ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  15,154 linux http proxy multiple ip งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Netscaler ADC as ADFS proxy & Reverse Proxy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need skilled freelancer to configure End to End Netscaler ADC as a ADFS Proxy & Reverse Proxy. The freelancer should have deep knowledge on Microsoft ADFS Microsoft Web Application Proxy Netscaler ADC DNS

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need ip and domains selling website like godaddy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need ip and domains selling website like godaddy.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi, I'm searching for someone who can setup an Unifi AC-AP-PRO. I want to acces the controller of my acces-point without being in the same network. So the control...searching for someone who can setup an Unifi AC-AP-PRO. I want to acces the controller of my acces-point without being in the same network. So the controller needs an server/ip. Thanks!

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Crop or remove timestamp and battery life of media (pictures and videos) taken by a P2P IP Camera I have source code. And you can test the camera as well using my machine.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Linux Centos - Service/ Process running through proxy / VPN 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, As stated in the title, I would like to make a service or a process to run trough VPN or Proxy connection. It is the rTorrent service.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Find server ip address behind cloudflare 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I want someone who can help me to investigate about real server ip address behind cloudflare . I want to know what's the exactly ip address of website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . This website is contain with a lot of copyright content . Anyone who can find real ip address of this website please ping me .

  $2158 (Avg Bid)
  $2158 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Looking for a provision to setup SOCKS5 client proxy with in the android application so that all data will be send through that proxy

  $850 (Avg Bid)
  $850 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...Kansas in the locksmith industry and we are susceptible to it including myself l, hoping someone can manage this ppc ads and ip addresses accessing my ads. The person doing the click fraud is a computer engineer and creates virtual ip addresses so it looks like legit traffic, any experience in this is a huge plus and will make me wanna spend more money.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Build an Electron JS application (Proxy / VPN Service) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an app built in electron (mac / windows) that will assist in switching proxies for the user.

  $1228 (Avg Bid)
  $1228 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Developpement d'un gestionnaire de routeur IP v2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  L'objectif du projet est de développer une plateforme Web de pilotage d'equipmements reseau distribués sur une architecture IP, intégrant la problématique de configuration centralisée et de gestion des logs générés par ces equipements reseau via Syslog

  $2884 (Avg Bid)
  $2884 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Configure rf to ip gateway 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  login to website and configure 1 channel Configure rf to ip gateway device dvbs-s/s2 to ip 64 spts

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Ip priority 4 วัน left

  I would like to create an app that allows for making a particular app or function the priority for whatever internet connection is present. So if you are watching netflix on your phone with an unstable or slow connection, this app would shut of the internet to all other functions on your phone or tablet for a specified amount of time. To make netflix the only thing using bandwith.

  $1344 (Avg Bid)
  $1344 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  #1. please setup mysql replication for my vps, 1 master and 2 sla...simple dokumentation how to set up this replication so i can set up by myselt in another server. #3. is support switchover and failover #4. support maxscale db proxy. #5. setup HA proxy in front of application server (web server) consist of 3 web server. #6. do it on ubuntu 18.04

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  IP TV for Android TV Box 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This IPTV APK Application , such as Netflix and POPCORN , The app contains Live streaming channels, library contains movies and TV Shows and stream Radios, in addition there will be a live messages as a news page. The app will be available only in android TV box , the control panel and graphic design are prepared and ready to be connected to the App ( Data Base built using MsSql server), there mig...

  $2267 (Avg Bid)
  $2267 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] When any body open our site from UAE or INDIA a message popup should come and showing " You opened our global store! You have a local store available. Please click here if you want to redirect"

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Online (website based) proxy checker 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...amount of clear English! I need a online proxy checker like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It needs to check if the proxy is working and the protocol (socks4 socks5 or http) If the proxy is http it checks if the proxy is elite transparent or anonymous (no research needed how i know how to check it) Also gets the proxy country with the free maxmi...

  $9 - $79
  แนะนำ ปิดผนึก
  $9 - $79
  5 การประมูล
  Need USA Real proxy (AT&T wireless or Verizon wireless) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need usa real static proxy like AT&T orVerizon [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] proxy need to accepted all site workable.I need it [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] contact me as soon as possible.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  Hello I need: 1. Create Multi Proxies on 1 single server 2. Add users to use single or multiple proxies 3. Track proxies remaining to allot to users Demo: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  IP-Check Webseite 2 วัน left

  ...detect user ip and other informations. User agent informations - browser informations. - shows various information about the used browser - detail of the user’s product (VPN) - stored results and link to share the results (tracked in a MySQL database) - detected fingerprint, OS, MTU, connection type - detects and compares timezone of IP address versus

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...Currently the server need performance tuning to handle more concurrency users. As the server use the LAMP stack + Nginx reserve proxy, somehow it seem slow. So the main task are optimized it. Tasks: - Optimize Nginx proxy and Apache configuration (convert rules if needed) - Optimize MySQL database configuration Server information: Centos 7 8GB RAM

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Windows browser automation Script using different IP 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. a place to upload jobs 2. execute job 3. clear all browsing history 4. get new ip from the ip pool, change ip 5. go back to step 2 and repeat 6. Document the code

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a basic proxy tester to be made, attached is a template. Where it says test SNKRS i need a text area where users can enter a URL instead. Also we will add my company logo image.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...7821 9 11 ISR4331-V/K9 Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 1 12 CON-SNT-ISR4331V SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UCL 1 13 SL-4330-1PB-K9 IP Base License for Cisco ISR 4330 Serics 1 14 SL-4330-UC-K9 Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series 1 15 PWR-4330-AC AC Power Supply for Cisco ISR 4330 1 16 CAB-ACU

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Install PBX (IP Based) 23 ชั่วโมง left

  This current project shall be awarded to individual who can install IP based PBX alongwith open source billing module ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). The IP PbX shall be asterisk based on linux platform. VPS for installation will be provided. The payment terms include 50% payout at the time of 50% work completion and rest at

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Need an experienced Ruby / ROR developer to help with a "translation layer" of endpoints between an Adobe AIR application and oAuth authenticated websites.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Config Apache as Reverse Proxy Server for JBoss EAP 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi all, I have a java application, it works under my jboss server at: http://my-ip-server:8080/appName I need it runs as: http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] without port and appName. Just simple config for right person. $5 only. Thanks

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  IP Address scheme 14 ชั่วโมง left

  An IP Address scheme is required for a small network. Other information are available in the atteched files. This work requires a ver little amount of time.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Send messages through tcp ip or websocket 3 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We,have a vb programme we wil show you how it starts from there you need to make a websocket connection to send and recieve data through it to our web server..Experience with bill and coin acceptor will be helpfull.

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  C TCP/IP Skills Required to Create a Event Server Code 3 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  C TCP/IP Skills Required to Create a Event Server Code .If you have worked on TCP/IP Gaming Projects... Then That's a addon .

  $2463 (Avg Bid)
  $2463 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Мы хотим сделать свою утилиту, которая будет позволять искать наши камеры в локальной сети, отображать видеопоток, и позволять пользователю настраивать некоторые параметры. Сейчас есть только предварительное ТЗ, конечный вариант будет разработан под расценки исполнителя.

  $1198 (Avg Bid)
  $1198 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Detect and visualise IP addresses overlap หมดเขตแล้ว left

  ...distributed between multiple lists/files. Then the output must be visualized by using chord diagrams. Any additional statics or ideas will be more than welcomed. For example: $ cat [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] | head -n 3 Input number, Department, IP/CIDR 1, Systems, 1.2.3.0/24 2, Network, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] $ cat [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] | head -n 2 Input number, Departm...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We need someone now. Not in 8 h. you have 3 hour to implement this rule. you need to add a rule that only shows a custom block to people in the region radious 25 km. and if not it goes to a fall back .

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need someone to fix IP addresses on my VMs all unique IP i have them.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  forwarding-visitors-real-ip problem หมดเขตแล้ว left

  Hello, I got a problem with server. I have 2 servers. A front-end nginx, proxying request to another nginx-server running. I need to forward HTTP_X_REAL_IP to REMOTE_ADDR . I use Vesta CP so probably you have to change also there the settings so that will work. Thanks

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  avaya ip office ver 10. on a ip500 pbx zip trunking หมดเขตแล้ว left

  hi have a ip500 with ip office ver 10. with analog phone line and zip trunking were install some time back 40 constant calls only can see 24 of them 10 1616i phones with bm32 module so I need some body with Experince in avaya platform also will like to connect a remote phone,voice mail

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  PHP-Proxy - Geo-Tagging Reverse Proxy หมดเขตแล้ว left

  ...by setting a proxy on a server using the best proxy codes such as Glype , Squid etc... to connect users from a banned country to connect a target website through a Virtual server or any other alternative solution to let users from a banned country to be able to connect the target website ( Tarfet website is only allowed to malaysian IP ) . No error

  $229 (Avg Bid)
  $229 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Submit Contact forms in 5 websites - proxy needed หมดเขตแล้ว left

  you have to enter 5-8 fields each contact form submit 40-80 contact forms a day. please only post when you have proxy services.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Develop Android global proxy หมดเขตแล้ว left

  ...WiFi/3G/4G : Option for proxy server and port definition as well as with PAC file One proxy configuration that applies automatically to any network when the user roams between networks Application starts automatically when the device starts-up Option to configure settings via command line or via UI Logging Source code and IP will be transferred with

  $4966 (Avg Bid)
  $4966 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I have a list of host devices along with their IP address. I want 2 Power shell Script to ping devices and send it in the form of an email to 4 clients (one every 24 hours) and also save the results in a CSV file. a) Status of all devices over the past 24 hours and publish the stat on % success/failure(in colored format) over the last 24 hours for the

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Add Proxy Support in Sockets Based Connection PHP หมดเขตแล้ว left

  Hi! I want hire someone who can implement proxy support in following PHP file [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] connection related code is from line 173 to 206. Only bid if You can do it. if You can do it, Please bid with word called "Proxy" So I can understand You have read project and able to do it. Only bid with

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Connect IP PBX to Twilio WebRTC หมดเขตแล้ว left

  I want my IP PBX to be connected to Twilio WebRTC so that can be able make calls using Twilio SIP account. Calls from my PBX will come from an IP so I need someone who can make the set up for me to start using Twilio voice trunk.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  SIP Proxy Server install หมดเขตแล้ว left

  i want SIP Proxy for my voip Dialer and voip device i have asterisk server i need to register my soft phone to my SIP server but sometime we have blockage issue so i need a SIP Proxy if you can provision then good for me check the Attach FIie if you can make it let me know

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi I am after someone to setup confluence on a CentOS 7 VPS with Apache reverse Proxy and Let's Encrypt SSL Certificate. - Apache Webserver - Apache Reverse Proxy - MySQL Database (Latest version) - PHPMyAdmin (If Possible) - Let's Encrypt SSL setup - Atlassian confluence latest version I would like the setup documented and also the commands used

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Help with website and instant delivery proxy system หมดเขตแล้ว left

  ...EXACT system on my website. It is with wordpress. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please read before pinging me. I have a proxy servers made and configured. I just need this system for delivery Also my last wish is for emails to be set up, like order conf, the actual email where I send my products,

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  China Proxy server หมดเขตแล้ว left

  I would like someone from China to test a proxy server

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  vps ip and gateway configuration หมดเขตแล้ว left

  linux vps ip and gateway configuration

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Setup Reverse proxy to point to urls with ports หมดเขตแล้ว left

  I need reverse proxy setup to point subdomains to horrible URL's with port numbers. I have a box I use to run a Plex server but it has no apache or nginx or lightspeed or ANY web server software so the urls are unmanageable example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (this is fake) I have a VPS that can be used with virtualmin/webmin to setup DNS

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hola, Necesitamos una programador experto en cPanel/WHM capaz de activar la función "Change Site’s IP Address" a nivel de revendedores. Dicha función actualmente funciona solo para el usuario root, lo necesitamos funcional para los revendedores con acceso WHM.

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล