ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,556 logo architecture project design company งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ออกแบบสถาปัตยกรรม เงินเดือน 10,000 / เดือน ทดลองงาน 4 เดือน 6000 บาท / เดือน ไม่ต้องเข้าออฟฟิต ตรวจงานทุกวันอาทิตย์ งานต้องเสร็จตามกำหนด - สามารถทำ sketch Idea, design development - มีความคิด แตกต่าง - ใช้โปรแกรมต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมได้ เช่น Auto Cad, 3DS Max, Sketch Up, V-Ray, Photoshop, Grasshopper ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นทุกโปรแกรม แต่สามารถ นำมา

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  The Sketchup & Furniture selection has been done. all you need to do is add lighting and textures. We'll need a 30-second clip and a number of rendering inside and out. Deliverables: 30 sec HD (1080p) video (rendered as frames) Various renderings at 4K resolution. We're looking to work with someone on a long term basis. You'll need to have SketchUp and 3d max. This needs...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I have 3D architecture files without materials. I would like you to adjust the materials, set the light as well as details and decoration. I have sample images for these materials and the style. it should be done in 3ds max with vray or corona. i need the result file after finish the job. I would like to find a long-term cooperation, because there are

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล

  4 unit apartment building using 4 shipping containers. I have drawings in DWG. JPEG. file and other hand drawn details I need working Drawings

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  AWS Architecture 5 days left

  I need someone to design an AWS architecture for an application. I will send the details to the chosen one...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  We make all type of drawings related to interior and exterior with fine details. #3Dview#2D#Plumbing#joinery#planing#electricaldrawings#watersupply#structuredrawings.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi, I have an urgent requirement for someone with expertise in Computer Architecture. Will explain the work to the suitable candidates. Need it in 4-5 hours max. INR 1000

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Need architects to guide on suitable technology stack and deployment architecture (cloud or on premise) for a new product to be developed in CRM space. I can share the requirements and needs consultancy on suitable technology and how the product can be hosted to meet the requirements

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  computer architecture 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  quick easy project, shouldnt take long at all

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Landscape Architecture with CGI abilities 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...will need to have architectural work and renderings We wish to create a central park area with approximately eight (8) two story surrounding structures. The theme of the architecture needs to be very authentic Americana main street motif (early 1900's). I would supply the street layout, along with structure locations. The landscaped central part area

  $1051 (Avg Bid)
  $1051 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  Design an uniwue and attractive interior design for a penthouse in order to rent it on Airbnb. Please send me your portfolio of interior design, and when I choose you, I will send you photos from the penthouse to begin. For more details or questions, please send me a private message.

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  Need architects to guide on suitable technology stack and deployment architecture (cloud or on premise) for a new product to be developed in CRM space. I can share the requirements and needs consultancy on suitable technology and how the product can be hosted to meet the requirements

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  vmware to aws migration architecture plan 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  I need Architect to come with a Diagram and document to migrate vmware env to AWS..

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...experience Medical Electronic Record or Systems databases, data analytics, and Wearable Technologies is an advantage. Job Description (2): - 1. Structural Architect & Part Project Manager (Freelance): Able to understand client needs, and transfer them into tech function solutions. Initially to help plan, and set mock-ups, and then suggest the developers

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I have to visualize a office building, made from Architecture drawings (as EPbüro...). Quality like attached example (as V2 R....).

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I'm Mr William Aubrey, I’m an architect , I am on the Hiring team for the need of a virtual assistant , customer service , technical support and more for the ongoing architectural projects

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  We are building a home and I have the layout I would like drawn out myself, I just need an actual professional to bring it to life. It’s roughly 3500sq ft living space and an attached 3 car garage

  $959 (Avg Bid)
  $959 การประมูลเฉลี่ย
  156 การประมูล

  We need a skilled 3D designer/architect able to make some amazing images of our project. The project is a 2 bedroom apartment.

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  124 การประมูล

  This is to design a Free Standing 2 level of mezzanine level inside a new warehouse. The following documents need to be provided at end of the project. > Preliminary Design Service > produce a complete Preliminary Design based upon client's brief and consultation > Preliminary Site Plan Sketch at 1:200 > Preliminary Floor Plan Sketch at 1:100 >

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...instructions carefully and respond accordingly. Please read the magazine paper carefully. It is a short magazine paper and contains general information regarding layered architecture of Internet of Things (IoT) and Cyber Physical System (CPS). It is mentioned that what are the similarities and differences in architectures of both the systems. We have

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need a name for an Architecture company. We are three people who want to start this. The name must be modern, short, classy and must have a concept behind it.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  This is to design a Free Standing 2 level of mezzanine level inside a new warehouse. The following documents need to be provided at end of the project. > Preliminary Design Service > produce a complete Preliminary Design based upon client's brief and consultation > Preliminary Site Plan Sketch at 1:200 > Preliminary Floor Plan Sketch at 1:100 >

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...have a functioning iOS app for Online Food Ordering, one business facing app and another app facing users/consumers who will use it to place online orders.  - There are some design issues in the mobile app. Currently, all the business logic, presentation logic, and data structure models are embedded into the mobile app and it uses Google Firebase REST

  $645 (Avg Bid)
  $645 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need you to develop database model and architecture for a project. Output must be database model and architecture document

  $574 (Avg Bid)
  $574 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I want to create a mashup of 1-3 architecture shapes (buildings/bridges) and the face of the architect who made those buildings. I will give you a more detailed briefing - and 10-15 buildings to choose from and 5 faces to choose from. You're welcome to interpret the buildings and faces creatively. The end product should be a high resolution Photoshop

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...launching a solar energy analysis software company for energy and utility companies. I am looking to build a web application with a heavy back-end featuring external API Integration. I have attached screenshots of the wire-frame of a possible prototype. I would like a software architect to review the project and provide estimates of time and resources

  $1673 (Avg Bid)
  $1673 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...launching a solar energy analysis software company for energy and utility companies. I am looking to build a web application with a heavy back-end featuring external API Integration. I have attached screenshots of the wire-frame of a possible prototype. I would like a software architect to review the project and provide estimates of time and resources

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Instant Hiring! The place name is piazzo del campo Please don’t confuse, u have to draw the elevations of the 4 sides of the plaza, which I’ve done some of it in the dwg file, u can see. Also I need one sheet for the site map, in 1:300, one sheet site map with floor plans in it, all of this in 2D. u have to find the dimensions. I already mentioned the scales I'VE ALREADY DONE SO...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  we are designing a systems for our client but one of the requirement is that the system should work offline, such that the client can put in some data if the if he doesnt have internet on the computer but when the computer gets internet the data will be synchronize the data and send them to the admin. The developer will only work on the offline issue, the rest of the system we are doing

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi I have desktop application VB.net 2017 I would like to build it on N Tier architecture can you please push your offer to do that

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi, I need some help in problems related to Computer Architecture. Please reply ASAP in case you have worked on the same. Thanks.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Specifics will be discussed with the right candidate : 1. Self-Sufficient Rustic looking modern Home 2. Plans should include cost estimate for materials not including labor (with references*) 3. blueprint with measurements 4. 3d rendering / model from outside of home, on different angles Image attached for reference of style

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Hi, I need some help in problems related to Computer Architecture. Please reply ASAP in case you have worked on the same. Thanks.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I'm looking for help in re-working the attached diagram so it tells a bit more of a story. I'm looking to highlight 5 key aspects/elements of the diagram into a large A1 or A0 poster format. I can provide more detail with an annotated version of the diagram, which I'll provide soon, but I'm just after a ball-park figure for cost at this stage. I basically need different relat...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Need floor plans only drawn in Autodesk Revit Architecture. Must have a thorough knowledge and understanding of Revit and buildings.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...which is “Fitness time". We want to show this building or even any part of it. We do not have any architectural drawings for that building, thus you can take its shape and design from Google map just as other buildings. The difference between that building and other buildings will be its color. The color of "Fitness time will be just as the color of

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  Looking for a talented interior designer for a newly acquired apartment in Paris. The freelancer must have a solid experience in similar engagements and must have a "fine-taste"! 3D modeization is also required, and ideally, suggested articles and items must be available online or in French / Parisian stores The apartment is 140 meters square.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  Looking for a talented interior designer for a newly acquired apartment in Paris. The freelancer must have a solid experience in similar engagements and must have a "fine-taste"! 3D modeization is also required, and ideally, suggested articles and items must be available online or in French / Parisian stores The apartment is 140 meters square.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I am interested in Landscaping designs for a Courtyard design for a boutique vacation rental building, I have 2 photos of the space for design. Need it done asap. Modern - comfortable design

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  Project is to develop source code that will read mavlink messages via UDP and publish a google protobuf variant of the mavlink message via zeromq Add a subscriber that will receive the mavlink message and display the message via a log file. (Output to screen) The code doing the publishing could be treated as a service as well but thats an architecture

  $726 (Avg Bid)
  $726 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Se requiere: - RESTFul API en Nodejs que se encargue de subir y bajar archivos de todo tipo desde el tamaño mas pequeño hasta super grandes en tamaño(ejemplo: 100 MB, 200 MB, 500 MB, 1GB, 5 GB, 10 GB, 20GB, 30 GB, etc.) y que toda la información del archivo se grabe una base de datos de preferencia MongoDB(Se puede recomendar algo mejor), también se podrí...

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...name for our project, and why did we choose our style) We are a real-estate company going to launch our newest project "ASIYA" in a city called "new suez" in egypt We are looking for a special logo design as Our project has its special designs and identity Our style is a combination between ultra modern architecture and pharao...

  $99 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก