ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  51,150 linkedin งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เป็นหลักสูตรอบรมองค์กรที่ต้องการกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร และผู้บริหารทรัพยากรบุคคล

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  Newly formed company. I have the domains ready, and would like to build a website (with content such about company, services, etc..) Also need a linkedin page created with content etc..

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Selenium Python Linux Scraping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m looking to have a python app written that will be able to scrape certain available job openings on linkedin, depending on criteria in the job description, as well as ignoring other jobs containing certain job descriptions, titles, key words, and locations. The application will need to be throttled such that it only requests a particular number of jobs, and at a random duration between following links. The script should ONLY follow pages that match certain criteria in the title and location. Also, scripts should not follow duplicate job titles (same company, same post date, same company) An example of search criteria: “Linux” jobs in the past 24 hours , full-time , “onsite/hybrid”, located in 50 miles from zip code 10012. Location must NOT be in...

  $30 - $250
  แนะนำ ปิดผนึก
  $30 - $250
  28 คำเสนอราคา
  Job Board Research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi all, We are a small ad agency in Canada looking for more warm leads. We need someone to comb through job boards such as LinkedIn, Indeed, Eluta, etc., and find companies that are looking to hire for services that we offer. 50-100 jobs for hire from these companies in a spreadsheet is a good start for this project. We offer digital advertising services to our clients such as Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc. We also offer web development services. Essentially, these companies are looking to hire ads managers and web developers full and part time already. We will be offering them our services instead. We will likely need you to get the company name, link to the position they are looking for, etc. Once we have a list going, you will then send out some emai...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  We are a small research company that has digitized all its processes of obtaining data, and now is looking to capturing clients digitally as well. Thus, we need to optimize our SEO and manage our social business media in the Dominican Republic. The work can be conducted remotely . We do not want to redesign our webpage at this moment, just optimize the SEO of the existing one and manange LinkedIn and Instagram.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  LinkedIn Content Creator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for Linkedin Content creator, i need like 30 post per month. So initially please quote me for 30 post only. I will need this service on regular basis. Please provide portfolio of something similar you did in the past. My content will be related to seo, digital marketing, link building etc.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello, we're looking for a freelancer to build a list of twitter, LinkedIn, and possibly facebook group profiles of Attic Insulation companies similar to the company below. If you think you can tackle this project, please reach out!

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  I need a graphic designer for our social media accounts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Description: We are looking for a freelance graphic designer for social media to help us: Come up with a mood board/color scheme for the social media feed Make fun, engaging visuals in the form of static images/gif or short animations/videos for our social media (Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, and other platforms) that is aligned to the company’s branding Be aware of what works with our target audience and reuse/make enhancements to existing assets Other brand collaterals such as website banners/Ad creatives/Illustrations when needed We will share details about branding and visual themes for each project, but would love to hear your own ideas too! Requirements: Proficient in graphic design tools eg. Canva, Figma, and Abobe Creative Suite/Illustrator/Photoshop A ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Scrape Contact Information Extraction from 250M Websites using AI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to crawl 250 Million unique URLs and scrape the contact information from them using AI / NLP / Regex. The scrape should check the seed URL, about...and faq for the information Below is the information I'm looking to scrape. All the information is unstructured and in natural language. Business / Brand name Business / Brand description Is business (true or false) Website Category (ie e-commerce, blog,etc) Website subcategory( ie clothing store) Emails Address (using NLP *not just the <address> tag) Phone Numbers Twitter Youtube Facebook LinkedIn Instagram I would like the export to be exported into a CSV/database. you will have to use a combination of regex and NLP to extract the information Please only apply if you have experience with AI as that w...

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  So what I am looking for is a backend program to be built using my existing site and a tool similar to Upviral using it to promote my giveaways to build my list! Exciting new way of generating additional referrals and build my list. Functionality to auto send people to facebook/linkedin/twitter/youtube/email etc. to assist people in easily referring people to increase their willingness to get more money/prizes! Exciting to see bids I put the bid around $200 however will entertain more with additional features or build outs. This is to begin work in next 3-4 weeks as I am traveling extensively during this period of time also put in "I am a loser and cant read the next statemnet" the phrase want in the proposal is I love winning. Anyone who puts " I am a loser and ca...

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...sistema bancario 2. Documentación requerida 3. Funciones y actividades del cajero bancario 4. Seguridad y detecciones 5. Recomendaciones y consejos Disponibilidad 24 horas y a tu propio ritmo Incluye certificado de finalización Las imágenes deben lucir muy profesionales Entregables: Dos imágenes con los siguientes tamaños: 1. Facebook e instagram: 1080x1080px 2. LinkedIn: 520x320 px...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Imagen promocional de curso de PowerBI 3 วัน left

  Crear una imagen promocional de un curso de PowerBI con la siguiente descripción: Nombre del curso: Curso práctico de Inteligencia de Negocios con PowerBI Curso práctico Contenido: 1. Fundamentos de la visualización de datos 2. Introducción a PowerBI 3. Modelado de datos 4. Diseño de tableros de control (Dashboards) 5. Cálculo de datos 6. Conclusiones y consejos Dispon...de datos 2. Introducción a PowerBI 3. Modelado de datos 4. Diseño de tableros de control (Dashboards) 5. Cálculo de datos 6. Conclusiones y consejos Disponibilidad 24 horas y a tu propio ritmo Incluye certificado de finalización Las imágenes deben lucir muy profesionales Entregables: Dos imágenes con los siguientes tama&ntil...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Social Media Marketing Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Delhi-based candidate who can handle social media marketing for my Law Firm The task should be milestone based and can be ongoing for a long if work is satisfactory. website improvement (incl. metatags) bulk emails Google rating LinkedIn Twitter Facebook etc.

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Need a seasoned CakePHP developer. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a fairly old website built in PHP/MYSQL in 2008. I guess it is CakePHP. I have the codebase. As I have close-to-zero knowledge on that, What I want first is to run this site on my local host. Then I want to just replace goolge plus and youtube link with linkedIn and Instagram. Will provide the full codebase to right person or remote details. Thanks.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  We are looking for a Linkedin Automation (Social Media Marketing) Expert who knows about automation tools like: Dux-Soup, Linkedhelper...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Digital Marketing Assistant SEM / Adwords, FB Ads, Linkedin ads -- 4 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Digital Marketing Assistant (SEM / Adwords, FB Ads, Linkedin ads ...) We are hiring a Digital Marketer for continued collaboration (Full Time or Part Time). If you are looking for a project in which to collaborate continuously, and stable, we are hiring an Online Marketer to perform the following tasks: * Creation of Google Ads / Adwords campaigns. * Optimization and monitoring of Campaigns. * Creation of Facebook Ads campaigns. Interested parties can respond to this job post.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Linkedin Marketing Expert -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Linkedin Marketing Expert to: * Generate Leads * Build connections * Create Linkedin Campaigns

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  B2B lead generation 5 วัน left

  I want 150 business leads with the following data: 1- First name 2- Last name 3- Title 4- Business email 5- Personal email 6- LinkedIn profile 7- Mobile number 8- Company name 9- Industry 10- Company email 11- Company URL 12- Company LinkedIn 13- Company Social Media 14- Company mobile 15- No of employees

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  social media presence 3 businesses 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i would like to establish an online social media presence for my 3 businesses, mainly on linkedin. located in Sydney australia.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Lead generation 5 วัน left

  Need some persons who can do lead generation Via social media handles Instagram, facebook linkedin Only freshers can bid

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  Hi Sinthia Akter Sathi, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Basically I need lead generation gathered and placed in my CRM. I have the leads currently but do not have them inside my new CRM. I read you are well versed with LinkedIn lead generation. Depending on how this project goes I would be interested having someone full time for data entry for lead generation, creating a sales deck in ppt. Hope to talk soon.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ATS Compliant Resume layout Professional Written Content as per your Industry Beautiful and Professional Layouts PDF & Word Copy Enriched with High-Ranking Keywords Multiple Modifications Internationally Acceptable formats

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I need help getting more engagement leading to increased customer conversions, likes, followers, and subscribers across our social media profiles (LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Reddit, Twitter). The focus is on college students planning to attend or currently attending colleges in the USA. This would be a performance-based project -- only serious experts with great results are welcome to express interest!

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Content Writing + administrative activities with English 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...works in a structured way. You will be responsible for various tasks such as supporting day-to-day marketing operations, administrative tasks and writing website texts. You will help their business gain more brand awareness and exposure across all digital platforms. *You must be willing to learn and I prefer a long-term commitment.* ***Weekly Responsibilities:*** - Writing English texts for LinkedIn and Facebook three times a week - Administrative tasks such as copying content from one platform to another - Creation of texts for different topics (can be done in Spanish) - Sending proposals to clients - collection of data -Optional: Creation of Canva graphics (Very easy to learn) ***Requirements:*** - Native level of Spanish OR English OR German -Perfect writing skills in ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Make linkedin posts 5 วัน left

  I would like someone to make posts for me, to build up engagement for my personal profile on linkedin. These posts should add value for its readers. They can about anything - story telling, motivation, inspirational etc.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Hi Anup, Let's work together. Please edit 2 photos for me to be used on Linkedin

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  I need a Biography Writer หมดเขตแล้ว left

  I am a new Mortgage Associate and new to the Mortgage Industry. I have over 15 years in Vice President of Operations Management, Human Resources/Payroll/Benefits and Safety Director, Accounting all within a truck dealership environment. I have recently changed careers and I would like to do a biography for my website and linkedin to be appealing to potential clients within the Mortgage industry. I'm from The Maritimes, Canada.

  $77 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I am looking for marketing expert to help us create our brand presence in digital environment. I want SEO, SMO, Branding,Marketing Strategy, Design Marketing Campaigns & Implementation. Regards.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  We are an edtech startup looking for a digital marketing expert to help us create our brand presence in digital eco space. I want SEO,SMO,Branding,Marketing Strategy,Design Marketing Campaigns & Implementation. I only need best quotation in proper detail formate Kindly attach quotation in detailed formate.

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Get LinkedIn Endorsements 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have a linkedin profile that we need to get an average of 25 to 45 endorsements on each skill with the top 5 skills 45 for sure I need the best and fastest delivery

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who can collect leads from LinkedIn Sales navigator. I will share the filtered link via chat. Need their company name, Industry, Employee Size, Website URL, First & Last Name, Title, Email and LinkedIn URL.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  Soy estudiante de ingenieria y tengo muchos cursos realizados y quiero un perfil de linkedin optimizado y competitivo al mercado

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Lead generation 4 วัน left

  Need some persons who can do lead generation Via social media handles Instagram, facebook linkedin Only freshers can bid

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Need to find emails phone numbers. I need to reach out to influencers who know how to get from 3k subscribers on any platform, write them an email, contact them by any means and suggest that they advertise my product nick-ai.com. We pay big influencers 45% from each client. Around the world.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Social media marketing 3 วัน left

  Need some persons who can do marketing digitally via instagram facebook LinkedIn Only freshers can bid Age-18+ or above

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Need a lead generation specialist to extract leads from LinkedIn based on specific criteria. Specific Country Specific Profession..etc.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  You will be given a sheet containing companies and matching websites. You will need to find at least 2 contacts per combination of website and company for the german speaking sector - meaning Germany, Austria and Switzerland. For each contact we need: First Name Last Name E-Mail Address (corprate only, no freemail) Job Positon LinkedIn URL The only job positons we are looking for - in order - are: CMO / Chief Marketing Officer Director / Head Of / VP of eCommerce Director / Head Of / VP of Marketing Director / Head Of / VP of Conversion CEO "Geschäftsführer" Founder You will be paid per found lead.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Social Media Manager 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Business coach needs a social media manager for LinkedIn, Facebook and instagram. 5 posts per week on each platforms. Customisation for each platform. Raw content will be provided. My Instagram is @davidrushcoaching

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  I want to give someone a list of 700 accounts and find the contacts in LinkedIn navigator that matches the account I’ve listed from my list of 700

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon Short video promo 3 วัน left

  Looking to have this video (in dropbox ) edited to a simple corporate style video for use on social media. The following is requested 1. Cut the background out and impose the company name on the wall (similar background to photo attached) 2. Do any thing else you wish to enhance the video 3. Make it an appropria...this video (in dropbox ) edited to a simple corporate style video for use on social media. The following is requested 1. Cut the background out and impose the company name on the wall (similar background to photo attached) 2. Do any thing else you wish to enhance the video 3. Make it an appropriate size for sharing on Facebook, linkedin, instagram

  $19 (Avg Bid)
  การันตี

  Just need to rent good LinkedIn profiles for prospecting. The prospecting will be done through an automation tool. Must already have at least 500 connections preferably in the UK.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Social Media Content + Manager For Digital Agency 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Everyone! We are looking for a social media content, creator and manager f...copywriting - Critical understanding of marketing, branding, and social media - Interested in trends and social media channels and innovations - Someone who likes traveling - You love to research and learn while doing it - Motivated and innovative - Good at your own self-management and can bit deadlines - Knowledge of Asia and Asian culture (must) About Your Technical Skills: - Asana - Twitter, Linkedin, FB, IG - Copywriting + research - Wordpress knowledge - Canva - Zoom - Interested in international culture, international business, and marketing. - Chinese (plus but not mandatory) *This is a 1Y position for the right candidate* Only candidates avid to have a zoom call will be considered for this...

  $404 (Avg Bid)
  $404 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  excel analyst : VB macro expert 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  >> for long-term work book and data analysis support >> must be patient (giving enough time to test and verify) >> must suggest solutions >> should be able see big picture. >> should have a linkedin profile vb macro guru, not a data entry job

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  We are looking to develop regular content to market to prospective financial advising clients on our website, LinkedIn, and email marketing campaigns. We really just want them to have a professional feel and not look cheap, since our target client base are high-net-worth investors. We already have animated videos on a few topics, but we want to have ourselves being shot in multiple videos to give them a more personal feel.

  $50 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  About 1-2 year ago we hired an Agency to develop a software that will be capable (through a wizard import) of extracting text from pdf,docx/images files and saving the output in a database. Basically the software get data from CV/resumes(European Format, Indeed Format, LinkedIN format) using OCR and ComputerVision. To achieve that, the agency performed a Model Training on 7k resumes using Google Colab. The main technologies used are: Node.js MongoDB Docker React Python Tesseract OCR OpenCV So why we want to work with another agency? We need to move next level, we need more professional agency to work together. We need to work side-by-side using GANTT schema, following certain deadlines. We need your help to mantain this software and to add other more features. Now the main question ...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Social Media Account Manager -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Planning and execution of high-performing digital marketing campaigns 2. Driving SEO efforts, analyzing potential keywords and optimizing organic traffic 3. Launching optimized online adverts through Google AdWords, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. 4. Working on media planning, managing, and optimizing budget 5. Monitoring competition and providing suggestions for improvement 6. Conducting well-planned experiments to explore new channels and drive traffic 7. Reporting on ad/ media performance including CPL, CPA, ROI, and ROAS on a weekly, monthly and quarterly basis 8. Tracking and building data-driven improvements for ad targeting/media spending 9. Researching and recommending the latest publishers/ platforms and their popularity with the target audience 10. Setting up end-to-e...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Content writer for LinkedIn and Twitter Organic Growth 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone who has experience in writing content for LinkedIn and Twitter of my profile. Expectation is 2-3 stories/tweets every week.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Social Media Management 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE READ THE DESCRIPTION BEFORE SUBMITTING. I am looking for a Social Media content creator. What you'll do for us: Responsibilities - develop creative and engaging social media strategies - manage the day-to-day handling of all social media channels such as LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, -Instagram, Tiktok and YouTube, adapting content to suit different channels - oversee, plan and deliver content across different platforms using scheduling tools such as Sprinklr, Hootsuite, Asana and Olapic - create engaging multimedia content (and/or outsource this effectively) across multiple platforms - develop, launch and manage new competitions and campaigns that promote your organisation and brand - form key relationships with influencers across the social media platforms...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  we want to publish posts on LinkedIn on a daily basis. sector: fintech/ financial services. Target: B2B market, banks

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Hello, I need to hire a full stack developer to customize my current business networking website (like Linkedin). It’s developed using PHP, MySQL, Codeigniter and was purchased from itechscripts 3 months ago. I do not have the website live currently. I need a freelancer or group of developers who can develop a scheduler system from scratch and integrate with the website. Database schema, design files and file structure will be provided after selection.

  $1494 (Avg Bid)
  $1494 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน linkedin ชั้นนำ