ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,413 machine learning mehreen งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4552 (Avg Bid)
  $4552 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  This project requires experience in setting up ActiveMQ cluster nodes locally and then replicate the same in cloud environment.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  3D Model of Machine 6 วัน left

  Need a professional 3d model designer of drilling machine. Dimensions need to be accurate and freelancer needs to come at machine spot for all dimensions measurements.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need a machine learning expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Artificial Intelligence, Machine Learning Expert Needed 13 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the Artificial Intelligence, Machine Learning expert for multiple jobs. Please bid if you are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will be shared with winning bidder.

  $21 - $171
  ปิดผนึก
  $21 - $171
  9 การประมูล

  Looking for experienced programmer to write a new vending machine telemetry management system for our company. Must also be willing to travel to Singapore to assist in the installation of hardware and software onboarding. (additional remuneration to be provided)

  $1982 (Avg Bid)
  $1982 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Printing Machine 6 วัน left

  This is a hybrid/native project to find the nearest printing, Xerox, paper mart, office accessories. This is a copyrighted project as this will be marked as a product. Support on a long-term contract basis is needed for the project (which will be another quote). Project Description For the project, general website pages are needed, which will describe the features, about, profile settings. The app...

  $3313 (Avg Bid)
  $3313 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Video processing Objects tracking with deep learning 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The application will detect Moving/non moving objects in specific Video, Recognition using AI and deep learning techniques, Calculating every object speed, dimensions (width & height), and other specs can be extracted. Outputs: 1-video contain tracking and drawings of the objects detected 2- map images(last frame) containing all detects drawings. 3-

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I'm building a business that requires a distiller machine. So basically it is a modern home appliance that has a heating element (that should maintain a specific temperature) and a piping system to cool down the liquid after distilled so it can condense. The whole system needs to be closed so no liquid is lost due to evaporation.

  $1411 (Avg Bid)
  $1411 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...have a startup website where users posts images and videos with some description. We need to place those posts in appropriate categories based on sentiment analysis and deep learning. Also for posts that are missing description, we need to categorize images based on photo recognition. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Only serious developers please. The milestone

  $741 (Avg Bid)
  $741 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Machine learning algo 5 วัน left

  The details are building something that is related to data mining and machine learning

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Simple Learning App 5 วัน left

  Simple Learning App like for Example App to Teach Maths! Very Simple, Titles, Video, Text,PPT Embeddings in Field thats it! Simplest Web App Offline App, Clean like this, very simple! [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...where users posts images and videos with some description like facebook/twitter. We need to place those posts in appropriate categories based on sentiment analysis and deep learning. Also for posts that are missing description, we need to categorize images based on photo recognition. Only serious developers please. The milestone price varies depending

  $632 (Avg Bid)
  $632 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Sales project for e learning course selling 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Only bid if you live in New Delhi, India. Commission based selling task. Bid on it if you have sales experience. all the details will be discussed in the message

  $8 - $21
  $8 - $21
  0 การประมูล

  Build a Deep Learning algorithm for finding Visually similar image for fashion products. E.g i upload an image of a guy wearing a shirt and trouser, the algorithm should 1. Identify shirt and trouser 2. Find similar shirts and trousers in my database and return them along with other metadata

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have hundred columns, forty thousand rows of dirty data like some values are missing and data is in the form of .csv .I just need a binary classifier model with keras for this data. the data needed to be cleaned and needed to be prepared: There are several entries where values are missing. Note that some of the missing values are truly blank (unknown answers). training data on the link. [เข้าสู่...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Machine Learning, Text Classification 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Using machine learning algorithms with skicit-learn, tensorflow, keras to classify the data.

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Electronics, pcb and components for a coffee machine. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that can : - design our pcb's - make our pcb's and advice us about coffee machine components and find the correct components like - heating elements, - boiler solutions - temperature sensors - cooking sensors, - water heating units, - coffee machine waterpomp, - coffee machine electronics and materials. We need this advice, info and link manufacturers

  $1879 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1879 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I'm looking for Machine Learning/AI Expert who have enough experience in Neural Networking. You need to know about the BCI, MLP and master in Python. Should be familiar with Github. You must be able to start immediately and work on US timezone. If you are really expert in this field, please apply.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Consultancy for machine vision hardware -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a fruit sorting machine prototype, where we use raspberry pi for imaging capturing and a python program for image processing. We would like to search for a better, more industrial alternative for the hardware we currently use. the following is needed: - find a suitable lighting which makes important features on the fruits clearly visible -

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  To build a prototype which can identify the abnormal activities that are captured from a surveillance feed.

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Machine learning methods to develop models for Prediction 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Task includes Data preparation, model development, evaluation and Presenting the results

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Create a website for an E-Learning Platform Company 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a company with an e-learning platform, providing quizzes and admin features for students and schools. Our online platform has already got a website. Now we want to have another website to introduce our online platform to the public. For example, telling viewers what features are there on the platform, demo videos etc. Please contact us and

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for Childcare named "The Learning Castle" 8 ชั่วโมง left

  "The Learning Castle" is a child care for children age 2-12 years old. Need a logo which is fresh, unique and vibrant.

  $23 (Avg Bid)

  I'm Building algorithm to interact with Android App UI, to explore crash, Activity, state. Introduction Automated testing techniques basically run a subject app and generate UI events to explore the app. The challenge is to generate as many relevant inputs as possible to maximize the coverage of the exploration. Testing has to ensure that all the available activities within the app are expl...

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Machine learning project using R 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Pick a dataset of your own. The project should be your own work plagiarism free. I am expecting you to apply 3 to 4 algorithms on the dataset. I will give you one month for completion but I need an update in a week. send me a message with your plan.

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need the Machine Learning and A.I expert for my job. please bid if you are expert . Detail will be shared with selected freelancer.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need the Machine Learning and A.I expert for my job. please bid if you are expert . Detail will be shared with selected freelancer.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need the Machine Learning and A.I expert for my job. please bid if you are expert . Detail will be shared with selected freelancer.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  E Learning Development - Lectora to Articulate Storyline 360 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will need to copy existing content, files etc. from Lectora and develop it in Articulate Storyline 360. Resources we will provide: · Access to our learning platform myOACAS Learning to view current version of eLearning modules. (This is the source of the slide text). · Raw eLearning files in AWT format · Our Articulate Storyline

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...so far: Indexed for searching Clickable, pop-up footnotes Notifications for daily learning Switch to display one of both languages Remembers last place to continue learning Bookmarks Ability to embed videos explaining each chapter Download for offline learning. The book is currently indexed on a website so needs to be downloaded chapter by chapter

  $717 (Avg Bid)
  $717 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Time machine project. 500 words 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...thoughts about human psychology evolved over time- from the ancient philosophers to the early beginnings of psychology in the 19th century Germany. Suppose you are given a time machine that can take you across time and across places. • What time period in the history of psychology would you select to take a stop at? • Who would you like to meet and talk to

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Remote machine provider 3 วัน left

  We need to use several computers in many regions remotely and this lasts for many years. It needs high internet speed and computer performance. And you must be male who lives in Europe or NorthAmerica. The purpose of this jobs is completely legal and pay as soon as install is complete.

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  need deep learning programmer urgently 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need some one know deep learning Implementation of Q-Factor well send files and details on chat

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hello, I want an Android application on E-Learning. I have build the design and some reference will be given, also refer the document I have attached. Looking for a team which can build my application. Time Limit-> 15days Total Budget-> INR 18K Note: 40-50% Payment will be made after 40-50% of work. I am not willing to pay any advance payment before

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Remote machine provide 3 วัน left

  We need to use several computers in many regions remotely and this lasts for many years. It needs high internet speed and computer performance. And you must be male who lives in Europe or NorthAmerica. The purpose of this jobs is completely legal and pay as soon as install is complete.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Need help learning spoken English 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help from someone in learning spoken English. I just want to make improvement in my speaking skills. I am searching a partner who can give me 1-2 hours on skype. We can talk to each other on skype daily. And I can pay according to the time spent on call. I need only native English speaker only. You can talk to me when you have free time. So

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need some graphic design for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $90 (Avg Bid)

  I need an existing website rebuilt. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need you for the design of the website

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  We are looking for a web developer who have experience with building custom LMS for online learning. The LMS will only be used with SCORM and CMI5 modules. must have prototype to share.

  $1849 (Avg Bid)
  $1849 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  Machine Learning 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to hire someone to work on a project hourly. You should have good experience with machine learning.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Tamil learning Game 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Built a game for learning tamil language.

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello Gopal, I am awarding you the project as discussed, please accept the project.

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล