ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  214,356 linked list node multiply java งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ Java

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  latestdatabase.com need to sell our Email List 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i need to sales person who can do handle to increase our email list sale. We are big company for email list provider. We need to person who can increase our sales.

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล
  Build me a professional website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a single landing page for my professional work, journalism and activism. Presently my work is s...just a website build but someone who can curate content in a way that tells a single coherent and inspiring story. I have a blog: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Linked in: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  There is a java project need to be done by Processing&Max 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read the title, a java project need to be done by Processing&Max, must be done by that two software.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  There is a description for my project in pdf format. But how my project should be done is written in my code with // notes so everything is pretty clear. Autograder, code and given files should be under src in eclipse.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Java expert for an urgent job 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I got java work which need bit writing as well

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...consisten en : - Introducción a las redes neuronales mediante un ejercicio realizado con TENSORFLOW Y KERAS - PYTHON - Ejercicios de Streaming Data con tecnología HADOOP y SPARK - JAVA Para la realización de estas prácticas, pasaría la memoria de las prácticas / ejercicio así como cualquier tipo de apoyo teórico que me han facili...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Looking for a developer - want to develop a Chrome extension - pause displaying incoming emails in Gmail (to set where they appear in Gmail - e.g. after 2 hours, 4 hours or defined time).

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  progetto java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Realizzare un progetto in java che ..

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...POS so i can give solution to customer either POS and ERP or i can give them POS ERP with Ecommerce site Same thing for Resturant you will create online ordering system linked to local POS so order will placed directly to local pos we can control it based on user so it will consider another cash counter you will give mobile apps for online ordering

  $4417 (Avg Bid)
  $4417 การประมูลเฉลี่ย
  105 การประมูล

  Java application to read, edit, query and visualize genealogy trees or graphs. The java program must be able to read a text file allowing to load the data into a data structure in memory. Sort people. Given two names, find out how they are related. Save data in a file in DOT format to be visualized with GraphViz. Create A Java GUI to perform the previous

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  check my reference list with APA citation (23 pages of citations). I need to check them and correct (comma, space and so on ) and put all correction in a footnote (word format)

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  c# script to upload file in folder of list with csom 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need csom based c# script to upload local files to list folder it can be one or multiple

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  ...will register to "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" server only , we can not register to our own xmpp server. And also it has social login with Google, Facebook, Twitter and Email login, which all linked, register to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], not to our xmpp server. For direct user registration and social login registration, they are using custom api. I have my xmpp server based on ej...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Experience: 1 - 3 years Skills: PHP, PHP programmer, Laravel, Codeigniter Industry: IT/ Computers - Software Functional Area: IT Designation: PHP Codeigniter Skills...skills. 4. Good Knowledge of OOPS, PHP, MVC frameworks, MySql, CSS, AJAX, HTML5. 5. Should be able to work under tight deadlines. 6. Good Communication Skill. 7. Good in Java Script

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  find and collect emails from web list using google search 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. I will provide the link with 825 companies. find homepage and copy email. One email per home page. When its done take another company. Do this to all 825 companies. If the company dont have homepage just take another one (very small amount of companies dont have homepage). 3. All collected emails should be in excel file.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  collect emails from web list using google search 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. I will provide the link with 1943 companies. find homepage and copy email. One email per home page. When its done take another company. Do this to all 1943 companies. If the company dont have homepage just take another one (very small amount of companies dont have homepage). 3. All collected emails should be in excel file.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  collect emails from web list using google 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. I will provide the link with 1275 companies. find homepage and copy email. One email per home page. When its done take another company. Do this to all 1275 companies. If the company dont have homepage just take another one (very small amount of companies dont have homepage). 3. All collected emails should be in excel file.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  I need to add 3 new functions on the pdftoolkit plugin: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Convert PDF to PDF-A - Transform the PDF in searchable - Reduction of the PDF size This plugin is part of alfresco project: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need some help with my business. I need someone to write a 5 years business plan and strategy for a real estate type of project, and build a financial model in MS Excel...shops, booths and Restaurants. I need all submissions to be in MS Word and MS Excel, the excel modeling should be professional and multi-taped and all data and formulas are linked.

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 การประมูล

  In a web app (PHP / Code igniter), we need to fix some bugs about agenda reservation. The app is linked with google agendas and need to synchronize correctly. Provide your github ID as soon as you applicate. We can't take coders unfamiliar with freelancer platform.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  java/http servlet/mvc 6 วัน left

  I need someone to have a strong command on HTTP servlet and JAVA coding. ANd MVC web development. I need to run this code for my interview purpose and need help to clear my concepts. Need this before 24 April as I have an interview after that

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  hi I am looking for an expert developer in Java who has a good speed. You must have done some projects in the past. Thanks

  $417 (Avg Bid)
  $417 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I am looking for an expert developer in Java who has a good speed. You must have done some projects in the past.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...Having 5+ years of extensive experience in analysis, design, and development of mobile application. - Languages Known : Java, Kotlin, Rxjava - Database worked : Realm, Room (SQlite ORM), Active Android - Backend Technology known - Node Js - Strong analytical skills with solid exposure to complete software development life cycle and agile methodology. -

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Migrate from M1 to M2 13 ORDERS - 5 CUSTOMERS - 6 Online visit list please to M2 Need done today. Price is 15$ Fixed

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Java, JSF, struts project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Anyone who is good in Java, JSF, struts knowledge can help me out

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  CMAP Tables editing for Truetype fonts in Adobe PDF 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the character map (CMAP) editing on my pdf files to be linked with different set of characters to that visible in the PDF file. As the nature of pdf files are sensitive, I cannot share them here, instead I would like to do the modifications myslef. I could provide some demo files on which the modifications can be done and demonstrated and the

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello, we have just concluded a development project and would like to make sure that our developer did not break any of the agreements. Specifically during a screenshare session of our cPanel we want to check with an expert on the following topics: - check how many telegram bots are integrated? - check how many logins exist for database? And delete the ones we do not approve - check for other ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Computer Network - 19/04/2019 23:17 EDT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Implementation of Link state routing algorithm using C/C++, Python or JAVA.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Requiero hacer actualizaciones en un sistema. qu contiene los módulos inventarios, productos, clientes, proveedores, Ventas, compras y reportes. Dentro de las modificaciones que hay que realizar. es que en el Formulario de Creación de productos. se pueda seleccionar si el producto lleva IVA o no y. establecer precio de compra o Venta con y sin IVA y poder verificar la utilidad en p...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need some one to have a strong command on HTTP servlet and JAVA coding. ANd mvc web development. I need to run this code for my interview purpose and need help to clear my concepts. Need this before 24 april as I have interview after that.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I'm looking for a list of all Digital Marketing Agencies in the United States. This list should include: - Company Name - Company Address - Company Contact Information - Company Decision-Maker Contact Email - Company Phone Number

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  smalicode, repackaging 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  for learning purposes i need someone who know how to write smali language code or java code that can be further converted to smali. and some help in repackaging.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need you to go through a 4 page IEEE paper on “type checking for reliable APIs “ in java and prepare a ppt of 15-20 slides in simple english and easily understandable , outlining important points.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need to implement exo player to my app. So users can play videos using this exo player. My app is aleeady built just need exo player to play videos.

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...Scripting CONTEST! Why should contests be only for graphics!? Download the DETAILS form the file linked below and feel free to ask questions :) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Hash of Linked file: MD5: 81017B638EB83B8DD8EFBD94C2E25EEA SHA1: 5377CCD3001CE3EACA6819C4706461FFDF1DE4F3 SHA256:

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน
  build me a website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project is about web application and it will come up as a advertising website through which clients will be inter-linked with the company in order to buy the products and view them and chat with them in order to stay tuned with the company. Features and Functionalities: User Module: • Product listing and filters o By category ▪ Products can be

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  Accept input message from mq queue and call soap service inside java compute node to add oncoming data into database

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Java Calendar 6 วัน left

  Attached is a PDF of the project specification. Attached is partial code (source files). Additional requirements: Program must be S.O.L.I.D. Program should (somehow) implement the following patterns: Adapter-Strategy-Observer. Program should use swing elements (not JavaFX, etc.)

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Linkedin/Social/Blog Writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for help turning questions/responses from industry...leaders into Linkedin Articles/Blog Posts and potentially other content. I also could use a bit of help creating Google Forms for interacting with leaders and also just general LInked In Posts/other social posts. It would be ongoing. It would be a weekly post, plus the other things.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Project for David S. 9 วัน left

  Hi David, Our core platform is built using Java / MySQL. Looking for additional folks to help out. What kind of availability do you have?

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Socket programming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Client and server socket programming using java

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  ...of developers who fulfill the following skill set. Note: Developers should have 2+ years of professional experience in the field. Essential Expert-level knowledge of Java with 3+ years of experience Experience of developing enterprise-grade, high performing scalable applications Expert knowledge of the Spring Boot framework (including

  $4247 (Avg Bid)
  $4247 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล