ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 live video streaming server งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  รับทำเว็บไซต์รวบรวมสาวสวย ที่ live สดตามแอพต่างๆ ดึงมาที่เว็บไซต์ จาก app BIGO LIVE, KITTY LIVE ฯลฯ เป็นต้น ด่วน! [Removed by Freelancer Admin]

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Online English teacher and assistant หมดเขตแล้ว left

  ปัจจุบัน TOPICA EDTECH GROUP ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 20 คน ในโปรแกรม TOPICA หน้าที่: - ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของภาษาในคลาส Live Session Basic - สอนนักเรียนในคลาสสนทนา - ช่วยเหลือและปรับปรุงคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย สิทธิประโยชน์: - เงินเดือนดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสอน - ไม่จำกัดชั่วโมงสอน - ทำงานที่บ้าน - ได้ทำงานกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว คุณสมบัติที่ต้องการ: - พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีความมั่นใจในการสื่อสาร ชัดเจนและไม่ติดอ่าง - ต้องมีอินเทอร์เนตที่เสถียร (สำหรับที่บ้าน)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  ...the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our newsletter. Back office can pull the quotation data, order data and customer data. The website will have CMS to manages pages like news, promotion, career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ สามารถ search และแสดงผล suggested result บน search bar สามารถ login เพื่อดูราคา ทำการสร้างใบเสนอราคาเป็น PDF online และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ส่ง order confirmation ทางเมล ข้อมูลสินค้า link กับฐานข้อมูลใน ERP ของบริษัท (โปรแกรม winspeed) มีระบบ live chat และ subscribe newsletter สามารถดึ...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video editor skilled in the area of special effects editing, specifically with green screen work. I've got raw footage at hand and need your expertise to bring it to life. The scope of the project will involve: - Detailed special effects editing - Integration of animation where appropriate - Enhancing the overall visual appeal of the content Ideal Skills and Experience: - Expertise in animation and green screen editing - Extensive background in video editing - Ability to meet project timelines - Strong problem-solving skills - Excellent communicator This project requires someone with a creative flair who can work within deadlines to deliver high quality edits. If that sounds like you, I'd love to hear from you.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Terraform Module to Create Windows Server 2019 VM on Azure 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Terraform expert to develop a module that can provision a Windows Server 2019 Virtual Machine on the Azure cloud platform. Key Requirements: - Version: The VM should run on Windows Server 2019. - Performance: The VM should be of 'Basic' size and performance level. - I will provide you with the tags to be associated with the VM. Please note that the user skipped the section regarding specific configurations for the VM. Ideal Skills: - Strong proficiency in Terraform and Azure cloud services. - Excellent understanding of Windows Server 2019. - Prior experience in provisioning VMs in the Azure environment. Your role will primarily involve setting up the Terraform module in a way that ensures the correct version of Windows Server is deployed with th...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...adjusting brightness and contrast, and removing backgrounds amongst other related tasks. All your image editing skills will be put to the test for this project. The purpose of these edits is quite varied. The finished products will be used for social media posts, website content, presentation materials, workshop and seminar adverts, and other forms of advertising. Ideal Skills and Experience: • Video and Editorial specialists • Proficiency in adding text, captions, and transitions • Experienced in sound and music enhancement • Mastery of image editing, including cropping, resizing, and background removal Time management is essential as we have deadlines to meet. I'm looking for detail-oriented individuals who can provide quality work that aligns with...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...set the code etc get google api live tracking etc. Its not a complicated project which you will come and tell me it will cost me loads of money... The budget is set correctly on the project and over it will rate your bid and close it. GPT : To develop a parcel delivery app with live tracking for iOS and Android, you can follow these key steps and features: Key Features: User Registration and Authentication: Users can sign up and log in using email, phone number, or social media accounts. Implement OTP verification for security. Parcel Booking: Users can book a parcel delivery by entering pickup and drop-off locations. Option to schedule deliveries for specific times and dates. Calculate and display delivery charges based on distance and parcel weight. Live Tr...

  $7 - $20
  ปิดผนึก
  $7 - $20
  4 คำเสนอราคา
  Dynamic Translation & Booking System Web Modifications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced software developer to implement a few key modifications on my website. Key Requirements: - **Dynamic Translation**: I prefer manual entry of translations for each language, ensuring top-notch quality for each version. This requires proficient multi-lingual capabilities and a deep understanding of how to implement a translation feature on a live website. - **Hourly Based Booking System**: This is a crucial addition to my website. The booking system should be implemented in a way that allows for hourly bookings, and should be easy to navigate for users. Experience in building booking systems is highly preferred. - **Search Filter Modification**: The modification of the search filter should be done in a way that enhances user experience. This could ...

  $1119 (Avg Bid)
  $1119 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video editor who can help me create engaging content for my YouTube channel. Key Requirements: - I predominantly need video editing. You should be proficient in video editing software, and have the ability to create smooth transitions, add engaging effects and ensure the final product is of high quality. - I'm looking for a specific style of editing - entertainment. This means, you should be able to add humor, keep the audience engaged and ensure the videos are visually appealing. - The videos are short - less than 5 minutes. You should be able to maintain the viewer's interest in a short span of time. Ideal Candidate: - Proven experience in video editing and specifically, entertainment content is a huge plus. - Profici...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Daily Canva Video Editing Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented video editor to assist with daily video editing on Canva. Key Responsibilities: - Adding text and captions to the videos - Editing audio for optimal quality - Implementing seamless transitions - Inserting new pictures or information The ideal candidate should be familiar with Canva's video editing tools and techniques. Your primary goal would be to assist in creating engaging, short videos of less than a minute length. Please note that this is not a project for professional editors, so my budget is limited. However, if you are looking for a consistent daily gig and have decent experience with Canva's video editing features, you might be the perfect fit for this job.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video Editor to bring my short film vision to life. The project involves: - Crafting a 5-10 minute short film centered around a festival function. - The key focus should be on delivering exceptional visuals that can captivate the audience. - There's a possibility to introduce elements like transitions, effects & attractive - depending on your expertise and creativity. The ideal candidate for this project should have: - Profound experience in video production, specifically creating short films. - Proven skills in enhancing visual appeal of the content. - A strong portfolio that demonstrates your ability to engage viewers through stunning visuals.

  $7 - $18
  พื้นที่
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video editor to help me create a series of YouTube videos using 60-minute raw footage of football games. Key Tasks: - You'll receive 8 of these 60-minute videos every month. - Your task will be to condense these hour-long videos into engaging, high-energy clips that focus on the best highlights of the game. - The editing style should be reminiscent of a sports highlights reel, focusing on the action and the excitement of the match. - You will also need to create a simple, eye-catching thumbnail for each video. Ideal Candidate: - Proficient in video editing software, with a portfolio showcasing experience in editing sports reels or similar. - A good eye for selecting the most engaging moments in a match. - Ability to create dynamic...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  New VIDEO GAME MUSIC 9 วัน left

  Remixes Of Previous song - Zelda Gerudo Valley -Donkey Kong Country Theme Reimburse FOR the sample Pack -35USD converted to AUD = $52 AUD

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a content creator, my work demands polished, professional videos that encapsulate my brand's ideology. I am in the market for an editor wh...essential for the editor to have the ability to switch between Cinematic, Vlog-style, or Documentary-style effortlessly. 2. Time Management: My desired video duration falls between 1-3 minutes. The editor must possess the skills to tell a clear, concise story within this time frame. 3. Familiarity with YouTube: Familiarity with YouTube platform is advantageous as it can inform the editor about the kind of cuts, transitions, and timing practices that work best for the platform's audience. Ideal candidates will highlight their flexibility in editing styles, proficiency in time-bound editing, and experience on YouTube spe...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  3D Rendering & video- Football Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for 3D rendering and video for our project of Football Center

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled video editor to assist with editing my YouTube content. The ideal candidate will have a strong understanding of different video editing styles, particularly cinematic, vlog-style, and documentary. Key Requirements: - Proficiency in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie - Ability to craft captivating videos with background music, text overlays, and special effects - Experience with travel, DJ, and real estate promotion content is a plus - A portfolio showcasing a range of video editing styles and techniques This role will involve turning raw footage into engaging, high-quality videos that align with my content themes. I'm open to your creative input and suggestions for enhancing the overall appeal of the videos. Please share...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional, user friendly, and efficient website designed and built dedicated to selling and delivering adult video content to the general public. Key Functionalities I'm after: 1. Video Download: The main functionality of this website is for users to be able to easily purchase and download adult videos to their device. Ideal Skills and Experience: - Strong background in web development, specifically with platforms delivering digital content such as videos. - Proficiency in building sites optimized for video downloading. - Previous experience designing sites targeting the general public - demonstrating an understanding of usability and user experience factors. - Knowledge in implementing robust security feature to protect the digital co...

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I need a lead-generating website for my Australian mortgage broker business. The site needs to be live in 2 days, so I'm open to using platforms like WordPress, Shopify, or any other platform you recommend. Essential Features: - Contact Form: The site should have a user-friendly contact form to capture leads. The form should include fields for the visitor's Name, Email, and Phone number. - Mortgage Calculator: An interactive mortgage calculator is necessary to attract and engage potential clients. - Recommendations: I'm open to your suggestions on other effective features for lead generation. Ideal Skills: - Web Development: Proficiency in developing websites on platforms like WordPress or Shopify. - UX/UI Design: Ability to create a visually appealing and user-fr...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Editing a short educational video of an early 20th century building that was rotated. Includes simple animation, on screen text, voice editing and music.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Advanced Indonesian-English Customer Service Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to hire an advanced Indonesian-English speaker to assist with customer service in my existing business. ...Communicating with customers in a prompt, professional, and positive manner - Handling customer inquiries and resolving issues efficiently and effectively The ideal candidate should have: - Advanced fluency in both Indonesian and English - Strong customer service and problem-solving skills - Excellent communication skills and a friendly attitude - Comfortable working with email, phone calls, and live chat Previous experience in a similar role is a plus, but not strictly required. I value a strong work ethic, a high level of professionalism, and a commitment to providing top-notch customer service. The successful candidate will have opportunities to grow with...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a video editor with a knack for creating compelling company videos. Your task will include adding a formal and authoritative voice over, similar to the ones we hear on VIEMO. Key Project Features: - The primary goal of the video is to inform viewers about our company, specifically focusing on our products and services. - A confident, professional voice over to effectively pass this information along. Ideal Skills: - Proven experience in editing corporate videos - Ability to create authoritative, engaging voice overs. With your help, I'm looking forward to bringing the story of our products and services to life.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...our subscriber count and boost video views through ethical and sustainable methods, avoiding the use of bots or any artificial means. Objectives Increase the number of YouTube subscribers. Boost the number of views on our videos. Enhance overall channel engagement (likes, comments, shares). Improve channel visibility and discoverability on YouTube. Responsibilities Channel Audit and Optimization Conduct a comprehensive audit of our current YouTube channel. Optimize channel layout, descriptions, and metadata. Develop and implement a consistent and appealing branding strategy. Content Strategy and Planning Analyze the performance of current content and identify trends. Develop a content calendar with a mix of engaging video topics. Provide guidance on video product...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of creative video producers to develop our new TV show focused on news and current events. It needs to be captivating, fresh, and intellectually stimulating. - Each video needs to be 5 to 10 minutes long, including 1 or 2 segments, an intro, and an outro. - Expect to produce 2 to 4 videos per month, with 1 to 3 filming days. - This project will require interviews with guests. Knowledge in conducting engaging conversations is a must. - We will be filming mostly in London but also in the US and India. We ensure smooth operation by employing local teams in each location. Strong local network is advantageous. - Ideal skills include high-level creativity, attention to detail, excellent time management and organizational skills, and proficiency in English communic...

  $65141 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $65141 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Engaging Live-Action Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a onetake 40-60 seconds video, filmed from a cameraman's perspective. The video should start from the lobby, go into the elevator, and proceed to the 18th floor, then walk to room 3. The company is called TI Securities LLC. The office space is approximately 2000 square feet, with a reception area, 5 small rooms, 1 conference room, and 1 CEO office. The company is in the Forex business. There are 10 white employees and 2 Chinese employees. One of the employees is holding a handwritten sign with "WIKIFX" written on it.

  $1391 (Avg Bid)
  NDA
  $1391 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Drupal expert developer. To resolve several questions in live session I only provide access via zoom or Google meet. Sharing screen to resolve my problems only me will be the person who can touch. I never give you access to the admin panel.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  WooCommerce Payment Gateway Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...sanitization of all input data. - Store API keys securely in the WordPress database. Testing and Quality Assurance: - Thoroughly test the plugin for compatibility with various versions of WordPress and WooCommerce. - Test the checkout flow to ensure it works smoothly and reliably. - Provide documentation for testing the plugin in a staging environment before going live. Deliverables: - Fully functional WooCommerce plugin integrating our payment gateway. - Complete source code with documentation for installation and configuration. - User manual for shop admins to configure and use the plugin. - Detailed testing report and test cases. The ideal candidate for this project should possess the following skills and experience: - ...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I'm in need of a video editor who can provide exceptional cinematic effects to promote a product on various social media platforms. Key Tasks: - Use your skills to enhance raw footage into a high-quality product promotion video. - Design an engaging style with a cinematic touch that fits the theme and the concept of the product. - Edit videos to drive strong engagement on social media platforms. Ideal Skills: - Proficient in using high-end video editing software. - Have a keen eye for cinematic editing. - Prior experience with product promotional videos. - Strong understanding of the promotional trends on social media platforms. From your background in producing cinematic content, combined with your knowledge on highly engaging social media videos, I believe...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Wordpress Live Chat Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Wordpress-only live chat plugin, that will be displayed as a floating icon on my website. Key Features Needed: - Offline Messaging - File Sharing - History Panel - User Authentication Requirement for Chatting - Shortcode to Add a Live Chat Slider Displaying Users Online - Toggle Switch in the Live Chat Dashboard UI to Go Online or Offline - Live Chat Functionality for any Online User Skills and Experience: Ideal candidates should have prior experience in developing and implementing live chat functionalities in Wordpress, with a strong understanding of user authentication and interactive website elements. The ability to create a seamless user experience through the incorporation of the requested features is key. 2. Scope of Work: - Develop a Word...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video creator to put together a live-action promotional video that focuses on a specific product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating live-action videos - Proven experience in product promotion - Understanding and ability to cater to the U.S audience

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Farming Simulator 22 - Dedicated Server Login Mod 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to create a custom mod for Farming Simulator 22. The main objective of this mod is to implement a full-fledged login system on a dedicated server for the game. Key Requirements: - The login system should consist of both registration and login functionalities, with passwords being the only primary credential. - All user credentials will be stored and managed in an XML file within the dedicated server. - There is no need for password recovery features. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Lua programming language and ideally experience in developing mods for Farming Simulator or similar games. - Strong understanding of server-side data handling and XML file manipulation. - Prior experience with developing complex login systems, including password ...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video creator to put together a live-action promotional video that focuses on a specific product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating live-action videos - Proven experience in product promotion - Understanding and ability to cater to the U.S audience

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Professional Video Editing for Lesson Videos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of 2 or 3 highly skilled video editors who can help me enhance the effectiveness of our educational content by editing our teachers' lessons. Key Requirements: - Edit teachers' presentations into a series of short clips, ensuring there's a clip for every slide they present. - Edit screen recordings to create engaging, educational content. - Final output format must be MP4. - Use the corresponding EDClass logo for each subject and put it in a similar location to the example shown. Make sure to fade the pen tool in and out with the logo. Details: - The number of lessons you'll be editing is dependent on how many we record, but it's likely to be more than 20. - It's important that the editing style is clean and professional in orde...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for a video editing freelancer who can help me create engaging, audience-hooking videos across multiple genres. Requirements: - Expertise in short video editing: I need shorts edited, such as podcast shorts, to be engaging, informative, and entertaining. - Proficiency in long video editing: I also create longer videos, such as full podcasts and tutorials, and need them to be engaging from start to finish. - Understanding of gaming video editing: A good grasp of how to edit gaming content to keep viewers engaged is a must. Your responsibilities would include: - Creating engaging hooks at the beginning of videos to ensure the audience stays engaged. - Ensuring that the editing is aligned with the algorithm of YouTube, increasing the chances ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have a collection of photos that I would like to merge into a video for personal use. I am not looking for background music, but I would like text overlays for each photo in the video. The text should ideally describe the scene or the memory associated with that particular photo. Ideal Skills: - Video Editing - Graphic Design - Ability to create engaging text overlays - Attention to detail

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented video editor with a knack for identifying and crafting less than a 1-minute long humorous moments from live streams into engaging clips for TikTok and YouTube Shorts. Key Responsibilities: - Locating, clipping, and editing humorous moments from my streams. - Adding subtitles/captions to all clips. Ideal Skills and Experience: - Experienced in short-form video content editing. - An excellent understanding of TikTok and YouTube Shorts video content and formatting. - Keen sense of humor and ability to identify amusing moments. - Proficient in adding creative and readable subtitles/captions. Let's create content that leaves viewers laughing and craving for more. Apply now!

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to implement a live location feature into a current project. This feature will be GPS-based, providing accurate, real-time tracking capabilities. Key Project Requirements: - Develop a live location feature utilizing GPS tracking technology. Ideal Candidate Skills and Experience: - Experience with GPS-based technology and systems - Proficient in coding and software development - Knowledge of real-time tracking methodologies As the client hasn't specified the context in which the feature will be used, breadth in GPS tracking application would be advantageous. Understanding of different contexts (e.g. delivery tracking, fitness tracking, personal safety) will ensure a robust and versatile solution.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Short Animated Video - Cartoon Style 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Rooster will then be added onto parts of my tik tok video. The video will be a mix of animation (you will do that) and live action that I will do. You will animate a Rooster (the Chicken kind). The Rooster will be in the video three times, and will be animated – cartoon style. Something like the Flintstones, Hanna-Barbara, or older Disney animation. So you will create three short sections that I will piece into one longer video. I have downloaded the audio for the three sections, and you will add the animation. I have also downloaded the live action segments of the video, and YOUR ANIMATED SECTIONS MUST BE THE SAME SIZE AS THE LIVE ACTION SECTIONS. .So that when all the sections are put together, it will appear to b...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Nursery Rhymes Action Video Songs For Preschool Kids #4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who is smart and can record some action songs for preschool kids. No previous experience is required. You can just use your phone camera to record the videos. It's just 3-5 minute long videos and it depends on the song. You only have to act/dance based on the songs we provide. You will get the payments for each video song you record. We will provide you with all the reference songs for each video. Please take a look at the example videos: ---------------- ------------------------- ------------------------- ---------------- ------------------------- ------------------------- PLEASE NOTE: You must be in SAREE for more teaching looks.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled animator to create a set of custom overlay animations for my live streaming broadcasts. The ideal candidate will have experience in designing engaging, high-quality graphics for live streams. I'm seeking a skilled animator to create custom overlay animations for my live stream. The animations will incorporate a mix of image, text, and video content. An examaple of what we want: notice they drop a disco ball with their logo on it after pulling a big card here:

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  As an excited fiancé-to-be, I need your animation skills to create a captivating 3D video for my upcoming engagement. This video should be less than one minute and encapsulate the most pivotal moments of the event. It should cover the sweet moments of the proposal and ring exchange as well as showcasing some exciting venue details. Looking for a modern-themed animation for this special video. Ideal freelancers for this project could demonstrate: - Experience in 3D animation - Ability to capture emotional moments - Attention to detail, particularly with venue depiction - Experience or comfort with modern animation themes.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm dealing with a persistent Error 500 on my Plesk server, and I need a professional who can assist in troubleshooting and resolving this issue. thanks

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...design, particularly for sports apps - Solid understanding of mobile app UI/UX principles - Strong testing and debugging skills for smooth deployment - Experience in incorporating various in-app features and working with third-party APIs - Excellent communication skills for collaboration with back-end developers and other team members Key features the new front-end should incorporate include: - Live match updates - Leaderboards - Player statistics - Wallet system - Advanced chat with media sharing - Player selection via drag and drop The chat system should allow for: - Basic text chat - Media sharing - Real-time voice messaging The project also requires seamless integration of these features with the app's back-end systems ( written in Golang, database: Postgres) . Y...

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Project Presentation Video Maker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled video Presentation Creator to craft engaging and informative video presentations. The ideal candidate should have a good understanding of digital marketing and be proficient in creating a variety of video styles. Skills: Combination of Content, Image, Video, Slides & Project Presentation Guide with Notes Key Requirements: - Creating video presentations that are 1-2 hours long - Expertise in making explainer and slideshow videos - Using a combination of videos, images, and content to present projects - Aligning the videos with marketing objectives, educational content, and project briefs Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software - Experience in creating marketing videos - Strong storyt...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา