ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9 lcid error fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some extension หมดเขตแล้ว left

  ...someone to write me an extension. I want the extension to be a free trial program. Example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The function including: 1. Let me choose which product for free trial 2. Let my customer enter the contest 3. Winner announcement centre 4. Free trial report

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  QoS and QoE for mobile communications หมดเขตแล้ว left

  El objetivo principal es desarrollar una aplicación para android gráfica e intuitiva capaz de detectar nivel de señal (cobertura), información de la red móvil (LCID, CID, Type, EcIo, EbNo, roaming y cantidad de handoff etc...) utilizar funciones de posicionamiento del GPS para ubicar las mediciones. También deberá realizar tests de datos (vel...

  $1183 (Avg Bid)
  $1183 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Scraping URLS - Lot 4 หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL];catid=10004&areaid=879&locationid=0&lcid=5 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] cboService=149&cboCountry=155&cboReg

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  WinAPI test set, part 2 : string functions หมดเขตแล้ว left

  ...should check those functions: 1. lstrcmpiW( LPCWSTR s1,LPCWSTR s2) 2. lstrlenA( LPCSTR lpString ) 3. wsprintfW( LPWSTR lpwOut, LPCWSTR lpwFmt, ...) 4. GetStringTypeExW(LCID,DWORD,LPCWSTR,int,LPWORD) 5. GetACP(void) 6. WideCharToMultiByte(UINT CodePage, DWORD dwFlags, LPCWSTR lpWideCharStr, int cchWideChar, LPSTR lpMultiByteStr, int cbMultiByte

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...understand the below code.. because this should be the answer to Part 1 :) STDMETHODIMP CAtlBrCon::Invoke(DISPID dispidMember, REFIID riid, LCID lcid, WORD wFlags, DISPPARAMS* pDispParams, VARIANT* pvarResult, EXCEPINFO* pExcepInfo

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  web fetching job หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL];navid=43&lcid=nl [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  PHP
  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  ASP
  ปิดผนึก
  Invalid LCID Error หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have the following error: SessionID error 'ASP 0219 : 80004005' Invalid LCID The specified LCID is not available. This occured after I deleted sub domains and coverted them to folders in the root web. I also had to reinstall MySQL due to problems. The LCID is set correctly to 1033 in db and global.asa. Logins in web code to connect

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  SQL Stored Procedure + ASP หมดเขตแล้ว left

  ...ModPicCats Where [gcID] = @PageID) + @Delimiter + @BreadCrumb Set @PageID = (Select ParentID From ModPicCats Where [gcID] = @PageID) -- This iterates round until we get to the top (lcID = 0) End Else Break End Set @BreadCrumb = '[Top][2]' + @Delimiter + @BreadCrumb Set @BreadCrumb = Left(@BreadCrumb,Len(@BreadCrumb) - Len(@Delimiter)) Select

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล