ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,323 machine learning applications งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4496 (Avg Bid)
  $4496 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  We are looking to have our logo digitized for brother embroidery machine. It needs to be 4x4 and in a .pes format.

  $1019 (Avg Bid)
  $1019 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Optimize Energy efficiency for Machine type communication in 5G

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We currently have 6 Laravel projects which needs further development. The first project mafo********.no: 1. Add a link on Step 2 which takes user to Step 4 2. House insurance: If else statement for showing boxes if box is ticked "Yes" 3. Create CMS functionality for Privacy Policy page 4. Add new content in "Thank you" email The second project bo****.no: 1. Create CRUD functi...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  ...restaurant mobile applications build is needed. Built mobile applications must run on ios and android. I call your attention that the task is more than just create single restaurant mobile application! Final product must include: 1). Online constructor of restaurant mobile application model. 2). Basis restaurant mobile applications templates library

  $4036 (Avg Bid)
  $4036 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล
  Machine Learning RNN-LSTM Model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently, we are building an RNN(LSTM) Model to predict sales. But model is ...are building an RNN(LSTM) Model to predict sales. But model is not working well, and we are trying to add modules to improve the forecast accuracy. We need an expert on machine learning to give us some advices. We prefer to talk with you over the phone directly. Thank you!

  $56 / hr (Avg Bid)
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Deep Learning Python project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to recreate some programm writen in Python/TensorFlow

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  17 การประมูล

  Developing a software and GUI for industrial manufacturing equipment (semi-conductor / photovoltaic industry), using .net libraries to communicate with ACS controller (Ethercat protocol); user level software; user interface GUI, recipe management, data logging etc.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Android app for language learning 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an Android app which will be incorporated in an Android tablet for learning language

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Build a E-commerce website categories are Groceries,Home needs,small electronic gadgets with chatter between client and admin, website should be in PWA And Mob apps iOS11,Android 4.2

  $846 (Avg Bid)
  $846 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I am looking for an expert content writer with expertise of Deep Learning or Machine Learning and Computer Vision background to write about 4 to 5 articles/blog for my website. These articles must be on average between 2 to 3 pages. Zero tolerance for plagiarism. I look forward to hearing from you :)

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Desktop Application Developer - Thumb Attendance Machine Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...is based on php. so, you require to development that can installed in local computer and thubm attendance machine connected this computer through LAN or USB. this application is simple work just take attendance record from thumb attendance machine and upload it in web application. we are using shared hosting so, you require to submit data through php

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...is based on php. so, you require to development that can installed in local computer and thubm attendance machine connected this computer through LAN or USB. this application is simple work just take attendance record from thumb attendance machine and upload it in web application. we are using shared hosting so, you require to submit data through php

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need you to do a review of an language learning website. Here is the link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] After you would get familiar with the website, I need you to provide recommendations on how to significantly improve the website. For each improvement idea, please briefly describe: what would be the added value and the cost of implementation

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  slot machine app 6 วัน left

  We are a marketing company looking someone who can design a slot machine type to use in our desktop or mobile devise. We want to be able to place our sponsor logo on the slots. (we must be able to change sponsors logo on game). We must be able to set the number of prices offered. example: we have 1000 tickets available on the game. 20 days timeframe

  $2570 (Avg Bid)
  $2570 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  Hey This is a simple machine learning project which will not take more than 2-3 hours for the right person. Essentially, we need to use: - Logistic Regression for feature selection - Decision tree and SVM for classification You need to be available to work immediately for next 3-4 hours and you will work together with me to implement it. Please

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Mockup Mobile E-learning Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like a mockup of a mobile website that will be used to provide training to workers. This is just graphic design to develop the look and concept, not actual web development. Design for a typical smartphone with a 5 - 5.7" screen. I only want a design for the content portion, you can just assume there will be a standard header with logo and hamburger menu at very top. This is unbran...

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...React) Knowledge of REST architectures and HTTP protocol Preferential skills: Programming experience in the mobile iOS and Android Using the MQTT protocol in web applications using WebSocket Interest in investigating issues related to the SmartHome world and the Internet of Things Knowledge of the Python language and the Django framework

  $2718 (Avg Bid)
  $2718 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  At MKCL Pune, my team is working on the development of a mobile app named "Learning Assitant" which is primarily targeted to college students. This mobile application helps college students in learning their college syllabus in a totally interactive and collaborative way. Here, to proceed with mobile app onboarding process we are thinking to create

  $1537 (Avg Bid)
  $1537 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...month that have 2-5mm of plastic left on the core. Currently this is cut off by hand with a box-cutter, but we want to automate this and do this with a machine. We have some ideas of what such a machine might look like, based on other machines we've seen and our own experience, but we are not engineers or designers so we need some help. If this sounds

  $660 (Avg Bid)
  $660 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I am looking for someone to design a control panel on Eplan complete with parts list for the control of two 1.1kW motors via a 120V inverter drive. I will provide a list of recommended parts and a sequence of operation. The system will have feedback from an pressure transducer with analogue output to a Red Lion controller. Control will be via relay logic and control voltage will be 24Vdc. We desi...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Machine Learning Predict Stock Price 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction and predict if a stock will go Up or Down. Technology: Python using Sklearn module, RNN, LSTM or similar ( Preferred ) Experience using hyper parameters - like Adam Optimizer. H2o (automl) ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $624 (Avg Bid)
  $624 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Python - Express learning Data Analytics 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need help using/learning Python on Windows 10 for some data mining and data analysis use cases - Data mining Data structuring Data cleansing Text analytics

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Educational Consultant who provides online and in-person training

  $2286 (Avg Bid)
  $2286 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Azure Machine Learning and Statically Analysis using R programming, Spark , Haddop mapreduce. Text classification, Sentiment analysis,Predective ecpriment.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  This is a traffic prediction project. I have h...location, vehicle count and etc I expect you to do the following: 1- change format of dataset to the matrix to be imported by tensorflow 2- develop Python code using deep learning, tensorflow and etc to predict traffic 3- write the used methodology with formula in detail 4- Training and handover project

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Lifelong learning -- 2 4 วัน left

  I need you to write some articles.

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Lifelong learning 4 วัน left

  I need you to write some articles.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We’re seeking an embedded software engineer to modify/develop, test, validate software for machine controls and data exchange. Modify MDB/ICP (Multi-Drop Bus) software to incorporate new technology. Data exchange via a cellular modem for control, updates, monitoring and remote control. Depending upon success it could lead to other projects.

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i have lots of student. so i need to update them about payment , news , and current affirs and also teach other online student online ..

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need to set up SSL on a local Jenkins installation on Windows so all traffic to the Windows web server is served over HTTPs. Other expertise with Jenkins is an asset.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Deep learning 4 วัน left

  We are a new startup and are looking for a rockstar engineer with experience in deep learning and computer vision to help us with person re-identification across cameras that are not non -overlapping. More details during discussion. Thank You for your time.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  adversarial machine learning 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You will create convolutional neural network for online database and fine accuracy of classifier then u will adding some poise it means exposure an attack to degregate classifier performance

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am a member of a local search and rescue team. I found this Linux project : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And i got the idea for a device that can be plugged in to any vox device and send text messages of course the raspberry pi has to use a usb sound card for mic=Rx, speaker=Tx. so the idea is to have a Raspbeerry pi with an lcd module on, there will be 16 ss49 linear hall effect sensors that wi...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Need a low cost packing machine design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It must be able to be 3D printed and CNC lasered. Needs to be able to put a barcode on the product, put the product in an anti-static bag, make the box, put the bagged product in the box and put a barcode on the box.

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Required a person to design a circuit for a machine which operates using weight balance and computer. Interested person kindly contact for other details. Vaibhav-[Removed by Freelancer.com Admin] Location-Agra or Lucknow

  $325 (Avg Bid)
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, In need of a writer who is able to write original descriptions/reviews for software products. Descriptions similar to those on Softpedia or Cnet. Details: - 30 - 40 articles / week - 300 - 400 words each - original content I'm willing to pay 1$ / 100 words Thank you

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We're looking for a professional translator for our Machine Translation Post-Editing (PE) project at UPF. -Qualification: 5 Korean natives who have been working as a professional Spanish-Korean translator for more than 5 years -Have some knowledge in Politics is a plus -Linguistic skill needed: Spanish - Fluent, almost native / Korean - native /

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Window Desktop Application Thumb Attendance Machine Integration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. required candidate who can able to ...you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. required candidate who can able to integrate thumb attendance machine with web application

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Get tweets by using API and then do analysis by using ML (Python)

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need help with image classification api. This is simple project. API will return json file. If input image is trained, its confidence will be high , if not, its condition will be low (perhaps it is lower than 50%). Image data set is given. I'm looking for freelancer with good skills of tensorflow and python.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Resize a could machine disk 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to resize a could machine disk, please apply if you could help

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  we need a graphic design concept that we can create e-learning videos cartoons based on it. the design should have 1- transition scene 2- backgrounds 3-movement concept 4- icons based on the material (math graphs, cars , apples and any icons) 5- fonts and headlines 6- how the headers would look like 7- more than one colour variation the can work

  $250 (Avg Bid)

  Need male voice over artist for e-learning projects ( science and Maths ). Total project duration is 200 hrs.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  บทความชุมชน machine learning applications ชั้นนำ