicant should be familiar with ...

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am willing to design a UI/UX for a gaming Application . The core focus of this platform will revolve around tournament creation and management, with a strong focus on automation. To accomplish this, we will require the following pages: • Login: A secure gateway for registered users to access their accounts. • Registration: A user-friendly form for new users to create their accounts. • Homepage: An enticing landing page that offers language selection and provides a sneak peek into the available tournaments. Even guests without accounts will be able to view these tournaments. • Play (Tournament Selection): A page where users can explore and select the desired tournaments to participate in. • Leaderboard: A dynamic leaderboard that ...

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create Angular-17 HTML templates and implement styling for a landing page and two product pages, as per my existing Figma design. Key tasks include: - Creating a landing page featuring an engaging 'Hero' section and 'About' section. The landing page should also incorporate an embedded video, as detailed in the Figma design, along with a clear 'call to action' button. - Developing two product pages, aimed predominantly at displaying product information. - The design should be mobile responsive - The figma design link will be shared with the developer The final deliverables will be frontend components that perfectly replicate my Figma design. Ideal Skills: - Proven experience w...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Revenue Cat integration 8 วัน left

  RevenueCat integration added to React Native application In-app purchase or subscription added to Google Play store and Apple App Store Entitlements added to RevenueCat TestFlight release of the iOS app purchases can be made Android internal release of ...up subscription product IDs for $0.99 one month $4.99 6 months in App Store / Play store price should reflect India and Canada. US and CA are same currency but India RS 99/- on month RS 499/- 6 months, make sure first time users we have 7 days trial period and update in user profile 2. Setup subscription and integrate in app 3. Deploy node js code to Firebase Cloud Functions 4. Adjust the app landing page color and layout to fit on small devices 4. Display pricing paywall looks attractive 5. Released to TestFlight and Google Pla...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...designs using 3D software so I can understand the design. If you have any experience designing staircases, that would also be very helpful. I can provide a 3D CAD file showing the stair treads at their correct levels. As you design, I will provide feedback such as "turn that run of 6 steps by 5 degrees counter clockwise". Or "move the whole staircase closer to the north wall", or "make that landing a little more triangular", or "recess the balustrade into the wall", etc., etc. Note that someone has already tried to do this for me, but it was difficult to get it looking nice and smooth using Revit, Sketchup and 3DS Max. For example, the balustrades and the underside of the stairs looked rough. So I couldn't imagine what it will...

  $13 - $46 / hr
  ปิดผนึก
  $13 - $46 / hr
  18 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน landing pages ชั้นนำ